جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شوقان

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز شوقان

اذان صبح: ٠٣:٣٦:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥١:٥٥

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شوقان (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر شوقان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شوقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شوقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

سیسرون
احمق هیچ گاه سعادتمند نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شوقان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شوقان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوقان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شوقان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوقان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شوقان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٩:٣٦١٢:٤٢:٥٤١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٥٣٢٣:٥٧:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٨:١٣١٢:٤٢:٤٠١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥٦:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٦:٥٠١٢:٤٢:٢٦١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٥:٢٩١٢:٤٢:١٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٦:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤١:٥٨١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٢:٤٨١٢:٤١:٤٥١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٣٥٢٣:٥٥:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠١:٢٨١٢:٤١:٣٣١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٣٢٢٣:٥٥:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤١:٢٠١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٢٨٢٣:٥٤:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤١:٠٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٢٥٢٣:٥٤:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥٣:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٠:٤٦١٩:٢٥:٥١١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٣:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٥:٠٣١٢:٤٠:٣٦١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٦:١٦٢٣:٥٣:١٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٧:١٣٢٣:٥٢:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١١٠٥:٥٢:٣٦١٢:٤٠:١٦١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٢:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥١:٢٣١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٢:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٠:١٢١٢:٣٩:٥٩١٩:٣٠:٢١١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥١:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٩:٥١١٩:٣١:١٥١٩:٥١:٠٢٢٣:٥١:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٥٩٢٣:٥١:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٢:٥٦٢٣:٥١:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٥٣٢٣:٥٠:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٣١٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٤:٥٠٢٣:٥٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٩:١٩١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥٠:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٩:١٥١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٦:٤٤٢٣:٤٩:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٣:١١٠٥:٤١:٢٤١٢:٣٩:١١١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٤١٢٣:٤٩:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٠:٢٤١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٣٧٢٣:٤٩:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٩:٢٥١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٩:١٧١٩:٥٩:٣٤٢٣:٤٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٠١٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٩:٠٢١٩:٤٠:١٠٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٤٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٧:٣١١٢:٣٩:٠١١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:٢٦٢٣:٤٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٦:٣٦١٢:٣٩:٠٠١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٢:٢١٢٣:٤٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شوقان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شوقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شوقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شوقان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شوقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شوقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر شوقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شوقان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شوقان شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شوقان شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شوقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوقان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شوقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شوقان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:١٠٠٥:٢٢:٢٧١٢:٤٤:٣١٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٨:٢٥٢٣:٤٨:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٥٠٥:٢٢:٤١١٢:٤٤:٤٤٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٨:٣٦٢٣:٤٩:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٢٠٥:٢٢:٥٧١٢:٤٤:٥٧٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٨:٤٥٢٣:٤٩:٢٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٢٠٥:٢٣:١٤١٢:٤٥:١٠٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٨:٥٢٢٣:٤٩:٤٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٤٠٥:٢٣:٣٣١٢:٤٥:٢٣٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٨:٥٧٢٣:٤٩:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٩٠٥:٢٣:٥٣١٢:٤٥:٣٥٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٩:٠١٢٣:٥٠:١٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٧٠٥:٢٤:١٥١٢:٤٥:٤٨٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٩:٠٢٢٣:٥٠:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٧٠٥:٢٤:٣٨١٢:٤٦:٠٠٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٩:٠٢٢٣:٥٠:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٩٠٥:٢٥:٠٢١٢:٤٦:١٢٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٨:٥٩٢٣:٥١:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٣٠٥:٢٥:٢٨١٢:٤٦:٢٤٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٨:٥٥٢٣:٥١:٢٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٠٠٥:٢٥:٥٥١٢:٤٦:٣٥٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٨:٤٩٢٣:٥١:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٩٠٥:٢٦:٢٣١٢:٤٦:٤٧٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٨:٤١٢٣:٥١:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٠٠٥:٢٦:٥٢١٢:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٨:٣١٢٣:٥٢:١٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٢٧:٢٣١٢:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٨:١٩٢٣:٥٢:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٩٠٥:٢٧:٥٤١٢:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٨:٠٥٢٣:٥٢:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٦٠٥:٢٨:٢٧١٢:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٧:٤٩٢٣:٥٣:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٥٠٥:٢٩:٠١١٢:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٧:٣١٢٣:٥٣:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٦٠٥:٢٩:٣٦١٢:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٧:١١٢٣:٥٣:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٩٠٥:٣٠:١٢١٢:٤٧:٥٦٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٦:٥٠٢٣:٥٣:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٤٠٥:٣٠:٤٩١٢:٤٨:٠٤٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٦:٢٦٢٣:٥٤:١٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٣١:٢٨١٢:٤٨:١٢٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٦:٠١٢٣:٥٤:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٣٢:٠٦١٢:٤٨:٢٠٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٥:٣٤٢٣:٥٤:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٧٠٥:٣٢:٤٦١٢:٤٨:٢٧٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٥:٠٥٢٣:٥٥:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٣٣:٢٧١٢:٤٨:٣٣٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٤:٣٤٢٣:٥٥:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٣٤:٠٨١٢:٤٨:٣٩٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٤:٠١٢٣:٥٥:٤٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٣٤:٥١١٢:٤٨:٤٥٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٣:٢٦٢٣:٥٥:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٧٠٥:٣٥:٣٤١٢:٤٨:٥٠٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٢:٥٠٢٣:٥٦:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٣٦:١٧١٢:٤٨:٥٥٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٢:١٢٢٣:٥٦:٢٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٣٧:٠٢١٢:٤٨:٥٩٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢١:٣٢٢٣:٥٦:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٣٧:٤٧١٢:٤٩:٠٢١٩:٥٩:٥٣٢٠:٢٠:٥٠٢٣:٥٦:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٣٨:٣٢١٢:٤٩:٠٥١٩:٥٩:١٣٢٠:٢٠:٠٧٢٣:٥٧:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شوقان شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شوقان شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شوقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شوقان

شوقان از شهرهای استان استان خراسان شمالی است. این شهر در بخش دشت شوقان شهرستان جاجرم و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲٫۳۵۴ نفر جمعیت داشته است

شهر شوقان در ویکیپدیا

شهر شوقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شوقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شوقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شوقان بر روی نقشه

شهر شوقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شوقان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شوقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شوقان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شوقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شوقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شوقان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شوقان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شوقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق شوقان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شوقان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شوقان
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شوقان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شوقان
زمان پخش اذان آنلاین به افق شوقان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شوقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو