جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شوقان

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز شوقان

اذان صبح: ٠٤:٠٥:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٢٤
اذان ظهر: ١١:٣٤:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٥٦:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٢:١٢

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شوقان (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر شوقان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شوقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شوقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)‌
چاپلوسی كردن از اخلاق مؤمن نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شوقان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شوقان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوقان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شوقان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوقان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شوقان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٨:١٣١٢:٤٢:٤٠١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥٦:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٦:٥٠١٢:٤٢:٢٦١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٦:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٥:٢٩١٢:٤٢:١٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٦:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤١:٥٨١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٥:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٢:٤٨١٢:٤١:٤٥١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٣٥٢٣:٥٥:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠١:٢٨١٢:٤١:٣٣١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٣٢٢٣:٥٥:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤١:٢٠١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٢٨٢٣:٥٤:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٤١:٠٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٢٥٢٣:٥٤:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥٣:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٠:٤٦١٩:٢٥:٥١١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٥:٠٣١٢:٤٠:٣٦١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٦:١٦٢٣:٥٣:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٧:١٣٢٣:٥٢:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١١٠٥:٥٢:٣٦١٢:٤٠:١٦١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٢:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٣٧٠٥:٥١:٢٣١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٢:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٠:١٢١٢:٣٩:٥٩١٩:٣٠:٢١١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥١:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٩:٠٢١٢:٣٩:٥١١٩:٣١:١٥١٩:٥١:٠٢٢٣:٥١:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٥٩٢٣:٥١:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٢:٥٦٢٣:٥١:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٩:٣٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٣:٥٣٢٣:٥٠:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٣١٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٤:٥٠٢٣:٥٠:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٩:١٩١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٥:٤٧٢٣:٥٠:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٩:١٥١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٦:٤٤٢٣:٤٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٣:١١٠٥:٤١:٢٤١٢:٣٩:١١١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٤١٢٣:٤٩:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٠:٢٤١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٣٧٢٣:٤٩:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٩:٢٥١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٩:١٧١٩:٥٩:٣٤٢٣:٤٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٠١٠٥:٣٨:٢٧١٢:٣٩:٠٢١٩:٤٠:١٠٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٤٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٧:٣١١٢:٣٩:٠١١٩:٤١:٠٢٢٠:٠١:٢٦٢٣:٤٨:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٦:٣٦١٢:٣٩:٠٠١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٢:٢١٢٣:٤٨:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣٨:٥٩١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٣:١٧٢٣:٤٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شوقان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شوقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شوقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شوقان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شوقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شوقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوقان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوقان شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوقان شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شوقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوقان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شوقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شوقان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٣٠:٣٤١١:٣٥:١٤١٧:٣٩:١٩١٧:٥٧:٤٥٢٢:٥٢:٣١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٣١:٢٤١١:٣٤:٥٣١٧:٣٧:٤٧١٧:٥٦:١٢٢٢:٥٢:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٢:١٥١١:٣٤:٣٣١٧:٣٦:١٥١٧:٥٤:٤٠٢٢:٥١:٥٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٣:٠٥١١:٣٤:١٢١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٣:٠٨٢٢:٥١:٣٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٣٣:٥٦١١:٣٣:٥١١٧:٣٣:١١١٧:٥١:٣٦٢٢:٥١:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٤:٤٦١١:٣٣:٣١١٧:٣١:٤٠١٧:٥٠:٠٥٢٢:٥٠:٥٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٣٥:٣٧١١:٣٣:١١١٧:٣٠:٠٩١٧:٤٨:٣٤٢٢:٥٠:٤١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٣٦:٢٨١١:٣٢:٥١١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٧:٠٣٢٢:٥٠:٢٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٧٠٥:٣٧:٢٠١١:٣٢:٣١١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٥:٣٣٢٢:٥٠:٠٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠١٠٥:٣٨:١١١١:٣٢:١١١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٤:٠٣٢٢:٤٩:٤٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٥٠٥:٣٩:٠٣١١:٣١:٥٢١٧:٢٤:٠٧١٧:٤٢:٣٣٢٢:٤٩:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٩:٥٥١١:٣١:٣٣١٧:٢٢:٣٧١٧:٤١:٠٤٢٢:٤٩:١٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٠:٤٧١١:٣١:١٥١٧:٢١:٠٨١٧:٣٩:٣٦٢٢:٤٨:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤١:٤٠١١:٣٠:٥٧١٧:١٩:٣٩١٧:٣٨:٠٨٢٢:٤٨:٣٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٢:٣٢١١:٣٠:٣٩١٧:١٨:١١١٧:٣٦:٤٠٢٢:٤٨:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٣:٢٦١١:٣٠:٢٢١٧:١٦:٤٤١٧:٣٥:١٤٢٢:٤٨:٠٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٤:١٩١١:٣٠:٠٥١٧:١٥:١٧١٧:٣٣:٤٧٢٢:٤٧:٤٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٥:١٣١١:٢٩:٤٨١٧:١٣:٥٠١٧:٣٢:٢٢٢٢:٤٧:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٦:٠٧١١:٢٩:٣٢١٧:١٢:٢٤١٧:٣٠:٥٧٢٢:٤٧:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٧:٠١١١:٢٩:١٧١٧:١٠:٥٩١٧:٢٩:٣٣٢٢:٤٦:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٧:٥٦١١:٢٩:٠٢١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٨:١٠٢٢:٤٦:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٨:٥١١١:٢٨:٤٧١٧:٠٨:١١١٧:٢٦:٤٧٢٢:٤٦:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٩:٤٧١١:٢٨:٣٣١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٥:٢٥٢٢:٤٦:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٠:٤٣١١:٢٨:٢٠١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٤:٠٥٢٢:٤٥:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥١:٣٩١١:٢٨:٠٧١٧:٠٤:٠٤١٧:٢٢:٤٥٢٢:٤٥:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٢:٣٥١١:٢٧:٥٥١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٢٥٢٢:٤٥:٢٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٣:٣٢١١:٢٧:٤٤١٧:٠١:٢٣١٧:٢٠:٠٧٢٢:٤٥:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٤:٢٩١١:٢٧:٣٣١٧:٠٠:٠٤١٧:١٨:٥٠٢٢:٤٥:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٥:٢٧١١:٢٧:٢٢١٦:٥٨:٤٦١٧:١٧:٣٤٢٢:٤٤:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٦:٢٥١١:٢٧:١٣١٦:٥٧:٢٩١٧:١٦:١٩٢٢:٤٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شوقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شوقان شهر شوقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شوقان شهر شوقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شوقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شوقان

شوقان از شهرهای استان استان خراسان شمالی است. این شهر در بخش دشت شوقان شهرستان جاجرم و در سال ۱۳۸۵، تعداد ۲٫۳۵۴ نفر جمعیت داشته است

شهر شوقان در ویکیپدیا

شهر شوقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شوقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شوقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شوقان بر روی نقشه

شهر شوقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شوقان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شوقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شوقان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شوقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شوقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شوقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شوقان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شوقان
افق شرعی امروز فردا شوقان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شوقان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شوقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شوقان
زمان پخش اذان مستقیم به افق شوقان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شوقان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شوقان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شوقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو