جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شوش

شوش | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شوش


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:١٤:١٨
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٢١:٠١

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شوش (شهرستان شوش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر شوش)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شوش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شوش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كنیزان خود را به خاطر شكستن ظرف‌هایتان نزنید زیرا ظروف مانند مرگ مردم،‌ زمان دارد. (‌كه وقتی زمانش به سر آمد،‌ می‌شكند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر شوش

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شوش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شوش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شوش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٤:٤٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٤٠٠٠:٣١:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٤:٣٦١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٢٦٠٠:٣٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٣:٣٣١٣:١٤:٢٨١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:١١٠٠:٣٠:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٣٣١٣:١٤:١٩١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٤:٥٧٠٠:٣٠:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣١:٣٥١٣:١٤:١٢١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٤:٠٥١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٩:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٣:٥٨١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٩:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٣:٥٢١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٧:٥٩٠٠:٢٩:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٣:٤٦٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢٨:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٣:٤١٢٠:٠٠:٥٢٢٠:١٩:٣٠٠٠:٢٨:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٣:٣٦٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٨:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٥:١٣١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٤:٢٣١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٨:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٣:٢٦٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٢٧:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٧:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٢:٠١١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٧:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢١:١٦١٣:١٣:٢١٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٧:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٣:٢١٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٧:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٩:٥٠١٣:١٣:٢١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٧:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٩:٠٩١٣:١٣:٢٢٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٧:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٨:٣٠١٣:١٣:٢٣٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٦:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٧:٥٢١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٢٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٧:١٥١٣:١٣:٢٧٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٦:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٦:٣٩١٣:١٣:٣٠٢٠:١٠:٤٢٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٦:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٦:٠٥١٣:١٣:٣٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٢٦:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٥:٣٣١٣:١٣:٣٨٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٦:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٥:٠٢١٣:١٣:٤٢٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٤:٣٢١٣:١٣:٤٧٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٦:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٤:٠٤١٣:١٣:٥٣٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شوش

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شوش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شوش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شوش

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شوش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شوش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شوش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شوش

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٦:٠٩١٢:٠١:٢١١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٣:٥٠٢٣:٢١:١٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٦:٥٦١٢:٠١:١٣١٧:٣٥:٠٥١٧:٥٢:٤٨٢٣:٢١:٠٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٧:٤٤١٢:٠١:٠٦١٧:٣٤:٠٣١٧:٥١:٤٨٢٣:٢٠:٥٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٢٨:٣١١٢:٠٠:٥٩١٧:٣٣:٠٢١٧:٥٠:٤٩٢٣:٢٠:٤٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٩:١٩١٢:٠٠:٥٣١٧:٣٢:٠٢١٧:٤٩:٥١٢٣:٢٠:٣٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٠:٠٨١٢:٠٠:٤٨١٧:٣١:٠٤١٧:٤٨:٥٤٢٣:٢٠:٢٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٠:٥٦١٢:٠٠:٤٣١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٧:٥٩٢٣:٢٠:١٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣١:٤٦١٢:٠٠:٤٠١٧:٢٩:١٠١٧:٤٧:٠٤٢٣:٢٠:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٦٠٦:٣٢:٣٥١٢:٠٠:٣٧١٧:٢٨:١٥١٧:٤٦:١١٢٣:٢٠:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٣:٢٥١٢:٠٠:٣٥١٧:٢٧:٢١١٧:٤٥:١٩٢٣:٢٠:٠٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٤:١٥١٢:٠٠:٣٣١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٤:٢٨٢٣:١٩:٥٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٥:٠٦١٢:٠٠:٣٣١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٣:٣٩٢٣:١٩:٥٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٣٥:٥٧١٢:٠٠:٣٣١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٢:٥١٢٣:١٩:٥١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٦:٤٨١٢:٠٠:٣٤١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٢:٠٤٢٣:١٩:٤٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٧:٣٩١٢:٠٠:٣٦١٧:٢٣:١٠١٧:٤١:١٩٢٣:١٩:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٨:٣١١٢:٠٠:٣٨١٧:٢٢:٢٤١٧:٤٠:٣٥٢٣:١٩:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٩:٢٣١٢:٠٠:٤٢١٧:٢١:٣٩١٧:٣٩:٥٢٢٣:١٩:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٠:١٥١٢:٠٠:٤٦١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٩:١١٢٣:١٩:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤١:٠٧١٢:٠٠:٥١١٧:٢٠:١٤١٧:٣٨:٣١٢٣:١٩:٤٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٢:٠٠١٢:٠٠:٥٧١٧:١٩:٣٤١٧:٣٧:٥٣٢٣:١٩:٥١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٢:٥٣١٢:٠١:٠٤١٧:١٨:٥٥١٧:٣٧:١٧٢٣:١٩:٥٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٣:٤٥١٢:٠١:١١١٧:١٨:١٨١٧:٣٦:٤١٢٣:١٩:٥٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٤:٣٨١٢:٠١:٢٠١٧:١٧:٤٢١٧:٣٦:٠٨٢٣:٢٠:٠٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٥:٣٢١٢:٠١:٢٩١٧:١٧:٠٨١٧:٣٥:٣٦٢٣:٢٠:٠٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٦:٢٥١٢:٠١:٤٠١٧:١٦:٣٦١٧:٣٥:٠٦٢٣:٢٠:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٧:١٨١٢:٠١:٥١١٧:١٦:٠٥١٧:٣٤:٣٧٢٣:٢٠:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٨:١٢١٢:٠٢:٠٣١٧:١٥:٣٦١٧:٣٤:١٠٢٣:٢٠:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٤٩:٠٥١٢:٠٢:١٥١٧:١٥:٠٨١٧:٣٣:٤٥٢٣:٢٠:٤٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٣٠٦:٤٩:٥٨١٢:٠٢:٢٩١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:٢١٢٣:٢٠:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٠:٥٢١٢:٠٢:٤٣١٧:١٤:١٨١٧:٣٢:٥٩٢٣:٢١:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شوش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شوش شهر شوش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شوش شهر شوش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شوش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شوش

شوش شهری است با ۵٫۶ کیلومتر مربع مساحت در ۱۱۵ کیلومتری شمال غربی اهواز بین ۳۲ درجه و ۲ دقیقهٔ عرض شمالی و ۴۷ درجه و ۱ دقیقهٔ طول شرقی نسبت به نصف‌النهار گرینویچ قرار دارد. بلندی شهر شوش از سطح دریا ۸۷ متر و فاصلهٔ هوایی تا تهران ۴۷۹ کیلومتر است

شهر شوش در ویکیپدیا

شهر شوش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شوش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شوش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شوش بر روی نقشه

شهر شوش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شوش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شوش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شوش
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شوش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شوش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شوش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شوش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شوش رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شوش دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شوش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شوش دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شوش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شوش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شوش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شوش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شوش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شوش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو