جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز شهمیرزاد


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٥١
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٢١
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٥٦

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر شهمیرزاد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شهمیرزاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهمیرزاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
تنها انسان مرده تلاش می كند ثابت كند كه زنده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهمیرزاد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهمیرزاد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهمیرزاد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهمیرزاد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهمیرزاد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهمیرزاد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٢:٢١١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١١:٠٩١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٤٣٠٠:٠٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٣٧٠٠:٠٨:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٤:١٧١٩:٤٠:١٨١٩:٥٩:٣٠٠٠:٠٧:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٤:٠٩١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٢٤٠٠:٠٧:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٧:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٦:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٦:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٦:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠١:١٤١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٥:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٥:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٩:١٤١٢:٥٣:١٧١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٣١٠٠:٠٥:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٣:١٣١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٥:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٣:١٠١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:٠٤:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٤:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٣:٠٥١٩:٥١:١١٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٤:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٥٤٠٠:٠٤:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٤٦٠٠:٠٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٧٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٣:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٢:٠٥١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٣٠٠٠:٠٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٥٧٠٥:٥١:١٨١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٥:١٤٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٣:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٤٩٠٥:٥٠:٣٢١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:١٢٠٠:٠٣:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٣:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٤٩:٠٥١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٧:٥٣٠٠:٠٣:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٣:١١١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٤٧:٤٤١٢:٥٣:١٤١٩:٥٩:١٠٢٠:١٩:٣١٠٠:٠٢:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٧:٠٦١٢:٥٣:١٨١٩:٥٩:٥٥٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٠٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤٦:٢٩١٢:٥٣:٢٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢١:٠٨٠٠:٠٢:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥٣:٢٨٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٥٥٠٠:٠٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهمیرزاد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شهمیرزاد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهمیرزاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهمیرزاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شهمیرزاد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٥:٢٦٠٧:٠٥:٢٩١١:٥٨:٠٠١٦:٥٠:٣٤١٧:١٠:٥٢٢٣:١٣:١٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٥:٤٨١١:٥٨:٢٩١٦:٥١:١٥١٧:١١:٣٢٢٣:١٣:٤١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٦:٠٥١١:٥٨:٥٨١٦:٥١:٥٧١٧:١٢:١٣٢٣:١٤:١١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠٦:٢٠١١:٥٩:٢٧١٦:٥٢:٤٠١٧:١٢:٥٦٢٣:١٤:٤١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٦:٤٢٠٧:٠٦:٣٣١١:٥٩:٥٦١٦:٥٣:٢٥١٧:١٣:٤٠٢٣:١٥:١١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠٦:٤٤١٢:٠٠:٢٤١٦:٥٤:١١١٧:١٤:٢٥٢٣:١٥:٤١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٦:٥٤١٢:٠٠:٥٢١٦:٥٤:٥٩١٧:١٥:١١٢٣:١٦:١١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٧:٠١١٢:٠١:٢٠١٦:٥٥:٤٧١٧:١٥:٥٨٢٣:١٦:٤٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٧:٠٦١٢:٠١:٤٧١٦:٥٦:٣٧١٧:١٦:٤٦٢٣:١٧:٠٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٧:١٠١٢:٠٢:١٤١٦:٥٧:٢٨١٧:١٧:٣٦٢٣:١٧:٣٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٧:١١١٢:٠٢:٤٠١٦:٥٨:١٩١٧:١٨:٢٦٢٣:١٨:٠٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٧:١١١٢:٠٣:٠٦١٦:٥٩:١٢١٧:١٩:١٧٢٣:١٨:٣٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٧:٠٨١٢:٠٣:٣١١٧:٠٠:٠٦١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٩:٠٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٧:٠٤١٢:٠٣:٥٦١٧:٠١:٠٠١٧:٢١:٠١٢٣:١٩:٣٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٦:٥٧١٢:٠٤:٢٠١٧:٠١:٥٦١٧:٢١:٥٥٢٣:١٩:٥٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٦:٤٩١٢:٠٤:٤٣١٧:٠٢:٥٢١٧:٢٢:٤٩٢٣:٢٠:٢٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٧:٥٥٠٧:٠٦:٣٩١٢:٠٥:٠٦١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:٤٤٢٣:٢٠:٤٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٦:٢٦١٢:٠٥:٢٩١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٤:٣٩٢٣:٢١:١٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٧:٤٣٠٧:٠٦:١٢١٢:٠٥:٥١١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٥:٣٦٢٣:٢١:٤٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٥:٥٦١٢:٠٦:١٢١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٦:٣٢٢٣:٢٢:٠٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٥:٣٨١٢:٠٦:٣٢١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٧:٢٩٢٣:٢٢:٢٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٧:١٣٠٧:٠٥:١٨١٢:٠٦:٥٢١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٨:٢٧٢٣:٢٢:٥١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٤:٥٧١٢:٠٧:١١١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٩:٢٥٢٣:٢٣:١٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٤:٣٣١٢:٠٧:٢٩١٧:١٠:٤٤١٧:٣٠:٢٤٢٣:٢٣:٣٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٤:٠٧١٢:٠٧:٤٧١٧:١١:٤٥١٧:٣١:٢٣٢٣:٢٣:٥٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٣:٤٠١٢:٠٨:٠٤١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٢٢٢٣:٢٤:١٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٣:١١١٢:٠٨:٢٠١٧:١٣:٤٩١٧:٣٣:٢٢٢٣:٢٤:٣٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٨:٣٦١٧:١٤:٥١١٧:٣٤:٢١٢٣:٢٤:٥٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠٢:٠٧١٢:٠٨:٥٠١٧:١٥:٥٤١٧:٣٥:٢١٢٣:٢٥:١٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٤:٣٤٠٧:٠١:٣٣١٢:٠٩:٠٤١٧:١٦:٥٦١٧:٣٦:٢١٢٣:٢٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهمیرزاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شهمیرزاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهمیرزاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهمیرزاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شهمیرزاد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٤:٠٧١٢:٠٧:٤٧١٧:١١:٤٥١٧:٣١:٢٣٢٣:٢٣:٥٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٣:٤٠١٢:٠٨:٠٤١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٢٢٢٣:٢٤:١٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٣:١١١٢:٠٨:٢٠١٧:١٣:٤٩١٧:٣٣:٢٢٢٣:٢٤:٣٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٨:٣٦١٧:١٤:٥١١٧:٣٤:٢١٢٣:٢٤:٥٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠٢:٠٧١٢:٠٨:٥٠١٧:١٥:٥٤١٧:٣٥:٢١٢٣:٢٥:١٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٧:٠١:٣٣١٢:٠٩:٠٤١٧:١٦:٥٦١٧:٣٦:٢١٢٣:٢٥:٣٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٧:٠٠:٥٧١٢:٠٩:١٧١٧:١٧:٥٩١٧:٣٧:٢٢٢٣:٢٥:٤٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٧:٠٠:١٩١٢:٠٩:٢٩١٧:١٩:٠٢١٧:٣٨:٢٢٢٣:٢٦:٠٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٩:٣٩١٢:٠٩:٤١١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٩:٢٢٢٣:٢٦:١٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٨:٥٨١٢:٠٩:٥١١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٢٣٢٣:٢٦:٣٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٨:١٤١٢:١٠:٠١١٧:٢٢:١٠١٧:٤١:٢٣٢٣:٢٦:٤٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٧:٣٠١٢:١٠:١٠١٧:٢٣:١٣١٧:٤٢:٢٣٢٣:٢٦:٥٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٦:٤٤١٢:١٠:١٨١٧:٢٤:١٦١٧:٤٣:٢٣٢٣:٢٧:١١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٥:٥٦١٢:١٠:٢٥١٧:٢٥:١٩١٧:٤٤:٢٤٢٣:٢٧:٢١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٥:٠٦١٢:١٠:٣١١٧:٢٦:٢١١٧:٤٥:٢٤٢٣:٢٧:٣١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٤:١٥١٢:١٠:٣٧١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٦:٢٤٢٣:٢٧:٤٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٣:٢٣١٢:١٠:٤٢١٧:٢٨:٢٦١٧:٤٧:٢٣٢٣:٢٧:٤٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥٢:٢٩١٢:١٠:٤٦١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٨:٢٣٢٣:٢٧:٥٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥١:٣٤١٢:١٠:٤٩١٧:٣٠:٢٩١٧:٤٩:٢٢٢٣:٢٨:٠٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٠:٣٧١٢:١٠:٥١١٧:٣١:٣١١٧:٥٠:٢٢٢٣:٢٨:٠٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٩:٣٩١٢:١٠:٥٢١٧:٣٢:٣٢١٧:٥١:٢١٢٣:٢٨:١٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٢٠٦:٤٨:٤٠١٢:١٠:٥٣١٧:٣٣:٣٣١٧:٥٢:٢٠٢٣:٢٨:١٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٧:٤٠١٢:١٠:٥٣١٧:٣٤:٣٤١٧:٥٣:١٨٢٣:٢٨:١٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٦:٣٨١٢:١٠:٥٢١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٤:١٧٢٣:٢٨:٢١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٥:٣٥١٢:١٠:٥١١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:١٥٢٣:٢٨:٢٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٤:٣٠١٢:١٠:٤٩١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٦:١٣٢٣:٢٨:٢٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٣:٢٥١٢:١٠:٤٦١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:١١٢٣:٢٨:٢٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٢:١٩١٢:١٠:٤٢١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٨:٠٨٢٣:٢٨:٢١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤١:١١١٢:١٠:٣٨١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٩:٠٦٢٣:٢٨:١٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٠:٠٢١٢:١٠:٣٣١٧:٤١:٣٣١٨:٠٠:٠٣٢٣:٢٨:١٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شهمیرزاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شهمیرزاد شهر شهمیرزاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهمیرزاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهمیرزاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهمیرزاد

شَهمیرزاد شهری خوش آب و هوا از شهرستان مهدیشهر واقع در استان سمنان است. شهمیرزاد در شمال شهر سمنان و در ۲۴ کیلومتری مرکز استان واقع است

شهر شهمیرزاد در ویکیپدیا

شهر شهمیرزاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهمیرزاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهمیرزاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهمیرزاد بر روی نقشه

شهر شهمیرزاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهمیرزاد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر شهمیرزاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهمیرزاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهمیرزاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شهمیرزاد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهمیرزاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شهمیرزاد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهمیرزاد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهمیرزاد
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شهمیرزاد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهمیرزاد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهمیرزاد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهمیرزاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو