جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شوقان

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز شوقان


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٦
اذان ظهر: ١١:٢٨:٢١
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٥٧
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٠٠
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٥٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شوقان (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر شوقان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شوقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شوقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
شما زمان خود را صرف ورزش نمی‌كنید، بلكه زمان خود را روی ورزش، سرمایه‌گذاری می‌كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شوقان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شوقان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوقان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شوقان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوقان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شوقان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٣:٣٢١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:٢٨٢٣:٥٢:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥٢:١٩١٢:٤٠:١٥١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٢٥٢٣:٥٢:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٥٠٥:٥١:٠٧١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٢٣٢٣:٥٢:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٩:٥٦١٢:٣٩:٥٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٢٠٢٣:٥١:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٨:٤٦١٢:٣٩:٥٠١٩:٣١:٢٩١٩:٥١:١٧٢٣:٥١:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٢:١٤٢٣:٥١:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٩:٣٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥٣:١١٢٣:٥٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٥:٢٤١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٤:١١١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٠:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٥:٠٥٢٣:٥٠:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٩:١٩١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٦:٠٢٢٣:٥٠:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٤:١٦٠٥:٤٢:١٢١٢:٣٩:١٥١٩:٣٦:٥١١٩:٥٦:٥٩٢٣:٤٩:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٥١٠٥:٤١:١٠١٢:٣٩:١١١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٧:٥٥٢٣:٤٩:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠١:٢٧٠٥:٤٠:١٠١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٥٢٢٣:٤٩:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٠٤٠٥:٣٩:١١١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٩:٤٨٢٣:٤٩:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٣٨:١٤١٢:٣٩:٠٢١٩:٤٠:٢٣٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٤٨:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٢١٠٥:٣٧:١٨١٢:٣٩:٠١١٩:٤١:١٥٢٠:٠١:٤٠٢٣:٤٨:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٩:٠٠١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:٣٥٢٣:٤٨:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٤٥٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٨:٥٩١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٣:٣٠٢٣:٤٨:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٣٤:٣٨١٢:٣٨:٥٩١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٤٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٣:٤٨١٢:٣٩:٠٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٥:١٩٢٣:٤٧:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:٠١٠٥:٣٢:٥٩١٢:٣٩:٠١١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٦:١٣٢٣:٤٧:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٣٢:١٢١٢:٣٩:٠٣١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٧:٠٧٢٣:٤٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٣١:٢٦١٢:٣٩:٠٥١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٨:٠٠٢٣:٤٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٣١٠٥:٣٠:٤٢١٢:٣٩:٠٨١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٨:٥٣٢٣:٤٧:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٢٥٠٥:٣٠:٠٠١٢:٣٩:١٢١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٩:٤٥٢٣:٤٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٢١٠٥:٢٩:١٩١٢:٣٩:١٦١٩:٤٩:٣٩٢٠:١٠:٣٦٢٣:٤٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:١٨٠٥:٢٨:٤٠١٢:٣٩:٢٠١٩:٥٠:٢٧٢٠:١١:٢٧٢٣:٤٦:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:١٧٠٥:٢٨:٠٢١٢:٣٩:٢٦١٩:٥١:١٤٢٠:١٢:١٧٢٣:٤٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٢:١٩٠٥:٢٧:٢٦١٢:٣٩:٣١١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٣:٠٦٢٣:٤٦:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شوقان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شوقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شوقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شوقان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شوقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شوقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شوقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شوقان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٧:٣٥١١:٢٧:٠٠١٦:٥٥:٥٤١٧:١٤:٤٦٢٢:٤٤:٢٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٨:٣٤١١:٢٦:٥٢١٦:٥٤:٣٩١٧:١٣:٣٣٢٢:٤٤:١٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٩:٣٣١١:٢٦:٤٤١٦:٥٣:٢٦١٧:١٢:٢١٢٢:٤٤:٠٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٠:٣٢١١:٢٦:٣٨١٦:٥٢:١٣١٧:١١:١١٢٢:٤٣:٥٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠١:٣٢١١:٢٦:٣٢١٦:٥١:٠٢١٧:١٠:٠١٢٢:٤٣:٤١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٢:٣٢١١:٢٦:٢٦١٦:٤٩:٥١١٧:٠٨:٥٣٢٢:٤٣:٣٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٣:٣٣١١:٢٦:٢٢١٦:٤٨:٤٢١٧:٠٧:٤٧٢٢:٤٣:٢٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٤:٣٣١١:٢٦:١٨١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٦:٤١٢٢:٤٣:١٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٥:٣٤١١:٢٦:١٥١٦:٤٦:٢٨١٧:٠٥:٣٧٢٢:٤٣:١٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٦:٣٥١١:٢٦:١٣١٦:٤٥:٢٣١٧:٠٤:٣٤٢٢:٤٣:٠٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٧:٣٧١١:٢٦:١٢١٦:٤٤:١٩١٧:٠٣:٣٢٢٢:٤٣:٠٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٨:٣٩١١:٢٦:١١١٦:٤٣:١٦١٧:٠٢:٣٢٢٢:٤٢:٥٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٩:٤١١١:٢٦:١١١٦:٤٢:١٥١٧:٠١:٣٣٢٢:٤٢:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٠:٤٣١١:٢٦:١٢١٦:٤١:١٥١٧:٠٠:٣٦٢٢:٤٢:٥١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١١:٤٥١١:٢٦:١٤١٦:٤٠:١٧١٦:٥٩:٤٠٢٢:٤٢:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٢:٤٧١١:٢٦:١٧١٦:٣٩:٢٠١٦:٥٨:٤٦٢٢:٤٢:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٣:٥٠١١:٢٦:٢٠١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٧:٥٣٢٢:٤٢:٤٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:١٤:٥٣١١:٢٦:٢٤١٦:٣٧:٣١١٦:٥٧:٠٢٢٢:٤٢:٤٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٥:٥٦١١:٢٦:٢٩١٦:٣٦:٣٩١٦:٥٦:١٢٢٢:٤٢:٤٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٦:٥٨١١:٢٦:٣٥١٦:٣٥:٤٨١٦:٥٥:٢٤٢٢:٤٢:٥١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٨:٠١١١:٢٦:٤٢١٦:٣٤:٥٩١٦:٥٤:٣٨٢٢:٤٢:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٩:٠٤١١:٢٦:٥٠١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٥٣٢٢:٤٢:٥٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢٠:٠٧١١:٢٦:٥٨١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٣:١١٢٢:٤٣:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢١:١٠١١:٢٧:٠٧١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٢:٢٩٢٢:٤٣:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٢:١٣١١:٢٧:١٨١٦:٣٢:٠٠١٦:٥١:٥٠٢٢:٤٣:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٣:١٦١١:٢٧:٢٩١٦:٣١:٢٠١٦:٥١:١٢٢٢:٤٣:١٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٤:١٩١١:٢٧:٤١١٦:٣٠:٤١١٦:٥٠:٣٧٢٢:٤٣:٢٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٥:٢١١١:٢٧:٥٣١٦:٣٠:٠٥١٦:٥٠:٠٣٢٢:٤٣:٣٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٦:٢٤١١:٢٨:٠٧١٦:٢٩:٣٠١٦:٤٩:٣١٢٢:٤٣:٤٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٧:٢٦١١:٢٨:٢١١٦:٢٨:٥٧١٦:٤٩:٠٠٢٢:٤٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شوقان شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شوقان شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شوقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شوقان

شوقان از شهرهای استان استان خراسان شمالی است. این شهر در بخش دشت شوقان شهرستان جاجرم و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲٫۳۵۴ نفر جمعیت داشته است

شهر شوقان در ویکیپدیا

شهر شوقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شوقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شوقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شوقان بر روی نقشه

شهر شوقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شوقان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شوقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شوقان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شوقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شوقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شوقان رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شوقان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شوقان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شوقان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شوقان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شوقان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شوقان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شوقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا شوقان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شوقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو