جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد

فهرج | فهرج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز شورآبادنورمحمد


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٠٥

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد (شهرستان فهرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای شورآبادنورمحمد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای شورآبادنورمحمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شورآبادنورمحمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خداوند رحمت كند كسی را كه زبانش را (از گناه) باز دارد و به زمان خویش آگاه باشد و در راه (راست) خود، ثابت قدم بماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شورآبادنورمحمد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شورآبادنورمحمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شورآبادنورمحمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شورآبادنورمحمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شورآبادنورمحمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٥١٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٢:٣٧١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٤:٣٥٢٣:٥٠:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٧:٤٠١٢:٣٢:٢٧١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٥:١٤٢٣:٥٠:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٦:٤٥١٢:٣٢:١٨١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥٠:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٢:٠٩١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٣١٢٣:٥٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٢:٠١١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣١:٥٣١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:٤٩٢٣:٤٩:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٣:١٣١٢:٣١:٤٦١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٢٩٢٣:٤٩:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣١:٣٩١٩:١١:٢٠١٩:٢٩:٠٨٢٣:٤٩:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥١:٣٣١٢:٣١:٣٣١٩:١١:٥٧١٩:٢٩:٤٧٢٣:٤٨:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣١:٢٧١٩:١٢:٣٤١٩:٣٠:٢٦٢٣:٤٨:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٩:٥٧١٢:٣١:٢٢١٩:١٣:١١١٩:٣١:٠٦٢٣:٤٨:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٩:١٠١٢:٣١:١٨١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:٤٥٢٣:٤٨:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٨:٢٥١٢:٣١:١٤١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:٢٥٢٣:٤٨:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٧:٤١١٢:٣١:١٠١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:٠٤٢٣:٤٧:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣١:٠٧١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٤٣٢٣:٤٧:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٦:١٦١٢:٣١:٠٥١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٢٣٢٣:٤٧:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٠٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣١:٠٣١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٠٢٢٣:٤٧:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣١:٠٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٧:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٤:١٧١٢:٣١:٠٢١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٢١٢٣:٤٧:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٦:٢١٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣١:٠٢١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٠٠٢٣:٤٧:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣١:٠٢١٩:١٩:٢١١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٧:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣١:٠٤١٩:١٩:٥٨١٩:٣٨:١٨٢٣:٤٦:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤١:٥٧١٢:٣١:٠٦١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٦:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤١:٢٥١٢:٣١:٠٨١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٦:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٠:٥٤١٢:٣١:١١١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:١٤٢٣:٤٦:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٣٩٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣١:١٤١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣١:١٨١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٦:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣١:٢٣١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٠٧٢٣:٤٦:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣١:٢٨١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شورآبادنورمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شورآبادنورمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شورآبادنورمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شورآبادنورمحمد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای شورآبادنورمحمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شورآبادنورمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شورآبادنورمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای شورآبادنورمحمد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شورآبادنورمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای شورآبادنورمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای شورآبادنورمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شورآبادنورمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شورآبادنورمحمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای شورآبادنورمحمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شورآبادنورمحمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شورآبادنورمحمد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣١:٢٠١٩:٢٣:٠٧١٩:٤١:٣٩٢٣:٤٦:٣٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣١:٢٤١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٢:١٦٢٣:٤٦:٣٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣١:٢٩١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٥٣٢٣:٤٦:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٣٨:٣٥١٢:٣١:٣٥١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤٦:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٣٨:١٣١٢:٣١:٤١١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٤:٠٦٢٣:٤٦:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣١:٤٨١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٤١٢٣:٤٦:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١١٠٥:٣٧:٣٢١٢:٣١:٥٥١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:١٧٢٣:٤٦:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٣٧:١٤١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٥١٢٣:٤٦:٣٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٢٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٢:١٠١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٦:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٣٦:٤٢١٢:٣٢:١٩١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:٥٩٢٣:٤٦:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٢:٢٨١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٣٢٢٣:٤٦:٤٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٦:١٥١٢:٣٢:٣٧١٩:٢٩:١٢١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤٦:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٦:٠٤١٢:٣٢:٤٧١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:٣٦٢٣:٤٦:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٢:٥٧١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٠٧٢٣:٤٧:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٣٥:٤٥١٢:٣٣:٠٨١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٣٧٢٣:٤٧:١١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٥:٣٨١٢:٣٣:١٨١٩:٣١:٠٨١٩:٥٠:٠٧٢٣:٤٧:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٥:٣٢١٢:٣٣:٢٩١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:٣٥٢٣:٤٧:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٥٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٣:٤١١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:٠٣٢٣:٤٧:٣٣
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٣:٥٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٧:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٥٦٢٣:٤٧:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٥:٢٢١٢:٣٤:١٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٢١٢٣:٤٨:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٨:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٣٥:٢٥١٢:٣٤:٤١١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٠٧٢٣:٤٨:٢٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٤:٥٣١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٢٩٢٣:٤٨:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣٥:٣٣١٢:٣٥:٠٦١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:٥٠٢٣:٤٨:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤١٠٥:٣٥:٣٩١٢:٣٥:١٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:٠٩٢٣:٤٨:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣٥:٤٦١٢:٣٥:٣١١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:٢٨٢٣:٤٩:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٥:٤٤١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٩:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٣٦:٠٣١٢:٣٥:٥٧١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٠١٢٣:٤٩:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٦:١٤١٢:٣٦:١٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٥:١٦٢٣:٤٩:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٨٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣٦:٢٣١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٢٩٢٣:٤٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شورآبادنورمحمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شورآبادنورمحمد روستای شورآبادنورمحمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شورآبادنورمحمد روستای شورآبادنورمحمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شورآبادنورمحمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای شورآبادنورمحمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شورآبادنورمحمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شورآبادنورمحمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شورآبادنورمحمد

روستای شورآبادنورمحمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شورآبادنورمحمد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای شورآبادنورمحمد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای شورآبادنورمحمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شورآبادنورمحمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شورآبادنورمحمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا شورآبادنورمحمد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شورآبادنورمحمد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شورآبادنورمحمد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شورآبادنورمحمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شورآبادنورمحمد
افق شرعی امروز فردا شورآبادنورمحمد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شورآبادنورمحمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شورآبادنورمحمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو