جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز شهمیرزاد

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:١١
اذان ظهر: ١١:٤٦:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٠١
اذان مغرب: ١٨:٠١:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:١٥

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر شهمیرزاد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شهمیرزاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهمیرزاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

برادلی
اگر به قلبت گوش كنی و مغزت را به كار اندازی، هرگز اشتباه نمی كنی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهمیرزاد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهمیرزاد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهمیرزاد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهمیرزاد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهمیرزاد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهمیرزاد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٦:٤٢١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:٤١٠٠:١٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٣٣٠٠:١١:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢١:٢٢١٢:٥٦:١٤١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:٢٦٠٠:١١:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٦:٠١١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:١٩٠٠:١٠:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:١١٠٠:١٠:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٥:٣٥١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:٠٤٠٠:١٠:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٦:١٨١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٩:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٥:١١١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٩:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٩:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٣٦٠٠:٠٨:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١١٠٦:١١:٢٦١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٧:٣٠٠٠:٠٨:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٠:١٥١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٩:١٥١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٨:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٤:١٩١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٧:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٤:١٠١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٧:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٤:٠١١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠٧:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٥٦٠٠:٠٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٠٦:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٦:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:١١٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٥:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٣:١٧١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:١٧٠٠:٠٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٨:٢٩١٢:٥٣:١٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٨:١٠٠٠:٠٥:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٣:١٠١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٠٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٠٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٥:٤١١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٤:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٣:٠٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٤١٠٠:٠٤:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤٦٠٥:٥٣:٥٦١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٢:٣٤٠٠:٠٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٤٠٥:٥٣:٠٦١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٣:٢٦٠٠:٠٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهمیرزاد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهمیرزاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهمیرزاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهمیرزاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهمیرزاد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهمیرزاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهمیرزاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شهمیرزاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهمیرزاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهمیرزاد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهمیرزاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهمیرزاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهمیرزاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهمیرزاد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٤:٤٤١١:٤٩:١٧١٧:٥٣:١٥١٨:١١:٢٠٢٣:٠٧:٢٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٥:٣٠١١:٤٨:٥٦١٧:٥١:٤٧١٨:٠٩:٥١٢٣:٠٧:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٦:١٧١١:٤٨:٣٥١٧:٥٠:١٩١٨:٠٨:٢٣٢٣:٠٦:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٧:٠٣١١:٤٨:١٤١٧:٤٨:٥١١٨:٠٦:٥٥٢٣:٠٦:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٧:٥٠١١:٤٧:٥٣١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٢٧٢٣:٠٦:١١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٨:٣٧١١:٤٧:٣٣١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٣:٥٩٢٣:٠٥:٥٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٤٩:٢٤١١:٤٧:١٣١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٢:٣٢٢٣:٠٥:٣٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٠:١١١١:٤٦:٥٣١٧:٤٣:٠١١٨:٠١:٠٥٢٣:٠٥:١٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٠:٥٨١١:٤٦:٣٣١٧:٤١:٣٥١٧:٥٩:٣٩٢٣:٠٤:٥٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥١:٤٦١١:٤٦:١٤١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٨:١٣٢٣:٠٤:٣٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٢:٣٤١١:٤٥:٥٤١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٦:٤٧٢٣:٠٤:٢٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٣:٢٢١١:٤٥:٣٥١٧:٣٧:١٦١٧:٥٥:٢٢٢٣:٠٤:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٤:١٠١١:٤٥:١٧١٧:٣٥:٥١١٧:٥٣:٥٧٢٣:٠٣:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٤:٥٩١١:٤٤:٥٩١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٢:٣٣٢٣:٠٣:٢٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٦٠٥:٥٥:٤٨١١:٤٤:٤١١٧:٣٣:٠٢١٧:٥١:٠٩٢٣:٠٣:٠٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٦:٣٧١١:٤٤:٢٤١٧:٣١:٣٨١٧:٤٩:٤٦٢٣:٠٢:٥٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٧:٢٧١١:٤٤:٠٧١٧:٣٠:١٥١٧:٤٨:٢٤٢٣:٠٢:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٥:٥٨:١٧١١:٤٣:٥٠١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٧:٠٢٢٣:٠٢:١٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٩:٠٧١١:٤٣:٣٤١٧:٢٧:٣٠١٧:٤٥:٤١٢٣:٠٢:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٩:٥٨١١:٤٣:١٩١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٤:٢١٢٣:٠١:٤٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٠:٤٩١١:٤٣:٠٤١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٣:٠١٢٣:٠١:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠١:٤٠١١:٤٢:٥٠١٧:٢٣:٢٨١٧:٤١:٤٣٢٣:٠١:١٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٢:٣٢١١:٤٢:٣٦١٧:٢٢:٠٩١٧:٤٠:٢٥٢٣:٠٠:٥٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٣:٢٤١١:٤٢:٢٢١٧:٢٠:٥٠١٧:٣٩:٠٨٢٣:٠٠:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٤:١٦١١:٤٢:١٠١٧:١٩:٣٣١٧:٣٧:٥١٢٣:٠٠:٣١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٥:٠٩١١:٤١:٥٧١٧:١٨:١٦١٧:٣٦:٣٦٢٣:٠٠:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٦:٠٢١١:٤١:٤٦١٧:١٧:٠٠١٧:٣٥:٢١٢٣:٠٠:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٦:٥٥١١:٤١:٣٥١٧:١٥:٤٥١٧:٣٤:٠٨٢٢:٥٩:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٧:٤٩١١:٤١:٢٥١٧:١٤:٣٠١٧:٣٢:٥٥٢٢:٥٩:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٨:٤٣١١:٤١:١٥١٧:١٣:١٧١٧:٣١:٤٤٢٢:٥٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهمیرزاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهمیرزاد

شَهمیرزاد شهری خوش آب و هوا از شهرستان مهدیشهر واقع در استان سمنان است. شهمیرزاد در شمال شهر سمنان و در ۲۴ کیلومتری مرکز استان واقع است

شهر شهمیرزاد در ویکیپدیا

شهر شهمیرزاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهمیرزاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهمیرزاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهمیرزاد بر روی نقشه

شهر شهمیرزاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهمیرزاد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهمیرزاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شهمیرزاد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهمیرزاد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شهمیرزاد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهمیرزاد
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهمیرزاد
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شهمیرزاد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شهمیرزاد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهمیرزاد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو