جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز شهمیرزاد


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٥
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٥:٢١

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر شهمیرزاد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شهمیرزاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهمیرزاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوشكین
دانش و هنر از هر سرزمینی برخیزد و وابسته به هر قومی كه باشد از آن ِ همه ی جهانیان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهمیرزاد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهمیرزاد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهمیرزاد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهمیرزاد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهمیرزاد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهمیرزاد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١١:٠٩١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٨:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٤:١٧١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٧:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٤:٠٩١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٠٧:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٧:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٦:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٦:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠١:١٤١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٥:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٥:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٣:١٧١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٥:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٣:١٣١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٥:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٣:١٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٤:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٤:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٣:٠٥١٩:٥١:١١٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٤:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٥٤٠٠:٠٤:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٠٤:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٢:٠٥١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٣٠٠٠:٠٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٥٧٠٥:٥١:١٨١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٥:١٤٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٣:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٤٩٠٥:٥٠:٣٢١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:١٢٠٠:٠٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٣:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٩:٠٥١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٥٣٠٠:٠٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٣:١١١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٤٧:٤٤١٢:٥٣:١٤١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٣١٠٠:٠٢:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٧:٠٦١٢:٥٣:١٨١٩:٥٩:٥٥٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٠٢:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤٦:٢٩١٢:٥٣:٢٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٢:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥٣:٢٨٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٥٠٠:٠٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهمیرزاد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شهمیرزاد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهمیرزاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شهمیرزاد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥١:٢٩١٣:٠٢:١٦١٩:١٣:٣٨١٩:٣١:٤٧٠٠:١٩:٣٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٠:٠٣١٣:٠١:٥٨١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:٣٨٠٠:١٩:١٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠١:٤٠١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:٢٩٠٠:١٨:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:١١١٣:٠١:٢٢١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٢٠٠٠:١٨:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠١:٠٤١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:١١٠٠:١٨:٠٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٤:٢٠١٣:٠٠:٤٦١٩:١٧:٤٧١٩:٣٦:٠٢٠٠:١٧:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٢:٥٥١٣:٠٠:٢٨١٩:١٨:٣٧١٩:٣٦:٥٣٠٠:١٧:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٠:١٠١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٤٤٠٠:١٦:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٠:٠٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٣٥٠٠:١٦:٣١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٨:٤٠١٢:٥٩:٣٥١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٢٦٠٠:١٦:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:١٠٠٦:٣٧:١٦١٢:٥٩:١٨١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:١٧٠٠:١٥:٤٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٥:٥٢١٢:٥٩:٠١١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٠٨٠٠:١٥:٢١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٤:٢٩١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٥٩٠٠:١٤:٥٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٤:٣٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٨:١١١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٤٢٠٠:١٤:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٠:٢١١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٣٤٠٠:١٣:٤٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٣:٢٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:١٧٠٠:١٣:٠٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:١٩١٢:٥٧:٠٨١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٢:٤١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٠١٠٠:١٢:١٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥٦:٣٩١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٥٤٠٠:١١:٥٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٢:٢١١٢:٥٦:٢٤١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٤٦٠٠:١١:٣٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٦:١١١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٣٩٠٠:١١:١٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:٣١٠٠:١٠:٥١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:١٠:٣٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٧:١٤١٢:٥٥:٣٢١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:١٧٠٠:١٠:٠٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:١٠٠٠:٠٩:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٤:٤٦١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:٠٣٠٠:٠٩:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٤:٥٧١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٩:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٢:٢١١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهمیرزاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شهمیرزاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهمیرزاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شهمیرزاد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٠:٠٥١٢:٠٤:٠٣١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٦:٤٢٢٣:٥١:٤٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٨:٣٩١٣:٠٣:٤٦١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٣٣٠٠:٢١:١٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٧:١٣١٣:٠٣:٢٨١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٢٤٠٠:٢٠:٥٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٥:٤٧١٣:٠٣:١٠١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:١٥٠٠:٢٠:٣٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٤:٢١١٣:٠٢:٥٢١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:٠٦٠٠:٢٠:١٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:٥٥١٣:٠٢:٣٤١٩:١٢:٤٨١٩:٣٠:٥٧٠٠:١٩:٥٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥١:٢٩١٣:٠٢:١٦١٩:١٣:٣٨١٩:٣١:٤٧٠٠:١٩:٣٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٠:٠٣١٣:٠١:٥٨١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:٣٨٠٠:١٩:١٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠١:٤٠١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:٢٩٠٠:١٨:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٧:١١١٣:٠١:٢٢١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٢٠٠٠:١٨:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠١:٠٤١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:١١٠٠:١٨:٠٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٤:٢٠١٣:٠٠:٤٦١٩:١٧:٤٧١٩:٣٦:٠٢٠٠:١٧:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٢٠٦:٤٢:٥٥١٣:٠٠:٢٨١٩:١٨:٣٧١٩:٣٦:٥٣٠٠:١٧:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٠:١٠١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٤٤٠٠:١٦:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٠:٠٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٣٥٠٠:١٦:٣١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٨:٤٠١٢:٥٩:٣٥١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٢٦٠٠:١٦:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٠٠٦:٣٧:١٦١٢:٥٩:١٨١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:١٧٠٠:١٥:٤٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٥:٥٢١٢:٥٩:٠١١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٠٨٠٠:١٥:٢١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٤:٢٩١٢:٥٨:٤٤١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٥٩٠٠:١٤:٥٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٥٠٠٠:١٤:٣٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣١:٤٣١٢:٥٨:١١١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٤٢٠٠:١٤:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٠:٢١١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٣٤٠٠:١٣:٤٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٩:٠٠١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٢٥٠٠:١٣:٢٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:١٧٠٠:١٣:٠٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٦:١٩١٢:٥٧:٠٨١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٠٩٠٠:١٢:٤١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٠١٠٠:١٢:١٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥٦:٣٩١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٥٤٠٠:١١:٥٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٢:٢١١٢:٥٦:٢٤١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٤٦٠٠:١١:٣٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٦:١١١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٣٩٠٠:١١:١٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٩:٤٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:٣١٠٠:١٠:٥١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:١٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهمیرزاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهمیرزاد

شَهمیرزاد شهری خوش آب و هوا از شهرستان مهدیشهر واقع در استان سمنان است. شهمیرزاد در شمال شهر سمنان و در ۲۴ کیلومتری مرکز استان واقع است

شهر شهمیرزاد در ویکیپدیا

شهر شهمیرزاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهمیرزاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهمیرزاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهمیرزاد بر روی نقشه

شهر شهمیرزاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهمیرزاد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهمیرزاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شهمیرزاد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهمیرزاد
زمان پخش اذان زنده به افق شهمیرزاد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهمیرزاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شهمیرزاد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شهمیرزاد دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شهمیرزاد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهمیرزاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو