جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شوریجه

سرچهان | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شوریجه


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٧
اذان ظهر: ١١:٤٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٠١:١٧

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شوریجه (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای شوریجه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شوریجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شوریجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

امام علی (ع)
از عقلی كه داری، همین تو را بس كه راه‌های گمراهی را از رستگاری‌ات روشن بسازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شوریجه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شوریجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شوریجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شوریجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شوریجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شوریجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٧:١٤١٢:٥٢:٤١١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٦:٢٠٠٠:١٠:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٦:١٦١٢:٥٢:٣١١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٠١٠٠:١٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٥:١٨١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٢:١٣١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٢٣٠٠:٠٩:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٣:٢٦١٢:٥٢:٠٥١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٠٤٠٠:٠٩:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:٣٢١٢:٥١:٥٧١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٤٥٠٠:٠٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٥٠٦:١١:٣٨١٢:٥١:٥٠١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٠:٤٦١٢:٥١:٤٣١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٠٨٠٠:٠٨:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٩:٥٤١٢:٥١:٣٧١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٤٩٠٠:٠٨:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥١:٣١١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٨:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٨:١٤١٢:٥١:٢٦١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٧:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥١:٢٢١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٥٤٠٠:٠٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥١:١٨١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٣٥٠٠:٠٧:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥١:١٤١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٧:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥١:١٢١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٧:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥١:٠٩١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٧:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٣:٤١١٢:٥١:٠٨١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٦:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥١:٠٧١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٠٢٠٠:٠٦:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥١:٠٦١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٦:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠١:٤١١٢:٥١:٠٦١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٢٤٠٠:٠٦:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠١:٠٣١٢:٥١:٠٧١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٦:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:١١٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥١:٠٨١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٠٦:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥١:١٠١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٦:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٩:١٩١٢:٥١:١٢١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٦:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥١:١٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٦:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٨:١٥١٢:٥١:١٩١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٠٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٤٠٥:٥٧:٤٦١٢:٥١:٢٣١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٥:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٧:١٨١٢:٥١:٢٧١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٠٥:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٥١٠٥:٥٦:٥١١٢:٥١:٣٣١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٠٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شوریجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شوریجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شوریجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شوریجه

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شوریجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شوریجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شوریجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شوریجه

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای شوریجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شوریجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شوریجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شوریجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شوریجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شوریجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شوریجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شوریجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شوریجه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٤٣:١٦١١:٤٧:١٥١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٧:٤٣٢٣:٠٨:٠٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٣:٤٩١١:٤٦:٥٤١٧:٤٩:٣١١٨:٠٦:٢٨٢٣:٠٧:٤٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٤:٢٣١١:٤٦:٣٣١٧:٤٨:١٦١٨:٠٥:١٢٢٣:٠٧:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٤٤:٥٦١١:٤٦:١٢١٧:٤٧:٠١١٨:٠٣:٥٨٢٣:٠٧:٠٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٥:٣٠١١:٤٥:٥٢١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٢:٤٣٢٣:٠٦:٤٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٤٦:٠٤١١:٤٥:٣٢١٧:٤٤:٣٣١٨:٠١:٢٩٢٣:٠٦:٢٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٤٦:٣٨١١:٤٥:١٢١٧:٤٣:١٩١٨:٠٠:١٥٢٣:٠٦:١٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠١٠٥:٤٧:١٢١١:٤٤:٥٢١٧:٤٢:٠٥١٧:٥٩:٠٢٢٣:٠٥:٥١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٤٧:٤٧١١:٤٤:٣٢١٧:٤٠:٥١١٧:٥٧:٤٨٢٣:٠٥:٣٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٥:٤٨:٢١١١:٤٤:١٣١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٦:٣٦٢٣:٠٥:١٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٤٨:٥٦١١:٤٣:٥٤١٧:٣٨:٢٥١٧:٥٥:٢٣٢٣:٠٤:٥٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٥:٤٩:٣٢١١:٤٣:٣٥١٧:٣٧:١٣١٧:٥٤:١١٢٣:٠٤:٣٧
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٥:٥٠:٠٧١١:٤٣:١٧١٧:٣٦:٠١١٧:٥٣:٠٠٢٣:٠٤:١٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٠:٤٣١١:٤٢:٥٩١٧:٣٤:٤٩١٧:٥١:٤٩٢٣:٠٤:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥١:١٩١١:٤٢:٤٢١٧:٣٣:٣٨١٧:٥٠:٣٨٢٣:٠٣:٤٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥١:٥٥١١:٤٢:٢٤١٧:٣٢:٢٨١٧:٤٩:٢٨٢٣:٠٣:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٣٠٥:٥٢:٣٢١١:٤٢:٠٧١٧:٣١:١٨١٧:٤٨:١٩٢٣:٠٣:٠٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٥:٥٣:٠٨١١:٤١:٥١١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٧:١٠٢٣:٠٢:٥١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٣:٤٦١١:٤١:٣٥١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٦:٠٢٢٣:٠٢:٣٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٤:٢٣١١:٤١:٢٠١٧:٢٧:٥١١٧:٤٤:٥٥٢٣:٠٢:١٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٥:٠١١١:٤١:٠٥١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٣:٤٨٢٣:٠٢:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٢٠٥:٥٥:٣٩١١:٤٠:٥٠١٧:٢٥:٣٦١٧:٤٢:٤٢٢٣:٠١:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٦:١٨١١:٤٠:٣٦١٧:٢٤:٣٠١٧:٤١:٣٧٢٣:٠١:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٤٠٥:٥٦:٥٧١١:٤٠:٢٣١٧:٢٣:٢٤١٧:٤٠:٣٣٢٣:٠١:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٥:٥٧:٣٦١١:٤٠:١٠١٧:٢٢:١٩١٧:٣٩:٢٩٢٣:٠١:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٥:٥٨:١٦١١:٣٩:٥٨١٧:٢١:١٥١٧:٣٨:٢٦٢٣:٠٠:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٥:٥٨:٥٦١١:٣٩:٤٧١٧:٢٠:١٢١٧:٣٧:٢٤٢٣:٠٠:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٥:٥٩:٣٧١١:٣٩:٣٦١٧:١٩:١٠١٧:٣٦:٢٤٢٣:٠٠:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٠:١٨١١:٣٩:٢٥١٧:١٨:٠٩١٧:٣٥:٢٤٢٣:٠٠:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠١:٠٠١١:٣٩:١٦١٧:١٧:٠٨١٧:٣٤:٢٥٢٣:٠٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شوریجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شوریجه روستای شوریجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شوریجه روستای شوریجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شوریجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شوریجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شوریجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شوریجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شوریجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شوریجه

روستای شوریجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شوریجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شوریجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شوریجه
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شوریجه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای شوریجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شوریجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شوریجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شوریجه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شوریجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شوریجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شوریجه
افق شرعی امروز فردا شوریجه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شوریجه
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ شوریجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شوریجه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شوریجه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شوریجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو