جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شولات

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز شولات


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شولات (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای شولات)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شولات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شولات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
دو جا وجود دارد كه خداوند عقاب آن دو جا را به سرعت در همین دنیا می¬دهد: طغیانگری (تجاوز بیش از حدّ به حقوق دیگران) و عاقّ پدر و مادر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شولات

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شولات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شولات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شولات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شولات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شولات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠١:٥٨١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٢:٠١١٣:٠١:٤٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢١:٠٠١٣:٠١:٤٠١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٠:٠١١٣:٠١:٣١١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٩:٠٣١٣:٠١:٢٤١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٧:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٨:٠٥١٣:٠١:١٧١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٧:٠٩١٣:٠١:١٠١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٦:١٤١٣:٠١:٠٤١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٦:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٥:٢٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٢٠٠:١٦:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١١:٥٤١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٥:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٢٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٥:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٤:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣٧٠٠:١٤:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٢١٠٠:١٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٧٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:١٧٠٠:١٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٦:٠١٠٠:١٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤٤٠٠:١٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٣:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٥١٠٠:١٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شولات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شولات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شولات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شولات

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شولات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شولات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شولات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شولات

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شولات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شولات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شولات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شولات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شولات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شولات

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای شولات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شولات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شولات

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:٤١٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٤:١٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٣:٥٤١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٤:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٤:٣٢١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٤:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٥:١٠١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٤:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٥:٤٩١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٤:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:٢٨١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٤:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٧:٠٧١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٥:٠٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٧:٤٧١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٥:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٨:٢٦١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٥:١٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٩:٠٦١٣:١٠:٣٤٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٢٥:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٩:٤٦١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٥:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٥:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢١:٠٥١٣:١٠:٢١١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٥:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢١:٤٥١٣:١٠:١٥١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٥:٣٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٠:٠٩١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٥:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٠:٠٢١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٥:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٥:٤١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٥:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:١١٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١٠٠٠:٢٥:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٦:٢٢١٣:٠٩:١٩١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٥:٣٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٨:٥٧١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٥:٣٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٥:٢٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٥:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٨:٢١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٥:١٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٥:١٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٠:٥٥١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٥:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٥:٠٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٢:١٢١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢٤:٥٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٧:١١١٩:٤١:٠٢١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شولات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شولات روستای شولات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شولات روستای شولات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شولات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شولات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای شولات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شولات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شولات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شولات

روستای شولات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شولات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شولات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شولات
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شولات + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای شولات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شولات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شولات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شولات رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شولات دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شولات
افق شرعی امروز فردا شولات دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شولات
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شولات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شولات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شولات
زمان پخش اذان مستقیم به افق شولات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شولات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو