جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شهریاری

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهریاری

اذان صبح: ٠٣:٥٢:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:١١:٥٢
اذان ظهر: ١١:١٧:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٢١:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٥٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٧:٢٨

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهریاری (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای شهریاری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای شهریاری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شهریاری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
اولین (‌مرحله‌ی) عبادت، سكوت است. (یعنی فقط باید از عالمان دینی درس بیاموزد و تا نرسیدن به آن مرحله‌،‌ سكوت اختیار كند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهریاری

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهریاری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهریاری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شهریاری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهریاری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهریاری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٦:٢٣١٢:٢٤:٠٨١٨:٥٢:٢٢١٩:٠٩:٥٨٢٣:٤٢:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٥:١٥١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٣:٠٢١٩:١٠:٤٠٢٣:٤٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٤:٠٨١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٣:٤١١٩:١١:٢١٢٣:٤١:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٣:٠١١٢:٢٣:٢٧١٨:٥٤:٢١١٩:١٢:٠٣٢٣:٤١:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥١:٥٥١٢:٢٣:١٤١٨:٥٥:٠١١٩:١٢:٤٥٢٣:٤١:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٠:٥٠١٢:٢٣:٠١١٨:٥٥:٤٠١٩:١٣:٢٦٢٣:٤٠:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٢:٤٩١٨:٥٦:٢٠١٩:١٤:٠٨٢٣:٤٠:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٤٨:٤٢١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:٥٠٢٣:٤٠:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٧:٣٩١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٧:٤٠١٩:١٥:٣٣٢٣:٣٩:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٦:٣٧١٢:٢٢:١٥١٨:٥٨:٢٠١٩:١٦:١٥٢٣:٣٩:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٤٥:٣٥١٢:٢٢:٠٤١٨:٥٩:٠١١٩:١٦:٥٨٢٣:٣٩:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٤:٣٥١٢:٢١:٥٤١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:٤٠٢٣:٣٨:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢١:٤٥١٩:٠٠:٢١١٩:١٨:٢٣٢٣:٣٨:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٢:٣٧١٢:٢١:٣٦١٩:٠١:٠٢١٩:١٩:٠٦٢٣:٣٨:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤١:٣٩١٢:٢١:٢٧١٩:٠١:٤٢١٩:١٩:٤٩٢٣:٣٨:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣١٠٥:٤٠:٤٢١٢:٢١:١٩١٩:٠٢:٢٣١٩:٢٠:٣٢٢٣:٣٧:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٩:٤٦١٢:٢١:١٢١٩:٠٣:٠٤١٩:٢١:١٥٢٣:٣٧:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢١:٠٥١٩:٠٣:٤٤١٩:٢١:٥٨٢٣:٣٧:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٩٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٤:٢٥١٩:٢٢:٤١٢٣:٣٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٣٧:٠٥١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٣:٢٥٢٣:٣٦:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٣٦:١٤١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٤:٠٨٢٣:٣٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٥١٢٣:٣٦:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٤:٣٥١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٣٥٢٣:٣٦:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٦:١٨٢٣:٣٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٣:٠٠١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٨:٣١١٩:٢٧:٠٢٢٣:٣٥:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٢:١٤١٢:٢٠:٣١١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:٤٥٢٣:٣٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٢٨٢٣:٣٥:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٠:٤٧١٢:٢٠:٢٨١٩:١٠:٣٣١٩:٢٩:١١٢٣:٣٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٣٠:٠٥١٢:٢٠:٢٧١٩:١١:١٣١٩:٢٩:٥٤٢٣:٣٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهریاری

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای شهریاری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهریاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهریاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای شهریاری

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهریاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهریاری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شهریاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای شهریاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهریاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شهریاری

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شهریاری روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای شهریاری روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شهریاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهریاری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای شهریاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهریاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهریاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای شهریاری

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٤:٢٥١٢:٢٦:٥٥١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٤١٢٣:٤٥:٠٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٦:٤٠١٨:٥٧:٥٠١٩:١٥:٣١٢٣:٤٤:٥٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٥:٣٧١٢:٢٦:٢٤١٨:٥٦:٤٢١٩:١٤:٢١٢٣:٤٤:٤٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٦:١٣١٢:٢٦:٠٧١٨:٥٥:٣٣١٩:١٣:١٠٢٣:٤٤:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٦:٤٩١٢:٢٥:٥٠١٨:٥٤:٢٣١٩:١١:٥٩٢٣:٤٤:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٧:٢٤١٢:٢٥:٣٣١٨:٥٣:١٣١٩:١٠:٤٦٢٣:٤٤:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٨:٠٠١٢:٢٥:١٥١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٩:٣٤٢٣:٤٤:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٥:٥٨:٣٥١٢:٢٤:٥٧١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٨:٢٠٢٣:٤٣:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٩:١٠١٢:٢٤:٣٨١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٧:٠٧٢٣:٤٣:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٨٠٥:٥٩:٤٥١٢:٢٤:٢٠١٨:٤٨:٢٥١٩:٠٥:٥٢٢٣:٤٣:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٠:٢٠١٢:٢٤:٠١١٨:٤٧:١٢١٩:٠٤:٣٨٢٣:٤٣:١١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٠:٥٥١٢:٢٣:٤١١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٣:٢٣٢٣:٤٢:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠١:٢٩١٢:٢٣:٢١١٨:٤٤:٤٥١٩:٠٢:٠٧٢٣:٤٢:٤٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٢:٠٤١٢:٢٣:٠٢١٨:٤٣:٣٠١٩:٠٠:٥١٢٣:٤٢:٢٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٢:٣٩١٢:٢٢:٤١١٨:٤٢:١٥١٨:٥٩:٣٥٢٣:٤٢:١١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٣:١٣١٢:٢٢:٢١١٨:٤١:٠٠١٨:٥٨:١٨٢٣:٤١:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٣:٤٨١٢:٢٢:٠١١٨:٣٩:٤٤١٨:٥٧:٠٢٢٣:٤١:٣٩
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٤:٢٢١٢:٢١:٤٠١٨:٣٨:٢٩١٨:٥٥:٤٥٢٣:٤١:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٤:٥٧١٢:٢١:١٩١٨:٣٧:١٢١٨:٥٤:٢٨٢٣:٤١:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٥:٣١١٢:٢٠:٥٨١٨:٣٥:٥٦١٨:٥٣:١٠٢٣:٤٠:٤٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٦:٠٥١٢:٢٠:٣٧١٨:٣٤:٤٠١٨:٥١:٥٣٢٣:٤٠:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٦:٤٠١٢:٢٠:١٦١٨:٣٣:٢٣١٨:٥٠:٣٥٢٣:٤٠:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٧:١٤١٢:١٩:٥٤١٨:٣٢:٠٦١٨:٤٩:١٧٢٣:٣٩:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٧:٤٩١٢:١٩:٣٣١٨:٣٠:٤٩١٨:٤٧:٥٩٢٣:٣٩:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٠٨:٢٣١٢:١٩:١٢١٨:٢٩:٣٢١٨:٤٦:٤١٢٣:٣٩:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٨:٥٨١٢:١٨:٥٠١٨:٢٨:١٤١٨:٤٥:٢٣٢٣:٣٩:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٩:٣٣١٢:١٨:٢٩١٨:٢٦:٥٧١٨:٤٤:٠٦٢٣:٣٨:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٠:٠٧١٢:١٨:٠٨١٨:٢٥:٤٠١٨:٤٢:٤٨٢٣:٣٨:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٠:٤٢١٢:١٧:٤٦١٨:٢٤:٢٢١٨:٤١:٣٠٢٣:٣٨:٠٦
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١١:١٧١٢:١٧:٢٥١٨:٢٣:٠٥١٨:٤٠:١٢٢٣:٠٧:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٩٠٥:١١:٥٢١١:١٧:٠٤١٧:٢١:٤٨١٧:٣٨:٥٤٢٢:٣٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای شهریاری روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای شهریاری روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهریاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهریاری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهریاری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهریاری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهریاری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهریاری

روستای شهریاری بر روی نقشه

روستای شهریاری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهریاری
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای شهریاری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای شهریاری + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای شهریاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شهریاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شهریاری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهریاری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهریاری
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهریاری
افق شرعی امروز فردا شهریاری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهریاری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهریاری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهریاری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شهریاری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهریاری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو