جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهریکند

بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شهریکند


اذان صبح: ٠٥:٣٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٥٥
اذان ظهر: ١٢:١٠:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:١٤
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٥٧

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهریکند (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر شهریکند)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شهریکند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهریکند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
مردم به این دلیل عشق می ورزند كه غمگین اند؛ به این دلیل در جست و جوی دیگری اند كه تنها هستند و عشق فقط زمانی امكان پذیر است كه تو تنها نباشی، بلكه در یگانگی باشی؛ با خودت قهر نباشی، بلكه با خودت در شیفتگی و سرمستی باشی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهریکند

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهریکند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریکند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهریکند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریکند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهریکند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٨:٢٦١٣:٢٣:٥٨٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٣٧:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٧:١٥١٣:٢٣:٤٨٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:١٩٠٠:٣٦:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢٣:٤٠٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:١٥٠٠:٣٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:١١٠٦:٣٤:٥٦١٣:٢٣:٣١٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:١٠٠٠:٣٦:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢٣:٢٤٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٥:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٤٠٦:٣٢:٤٢١٣:٢٣:١٦٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٣٥:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٣:١٠٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٣٥:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:٣٠:٣٢١٣:٢٣:٠٤٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٣٥:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٩:٢٩١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٣٤:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٨:٢٧١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٤:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣٤:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٦:٢٦١٣:٢٢:٤٤٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٤:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٥:٢٨١٣:٢٢:٤١٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٣٣:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:١٧٠٠:٣٣:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢٣:٣٥١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٢:١١٠٠:٣٣:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٣٣:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:١٤٠٦:٢١:٤٨١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٣:٤٨٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣٢:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٩٠٦:٢٠:٥٧١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٢:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٥:٤٥٠٠:٣٢:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٩:١٨١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٣٢:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٨:٣١١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٢:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٧:٤٥١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:٢١٠٠:٣٢:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٧:٠١١٣:٢٢:٣٩٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٩:١٣٠٠:٣١:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٦:١٩١٣:٢٢:٤٢٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٣١:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٥:٣٨١٣:٢٢:٤٦٢٠:٣٠:١٩٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣١:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٠٠٦:١٤:٥٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥١:٤٤٠٠:٣١:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٤:٢١١٣:٢٢:٥٤٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣١:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٠٣٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٢:٥٩٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٣١:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٠٧٠٦:١٣:١١١٣:٢٣:٠٥٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٤:١٠٠٠:٣١:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهریکند

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شهریکند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهریکند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریکند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شهریکند

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهریکند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریکند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهریکند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهریکند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریکند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهریکند

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٠:٠٩١٢:١٠:٣٣١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٩:٠٧٢٣:٢٨:٢٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤١:٠٥١٢:١٠:٢٥١٧:٣٩:١٦١٧:٥٧:٥٦٢٣:٢٨:١١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٢:٠٢١٢:١٠:١٨١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٦:٤٧٢٣:٢٨:٠١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٣:٠٠١٢:١٠:١١١٧:٣٦:٥٤١٧:٥٥:٣٨٢٣:٢٧:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٣:٥٧١٢:١٠:٠٥١٧:٣٥:٤٤١٧:٥٤:٣١٢٣:٢٧:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٤:٥٥١٢:١٠:٠٠١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٣:٢٥٢٣:٢٧:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٥:٥٤١٢:٠٩:٥٥١٧:٣٣:٢٩١٧:٥٢:٢٠٢٣:٢٧:٢٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٦:٥٢١٢:٠٩:٥٢١٧:٣٢:٢٣١٧:٥١:١٦٢٣:٢٧:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٧:٥١١٢:٠٩:٤٩١٧:٣١:١٩١٧:٥٠:١٤٢٣:٢٧:١٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٨:٥٠١٢:٠٩:٤٧١٧:٣٠:١٦١٧:٤٩:١٣٢٣:٢٧:٠٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٥٠١٢:٠٩:٤٥١٧:٢٩:١٤١٧:٤٨:١٤٢٣:٢٧:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٠:٤٩١٢:٠٩:٤٥١٧:٢٨:١٣١٧:٤٧:١٥٢٣:٢٧:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:٤٩١٢:٠٩:٤٥١٧:٢٧:١٤١٧:٤٦:١٩٢٣:٢٦:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٢:٥٠١٢:٠٩:٤٦١٧:٢٦:١٦١٧:٤٥:٢٣٢٣:٢٦:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٣:٥٠١٢:٠٩:٤٨١٧:٢٥:٢٠١٧:٤٤:٢٩٢٣:٢٦:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٤:٥٠١٢:٠٩:٥٠١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٣:٣٧٢٣:٢٦:٥١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:٥١١٢:٠٩:٥٤١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٢:٤٦٢٣:٢٦:٥١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٦:٥٢١٢:٠٩:٥٨١٧:٢٢:٤٠١٧:٤١:٥٧٢٣:٢٦:٥١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٧:٥٣١٢:١٠:٠٣١٧:٢١:٤٩١٧:٤١:٠٩٢٣:٢٦:٥٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٨:٥٤١٢:١٠:٠٩١٧:٢١:٠١١٧:٤٠:٢٣٢٣:٢٦:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٩:٥٥١٢:١٠:١٦١٧:٢٠:١٤١٧:٣٩:٣٨٢٣:٢٦:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٧:٠٠:٥٦١٢:١٠:٢٤١٧:١٩:٢٨١٧:٣٨:٥٥٢٣:٢٧:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٣٠٧:٠١:٥٧١٢:١٠:٣٢١٧:١٨:٤٤١٧:٣٨:١٤٢٣:٢٧:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٦٠٧:٠٢:٥٩١٢:١٠:٤١١٧:١٨:٠٢١٧:٣٧:٣٥٢٣:٢٧:١٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٤:٠٠١٢:١٠:٥٢١٧:١٧:٢٢١٧:٣٦:٥٧٢٣:٢٧:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٥:٠١١٢:١١:٠٣١٧:١٦:٤٤١٧:٣٦:٢١٢٣:٢٧:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٦:٠٢١٢:١١:١٥١٧:١٦:٠٧١٧:٣٥:٤٧٢٣:٢٧:٣١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٧:٠٣١٢:١١:٢٧١٧:١٥:٣٢١٧:٣٥:١٤٢٣:٢٧:٤٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٨:٠٤١٢:١١:٤١١٧:١٤:٥٩١٧:٣٤:٤٤٢٣:٢٧:٤٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٩:٠٤١٢:١١:٥٥١٧:١٤:٢٨١٧:٣٤:١٥٢٣:٢٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهریکند شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهریکند شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهریکند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریکند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهریکند

شهری‌کند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی ایران است.

شهر شهریکند در ویکیپدیا

شهر شهریکند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهریکند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهریکند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهریکند بر روی نقشه

شهر شهریکند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهریکند
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهریکند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهریکند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق شهریکند
افق شرعی امروز فردا شهریکند دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهریکند
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شهریکند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهریکند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهریکند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهریکند
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شهریکند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو