جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شورحیات

گرگان بوی | آق قلا | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز شورحیات


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٣١
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٢٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شورحیات (شهرستان آق قلا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای شورحیات)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شورحیات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شورحیات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

گاندی
می‌توان امیدوار بود كه فردی خشن، روزی دست از خشونت بردارد، ولی چنین امیدی در مورد ترسویان وجود ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شورحیات

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شورحیات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شورحیات ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شورحیات (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شورحیات ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شورحیات ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٥٦٠٠:٠٧:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٨:٠٧١٢:٥٢:١١١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٥:٥١٠٠:٠٦:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٦:٤٦١٢:٥١:٥٧١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٦:٤٦٠٠:٠٦:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٥:٢٥١٢:٥١:٤٣١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:٤٢٠٠:٠٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:١١٠٦:١٤:٠٥١٢:٥١:٣٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٥:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٢:٤٦١٢:٥١:١٧١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٣٣٠٠:٠٥:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١١:٢٧١٢:٥١:٠٤١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٤:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٢:١١١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٤:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٤:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:١٧٠٠:٠٣:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٠:١٨١٩:٣٤:٥١١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٣:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٥:٠٩٠٠:٠٣:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٣:٥٣١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٢:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٩:٤٨١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٧:٠٢٠٠:٠٢:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٥٨٠٠:٠٢:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٥٤٠٠:٠١:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٩:٠٩١٢:٤٩:٢٢١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٥١٠٠:٠١:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٨:٠١١٢:٤٩:١٥١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٠١:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤٩:٠٨١٩:٤١:٥٦٢٠:٠١:٤٣٠٠:٠٠:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٥:٤٨١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٠:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٤:٤٣١٢:٤٨:٥٦١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٠٠:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٣:٤٠١٢:٤٨:٥١١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠٠:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٢٨٠٥:٥٢:٣٨١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٥:٢٨٢٣:٥٩:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:٠٣٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٦:٢٤٢٣:٥٩:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٤٠٠٥:٥٠:٣٧١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٧:٢٠٢٣:٥٩:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:١٨٠٥:٤٩:٣٩١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٨:١٥٢٣:٥٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٨:٤٢١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٩:١١٢٣:٥٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٩:٤٩٢٠:١٠:٠٦٢٣:٥٨:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٦:٥٢١٢:٤٨:٣١١٩:٥٠:٤١٢٠:١١:٠١٢٣:٥٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شورحیات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شورحیات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شورحیات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شورحیات

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شورحیات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شورحیات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شورحیات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شورحیات

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شورحیات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شورحیات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شورحیات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شورحیات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شورحیات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شورحیات

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شورحیات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شورحیات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شورحیات

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٣٩:٤١١٢:٤٨:٤٧١٩:٥٨:١٩٢٠:١٩:٠٩٢٣:٥٦:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٣٩:٠٣١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٩:٥٩٢٣:٥٦:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣١٠٥:٣٨:٢٦١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٩:٥٣٢٠:٢٠:٤٨٢٣:٥٦:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٣٧:٥١١٢:٤٩:٠٣٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢١:٣٧٢٣:٥٦:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٧:١٧١٢:٤٩:٠٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٢:٢٥٢٣:٥٦:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٣٦:٤٥١٢:٤٩:١٥٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٣:١٣٢٣:٥٦:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٣٦:١٥١٢:٤٩:٢٢٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٣:٥٩٢٣:٥٦:٢٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٣٥:٤٦١٢:٤٩:٣٠٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٤:٤٤٢٣:٥٦:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٧٠٥:٣٥:١٩١٢:٤٩:٣٨٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٥:٢٩٢٣:٥٦:٢٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٣٤:٥٤١٢:٤٩:٤٦٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٦:١٣٢٣:٥٦:٢٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٣٤:٣١١٢:٤٩:٥٥٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٦:٥٥٢٣:٥٦:٢٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٠٠٥:٣٤:٠٩١٢:٥٠:٠٤٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٧:٣٧٢٣:٥٦:٢٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٢٠٥:٣٣:٤٩١٢:٥٠:١٤٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٨:١٧٢٣:٥٦:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٣٣:٣١١٢:٥٠:٢٣٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٨:٥٦٢٣:٥٦:٢٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٣٣:١٤١٢:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٩:٣٤٢٣:٥٦:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٣٠٥:٣٣:٠٠١٢:٥٠:٤٤٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٣٠:١١٢٣:٥٦:٣٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٣٢:٤٧١٢:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٧٢٠:٣٠:٤٧٢٣:٥٦:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٣٢:٣٥١٢:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣١:٢١٢٣:٥٦:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٣٢:٢٦١٢:٥١:١٧٢٠:١٠:٢١٢٠:٣١:٥٤٢٣:٥٦:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:٣٢:١٨١٢:٥١:٢٩٢٠:١٠:٥١٢٠:٣٢:٢٦٢٣:٥٦:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٠٠٥:٣٢:١٢١٢:٥١:٤١٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٢:٥٦٢٣:٥٧:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٥٠٥:٣٢:٠٨١٢:٥١:٥٣٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٣:٢٥٢٣:٥٧:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٣٢:٠٦١٢:٥٢:٠٦٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٣:٥٢٢٣:٥٧:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٣٠٥:٣٢:٠٥١٢:٥٢:١٨٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٤:١٨٢٣:٥٧:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٦٠٥:٣٢:٠٦١٢:٥٢:٣١٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٤:٤٢٢٣:٥٧:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٣٢:٠٩١٢:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٥:٠٥٢٣:٥٧:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١١٠٥:٣٢:١٣١٢:٥٢:٥٧٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٥:٢٦٢٣:٥٧:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٣٢:١٩١٢:٥٣:١٠٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٥:٤٥٢٣:٥٨:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٦٠٥:٣٢:٢٧١٢:٥٣:٢٣٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٦:٠٣٢٣:٥٨:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٣٠٥:٣٢:٣٦١٢:٥٣:٣٦٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٦:١٩٢٣:٥٨:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٢٠٥:٣٢:٤٧١٢:٥٣:٤٩٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٦:٣٤٢٣:٥٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شورحیات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شورحیات روستای شورحیات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شورحیات روستای شورحیات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شورحیات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شورحیات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شورحیات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شورحیات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شورحیات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شورحیات

روستای شورحیات بر روی نقشه

روستای شورحیات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شورحیات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شورحیات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شورحیات
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شورحیات + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شورحیات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شورحیات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شورحیات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شورحیات رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شورحیات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شورحیات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شورحیات
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شورحیات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شورحیات
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شورحیات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شورحیات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شورحیات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شورحیات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو