جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شورآباد

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز شورآباد

اذان صبح: ٠٤:١٥:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:٠٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٩:٠٢

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شورآباد (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ شهر شورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریلكه
تنها یك سفر، سفری به ژرفای وجود خود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شورآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شورآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شورآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شورآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شورآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شورآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٤:٥٢١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٥:٢٢٠٠:٢٠:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٢:١١١٣:٠٤:٣٧١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٦:١٤٠٠:٢٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٠٦٠٠:١٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٩:٣٦١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٨:٢٠١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٩:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٨:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٣:٣٠١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٨:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٣:١٨١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٨:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٧:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:١١٠٠:١٧:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٢:٤٤١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٧:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٦:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٤٩٠٠:١٦:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٢:١٤١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٤١٠٠:١٦:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٦:١٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٥:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:١١١٣:٠١:٥٦١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٥:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٤:٠٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٥:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٣:٠٠١٣:٠١:٤١١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:١٢٠٠:١٤:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١١:٥٦١٣:٠١:٣٤١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٠٥٠٠:١٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٠:٥٤١٣:٠١:٢٨١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٥٨٠٠:١٤:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٥١٠٠:١٤:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠١:١٧١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٣:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠١:١٢١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٣:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠١:٠٨١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٣:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠١:٠٥١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٦:٢١٠٠:١٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠١:٠٢١٩:٥٧:٣١٢٠:١٧:١٤٠٠:١٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥٨:٢١٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٢:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٢:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٠:٥٧١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٢:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شورآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شورآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر شورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر شورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شورآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شورآباد شهر شورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شورآباد شهر شورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شورآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٤٩:٣٩١٣:٠٦:٢٨٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٤:٢٥٠٠:١٣:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٤٩:٥٣١٣:٠٦:٤٢٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٤:٣٦٠٠:١٣:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٥٠:٠٩١٣:٠٦:٥٥٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١٣:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٥٠٥:٥٠:٢٦١٣:٠٧:٠٨٢٠:٢٣:٤٦٢٠:٤٤:٥٣٠٠:١٤:١١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٥٠:٤٤١٣:٠٧:٢٠٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٤:٥٩٠٠:١٤:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠١٠٥:٥١:٠٤١٣:٠٧:٣٣٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٥:٠٣٠٠:١٤:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٥١:٢٥١٣:٠٧:٤٥٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٥:٠٦٠٠:١٤:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٥١:٤٧١٣:٠٧:٥٨٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٥:٠٦٠٠:١٥:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٥٢:١٠١٣:٠٨:١٠٢٠:٢٤:٠٢٢٠:٤٥:٠٥٠٠:١٥:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٥٢:٣٥١٣:٠٨:٢٢٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٥:٠٢٠٠:١٥:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٥٣:٠١١٣:٠٨:٣٣٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٤:٥٧٠٠:١٦:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٥٣:٢٨١٣:٠٨:٤٤٢٠:٢٣:٥١٢٠:٤٤:٥٠٠٠:١٦:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٥٣:٥٦١٣:٠٨:٥٥٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٤:٤١٠٠:١٦:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٥٤:٢٥١٣:٠٩:٠٦٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٤:٣١٠٠:١٦:٥١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٥٤:٥٥١٣:٠٩:١٦٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:١٩٠٠:١٧:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٥٥:٢٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٤:٠٥٠٠:١٧:٢٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٥:٥٥:٥٩١٣:٠٩:٣٦٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٣:٤٩٠٠:١٧:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٩:٤٥٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٣١٠٠:١٧:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٣٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٣:١٢٠٠:١٨:١٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٥:٥٧:٤٢١٣:١٠:٠٢٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٥١٠٠:١٨:٣٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٨:١٧١٣:١٠:١٠٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٢٨٠٠:١٨:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٥٨:٥٤١٣:١٠:١٧٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤٢:٠٣٠٠:١٩:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٩:٣٢١٣:١٠:٢٤٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٣٦٠٠:١٩:١٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٦:٠٠:١٠١٣:١٠:٣١٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤١:٠٨٠٠:١٩:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠٠:٤٩١٣:١٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤٠:٣٨٠٠:١٩:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠١:٢٩١٣:١٠:٤٣٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٢٠:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٦:٠٢:٠٩١٣:١٠:٤٨٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٢٠:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣١٠٦:٠٢:٥٠١٣:١٠:٥٢٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٠:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٣:٣٢١٣:١٠:٥٦٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٠:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٤:١٤١٣:١١:٠٠٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٢٠:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٤:٥٧١٣:١١:٠٣٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٢١:١٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شورآباد شهر شورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شورآباد شهر شورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شورآباد

قاسم‌آباد شورآباد ، روستایی از توابع بخش کهریزک شهرستان ری در استان تهران ایران است.

شهر شورآباد در ویکیپدیا

شهر شورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شورآباد بر روی نقشه

شهر شورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شورآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شورآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر شورآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شورآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شورآباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شورآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق شورآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شورآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شورآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو