جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهریار

شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز شهریار


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٤٩
اذان ظهر: ١٢:١٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٤٥
اذان مغرب: ١٨:١٠:١١
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٢١

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهریار (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر شهریار)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر شهریار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهریار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
خود را قربانی كنیم بهتر است كه دیگران را.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهریار

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهریار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهریار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهریار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهریار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٣:٥١١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٣:٤١١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٧:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٩:١٥١٣:٠٣:٣١١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٢٩٠٠:١٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٣:١٣١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٦:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٥:٥١١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٢:٥٧١٩:٥١:٤٣٢٠:١١:٠٢٠٠:١٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٥٥٠٠:١٥:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٢:٣٦١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٥:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١١:٣٣١٣:٠٢:٣٧١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٤١٠٠:١٥:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٠:٣١١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٥:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٤:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٤:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٢:١٨١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٢:١٥١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٤:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٢:١٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٣:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٥٠٠٠:١٣:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٣:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٣:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٢:١٤١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٣:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٠٠٦:٠١:٢٥١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:١٧٠٠:١٢:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٠٨٠٠:١٢:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٢:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٢:١٠٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٢:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٢:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٢٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٢:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:١٧٠٠:١٢:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٦٠٥:٥٥:٥١١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١١:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٥:١٦١٣:٠٢:٣٣٢٠:١٠:١٣٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١١:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهریار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهریار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهریار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهریار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر شهریار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهریار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر شهریار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٩:٤٦١٢:١٨:٢٢١٧:٢٧:١٩١٧:٤٦:٣٩٢٣:٣٤:٥٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٩:٠٩١٢:١٨:٣٤١٧:٢٨:٢١١٧:٤٧:٣٩٢٣:٣٥:١٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٨:٢٩١٢:١٨:٤٥١٧:٢٩:٢٤١٧:٤٨:٤٠٢٣:٣٥:٢٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٧:٤٨١٢:١٨:٥٦١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٩:٤٠٢٣:٣٥:٤٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٧:٠٥١٢:١٩:٠٦١٧:٣١:٢٩١٧:٥٠:٤٠٢٣:٣٥:٥٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٦:٢١١٢:١٩:١٥١٧:٣٢:٣٢١٧:٥١:٤٠٢٣:٣٦:٠٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٥:٣٥١٢:١٩:٢٣١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٢:٤٠٢٣:٣٦:٢٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٤:٤٧١٢:١٩:٣٠١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٣:٤٠٢٣:٣٦:٣٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٣:٥٨١٢:١٩:٣٦١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٤:٤٠٢٣:٣٦:٤٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٣:٠٨١٢:١٩:٤٢١٧:٣٦:٤١١٧:٥٥:٣٩٢٣:٣٦:٤٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠٢:١٥١٢:١٩:٤٦١٧:٣٧:٤٣١٧:٥٦:٣٩٢٣:٣٦:٥٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠١:٢٢١٢:١٩:٥٠١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٧:٣٨٢٣:٣٧:٠٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠٠:٢٧١٢:١٩:٥٣١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٨:٣٧٢٣:٣٧:١١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٣٥٠٦:٥٩:٣٠١٢:١٩:٥٦١٧:٤٠:٤٧١٧:٥٩:٣٦٢٣:٣٧:١٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٨:٣٣١٢:١٩:٥٧١٧:٤١:٤٨١٨:٠٠:٣٥٢٣:٣٧:٢١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٧:٣٤١٢:١٩:٥٨١٧:٤٢:٤٩١٨:٠١:٣٤٢٣:٣٧:٢٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٦:٣٣١٢:١٩:٥٨١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٣٢٢٣:٣٧:٢٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٥:٣٢١٢:١٩:٥٧١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٣:٣٠٢٣:٣٧:٢٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٤:٢٩١٢:١٩:٥٦١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٢٨٢٣:٣٧:٣١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٣:٢٥١٢:١٩:٥٣١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٥:٢٦٢٣:٣٧:٣١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٢:٢٠١٢:١٩:٥١١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٦:٢٣٢٣:٣٧:٣١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥١:١٤١٢:١٩:٤٧١٧:٤٨:٤٩١٨:٠٧:٢١٢٣:٣٧:٢٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٠٧١٢:١٩:٤٣١٧:٤٩:٤٨١٨:٠٨:١٨٢٣:٣٧:٢٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٨:٥٨١٢:١٩:٣٨١٧:٥٠:٤٦١٨:٠٩:١٤٢٣:٣٧:٢٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٧:٤٩١٢:١٩:٣٢١٧:٥١:٤٥١٨:١٠:١١٢٣:٣٧:٢١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٦:٣٩١٢:١٩:٢٦١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:٠٧٢٣:٣٧:١٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٥:٢٧١٢:١٩:١٩١٧:٥٣:٤٠١٨:١٢:٠٣٢٣:٣٧:١١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٤:١٥١٢:١٩:١١١٧:٥٤:٣٨١٨:١٢:٥٩٢٣:٣٧:٠٦
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٣:٠٢١٢:١٩:٠٣١٧:٥٥:٣٥١٨:١٣:٥٤٢٣:٣٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهریار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شهریار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شهریار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهریار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شهریار

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهریار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهریار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شهریار

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٧:٤٩١٢:١٩:٣٢١٧:٥١:٤٥١٨:١٠:١١٢٣:٣٧:٢١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٧٠٦:٤٦:٣٩١٢:١٩:٢٦١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:٠٧٢٣:٣٧:١٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٥:٢٧١٢:١٩:١٩١٧:٥٣:٤٠١٨:١٢:٠٣٢٣:٣٧:١١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٤:١٥١٢:١٩:١١١٧:٥٤:٣٨١٨:١٢:٥٩٢٣:٣٧:٠٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٣:٠٢١٢:١٩:٠٣١٧:٥٥:٣٥١٨:١٣:٥٤٢٣:٣٦:٥٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤١:٤٨١٢:١٨:٥٤١٧:٥٦:٣١١٨:١٤:٥٠٢٣:٣٦:٥١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١١٠٦:٤٠:٣٣١٢:١٨:٤٥١٧:٥٧:٢٨١٨:١٥:٤٥٢٣:٣٦:٤٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٣٩:١٧١٢:١٨:٣٥١٧:٥٨:٢٤١٨:١٦:٣٩٢٣:٣٦:٣٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٨:٠١١٢:١٨:٢٤١٧:٥٩:١٩١٨:١٧:٣٤٢٣:٣٦:٢٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٦:٤٤١٢:١٨:١٣١٨:٠٠:١٥١٨:١٨:٢٨٢٣:٣٦:١٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٥:٢٦١٢:١٨:٠٢١٨:٠١:٠٩١٨:١٩:٢١٢٣:٣٦:٠٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٤:٠٧١٢:١٧:٥٠١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:١٥٢٣:٣٥:٥٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٢:٤٨١٢:١٧:٣٧١٨:٠٢:٥٨١٨:٢١:٠٨٢٣:٣٥:٣٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣١:٢٨١٢:١٧:٢٤١٨:٠٣:٥٢١٨:٢٢:٠١٢٣:٣٥:٢٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٠:٠٧١٢:١٧:١٠١٨:٠٤:٤٦١٨:٢٢:٥٤٢٣:٣٥:١٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٨:٤٦١٢:١٦:٥٦١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٣:٤٦٢٣:٣٤:٥٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٧:٢٥١٢:١٦:٤٢١٨:٠٦:٣٢١٨:٢٤:٣٩٢٣:٣٤:٤٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٦:٠٢١٢:١٦:٢٧١٨:٠٧:٢٥١٨:٢٥:٣١٢٣:٣٤:٢٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٤:٤٠١٢:١٦:١٢١٨:٠٨:١٧١٨:٢٦:٢٣٢٣:٣٤:١٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٣:١٧١٢:١٥:٥٧١٨:٠٩:١٠١٨:٢٧:١٥٢٣:٣٣:٥٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢١:٥٣١٢:١٥:٤١١٨:١٠:٠٢١٨:٢٨:٠٦٢٣:٣٣:٣٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٠:٣٠١٢:١٥:٢٥١٨:١٠:٥٣١٨:٢٨:٥٧٢٣:٣٣:٢٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٩:٠٥١٢:١٥:٠٨١٨:١١:٤٥١٨:٢٩:٤٩٢٣:٣٣:٠٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٧:٤١١٢:١٤:٥٢١٨:١٢:٣٦١٨:٣٠:٤٠٢٣:٣٢:٤٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٦:١٦١٢:١٤:٣٥١٨:١٣:٢٧١٨:٣١:٣١٢٣:٣٢:٢٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٤:٥١١٢:١٤:١٨١٨:١٤:١٨١٨:٣٢:٢٢٢٣:٣٢:٠٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٣:٢٦١٢:١٤:٠١١٨:١٥:٠٩١٨:٣٣:١٣٢٣:٣١:٤٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٠١١٢:١٣:٤٣١٨:١٦:٠٠١٨:٣٤:٠٤٢٣:٣١:٢٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٠:٣٥١٢:١٣:٢٦١٨:١٦:٥٠١٨:٣٤:٥٤٢٣:٣١:٠٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شهریار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شهریار شهر شهریار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر شهریار شهر شهریار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهریار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهریار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهریار

شهریار یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر یکی از شهرهای غرب استان تهران و مرکز شهرستان شهریار و غرب استان تهران است

شهر شهریار در ویکیپدیا

شهر شهریار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهریار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهریار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهریار بر روی نقشه

شهر شهریار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهریار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهریار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهریار
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر شهریار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر شهریار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهریار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهریار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهریار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شهریار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهریار
زمان پخش اذان زنده به افق شهریار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهریار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا شهریار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهریار
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شهریار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهریار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهریار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو