جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز شهمیرزاد


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٠٣
اذان ظهر: ١١:٤٢:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٤١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر شهمیرزاد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شهمیرزاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهمیرزاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رُز كندی
این سالها نیستند كه زندگی را می سازند، بلكه لحظاتند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهمیرزاد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهمیرزاد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهمیرزاد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهمیرزاد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهمیرزاد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهمیرزاد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٨:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٤:١٧١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٧:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٤:٠٩١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٠٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٧:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠١:١٤١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٥:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٥:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٣:١٧١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٥:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٣:١٣١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٥:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٣:١٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٤:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٣:٠٥١٩:٥١:١١٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٥٤٠٠:٠٤:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٠٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٣:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٢:٠٥١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٣٠٠٠:٠٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٥٧٠٥:٥١:١٨١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٥:١٤٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٣:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٤٩٠٥:٥٠:٣٢١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:١٢٠٠:٠٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٣:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٩:٠٥١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٥٣٠٠:٠٣:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٣:١١١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٢:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٤٧:٤٤١٢:٥٣:١٤١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٣١٠٠:٠٢:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٧:٠٦١٢:٥٣:١٨١٩:٥٩:٥٥٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٠٢:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤٦:٢٩١٢:٥٣:٢٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥٣:٢٨٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٥٠٠:٠٢:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٤٥:٢١١٢:٥٣:٣٤٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٠٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهمیرزاد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شهمیرزاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهمیرزاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهمیرزاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شهمیرزاد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهمیرزاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهمیرزاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهمیرزاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهمیرزاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهمیرزاد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٠٩:٤٩١١:٤١:٠٢١٧:١١:٤٧١٧:٣٠:١٥٢٢:٥٩:١٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٠:٤٤١١:٤٠:٥٤١٧:١٠:٣٦١٧:٢٩:٠٦٢٢:٥٩:٠١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١١:٣٩١١:٤٠:٤٧١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٧:٥٨٢٢:٥٨:٥١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٢:٣٥١١:٤٠:٤٠١٧:٠٨:١٧١٧:٢٦:٥١٢٢:٥٨:٤٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٣:٣١١١:٤٠:٣٤١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٥:٤٥٢٢:٥٨:٣٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٤:٢٨١١:٤٠:٢٩١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٤:٤١٢٢:٥٨:٢٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٥:٢٤١١:٤٠:٢٤١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٣:٣٧٢٢:٥٨:١٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٦:٢١١١:٤٠:٢١١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٢:٣٥٢٢:٥٨:١١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٧:١٩١١:٤٠:١٨١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٣٥٢٢:٥٨:٠٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٨:١٦١١:٤٠:١٥١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٣٥٢٢:٥٨:٠٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٩:١٤١١:٤٠:١٤١٧:٠٠:٤٨١٧:١٩:٣٧٢٢:٥٧:٥٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٠:١٢١١:٤٠:١٣١٦:٥٩:٤٨١٧:١٨:٤٠٢٢:٥٧:٥١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢١:١١١١:٤٠:١٤١٦:٥٨:٥١١٧:١٧:٤٥٢٢:٥٧:٤٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٢:١٠١١:٤٠:١٥١٦:٥٧:٥٤١٧:١٦:٥١٢٢:٥٧:٤٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٣:٠٨١١:٤٠:١٦١٦:٥٦:٥٩١٧:١٥:٥٨٢٢:٥٧:٤٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٤:٠٧١١:٤٠:١٩١٦:٥٦:٠٦١٧:١٥:٠٧٢٢:٥٧:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٥:٠٧١١:٤٠:٢٢١٦:٥٥:١٤١٧:١٤:١٨٢٢:٥٧:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٦:٠٦١١:٤٠:٢٧١٦:٥٤:٢٣١٧:١٣:٣٠٢٢:٥٧:٤٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٧:٠٦١١:٤٠:٣٢١٦:٥٣:٣٥١٧:١٢:٤٣٢٢:٥٧:٤٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٨:٠٥١١:٤٠:٣٨١٦:٥٢:٤٧١٧:١١:٥٨٢٢:٥٧:٤٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٩:٠٥١١:٤٠:٤٥١٦:٥٢:٠١١٧:١١:١٥٢٢:٥٧:٤٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٠:٠٥١١:٤٠:٥٢١٦:٥١:١٧١٧:١٠:٣٣٢٢:٥٧:٥٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣١:٠٥١١:٤١:٠١١٦:٥٠:٣٥١٧:٠٩:٥٣٢٢:٥٧:٥٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٢:٠٤١١:٤١:١٠١٦:٤٩:٥٤١٧:٠٩:١٥٢٢:٥٨:٠٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٣:٠٤١١:٤١:٢٠١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:٣٩٢٢:٥٨:٠٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٤:٠٤١١:٤١:٣١١٦:٤٨:٣٨١٧:٠٨:٠٤٢٢:٥٨:١٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٥:٠٤١١:٤١:٤٣١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٧:٣١٢٢:٥٨:٢٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٦:٠٣١١:٤١:٥٦١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٧:٠٠٢٢:٥٨:٣١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٧:٠٣١١:٤٢:١٠١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٨:٤١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٨:٠٢١١:٤٢:٢٤١٦:٤٦:٢٧١٧:٠٦:٠٣٢٢:٥٨:٥١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهمیرزاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهمیرزاد

شَهمیرزاد شهری خوش آب و هوا از شهرستان مهدیشهر واقع در استان سمنان است. شهمیرزاد در شمال شهر سمنان و در ۲۴ کیلومتری مرکز استان واقع است

شهر شهمیرزاد در ویکیپدیا

شهر شهمیرزاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهمیرزاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهمیرزاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهمیرزاد بر روی نقشه

شهر شهمیرزاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهمیرزاد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهمیرزاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهمیرزاد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهمیرزاد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهمیرزاد
زمان پخش اذان زنده به افق شهمیرزاد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شهمیرزاد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهمیرزاد دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شهمیرزاد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهمیرزاد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو