جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شوان

لوندویل | آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شوان


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٨:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:١٨
اذان مغرب: ١٩:٥٩:١٦
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠٦

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شوان (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای شوان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گای فینلی
نیروی باطنی ریشه‌دار، نه چشم و هم‌چشمی می‌كند نه سنجش؛ درست مانند اینكه عقابی بخواهد شبیه كلاغ پرواز كند یا شبیه اردك راه برود. نه نیروی راستین و نه عقاب، نیاز ندارند چیزی را ثابت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شوان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٢:٥٤٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٥١٠٠:٢٤:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٤:١٠١٣:١٢:٤٤٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٤:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٣:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٢١:٤٠١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٣:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٩٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٢:١٨٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٣:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٩:١٤١٣:١٢:١٠٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٨:٠٣١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٥٠٠٠:٢٢:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٦:٥٣١٣:١١:٥٦٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٢:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٥:٤٥١٣:١١:٥٠٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢١:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٤:٣٧١٣:١١:٤٥٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢١:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٣:٣١١٣:١١:٣٩٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢١:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٢:٢٦١٣:١١:٣٥٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢١:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥٥٠٦:١١:٢٢١٣:١١:٣١٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢٠:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:١٠:٢٠١٣:١١:٢٨٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٢٠:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٩:١٨١٣:١١:٢٥٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٠:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٨:١٩١٣:١١:٢٢٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٠:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٧:٢١١٣:١١:٢١٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٩:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٦:٢٤١٣:١١:٢٠٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٧:٣٨٠٠:١٩:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٥:٢٨١٣:١١:١٩٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٣٥٠٠:١٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٠٥٠٦:٠٤:٣٥١٣:١١:١٩٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٩:٣٢٠٠:١٩:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٤٦٠٦:٠٣:٤٢١٣:١١:٢٠٢٠:١٩:٢٩٢٠:٤٠:٢٩٠٠:١٨:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٢٩٠٦:٠٢:٥٢١٣:١١:٢١٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤١:٢٥٠٠:١٨:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:١٣٠٦:٠٢:٠٣١٣:١١:٢٣٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٢:٢١٠٠:١٨:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٠٠٦:٠١:١٥١٣:١١:٢٦٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٣:١٦٠٠:١٨:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٤٨٠٦:٠٠:٢٩١٣:١١:٢٩٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٤:١٠٠٠:١٨:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٩:٤٥١٣:١١:٣٢٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٥:٠٥٠٠:١٨:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٩:٠٢١٣:١١:٣٦٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٥:٥٨٠٠:١٨:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٢٣٠٥:٥٨:٢١١٣:١١:٤١٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٦:٥١٠٠:١٧:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:١٩٠٥:٥٧:٤٢١٣:١١:٤٦٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٧:٤٣٠٠:١٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شوان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شوان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای شوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شوان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٨:٥٧١٣:٢٠:٣٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٣٥٠٠:٣٦:١٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٧:٢٥١٣:٢٠:١٥١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٣٣٠٠:٣٥:٥٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٥:٥٢١٣:١٩:٥٧١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٣٠٠٠:٣٥:٢٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٤:٢٠١٣:١٩:٣٩١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٥:٠٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠٢:٤٨١٣:١٩:٢١١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٤:٤١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٢:٤٨٠٧:٠١:١٦١٣:١٩:٠٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٢٣٠٠:٣٤:١٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٩:٤٤١٣:١٨:٤٥١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٢١٠٠:٣٣:٥٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٨:١٢١٣:١٨:٢٨١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٨:١٨٠٠:٣٣:٣٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٦:٤١١٣:١٨:١٠١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:١٦٠٠:٣٣:٠٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٥:١٠١٣:١٧:٥٣١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:٣٢:٤٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٣:٣٩١٣:١٧:٣٥١٩:٤٢:١١٢٠:٠١:١٢٠٠:٣٢:١٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٥٢:٠٩١٣:١٧:١٨١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:١٠٠٠:٣١:٥٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٥٠:٣٩١٣:١٧:٠١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٣١:٢٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٩:١٠١٣:١٦:٤٥١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٣١:٠٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٧:٤١١٣:١٦:٢٨١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٣٠:٤١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٦:١٢١٣:١٦:١٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٣٠:١٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٤:٤٤١٣:١٥:٥٦١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٩:٥٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٥٩٠٦:٤٣:١٧١٣:١٥:٤١١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٩:٢٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٥٠٦:٤١:٥٠١٣:١٥:٢٦١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٩:٠٦
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣١٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٥:١١١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٨:٤٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٤:٥٦١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢٨:١٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٤:٤٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٧:٥٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٤:٢٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٧:٣٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٤:١٥١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٧:٠٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٤:٠٢١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٦:٤٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٤٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٣:٥٠١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٦:٢٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٣٠:٤١١٣:١٣:٣٨١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٦:٠٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٩:٢١١٣:١٣:٢٦١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٥:٤٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٨:٠١١٣:١٣:١٥١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٥:١٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٣:٠٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای شوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای شوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شوان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٨:١٤١٢:٢٢:٢١١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٥:٤٩٠٠:٠٨:٢٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٦:٤١١٣:٢٢:٠٣١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٤٧٠٠:٣٨:٠٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٥:٠٨١٣:٢١:٤٥١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٤٥٠٠:٣٧:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٤٠٧:١٣:٣٦١٣:٢١:٢٧١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:٤٢٠٠:٣٧:٢٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:١٢:٠٣١٣:٢١:٠٩١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٩:٤٠٠٠:٣٦:٥٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٢٠٧:١٠:٣٠١٣:٢٠:٥١١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٣٧٠٠:٣٦:٣٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٨:٥٧١٣:٢٠:٣٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥١:٣٥٠٠:٣٦:١٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٩٠٧:٠٧:٢٥١٣:٢٠:١٥١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٣٣٠٠:٣٥:٥٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٥:٥٢١٣:١٩:٥٧١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٣٠٠٠:٣٥:٢٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٤:٢٠١٣:١٩:٣٩١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٥:٠٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠٢:٤٨١٣:١٩:٢١١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٤:٤١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٨٠٧:٠١:١٦١٣:١٩:٠٣١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٦:٢٣٠٠:٣٤:١٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٩:٤٤١٣:١٨:٤٥١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٢١٠٠:٣٣:٥٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢١٠٦:٥٨:١٢١٣:١٨:٢٨١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٨:١٨٠٠:٣٣:٣٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٦:٤١١٣:١٨:١٠١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:١٦٠٠:٣٣:٠٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٥:١٠١٣:١٧:٥٣١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:٣٢:٤٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٣:٣٩١٣:١٧:٣٥١٩:٤٢:١١٢٠:٠١:١٢٠٠:٣٢:١٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٥٢:٠٩١٣:١٧:١٨١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:١٠٠٠:٣١:٥٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٥٠:٣٩١٣:١٧:٠١١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٣١:٢٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٩:١٠١٣:١٦:٤٥١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٣١:٠٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٧:٤١١٣:١٦:٢٨١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٣٠:٤١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٦:١٢١٣:١٦:١٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٣٠:١٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٣٠٦:٤٤:٤٤١٣:١٥:٥٦١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٩:٥٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٩٠٦:٤٣:١٧١٣:١٥:٤١١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٢٩:٢٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٥٠٦:٤١:٥٠١٣:١٥:٢٦١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٩:٠٦
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣١٠٦:٤٠:٢٤١٣:١٥:١١١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٨:٤٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٤:٥٦١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢٨:١٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٤:٤٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٧:٥٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٤:٢٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٧:٣٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٤:١٥١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٧:٠٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٤:٠٢١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شوان روستای شوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شوان روستای شوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شوان

روستای شوان بر روی نقشه

روستای شوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شوان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شوان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شوان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای شوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شوان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شوان
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شوان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شوان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شوان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو