جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهریکند

بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز شهریکند

اذان صبح: ٠٥:٠٧:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٣١:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٣٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٤:٢٠

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهریکند (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر شهریکند)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر شهریکند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهریکند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

سعید نفیسی
تنها، كسی كه هنر دارد و كاری از او ساخته است می تواند به فردای خویش اطمینان كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهریکند

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهریکند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریکند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهریکند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریکند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهریکند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٤:٠٤١٣:٢٦:٢٨١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:١٦٠٠:٤١:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٥٢:٤٣١٣:٢٦:١٣٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:١٠٠٠:٤١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٩٠٦:٥١:٢٣١٣:٢٥:٥٩٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٤٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٥:٤٥٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٤٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٨:٤٥١٣:٢٥:٣٢٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٧:٢٦١٣:٢٥:١٩٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٩:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٦:٠٩١٣:٢٥:٠٦٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٣٩:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥١٠٦:٤٤:٥٢١٣:٢٤:٥٤٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٣٨:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٣:٣٧١٣:٢٤:٤٢٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٣١٠٠:٣٨:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤٢:٢٢١٣:٢٤:٣٠٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣٨:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٤١:٠٨١٣:٢٤:٢٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٧:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٩:٥٥١٣:٢٤:٠٩٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:١٥٠٠:٣٧:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٨:٤٣١٣:٢٣:٥٩٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:١٠٠٠:٣٧:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٧:٣١١٣:٢٣:٥٠٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٦:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٦:٢١١٣:٢٣:٤١٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٦:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٥:١٢١٣:٢٣:٣٢٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٥٥٠٠:٣٦:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٣:٢٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٣٥:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٢:٥٧١٣:٢٣:١٧٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٥:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٣١:٥١١٣:٢٣:١٠٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٣٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤١٠٦:٣٠:٤٦١٣:٢٣:٠٤٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٥:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٩:٤٣١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣٤:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٨:٤٠١٣:٢٢:٥٣٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٣٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٤:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٢:٤٤٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٥:٤١١٣:٢٢:٤١٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٣٣:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٤:٤٤١٣:٢٢:٣٨٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٣:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٣:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٣:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣١٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٤٦٠٠:٣٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهریکند

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر شهریکند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهریکند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریکند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر شهریکند

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهریکند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریکند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریکند

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر شهریکند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریکند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریکند

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریکند شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر شهریکند شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهریکند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریکند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر شهریکند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهریکند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریکند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر شهریکند

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٢٥:٠١١٣:٣٢:٤١٢٠:٣٩:٥٧٢١:٠٠:٢٩٠٠:٤٢:٠١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٥:٤٦١٣:٣٢:٤٣٢٠:٣٩:١٤٢٠:٥٩:٤٤٠٠:٤٢:١٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:٢٦:٣١١٣:٣٢:٤٤٢٠:٣٨:٣١٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٤٢:٢٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٧:١٧١٣:٣٢:٤٥٢٠:٣٧:٤٦٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٤٢:٣٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٨:٠٣١٣:٣٢:٤٥٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٧:١٩٠٠:٤٢:٤٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٢٨:٥٠١٣:٣٢:٤٤٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٦:٢٨٠٠:٤٢:٥٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٩:٣٦١٣:٣٢:٤٣٢٠:٣٥:٢٠٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٤٣:٠٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٣٠:٢٤١٣:٣٢:٤١٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٤:٤٠٠٠:٤٣:١٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٣١:١١١٣:٣٢:٣٨٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٤٣:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:٣١:٥٨١٣:٣٢:٣٥٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٢:٤٧٠٠:٤٣:٣٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٣٢:٤٦١٣:٣٢:٣١٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥١:٤٨٠٠:٤٣:٤٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٣٣:٣٤١٣:٣٢:٢٧٢٠:٣٠:٤٩٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٤٣:٤٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٣٤:٢٢١٣:٣٢:٢٢٢٠:٢٩:٥١٢٠:٤٩:٤٦٠٠:٤٣:٥٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣٥:١٠١٣:٣٢:١٦٢٠:٢٨:٥١٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٤٤:٠١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٥:٥٨١٣:٣٢:١٠٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٤٤:٠٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٣٦:٤٧١٣:٣٢:٠٣٢٠:٢٦:٤٨٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٤٤:١٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣١٠٦:٣٧:٣٥١٣:٣١:٥٦٢٠:٢٥:٤٤٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٤٤:١٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٨:٢٤١٣:٣١:٤٨٢٠:٢٤:٣٩٢٠:٤٤:١٩٠٠:٤٤:١٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٩:١٢١٣:٣١:٣٩٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٤٤:١٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٤٠:٠١١٣:٣١:٣٠٢٠:٢٢:٢٦٢٠:٤١:٥٩٠٠:٤٤:١٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٣٠٦:٤٠:٥٠١٣:٣١:٢١٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٤٤:٢٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٤١:٣٨١٣:٣١:١٠٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٤٤:٢٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٤٢:٢٧١٣:٣١:٠٠٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٤٤:٢٠
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٤٣:١٦١٣:٣٠:٤٨٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٤٤:١٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٥١٠٦:٤٤:٠٤١٣:٣٠:٣٧٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٤٤:١٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٥٩٠٦:٤٤:٥٣١٣:٣٠:٢٤٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٤٤:١٤
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٥:٤٢١٣:٣٠:١١٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:١٩٠٠:٤٤:١١
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٦:٣٠١٣:٢٩:٥٨٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٠١٠٠:٤٤:٠٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٧:١٩١٣:٢٩:٤٤٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٤٤:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٨:٠٧١٣:٢٩:٣٠٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٤٣:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٩:١٥٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٤٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهریکند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر شهریکند شهر شهریکند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر شهریکند شهر شهریکند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهریکند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریکند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهریکند

شهری‌کند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی ایران است.

شهر شهریکند در ویکیپدیا

شهر شهریکند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهریکند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهریکند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهریکند بر روی نقشه

شهر شهریکند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهریکند
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهریکند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهریکند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهریکند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهریکند
زمان پخش اذان زنده به افق شهریکند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شهریکند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شهریکند دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهریکند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهریکند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهریکند
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شهریکند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهریکند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو