جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهریکند

بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شهریکند

اذان صبح: ٠٥:١٨:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٤٥
اذان ظهر: ١٢:١٠:٠٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٤٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:٤٦

دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
٠٩ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٦ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهریکند (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ آبان ٩٩ شهر شهریکند)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شهریکند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهریکند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
به راستی همان عشق به تنهایی كافی است كه موجد اتحاد و توانایی افراد جامعه باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهریکند

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهریکند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریکند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهریکند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریکند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهریکند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٤:٠٤١٣:٢٦:٢٨١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:١٦٠٠:٤١:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٥٢:٤٣١٣:٢٦:١٣٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:١٠٠٠:٤١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٩٠٦:٥١:٢٣١٣:٢٥:٥٩٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٤٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٥:٤٥٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٤٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٨:٤٥١٣:٢٥:٣٢٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٧:٢٦١٣:٢٥:١٩٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٩:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٦:٠٩١٣:٢٥:٠٦٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٩:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٤:٥٢١٣:٢٤:٥٤٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٣٨:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٣:٣٧١٣:٢٤:٤٢٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٣١٠٠:٣٨:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤٢:٢٢١٣:٢٤:٣٠٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣٨:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٤١:٠٨١٣:٢٤:٢٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٧:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٩:٥٥١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:١٥٠٠:٣٧:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٣:٥٩٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:١٠٠٠:٣٧:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٧:٣١١٣:٢٣:٥٠٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٦:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٦:٢١١٣:٢٣:٤١٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٦:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٥:١٢١٣:٢٣:٣٢٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٥٥٠٠:٣٦:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٣:٢٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٣٥:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٢:٥٧١٣:٢٣:١٧٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٥:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٣١:٥١١٣:٢٣:١٠٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٣٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤١٠٦:٣٠:٤٦١٣:٢٣:٠٤٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٥:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣٤:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٨:٤٠١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٣٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٤:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٢:٤٤٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٥:٤١١٣:٢٢:٤١٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٣٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٤:٤٤١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٣:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٣:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٣:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٣٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهریکند

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شهریکند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهریکند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریکند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شهریکند

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهریکند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریکند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریکند

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شهریکند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریکند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریکند

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریکند شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریکند شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهریکند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریکند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شهریکند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهریکند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریکند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شهریکند

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٩:٥٧١٢:١٠:٣٧١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٢٥٢٣:٢٨:٢٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٠:٥٤١٢:١٠:٢٩١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٨:١٤٢٣:٢٨:١٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤١:٥٠١٢:١٠:٢١١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٧:٠٤٢٣:٢٨:٠٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٢:٤٧١٢:١٠:١٤١٧:٣٧:١١١٧:٥٥:٥٥٢٣:٢٧:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٣:٤٥١٢:١٠:٠٨١٧:٣٦:٠٢١٧:٥٤:٤٨٢٣:٢٧:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٤:٤٣١٢:١٠:٠٢١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٣:٤١٢٣:٢٧:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٥:٤١١٢:٠٩:٥٧١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٢:٣٦٢٣:٢٧:٣٠
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٣٩١٢:٠٩:٥٣١٧:٣٢:٤٠١٧:٥١:٣٢٢٣:٢٧:٢٣
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٧:٣٨١٢:٠٩:٥٠١٧:٣١:٣٥١٧:٥٠:٢٩٢٣:٢٧:١٦
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٨:٣٦١٢:٠٩:٤٧١٧:٣٠:٣١١٧:٤٩:٢٨٢٣:٢٧:١١
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٩:٣٦١٢:٠٩:٤٦١٧:٢٩:٢٩١٧:٤٨:٢٨٢٣:٢٧:٠٥
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٠:٣٥١٢:٠٩:٤٥١٧:٢٨:٢٨١٧:٤٧:٢٩٢٣:٢٧:٠١
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥١:٣٥١٢:٠٩:٤٥١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٦:٣٢٢٣:٢٦:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٢:٣٥١٢:٠٩:٤٥١٧:٢٦:٣٠١٧:٤٥:٣٦٢٣:٢٦:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٣:٣٥١٢:٠٩:٤٧١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٤:٤٢٢٣:٢٦:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٤:٣٦١٢:٠٩:٤٩١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٣:٤٩٢٣:٢٦:٥١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٣٦١٢:٠٩:٥٣١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٢:٥٨٢٣:٢٦:٥١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٦:٣٧١٢:٠٩:٥٧١٧:٢٢:٥٢١٧:٤٢:٠٨٢٣:٢٦:٥١
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٧:٣٨١٢:١٠:٠٢١٧:٢٢:٠١١٧:٤١:٢٠٢٣:٢٦:٥٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٨:٣٩١٢:١٠:٠٨١٧:٢١:١٢١٧:٤٠:٣٤٢٣:٢٦:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٩:٤١١٢:١٠:١٤١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٩:٤٩٢٣:٢٦:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠٠:٤٢١٢:١٠:٢٢١٧:١٩:٣٩١٧:٣٩:٠٦٢٣:٢٧:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠١:٤٣١٢:١٠:٣٠١٧:١٨:٥٥١٧:٣٨:٢٤٢٣:٢٧:٠٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٢:٤٥١٢:١٠:٤٠١٧:١٨:١٣١٧:٣٧:٤٤٢٣:٢٧:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٣:٤٦١٢:١٠:٥٠١٧:١٧:٣٢١٧:٣٧:٠٦٢٣:٢٧:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٤:٤٧١٢:١١:٠١١٧:١٦:٥٣١٧:٣٦:٣٠٢٣:٢٧:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٥:٤٩١٢:١١:١٣١٧:١٦:١٦١٧:٣٥:٥٦٢٣:٢٧:٣٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٦:٥٠١٢:١١:٢٥١٧:١٥:٤١١٧:٣٥:٢٣٢٣:٢٧:٣٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٩:٣٦٠٧:٠٧:٥٠١٢:١١:٣٩١٧:١٥:٠٨١٧:٣٤:٥٢٢٣:٢٧:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٨:٥١١٢:١١:٥٣١٧:١٤:٣٦١٧:٣٤:٢٣٢٣:٢٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شهریکند شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر شهریکند شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهریکند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریکند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهریکند

شهری‌کند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی ایران است.

شهر شهریکند در ویکیپدیا

شهر شهریکند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهریکند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهریکند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهریکند بر روی نقشه

شهر شهریکند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهریکند
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهریکند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهریکند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهریکند
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ شهریکند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شهریکند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شهریکند
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهریکند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهریکند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهریکند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهریکند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو