جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شورجه کرد

باروق | میاندوآب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شورجه کرد


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢٤
اذان ظهر: ١٢:١٠:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:١٠
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٤٨

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شورجه کرد (شهرستان میاندوآب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای شورجه کرد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شورجه کرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شورجه کرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

مادر ترزا
اگر شروع به قضاوت كردن در مورد مردم بكنی، وقت پیدا نمی كنی كه آنها را دوست داشته باشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شورجه کرد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شورجه کرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شورجه کرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شورجه کرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شورجه کرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شورجه کرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٣٧:٠٥١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٥:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٥:٥٢١٣:٢٢:١١٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٣٤:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٢:٠٢٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣٤:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٣٣:٢٩١٣:٢١:٥٣٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٤:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٣٢:١٩١٣:٢١:٤٥٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٢٤٠٠:٣٣:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٢٠٦:٣١:١٠١٣:٢١:٣٧٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٣٣:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢١:٣٠٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٣:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٨:٥٦١٣:٢١:٢٣٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٣:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٧:٥٠١٣:٢١:١٧٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٣٢:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٦:٤٦١٣:٢١:١٢٢٠:١٦:١١٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٢:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥٢٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢١:٠٦٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٢:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢٤:٤١١٣:٢١:٠٢٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٣١:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٣١:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٣١:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٨٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٠:٥٢٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٣١:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٨٠٦:٢٠:٤٦١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٣٨٠٠:٣١:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٩:٥١١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٠:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٨:٥٧١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٣٠:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٨:٠٤١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٣٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٧:١٣١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٥:١٦٠٠:٣٠:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٦:٢٤١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٣٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٧:٠٣٠٠:٢٩:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٤:٤٩١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٢٩:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٤٨٠٠:٢٩:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٠٠٦:١٣:٢١١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٨:٥٧٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٢٩:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٥٠٦:١٢:٣٩١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٣١٠٠:٢٩:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٢٠٦:١١:٥٩١٣:٢١:٠٣٢٠:٣٠:٣٣٢٠:٥١:٢٢٠٠:٢٩:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥١٠٦:١١:٢١١٣:٢١:٠٨٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥٢:١٢٠٠:٢٩:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٢٠٦:١٠:٤٤١٣:٢١:١٣٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٣:٠١٠٠:٢٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شورجه کرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شورجه کرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شورجه کرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شورجه کرد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شورجه کرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شورجه کرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شورجه کرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شورجه کرد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای شورجه کرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شورجه کرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شورجه کرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شورجه کرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شورجه کرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شورجه کرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شورجه کرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شورجه کرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شورجه کرد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٢:٣٥١٢:١٦:٥٥١٨:٢٠:٣٩١٨:٣٩:٠٠٢٣:٣٤:٢٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٣:٢٤١٢:١٦:٣٤١٨:١٩:٠٨١٨:٣٧:٢٨٢٣:٣٤:٠٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٤:١٣١٢:١٦:١٣١٨:١٧:٣٧١٨:٣٥:٥٧٢٣:٣٣:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٥:٠٣١٢:١٥:٥٢١٨:١٦:٠٦١٨:٣٤:٢٦٢٣:٣٣:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٥:٥٣١٢:١٥:٣٢١٨:١٤:٣٦١٨:٣٢:٥٦٢٣:٣٣:١١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٦:٤٣١٢:١٥:١١١٨:١٣:٠٥١٨:٣١:٢٥٢٣:٣٢:٥٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٧:٣٣١٢:١٤:٥١١٨:١١:٣٥١٨:٢٩:٥٥٢٣:٣٢:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٨:٢٣١٢:١٤:٣٢١٨:١٠:٠٥١٨:٢٨:٢٦٢٣:٣٢:١٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٩:١٤١٢:١٤:١٢١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٦:٥٦٢٣:٣١:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٠:٠٥١٢:١٣:٥٣١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٥:٢٨٢٣:٣١:٤٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٠:٥٦١٢:١٣:٣٤١٨:٠٥:٣٨١٨:٢٣:٥٩٢٣:٣١:٢٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢١:٤٧١٢:١٣:١٥١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٢:٣١٢٣:٣١:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٢:٣٩١٢:١٢:٥٧١٨:٠٢:٤١١٨:٢١:٠٤٢٣:٣٠:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٣:٣٠١٢:١٢:٣٩١٨:٠١:١٤١٨:١٩:٣٧٢٣:٣٠:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٤:٢٢١٢:١٢:٢١١٧:٥٩:٤٧١٨:١٨:١١٢٣:٣٠:١٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٥:١٥١٢:١٢:٠٤١٧:٥٨:٢٠١٨:١٦:٤٥٢٣:٢٩:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٦:٠٧١٢:١١:٤٧١٧:٥٦:٥٤١٨:١٥:٢٠٢٣:٢٩:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٧:٠٠١٢:١١:٣١١٧:٥٥:٢٩١٨:١٣:٥٦٢٣:٢٩:٢١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٧:٥٣١٢:١١:١٥١٧:٥٤:٠٤١٨:١٢:٣٢٢٣:٢٩:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٨:٤٧١٢:١١:٠٠١٧:٥٢:٤٠١٨:١١:٠٩٢٣:٢٨:٤٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٩:٤١١٢:١٠:٤٥١٧:٥١:١٦١٨:٠٩:٤٦٢٣:٢٨:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٠:٣٥١٢:١٠:٣٠١٧:٤٩:٥٣١٨:٠٨:٢٥٢٣:٢٨:١٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣١:٢٩١٢:١٠:١٦١٧:٤٨:٣١١٨:٠٧:٠٤٢٣:٢٨:٠٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٢:٢٤١٢:١٠:٠٣١٧:٤٧:١٠١٨:٠٥:٤٤٢٣:٢٧:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٣:١٩١٢:٠٩:٥٠١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٢٥٢٣:٢٧:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٤:١٥١٢:٠٩:٣٨١٧:٤٤:٣٠١٨:٠٣:٠٧٢٣:٢٧:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٥:١١١٢:٠٩:٢٧١٧:٤٣:١١١٨:٠١:٥٠٢٣:٢٧:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٦:٠٧١٢:٠٩:١٦١٧:٤١:٥٤١٨:٠٠:٣٤٢٣:٢٦:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٧:٠٣١٢:٠٩:٠٥١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:١٩٢٣:٢٦:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٨:٠٠١٢:٠٨:٥٦١٧:٣٩:٢١١٧:٥٨:٠٥٢٣:٢٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شورجه کرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شورجه کرد روستای شورجه کرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شورجه کرد روستای شورجه کرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شورجه کرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شورجه کرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شورجه کرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شورجه کرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شورجه کرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شورجه کرد

روستای شورجه کرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شورجه کرد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شورجه کرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شورجه کرد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شورجه کرد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای شورجه کرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شورجه کرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شورجه کرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شورجه کرد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شورجه کرد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شورجه کرد
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ شورجه کرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شورجه کرد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شورجه کرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شورجه کرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شورجه کرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شورجه کرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شورجه کرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو