جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شوط

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شوط

اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٠٨
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٤٣
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٢٢

جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
٠٦ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٣ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شوط (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آبان ٩٩ شهر شوط)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شوط)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شوط)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام موسی (ع)
هر كه پیش از ستایش بر خدا و صلوات بر پیغمبر (صلی الله علیه وآله) دعا كند چون كسی است كه بی زه كمان كشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شوط

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شوط در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوط ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شوط (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوط ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شوط
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٥٥:٣٧١٣:٣١:١١٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٤٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٥٤:٠٩١٣:٣٠:٥٦٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٤٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٨٠٦:٥٢:٤٢١٣:٣٠:٤٢٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٤٣:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٥١:١٥١٣:٣٠:٢٨٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٤٢:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٩:٤٩١٣:٣٠:١٥٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٠٧٠٠:٤٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٨:٢٤١٣:٣٠:٠٢٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٤٢:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٣٠٦:٤٧:٠٠١٣:٢٩:٤٩٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٤١:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤٥:٣٦١٣:٢٩:٣٧٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:١٢٠٠:٤١:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١٣٠٦:٤٤:١٤١٣:٢٩:٢٥٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:١٤٠٠:٤٠:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٤٢:٥٢١٣:٢٩:١٤٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٦:١٦٠٠:٤٠:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٤١:٣١١٣:٢٩:٠٣٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:١٨٠٠:٤٠:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠١٠٦:٤٠:١١١٣:٢٨:٥٢٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٩:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٨:٥٢١٣:٢٨:٤٢٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٩:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٩:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٣٦:١٧١٣:٢٨:٢٤٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٢٧٠٠:٣٨:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٤٠٦:٣٥:٠٢١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٢:٢٩٠٠:٣٨:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢٨:٠٧٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٨:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٣٧:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٦٠٦:٣١:٢١١٣:٢٧:٥٣٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:٣٥٠٠:٣٧:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٣٠:١٠١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٣٧:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٩:٠٠١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٧:٠٠٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٣٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٧:٥١١٣:٢٧:٣٦٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٦:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢٨:٥٦٢٠:٤٩:٤٢٠٠:٣٦:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢٥:٣٨١٣:٢٧:٢٨٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٤٤٠٠:٣٥:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢٧:٢٤٢٠:٣٠:٥١٢٠:٥١:٤٥٠٠:٣٥:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٢٣:٣٠١٣:٢٧:٢١٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٣٥:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٢٢:٢٨١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٤٧٠٠:٣٥:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٦٠٦:٢١:٢٧١٣:٢٧:١٨٢٠:٣٣:٤٢٢٠:٥٤:٤٧٠٠:٣٤:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٢٠:٢٨١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٤:٣٨٢٠:٥٥:٤٧٠٠:٣٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شوط

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شوط

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شوط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شوط

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شوط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوط برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوط

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شوط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوط

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوط شهر شوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوط شهر شوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شوط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوط برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شوط

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شوط

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٨:٠٤١٢:١٥:٢٠١٧:٤٢:٠٣١٨:٠١:٢٦٢٣:٣١:٣٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٩:٠٨١٢:١٥:١٢١٧:٤٠:٤٣١٨:٠٠:٠٨٢٣:٣١:٢٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٥٠:١٢١٢:١٥:٠٤١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٥١٢٣:٣١:١٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٥١:١٦١٢:١٤:٥٧١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٧:٣٦٢٣:٣١:٠٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٢:٢٠١٢:١٤:٥١١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٦:٢١٢٣:٣٠:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٣:٢٥١٢:١٤:٤٥١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٥:٠٨٢٣:٣٠:٤٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٤:٢٩١٢:١٤:٤٠١٧:٣٤:٢١١٧:٥٣:٥٧٢٣:٣٠:٣٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٥:٣٥١٢:١٤:٣٦١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٢:٤٦٢٣:٣٠:٢٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٦:٤٠١٢:١٤:٣٣١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:٣٧٢٣:٣٠:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٧:٤٦١٢:١٤:٣١١٧:٣٠:٤٦١٧:٥٠:٢٩٢٣:٣٠:١٦
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٨:٥٢١٢:١٤:٢٩١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٩:٢٣٢٣:٣٠:١٠
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٩:٥٨١٢:١٤:٢٨١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٨:١٨٢٣:٣٠:٠٦
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٣٠٧:٠١:٠٤١٢:١٤:٢٨١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٧:١٤٢٣:٣٠:٠٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤١٠٧:٠٢:١١١٢:١٤:٢٩١٧:٢٦:١٨١٧:٤٦:١٢٢٣:٢٩:٥٩
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٩٠٧:٠٣:١٨١٢:١٤:٣٠١٧:٢٥:١٥١٧:٤٥:١٢٢٣:٢٩:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠٤:٢٥١٢:١٤:٣٣١٧:٢٤:١٣١٧:٤٤:١٣٢٣:٢٩:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٥:٣٢١٢:١٤:٣٦١٧:٢٣:١٣١٧:٤٣:١٥٢٣:٢٩:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٦:٣٩١٢:١٤:٤٠١٧:٢٢:١٤١٧:٤٢:٢٠٢٣:٢٩:٥٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٧:٤٦١٢:١٤:٤٥١٧:٢١:١٨١٧:٤١:٢٦٢٣:٢٩:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٨:٥٣١٢:١٤:٥١١٧:٢٠:٢٢١٧:٤٠:٣٣٢٣:٢٩:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢٩٠٧:١٠:٠١١٢:١٤:٥٨١٧:١٩:٢٩١٧:٣٩:٤٣٢٣:٢٩:٥٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٧٠٧:١١:٠٨١٢:١٥:٠٥١٧:١٨:٣٧١٧:٣٨:٥٤٢٣:٣٠:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٥٠٧:١٢:١٦١٢:١٥:١٤١٧:١٧:٤٧١٧:٣٨:٠٧٢٣:٣٠:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١٣:٢٣١٢:١٥:٢٣١٧:١٦:٥٩١٧:٣٧:٢٢٢٣:٣٠:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٠٠٧:١٤:٣٠١٢:١٥:٣٣١٧:١٦:١٣١٧:٣٦:٣٨٢٣:٣٠:١٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٨٠٧:١٥:٣٧١٢:١٥:٤٤١٧:١٥:٢٨١٧:٣٥:٥٧٢٣:٣٠:٢٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٥٠٧:١٦:٤٤١٢:١٥:٥٦١٧:١٤:٤٦١٧:٣٥:١٧٢٣:٣٠:٢٩
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٢٠٧:١٧:٥٠١٢:١٦:٠٩١٧:١٤:٠٥١٧:٣٤:٣٩٢٣:٣٠:٣٧
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٨:٥٧١٢:١٦:٢٢١٧:١٣:٢٦١٧:٣٤:٠٣٢٣:٣٠:٤٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٦٠٧:٢٠:٠٣١٢:١٦:٣٦١٧:١٢:٤٩١٧:٣٣:٢٩٢٣:٣٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شوط شهر شوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شوط شهر شوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شوط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوط برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شوط

شوط یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران است. این شهر مرکز سیاسی شهرستان شوط بوده و در ۴ کیلومتری جنوب رودخانهٔ «زنگبارچای» قرار گرفته‌است. جمعیت شوط در سال ۱۳۸۵ خورشیدی بالغ بر ۱۹٬۷۵۹ نفر بوده‌است

شهر شوط در ویکیپدیا

شهر شوط

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شوط موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شوط برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شوط بر روی نقشه

شهر شوط بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شوط

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شوط است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شوط
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شوط + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر شوط + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شوط + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شوط + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شوط + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شوط

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شوط رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شوط
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ شوط دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شوط
زمان پخش اذان مستقیم به افق شوط
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شوط دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شوط ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ شوط دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شوط دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شوط یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو