جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شورآباد

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز شورآباد


اذان صبح: ٠٥:١٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:١٩
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٠٤
اذان مغرب: ١٧:١٣:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٠٧:١٩

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شورآباد (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ شهر شورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
چه چیز موجب قهرمانی است؟ همزمان به استقبال بزرگترین رنج و بزرگترین امید خود رفتن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شورآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شورآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شورآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شورآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شورآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شورآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٨:١٩١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٦:٠٢٠٠:١٦:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٧:١٠١٣:٠٢:١٢١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٥:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٥:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٤:٥٦١٣:٠١:٥٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٥:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٣:٥٠١٣:٠١:٤٨١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٢:٤٦١٣:٠١:٤١١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٤:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١١:٤٢١٣:٠١:٣٤١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٢٠٠٠:١٤:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٠:٤٠١٣:٠١:٢٨١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٢:١٢٠٠:١٤:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠١:٢٢١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٤:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٨:٣٨١٣:٠١:١٧١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٣:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠١:١٢١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٣:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠١:٠٨١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٣:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠١:٠٥١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٣:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠١:٠٢١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٢:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠١:٠٠١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:١٩٠٠:١٢:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:١١٠٠:١٢:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٢:١٣١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٢:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:١٧٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٢:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:١١:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١١:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١١:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٨:١٩١٣:٠١:٠١٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:١٦٠٠:١١:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١١:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١١:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٦:١٧١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١١:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٥:٣٩١٣:٠١:١٤٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٠:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٧٠٥:٥٥:٠٣١٣:٠١:١٨٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٥٢٠٥:٥٤:٢٩١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٠:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٥٩٠٥:٥٣:٥٦١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شورآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شورآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شورآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٦:٢١١١:٥٠:٣٥١٦:٥٤:٣٠١٧:١٤:٠٤٢٣:٠٧:٠٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٧:١٩١١:٥٠:٥١١٦:٥٤:٠٤١٧:١٣:٤٠٢٣:٠٧:١٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٨:١٨١١:٥١:٠٧١٦:٥٣:٤٠١٧:١٣:١٩٢٣:٠٧:٣٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٩:١٥١١:٥١:٢٥١٦:٥٣:١٨١٧:١٢:٥٩٢٣:٠٧:٤٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٥٠:١٣١١:٥١:٤٤١٦:٥٢:٥٨١٧:١٢:٤١٢٣:٠٨:٠١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥١:١٠١١:٥٢:٠٣١٦:٥٢:٤٠١٧:١٢:٢٥٢٣:٠٨:١٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٢:٠٦١١:٥٢:٢٣١٦:٥٢:٢٤١٧:١٢:١١٢٣:٠٨:٣٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٣:٠٢١١:٥٢:٤٣١٦:٥٢:١٠١٧:١١:٥٩٢٣:٠٨:٥٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٣:٥٨١١:٥٣:٠٥١٦:٥١:٥٨١٧:١١:٤٩٢٣:٠٩:٠٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٤:٥٢١١:٥٣:٢٧١٦:٥١:٤٧١٧:١١:٤١٢٣:٠٩:٢٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٥:٤٦١١:٥٣:٤٩١٦:٥١:٣٩١٧:١١:٣٤٢٣:٠٩:٤٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٢٠٦:٥٦:٤٠١١:٥٤:١٢١٦:٥١:٣٣١٧:١١:٣٠٢٣:١٠:٠٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٧:٣٢١١:٥٤:٣٦١٦:٥١:٢٨١٧:١١:٢٧٢٣:١٠:٢٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٨:٢٤١١:٥٥:٠٠١٦:٥١:٢٦١٧:١١:٢٦٢٣:١٠:٤٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٩:١٥١١:٥٥:٢٥١٦:٥١:٢٦١٧:١١:٢٨٢٣:١١:١٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٧:٠٠:٠٥١١:٥٥:٥١١٦:٥١:٢٧١٧:١١:٣١٢٣:١١:٣٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٨٠٧:٠٠:٥٤١١:٥٦:١٧١٦:٥١:٣١١٧:١١:٣٦٢٣:١١:٥٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٧:٠١:٤٢١١:٥٦:٤٣١٦:٥١:٣٦١٧:١١:٤٢٢٣:١٢:٢٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٧:٠٢:٢٨١١:٥٧:١٠١٦:٥١:٤٣١٧:١١:٥١٢٣:١٢:٤٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٧:٠٣:١٤١١:٥٧:٣٧١٦:٥١:٥٣١٧:١٢:٠٢٢٣:١٣:٠٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٣:٥٩١١:٥٨:٠٥١٦:٥٢:٠٤١٧:١٢:١٤٢٣:١٣:٣٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠٤:٤٢١١:٥٨:٣٣١٦:٥٢:١٧١٧:١٢:٢٨٢٣:١٤:٠١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠٥:٢٤١١:٥٩:٠١١٦:٥٢:٣٢١٧:١٢:٤٤٢٣:١٤:٢٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٦:٠٥١١:٥٩:٢٩١٦:٥٢:٤٩١٧:١٣:٠٢٢٣:١٤:٥٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠٦:٤٥١١:٥٩:٥٨١٦:٥٣:٠٨١٧:١٣:٢٢٢٣:١٥:٢٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٧:٢٣١٢:٠٠:٢٧١٦:٥٣:٢٩١٧:١٣:٤٣٢٣:١٥:٥٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٨:٠٠١٢:٠٠:٥٧١٦:٥٣:٥٢١٧:١٤:٠٦٢٣:١٦:١٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٨:٣٥١٢:٠١:٢٦١٦:٥٤:١٦١٧:١٤:٣١٢٣:١٦:٤٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٩:٠٩١٢:٠١:٥٦١٦:٥٤:٤٢١٧:١٤:٥٧٢٣:١٧:١٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٩:٤١١٢:٠٢:٢٦١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٢٥٢٣:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شورآباد شهر شورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شورآباد شهر شورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شورآباد

قاسم‌آباد شورآباد ، روستایی از توابع بخش کهریزک شهرستان ری در استان تهران ایران است.

شهر شورآباد در ویکیپدیا

شهر شورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شورآباد بر روی نقشه

شهر شورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شورآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شورآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شورآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شورآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شورآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق شورآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شورآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شورآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شورآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شورآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو