جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهریاری

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهریاری


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:١١
اذان ظهر: ١١:٣٧:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٣٣:١٥
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٤٩

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهریاری (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ روستای شهریاری)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شهریاری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهریاری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌زنای زبان، سخن (زشت) است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهریاری

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهریاری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهریاری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهریاری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهریاری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهریاری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٣٨٠٥:٤٦:٢٢١٢:٢٢:١٢١٨:٥٨:٣١١٩:١٦:٢٦٢٣:٣٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٥:٢١١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٩:١١١٩:١٧:٠٩٢٣:٣٩:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٤:٢١١٢:٢١:٥٣١٨:٥٩:٥٢١٩:١٧:٥١٢٣:٣٨:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢١:٤٣١٩:٠٠:٣٢١٩:١٨:٣٤٢٣:٣٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢١:٣٥١٩:٠١:١٣١٩:١٩:١٧٢٣:٣٨:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤١:٢٦١٢:٢١:٢٦١٩:٠١:٥٤١٩:٢٠:٠٠٢٣:٣٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢١:١٩١٩:٠٢:٣٤١٩:٢٠:٤٤٢٣:٣٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٣٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢١:١١١٩:٠٣:١٥١٩:٢١:٢٧٢٣:٣٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٣٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢١:٠٥١٩:٠٣:٥٦١٩:٢٢:١٠٢٣:٣٧:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٣٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٥٣٢٣:٣٧:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٥:١٧١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٦:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٦:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٥:٠٣٢٣:٣٦:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٣٤:٢٤١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٥:٤٦٢٣:٣٦:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٢٩٢٣:٣٦:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٨:٤١١٩:٢٧:١٣٢٣:٣٥:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٠:٣١١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٧:٥٦٢٣:٣٥:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٠:٢٩١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٣٩٢٣:٣٥:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٠:٢٨١٩:١٠:٤٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٣٥:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٢٩:٥٥١٢:٢٠:٢٧١٩:١١:٢٣١٩:٣٠:٠٤٢٣:٣٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١١٠٥:٢٩:١٥١٢:٢٠:٢٧١٩:١٢:٠٣١٩:٣٠:٤٧٢٣:٣٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٦٠٥:٢٨:٣٥١٢:٢٠:٢٨١٩:١٢:٤٣١٩:٣١:٣٠٢٣:٣٥:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٢٧:٥٨١٢:٢٠:٢٩١٩:١٣:٢٣١٩:٣٢:١٢٢٣:٣٤:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٢٧:٢١١٢:٢٠:٣١١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٥٤٢٣:٣٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٢٦:٤٦١٢:٢٠:٣٣١٩:١٤:٤٢١٩:٣٣:٣٦٢٣:٣٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٢٦:١٣١٢:٢٠:٣٦١٩:١٥:٢١١٩:٣٤:١٧٢٣:٣٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠١٠٥:٢٥:٤٠١٢:٢٠:٤٠١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:٥٨٢٣:٣٤:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٤٠٥:٢٥:٠٩١٢:٢٠:٤٤١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٣٩٢٣:٣٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٢٤:٤٠١٢:٢٠:٤٩١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٢٠٢٣:٣٤:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٦٠٥:٢٤:١٢١٢:٢٠:٥٤١٩:١٧:٥٤١٩:٣٧:٠٠٢٣:٣٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهریاری

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شهریاری

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهریاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهریاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شهریاری

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٩:١٦١١:٣٦:٤٢١٦:٥٤:٢٧١٧:١٢:٤١٢٢:٥٥:٣٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:١٨:٤٧١١:٣٦:٥٥١٦:٥٥:٢١١٧:١٣:٣٣٢٢:٥٥:٥٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٨:١٦١١:٣٧:٠٦١٦:٥٦:١٥١٧:١٤:٢٥٢٢:٥٦:٠٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٤٤١١:٣٧:١٧١٦:٥٧:٠٩١٧:١٥:١٧٢٢:٥٦:٢١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٧:١٠١١:٣٧:٢٦١٦:٥٨:٠٣١٧:١٦:٠٨٢٢:٥٦:٣٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٦:٣٥١١:٣٧:٣٥١٦:٥٨:٥٦١٧:١٧:٠٠٢٢:٥٦:٤٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٥:٥٨١١:٣٧:٤٣١٦:٥٩:٤٩١٧:١٧:٥١٢٢:٥٦:٥٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٥:١٩١١:٣٧:٥١١٧:٠٠:٤٣١٧:١٨:٤٢٢٢:٥٧:٠٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٤:٣٩١١:٣٧:٥٧١٧:٠١:٣٥١٧:١٩:٣٣٢٢:٥٧:١٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٣:٥٨١١:٣٨:٠٣١٧:٠٢:٢٨١٧:٢٠:٢٣٢٢:٥٧:٢٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٣:١٦١١:٣٨:٠٧١٧:٠٣:٢٠١٧:٢١:١٤٢٢:٥٧:٣٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٢:٣٢١١:٣٨:١١١٧:٠٤:١٣١٧:٢٢:٠٤٢٢:٥٧:٤٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:١١:٤٦١١:٣٨:١٤١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٢:٥٣٢٢:٥٧:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١١:٠٠١١:٣٨:١٧١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٣:٤٣٢٢:٥٧:٥١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٠:١٢١١:٣٨:١٨١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٤:٣٢٢٢:٥٧:٥٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٠٩:٢٣١١:٣٨:١٩١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٥:٢١٢٢:٥٧:٥٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٨:٣٣١١:٣٨:١٩١٧:٠٨:٢٨١٧:٢٦:١٠٢٢:٥٨:٠١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٧:٤١١١:٣٨:١٨١٧:٠٩:١٩١٧:٢٦:٥٨٢٢:٥٨:٠٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٦:٤٨١١:٣٨:١٧١٧:١٠:٠٩١٧:٢٧:٤٦٢٢:٥٨:٠٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٥:٥٥١١:٣٨:١٤١٧:١٠:٥٨١٧:٢٨:٣٤٢٢:٥٨:٠٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٥:٠٠١١:٣٨:١٢١٧:١١:٤٧١٧:٢٩:٢٢٢٢:٥٨:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٤:٠٤١١:٣٨:٠٨١٧:١٢:٣٦١٧:٣٠:٠٩٢٢:٥٨:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٣:٠٧١١:٣٨:٠٤١٧:١٣:٢٥١٧:٣٠:٥٦٢٢:٥٨:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٢:٠٩١١:٣٧:٥٩١٧:١٤:١٣١٧:٣١:٤٢٢٢:٥٧:٥٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠١:١٠١١:٣٧:٥٣١٧:١٥:٠١١٧:٣٢:٢٩٢٢:٥٧:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٠:١١١١:٣٧:٤٧١٧:١٥:٤٨١٧:٣٣:١٥٢٢:٥٧:٤٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٣٩:٥٠٠٥:٥٩:١٠١١:٣٧:٤٠١٧:١٦:٣٥١٧:٣٤:٠٠٢٢:٥٧:٤٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٨:٥٢٠٥:٥٨:٠٨١١:٣٧:٣٢١٧:١٧:٢٢١٧:٣٤:٤٦٢٢:٥٧:٣٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٧:٥٤٠٥:٥٧:٠٦١١:٣٧:٢٤١٧:١٨:٠٩١٧:٣٥:٣١٢٢:٥٧:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهریاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهریاری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شهریاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهریاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهریاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شهریاری

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠١:١٠١١:٣٧:٥٣١٧:١٥:٠١١٧:٣٢:٢٩٢٢:٥٧:٥٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٠:١١١١:٣٧:٤٧١٧:١٥:٤٨١٧:٣٣:١٥٢٢:٥٧:٤٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٥:٥٩:١٠١١:٣٧:٤٠١٧:١٦:٣٥١٧:٣٤:٠٠٢٢:٥٧:٤٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٥:٥٨:٠٨١١:٣٧:٣٢١٧:١٧:٢٢١٧:٣٤:٤٦٢٢:٥٧:٣٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٥:٥٧:٠٦١١:٣٧:٢٤١٧:١٨:٠٩١٧:٣٥:٣١٢٢:٥٧:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٦:٠٢١١:٣٧:١٥١٧:١٨:٥٥١٧:٣٦:١٥٢٢:٥٧:٢٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٤:٥٨١١:٣٧:٠٦١٧:١٩:٤٠١٧:٣٧:٠٠٢٢:٥٧:١٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٣:٥٣١١:٣٦:٥٦١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٧:٤٤٢٢:٥٧:٠٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٢:٤٧١١:٣٦:٤٦١٧:٢١:١٠١٧:٣٨:٢٨٢٢:٥٦:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥١:٤١١١:٣٦:٣٥١٧:٢١:٥٥١٧:٣٩:١١٢٢:٥٦:٤٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٠:٣٤١١:٣٦:٢٣١٧:٢٢:٣٩١٧:٣٩:٥٤٢٢:٥٦:٣٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٤٩:٢٦١١:٣٦:١١١٧:٢٣:٢٣١٧:٤٠:٣٧٢٢:٥٦:٢٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٤٨:١٨١١:٣٥:٥٨١٧:٢٤:٠٦١٧:٤١:١٩٢٢:٥٦:١٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٩٠٥:٤٧:٠٨١١:٣٥:٤٥١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٢:٠٢٢٢:٥٦:٠٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٥:٤٥:٥٩١١:٣٥:٣٢١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٢:٤٤٢٢:٥٥:٤٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠١٠٥:٤٤:٤٩١١:٣٥:١٨١٧:٢٦:١٤١٧:٤٣:٢٥٢٢:٥٥:٣٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٣:٣٨١١:٣٥:٠٣١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٤:٠٧٢٢:٥٥:١٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٤٢:٢٧١١:٣٤:٤٩١٧:٢٧:٣٨١٧:٤٤:٤٨٢٢:٥٥:٠٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤١:١٥١١:٣٤:٣٣١٧:٢٨:٢٠١٧:٤٥:٢٩٢٢:٥٤:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٠:٠٣١١:٣٤:١٨١٧:٢٩:٠١١٧:٤٦:١٠٢٢:٥٤:٣١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٣٨:٥٠١١:٣٤:٠٢١٧:٢٩:٤٢١٧:٤٦:٥١٢٢:٥٤:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٨٠٥:٣٧:٣٧١١:٣٣:٤٦١٧:٣٠:٢٣١٧:٤٧:٣١٢٢:٥٣:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٣٦:٢٤١١:٣٣:٣٠١٧:٣١:٠٤١٧:٤٨:١٢٢٢:٥٣:٤١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:١٨٠٥:٣٥:١١١١:٣٣:١٣١٧:٣١:٤٤١٧:٤٨:٥٢٢٢:٥٣:٢٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٢٠٥:٣٣:٥٧١١:٣٢:٥٦١٧:٣٢:٢٤١٧:٤٩:٣٢٢٢:٥٣:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٢:٤٣١١:٣٢:٣٩١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٠:١٢٢٢:٥٢:٤٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٩٠٥:٣١:٢٩١١:٣٢:٢٢١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٠:٥٢٢٢:٥٢:٢٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١١:١١٠٥:٣٠:١٤١١:٣٢:٠٥١٧:٣٤:٢٤١٧:٥١:٣٢٢٢:٥٢:٠٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٣٠٥:٢٩:٠٠١١:٣١:٤٧١٧:٣٥:٠٣١٧:٥٢:١١٢٢:٥١:٤٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شهریاری روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای شهریاری روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهریاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهریاری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهریاری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهریاری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهریاری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهریاری

روستای شهریاری بر روی نقشه

روستای شهریاری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهریاری
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای شهریاری + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای شهریاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهریاری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهریاری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهریاری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهریاری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهریاری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهریاری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهریاری
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ شهریاری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهریاری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهریاری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو