جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شورستان

تربت جام | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شورستان

اذان صبح: ٠٤:١٤:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٤٨
اذان ظهر: ١١:١٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٤١:٢٤
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٨:٣٢

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شورستان (شهرستان تربت جام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر شورستان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شورستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شورستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
باور درستی كه نتواند منطق خود را اثبات كند، دانایی نیست، اما چون شناخت به حقیقت است، نادانی هم نمی باشد و این فاصله ی میان دانایی و نادانی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شورستان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شورستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شورستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شورستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شورستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شورستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢٦:١١١٨:٥٨:٢١١٩:١٦:٥٨٢٣:٤١:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٣:١٨١٢:٢٥:٥٧١٨:٥٩:١١١٩:١٧:٥٠٢٣:٤١:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٢:٠٠١٢:٢٥:٤٣١٩:٠٠:٠١١٩:١٨:٤٢٢٣:٤٠:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٠:٤٢١٢:٢٥:٢٩١٩:٠٠:٥١١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٠:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٩:٢٥١٢:٢٥:١٥١٩:٠١:٤١١٩:٢٠:٢٧٢٣:٤٠:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٨:٠٨١٢:٢٥:٠٢١٩:٠٢:٣١١٩:٢١:٢٠٢٣:٣٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٦:٥٣١٢:٢٤:٥٠١٩:٠٣:٢١١٩:٢٢:١٣٢٣:٣٩:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٥:٣٨١٢:٢٤:٣٧١٩:٠٤:١٢١٩:٢٣:٠٦٢٣:٣٩:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٤:٢٤١٢:٢٤:٢٦١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٣:٥٨٢٣:٣٨:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٣:١٠١٢:٢٤:١٤١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٤:٥١٢٣:٣٨:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١١:٠٧٠٥:٤١:٥٨١٢:٢٤:٠٣١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٥:٤٤٢٣:٣٨:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٦:٣٧٢٣:٣٧:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٩:٣٦١٢:٢٣:٤٣١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٧:٣١٢٣:٣٧:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٨:٢٦١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٩:١٤١٩:٢٨:٢٤٢٣:٣٧:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٥:١٠٠٥:٣٧:١٨١٢:٢٣:٢٤١٩:١٠:٠٤١٩:٢٩:١٧٢٣:٣٦:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٦:١٠١٢:٢٣:١٦١٩:١٠:٥٤١٩:٣٠:١٠٢٣:٣٦:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٣:٠٨١٩:١١:٤٥١٩:٣١:٠٤٢٣:٣٦:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٣:٥٨١٢:٢٣:٠٠١٩:١٢:٣٥١٩:٣١:٥٧٢٣:٣٦:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٢:٥٣١٩:١٣:٢٥١٩:٣٢:٥٠٢٣:٣٥:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣١:٥١١٢:٢٢:٤٧١٩:١٤:١٦١٩:٣٣:٤٤٢٣:٣٥:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٣٠:٤٩١٢:٢٢:٤١١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٣٧٢٣:٣٥:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٥:١٦٠٥:٢٩:٤٨١٢:٢٢:٣٦١٩:١٥:٥٦١٩:٣٥:٣٠٢٣:٣٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٢:٣٢١٩:١٦:٤٦١٩:٣٦:٢٣٢٣:٣٤:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٢٧:٥٠١٢:٢٢:٢٨١٩:١٧:٣٦١٩:٣٧:١٦٢٣:٣٤:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥١:١٦٠٥:٢٦:٥٣١٢:٢٢:٢٤١٩:١٨:٢٦١٩:٣٨:٠٩٢٣:٣٤:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٢٥:٥٧١٢:٢٢:٢١١٩:١٩:١٦١٩:٣٩:٠٢٢٣:٣٣:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٢٥:٠٣١٢:٢٢:١٩١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٩:٥٥٢٣:٣٣:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٤٧:٢٨٠٥:٢٤:١٠١٢:٢٢:١٨١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:٤٧٢٣:٣٣:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٦:١٤٠٥:٢٣:١٨١٢:٢٢:١٦١٩:٢١:٤٤١٩:٤١:٤٠٢٣:٣٣:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شورستان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شورستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شورستان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شورستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شورستان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شورستان شهر شورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شورستان شهر شورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شورستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر شورستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شورستان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٠٠٥:٣٨:٤٨١١:١٠:٢٠١٦:٤١:٢٤١٦:٥٩:٥٢٢٢:٢٨:٣٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٣٩:٤٢١١:١٠:١٢١٦:٤٠:١٣١٦:٥٨:٤٢٢٢:٢٨:٢١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٠:٣٧١١:١٠:٠٤١٦:٣٩:٠٣١٦:٥٧:٣٤٢٢:٢٨:١١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٤١:٣٣١١:٠٩:٥٧١٦:٣٧:٥٤١٦:٥٦:٢٧٢٢:٢٨:٠٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٢:٢٨١١:٠٩:٥١١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٥:٢١٢٢:٢٧:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٣:٢٤١١:٠٩:٤٥١٦:٣٥:٣٩١٦:٥٤:١٦٢٢:٢٧:٤٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٤:٢١١١:٠٩:٤١١٦:٣٤:٣٣١٦:٥٣:١٢٢٢:٢٧:٣٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٥:١٧١١:٠٩:٣٧١٦:٣٣:٢٩١٦:٥٢:١٠٢٢:٢٧:٢٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٦:١٤١١:٠٩:٣٣١٦:٣٢:٢٥١٦:٥١:٠٩٢٢:٢٧:٢٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٧:١٢١١:٠٩:٣١١٦:٣١:٢٣١٦:٥٠:٠٩٢٢:٢٧:١٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٨:٠٩١١:٠٩:٢٩١٦:٣٠:٢٢١٦:٤٩:١٠٢٢:٢٧:١٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٩:٠٧١١:٠٩:٢٨١٦:٢٩:٢٣١٦:٤٨:١٣٢٢:٢٧:٠٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٠:٠٥١١:٠٩:٢٨١٦:٢٨:٢٥١٦:٤٧:١٨٢٢:٢٧:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥١:٠٣١١:٠٩:٢٩١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٦:٢٣٢٢:٢٧:٠١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٢:٠٢١١:٠٩:٣٠١٦:٢٦:٣٣١٦:٤٥:٣٠٢٢:٢٦:٥٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٣:٠١١١:٠٩:٣٢١٦:٢٥:٣٩١٦:٤٤:٣٩٢٢:٢٦:٥٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٤:٠٠١١:٠٩:٣٦١٦:٢٤:٤٧١٦:٤٣:٤٩٢٢:٢٦:٥٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٤:٥٩١١:٠٩:٤٠١٦:٢٣:٥٦١٦:٤٣:٠١٢٢:٢٦:٥٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٥:٥٩١١:٠٩:٤٥١٦:٢٣:٠٧١٦:٤٢:١٤٢٢:٢٦:٥٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٦:٥٨١١:٠٩:٥١١٦:٢٢:٢٠١٦:٤١:٢٩٢٢:٢٧:٠١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٧:٥٨١١:٠٩:٥٧١٦:٢١:٣٤١٦:٤٠:٤٦٢٢:٢٧:٠٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٨:٥٨١١:١٠:٠٥١٦:٢٠:٤٩١٦:٤٠:٠٤٢٢:٢٧:٠٧
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٥:٥٩:٥٨١١:١٠:١٣١٦:٢٠:٠٧١٦:٣٩:٢٤٢٢:٢٧:١٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٠:٥٨١١:١٠:٢٣١٦:١٩:٢٦١٦:٣٨:٤٥٢٢:٢٧:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠١:٥٨١١:١٠:٣٣١٦:١٨:٤٦١٦:٣٨:٠٩٢٢:٢٧:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٥٨١١:١٠:٤٤١٦:١٨:٠٩١٦:٣٧:٣٤٢٢:٢٧:٣٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٣:٥٨١١:١٠:٥٥١٦:١٧:٣٣١٦:٣٧:٠٠٢٢:٢٧:٣٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٤:٥٧١١:١١:٠٨١٦:١٦:٥٩١٦:٣٦:٢٩٢٢:٢٧:٤٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٥:٥٧١١:١١:٢٢١٦:١٦:٢٧١٦:٣٥:٥٩٢٢:٢٧:٥٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٦:٥٦١١:١١:٣٦١٦:١٥:٥٧١٦:٣٥:٣١٢٢:٢٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شورستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شورستان شهر شورستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شورستان شهر شورستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شورستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شورستان

شورستان علیا (تربت جام)، روستایی از توابع بخش صالح‌آباد شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی ایران است.

شهر شورستان در ویکیپدیا

شهر شورستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شورستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شورستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شورستان بر روی نقشه

شهر شورستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شورستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شورستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شورستان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شورستان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر شورستان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شورستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شورستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شورستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شورستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شورستان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شورستان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ شورستان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شورستان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شورستان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شورستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شورستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ شورستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شورستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شورستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو