جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شوشتر

شوشتر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شوشتر

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٠٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:١٤

دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
١٠ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٨ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شوشتر (شهرستان شوشتر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مهر ٩٩ شهر شوشتر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شوشتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شوشتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس
شهادت سرداران اسلام: فلاحی، فکوری، نامجو، کلاهدوز و جهانآرا (1360 هـ ش)
روز آتشنشانی و ایمنی
روز بزرگداشت شمس

وینفری
بخت و اقبال یعنی آمادگی در بهره گیری از فرصت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شوشتر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شوشتر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوشتر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شوشتر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوشتر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شوشتر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٥:٤٧١٣:١٤:٣٥١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠١:٤١٠٠:٣٢:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٤:٢١١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٣١:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٣:٢٨١٣:١٤:٠٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٣١:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٢:١٩١٣:١٣:٥٣١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٣:٥٢٠٠:٣١:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٣١٠٦:٤١:١١١٣:١٣:٤٠١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٣٠:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٠:٠٤١٣:١٣:٢٨١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٣٠:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٣:١٥١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٣٠:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٧:٥١١٣:١٣:٠٤١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٢٩:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٦:٤٦١٣:١٢:٥٢١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٩:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٥:٤٢١٣:١٢:٤١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:١٨٠٠:٢٩:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٤:٣٨١٣:١٢:٣١١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٩:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٢:٢١١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٨:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٢:١١١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:٢٨:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣١:٣٤١٣:١٢:٠٢١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:١٧٠٠:٢٨:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:٣٤١٣:١١:٥٤١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٧:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٩:٣٥١٣:١١:٤٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٧:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٨:٣٧١٣:١١:٣٨١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٧:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٧:٤١١٣:١١:٣٢١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٧:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٦:٤٥١٣:١١:٢٥١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٦:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٥:٥١١٣:١١:٢٠١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٦:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٤:٥٨١٣:١١:١٥١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٦:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٤:٠٥١٣:١١:١٠١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٦:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:٠٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٦:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٢:٢٥١٣:١١:٠٣٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢١:٣٦١٣:١١:٠٠٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٠:٥٨٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٥:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٥:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٩:١٨١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٥:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:٣٤١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شوشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شوشتر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شوشتر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شوشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شوشتر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شوشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شوشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شوشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شوشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوشتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوشتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شوشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوشتر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شوشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوشتر شهر شوشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شوشتر شهر شوشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شوشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوشتر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شوشتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شوشتر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٢:٥٢١٢:٠٧:٠٩١٨:١٠:٥٧١٨:٢٨:١٥٢٣:٢٧:٠٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٣:٢٩١٢:٠٦:٤٨١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٦:٥٥٢٣:٢٦:٥٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٤:٠٧١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٨:١٨١٨:٢٥:٣٦٢٣:٢٦:٣١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٤:٤٥١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٤:١٧٢٣:٢٦:١١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٥:٢٢١٢:٠٥:٤٦١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٢:٥٨٢٣:٢٥:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٦:٠٠١٢:٠٥:٢٥١٨:٠٤:٢١١٨:٢١:٣٩٢٣:٢٥:٣٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٦:٣٩١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:٢٠٢٣:٢٥:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٧:١٧١٢:٠٤:٤٥١٨:٠١:٤٥١٨:١٩:٠٢٢٣:٢٤:٥٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٠٤:٢٦١٨:٠٠:٢٧١٨:١٧:٤٥٢٣:٢٤:٣٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٨:٣٤١٢:٠٤:٠٦١٧:٥٩:٠٩١٨:١٦:٢٧٢٣:٢٤:١٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٠٩:١٤١٢:٠٣:٤٧١٧:٥٧:٥٢١٨:١٥:١٠٢٣:٢٣:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٠٩:٥٣١٢:٠٣:٢٨١٧:٥٦:٣٥١٨:١٣:٥٤٢٣:٢٣:٤١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٠:٣٢١٢:٠٣:١٠١٧:٥٥:١٨١٨:١٢:٣٨٢٣:٢٣:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:١١:١٢١٢:٠٢:٥١١٧:٥٤:٠٢١٨:١١:٢٣٢٣:٢٣:٠٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١١:٥٣١٢:٠٢:٣٤١٧:٥٢:٤٧١٨:١٠:٠٨٢٣:٢٢:٤٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٢:٣٣١٢:٠٢:١٦١٧:٥١:٣٢١٨:٠٨:٥٣٢٣:٢٢:٣٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٣:١٤١٢:٠١:٥٩١٧:٥٠:١٧١٨:٠٧:٤٠٢٣:٢٢:١٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٣:٥٥١٢:٠١:٤٣١٧:٤٩:٠٣١٨:٠٦:٢٧٢٣:٢١:٥٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٤:٣٧١٢:٠١:٢٧١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٥:١٤٢٣:٢١:٣٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٥:١٨١٢:٠١:١٢١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٤:٠٢٢٣:٢١:٢٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٦:٠١١٢:٠٠:٥٧١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٢:٥١٢٣:٢١:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٦:٤٣١٢:٠٠:٤٢١٧:٤٤:١٤١٨:٠١:٤١٢٣:٢٠:٥٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٧:٢٦١٢:٠٠:٢٨١٧:٤٣:٠٣١٨:٠٠:٣٢٢٣:٢٠:٣٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٨:١٠١٢:٠٠:١٥١٧:٤١:٥٣١٧:٥٩:٢٣٢٣:٢٠:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥١٠٦:١٨:٥٣١٢:٠٠:٠٢١٧:٤٠:٤٤١٧:٥٨:١٥٢٣:٢٠:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:١٩:٣٨١١:٥٩:٥٠١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٧:٠٨٢٣:١٩:٥٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٠:٢٢١١:٥٩:٣٩١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٦:٠٢٢٣:١٩:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢١:٠٧١١:٥٩:٢٨١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٤:٥٧٢٣:١٩:٢٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢١:٥٢١١:٥٩:١٧١٧:٣٦:١٦١٧:٥٣:٥٣٢٣:١٩:١٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٢:٣٨١١:٥٩:٠٨١٧:٣٥:١٢١٧:٥٢:٥٠٢٣:١٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شوشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شوشتر شهر شوشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شوشتر شهر شوشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شوشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوشتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شوشتر

شوشتَر از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهر در دامنه کوه‌های زاگرس قرار دارد. پس از حملهٔ اعراب به ایران لقب این شهر دارالمؤمنین شد

شهر شوشتر در ویکیپدیا

شهر شوشتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شوشتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شوشتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شوشتر بر روی نقشه

شهر شوشتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شوشتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شوشتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شوشتر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شوشتر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شوشتر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شوشتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شوشتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شوشتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شوشتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شوشتر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شوشتر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شوشتر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شوشتر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شوشتر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شوشتر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شوشتر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شوشتر
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شوشتر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شوشتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو