جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شوشتر

شوشتر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شوشتر


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٠٤
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شوشتر (شهرستان شوشتر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر شوشتر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر شوشتر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شوشتر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر شوشتر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شوشتر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوشتر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شوشتر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شوشتر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شوشتر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٢:٣٩١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٩:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٢:٢٩١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٨:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٢:١٩١٩:٥١:٤٦٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٨:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٢:١٠١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٨:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣١:٢٠١٣:١٢:٠١١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٨:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٠:٢١١٣:١١:٥٣١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:١٤٠٠:٢٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٩:٢٢١٣:١١:٤٥١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٧:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٨:٢٥١٣:١١:٣٨١٩:٥٥:١٩٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٧:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٧:٢٨١٣:١١:٣١١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٧:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٦:٣٣١٣:١١:٢٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٦:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٥:٣٩١٣:١١:٢٠١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٦:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:١١:١٥١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٦:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٣:٥٤١٣:١١:١٠١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٦:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٣:٠٣١٣:١١:٠٦١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٦:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٢:١٣١٣:١١:٠٣٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٩٠٦:٢١:٢٥١٣:١١:٠٠٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٥:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٠:٥٨٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٢٥:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١١٠٦:١٩:٥٢١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٥:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٢٤١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٤:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٧:٤٢١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٤:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:١١٠٦:١٧:٠١١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٦:٢٢١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٤:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٥:٤٤١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٤:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٥:٠٧١٣:١١:٠١٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٤:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٤:٣٢١٣:١١:٠٤٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٥٨١٣:١١:٠٧٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢٤:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٣:٢٦١٣:١١:١١٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٢٤:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٢:٥٥١٣:١١:١٦٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٤:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٢:٢٦١٣:١١:٢١٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شوشتر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر شوشتر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر شوشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر شوشتر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٧:١٩١٢:٢٧:٤٢١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٦:٠٤٢٣:٤٧:٢٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٦:١٣١٢:٢٧:٣٣١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٦:٥١٢٣:٤٧:١٦
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٥:٠٦١٢:٢٧:٢٣١٨:١٠:٠٧١٨:٢٧:٣٧٢٣:٤٧:٠٧
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٣:٥٨١٢:٢٧:١٢١٨:١٠:٥٥١٨:٢٨:٢٣٢٣:٤٦:٥٨
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٢:٤٩١٢:٢٧:٠١١٨:١١:٤١١٨:٢٩:٠٩٢٣:٤٦:٤٨
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤١:٣٩١٢:٢٦:٥٠١٨:١٢:٢٨١٨:٢٩:٥٤٢٣:٤٦:٣٧
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٠:٢٩١٢:٢٦:٣٨١٨:١٣:١٤١٨:٣٠:٣٩٢٣:٤٦:٢٥
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٩:٣٧٠٦:٣٩:١٩١٢:٢٦:٢٥١٨:١٣:٥٩١٨:٣١:٢٤٢٣:٤٦:١٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٨:٢٦٠٦:٣٨:٠٧١٢:٢٦:١٢١٨:١٤:٤٥١٨:٣٢:٠٨٢٣:٤٦:٠٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٧:١٦٠٦:٣٦:٥٥١٢:٢٥:٥٨١٨:١٥:٣٠١٨:٣٢:٥٣٢٣:٤٥:٤٧
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٥:٤٣١٢:٢٥:٤٤١٨:١٦:١٤١٨:٣٣:٣٧٢٣:٤٥:٣٣
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٤:٣٠١٢:٢٥:٣٠١٨:١٦:٥٩١٨:٣٤:٢٠٢٣:٤٥:١٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٣:١٦١٢:٢٥:١٥١٨:١٧:٤٣١٨:٣٥:٠٤٢٣:٤٥:٠٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٢:٠٢١٢:٢٥:٠٠١٨:١٨:٢٧١٨:٣٥:٤٧٢٣:٤٤:٤٧
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٨١٢:٢٤:٤٥١٨:١٩:١٠١٨:٣٦:٣٠٢٣:٤٤:٣١
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٩:٣٣١٢:٢٤:٢٩١٨:١٩:٥٤١٨:٣٧:١٣٢٣:٤٤:١٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٢٨:١٨١٢:٢٤:١٣١٨:٢٠:٣٧١٨:٣٧:٥٦٢٣:٤٣:٥٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٧:٠٢١٢:٢٣:٥٦١٨:٢١:٢٠١٨:٣٨:٣٩٢٣:٤٣:٤٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٥:٤٦١٢:٢٣:٤٠١٨:٢٢:٠٢١٨:٣٩:٢١٢٣:٤٣:٢٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٤:٣٠١٢:٢٣:٢٣١٨:٢٢:٤٥١٨:٤٠:٠٤٢٣:٤٣:٠٤
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٣:١٤١٢:٢٣:٠٦١٨:٢٣:٢٧١٨:٤٠:٤٦٢٣:٤٢:٤٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢١:٥٨١٢:٢٢:٤٨١٨:٢٤:٠٩١٨:٤١:٢٨٢٣:٤٢:٢٧
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٠:٤١١٢:٢٢:٣١١٨:٢٤:٥١١٨:٤٢:١٠٢٣:٤٢:٠٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:١٩:٢٤١٢:٢٢:١٤١٨:٢٥:٣٣١٨:٤٢:٥٢٢٣:٤١:٤٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٨:٠٣٠٦:١٨:٠٧١٢:٢١:٥٦١٨:٢٦:١٥١٨:٤٣:٣٤٠٠:١١:٢٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٦:٤١٠٧:١٦:٥٠١٣:٢١:٣٨١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٤:١٦٠٠:٤١:٠٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٥:١٩٠٧:١٥:٣٣١٣:٢١:٢٠١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٤:٥٨٠٠:٤٠:٤٨
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٣:٥٧٠٧:١٤:١٦١٣:٢١:٠٢١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٠٠٠:٤٠:٢٧
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٢:٣٥٠٧:١٢:٥٨١٣:٢٠:٤٤١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٢٢٠٠:٤٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر شوشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر شوشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر شوشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شوشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوشتر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شوشتر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر شوشتر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شوشتر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شوشتر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٢:٣٩١٢:٢٨:٢٠١٨:٠٤:٢٧١٨:٢٢:٠٧٢٣:٤٧:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢١٠٦:٥١:٣٧١٢:٢٨:١٤١٨:٠٥:١٧١٨:٢٢:٥٥٢٣:٤٧:٥٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٠:٣٤١٢:٢٨:٠٧١٨:٠٦:٠٦١٨:٢٣:٤٣٢٣:٤٧:٤٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٤٩:٣٠١٢:٢٧:٥٩١٨:٠٦:٥٥١٨:٢٤:٣٠٢٣:٤٧:٣٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٤٨:٢٥١٢:٢٧:٥١١٨:٠٧:٤٤١٨:٢٥:١٧٢٣:٤٧:٣٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٤٧:١٩١٢:٢٧:٤٢١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٦:٠٤٢٣:٤٧:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٦:١٣١٢:٢٧:٣٣١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٦:٥١٢٣:٤٧:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٥:٠٦١٢:٢٧:٢٣١٨:١٠:٠٧١٨:٢٧:٣٧٢٣:٤٧:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٣:٥٨١٢:٢٧:١٢١٨:١٠:٥٥١٨:٢٨:٢٣٢٣:٤٦:٥٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٢:٤٩١٢:٢٧:٠١١٨:١١:٤١١٨:٢٩:٠٩٢٣:٤٦:٤٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤١:٣٩١٢:٢٦:٥٠١٨:١٢:٢٨١٨:٢٩:٥٤٢٣:٤٦:٣٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٠:٢٩١٢:٢٦:٣٨١٨:١٣:١٤١٨:٣٠:٣٩٢٣:٤٦:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٣٩:١٩١٢:٢٦:٢٥١٨:١٣:٥٩١٨:٣١:٢٤٢٣:٤٦:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٣٨:٠٧١٢:٢٦:١٢١٨:١٤:٤٥١٨:٣٢:٠٨٢٣:٤٦:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٣٦:٥٥١٢:٢٥:٥٨١٨:١٥:٣٠١٨:٣٢:٥٣٢٣:٤٥:٤٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٣٥:٤٣١٢:٢٥:٤٤١٨:١٦:١٤١٨:٣٣:٣٧٢٣:٤٥:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٤:٣٠١٢:٢٥:٣٠١٨:١٦:٥٩١٨:٣٤:٢٠٢٣:٤٥:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٧٠٦:٣٣:١٦١٢:٢٥:١٥١٨:١٧:٤٣١٨:٣٥:٠٤٢٣:٤٥:٠٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٢:٠٢١٢:٢٥:٠٠١٨:١٨:٢٧١٨:٣٥:٤٧٢٣:٤٤:٤٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٠:٤٨١٢:٢٤:٤٥١٨:١٩:١٠١٨:٣٦:٣٠٢٣:٤٤:٣١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٩:٣٣١٢:٢٤:٢٩١٨:١٩:٥٤١٨:٣٧:١٣٢٣:٤٤:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٢٨:١٨١٢:٢٤:١٣١٨:٢٠:٣٧١٨:٣٧:٥٦٢٣:٤٣:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٧:٠٢١٢:٢٣:٥٦١٨:٢١:٢٠١٨:٣٨:٣٩٢٣:٤٣:٤٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٥:٤٦١٢:٢٣:٤٠١٨:٢٢:٠٢١٨:٣٩:٢١٢٣:٤٣:٢٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٤:٣٠١٢:٢٣:٢٣١٨:٢٢:٤٥١٨:٤٠:٠٤٢٣:٤٣:٠٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٣:١٤١٢:٢٣:٠٦١٨:٢٣:٢٧١٨:٤٠:٤٦٢٣:٤٢:٤٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢١:٥٨١٢:٢٢:٤٨١٨:٢٤:٠٩١٨:٤١:٢٨٢٣:٤٢:٢٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٠:٤١١٢:٢٢:٣١١٨:٢٤:٥١١٨:٤٢:١٠٢٣:٤٢:٠٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٤٠٦:١٩:٢٤١٢:٢٢:١٤١٨:٢٥:٣٣١٨:٤٢:٥٢٢٣:٤١:٤٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شوشتر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شوشتر شهر شوشتر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شوشتر شهر شوشتر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شوشتر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شوشتر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شوشتر

شوشتَر از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. این شهر در دامنه کوه‌های زاگرس قرار دارد. پس از حملهٔ اعراب به ایران لقب این شهر دارالمؤمنین شد

شهر شوشتر در ویکیپدیا

شهر شوشتر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شوشتر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شوشتر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شوشتر بر روی نقشه

شهر شوشتر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شوشتر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شوشتر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شوشتر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر شوشتر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر شوشتر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شوشتر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شوشتر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شوشتر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شوشتر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شوشتر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شوشتر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شوشتر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شوشتر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شوشتر
زمان پخش اذان آنلاین به افق شوشتر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شوشتر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شوشتر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو