جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهریاری

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهریاری


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٠
اذان ظهر: ١٢:١٨:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:٢٦:٣٨
اذان مغرب: ١٨:٤٣:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٣٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهریاری (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای شهریاری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شهریاری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهریاری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

فلورانس اسكاول شین
انسان باید رها در لحظه [ =دم ] زندگی كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهریاری

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهریاری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهریاری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهریاری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهریاری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهریاری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٤:٢١١٢:٢١:٥٣١٨:٥٩:٥٢١٩:١٧:٥١٢٣:٣٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢١:٤٣١٩:٠٠:٣٢١٩:١٨:٣٤٢٣:٣٨:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٩٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢١:٣٥١٩:٠١:١٣١٩:١٩:١٧٢٣:٣٨:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٦٠٥:٤١:٢٦١٢:٢١:٢٦١٩:٠١:٥٤١٩:٢٠:٠٠٢٣:٣٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢١:١٩١٩:٠٢:٣٤١٩:٢٠:٤٤٢٣:٣٧:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٣٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢١:١١١٩:٠٣:١٥١٩:٢١:٢٧٢٣:٣٧:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٣٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢١:٠٥١٩:٠٣:٥٦١٩:٢٢:١٠٢٣:٣٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٣٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٥٣٢٣:٣٧:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٥:١٧١٩:٢٣:٣٦٢٣:٣٦:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٠:٤٨١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٤:٢٠٢٣:٣٦:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٥:٠٣٢٣:٣٦:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٣٤:٢٤١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٥:٤٦٢٣:٣٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٢٩٢٣:٣٦:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٨:٤١١٩:٢٧:١٣٢٣:٣٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٠:٣١١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٧:٥٦٢٣:٣٥:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٠:٢٩١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٣٩٢٣:٣٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٠:٢٨١٩:١٠:٤٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٣٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٢٩:٥٥١٢:٢٠:٢٧١٩:١١:٢٣١٩:٣٠:٠٤٢٣:٣٥:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١١٠٥:٢٩:١٥١٢:٢٠:٢٧١٩:١٢:٠٣١٩:٣٠:٤٧٢٣:٣٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٦٠٥:٢٨:٣٥١٢:٢٠:٢٨١٩:١٢:٤٣١٩:٣١:٣٠٢٣:٣٥:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٢٧:٥٨١٢:٢٠:٢٩١٩:١٣:٢٣١٩:٣٢:١٢٢٣:٣٤:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٢٧:٢١١٢:٢٠:٣١١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٥٤٢٣:٣٤:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٢٦:٤٦١٢:٢٠:٣٣١٩:١٤:٤٢١٩:٣٣:٣٦٢٣:٣٤:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٢٦:١٣١٢:٢٠:٣٦١٩:١٥:٢١١٩:٣٤:١٧٢٣:٣٤:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠١٠٥:٢٥:٤٠١٢:٢٠:٤٠١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:٥٨٢٣:٣٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٤٠٥:٢٥:٠٩١٢:٢٠:٤٤١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٣٩٢٣:٣٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٢٤:٤٠١٢:٢٠:٤٩١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٢٠٢٣:٣٤:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٦٠٥:٢٤:١٢١٢:٢٠:٥٤١٩:١٧:٥٤١٩:٣٧:٠٠٢٣:٣٤:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥١:٠٥٠٥:٢٣:٤٥١٢:٢٠:٥٩١٩:١٨:٣١١٩:٣٧:٣٩٢٣:٣٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهریاری

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شهریاری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهریاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهریاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شهریاری

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهریاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهریاری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهریاری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهریاری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهریاری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهریاری

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٤:٣٢١٢:٢٦:٥١١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٢٣٢٣:٤٥:٠٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٥:٠٨١٢:٢٦:٣٥١٨:٥٧:٣٣١٩:١٥:١٤٢٣:٤٤:٥٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٢٦:١٩١٨:٥٦:٢٤١٩:١٤:٠٣٢٣:٤٤:٤٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٦:٢٠١٢:٢٦:٠٢١٨:٥٥:١٥١٩:١٢:٥٢٢٣:٤٤:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٥:٥٦:٥٦١٢:٢٥:٤٥١٨:٥٤:٠٥١٩:١١:٤٠٢٣:٤٤:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤١٠٥:٥٧:٣٢١٢:٢٥:٢٨١٨:٥٢:٥٥١٩:١٠:٢٨٢٣:٤٤:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٨:٠٧١٢:٢٥:١٠١٨:٥١:٤٤١٩:٠٩:١٥٢٣:٤٤:٠٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٨:٤٣١٢:٢٤:٥٢١٨:٥٠:٣٢١٩:٠٨:٠٢٢٣:٤٣:٤٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٣٠٥:٥٩:١٨١٢:٢٤:٣٣١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٦:٤٨٢٣:٤٣:٣٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٩:٥٣١٢:٢٤:١٥١٨:٤٨:٠٨١٩:٠٥:٣٤٢٣:٤٣:٢١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٠:٢٨١٢:٢٣:٥٦١٨:٤٦:٥٤١٩:٠٤:١٩٢٣:٤٣:٠٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٠١:٠٣١٢:٢٣:٣٦١٨:٤٥:٤١١٩:٠٣:٠٤٢٣:٤٢:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠١:٣٨١٢:٢٣:١٧١٨:٤٤:٢٧١٩:٠١:٤٩٢٣:٤٢:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٢:١٣١٢:٢٢:٥٧١٨:٤٣:١٢١٩:٠٠:٣٣٢٣:٤٢:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٢:٤٧١٢:٢٢:٣٧١٨:٤١:٥٧١٨:٥٩:١٧٢٣:٤٢:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٣:٢٢١٢:٢٢:١٦١٨:٤٠:٤٢١٨:٥٨:٠٠٢٣:٤١:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٣:٥٦١٢:٢١:٥٦١٨:٣٩:٢٦١٨:٥٦:٤٣٢٣:٤١:٣٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٤:٣١١٢:٢١:٣٥١٨:٣٨:١٠١٨:٥٥:٢٦٢٣:٤١:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٥:٠٥١٢:٢١:١٤١٨:٣٦:٥٤١٨:٥٤:٠٩٢٣:٤١:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٥:٤٠١٢:٢٠:٥٣١٨:٣٥:٣٨١٨:٥٢:٥١٢٣:٤٠:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٠٦:١٤١٢:٢٠:٣٢١٨:٣٤:٢١١٨:٥١:٣٤٢٣:٤٠:٢٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٦:٤٨١٢:٢٠:١٠١٨:٣٣:٠٤١٨:٥٠:١٦٢٣:٤٠:١٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٧:٢٢١٢:١٩:٤٩١٨:٣١:٤٧١٨:٤٨:٥٨٢٣:٣٩:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٠٧:٥٧١٢:١٩:٢٨١٨:٣٠:٣٠١٨:٤٧:٤٠٢٣:٣٩:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٨:٣١١٢:١٩:٠٦١٨:٢٩:١٢١٨:٤٦:٢٢٢٣:٣٩:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٩:٠٦١٢:١٨:٤٥١٨:٢٧:٥٥١٨:٤٥:٠٤٢٣:٣٨:٥٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٩:٤٠١٢:١٨:٢٣١٨:٢٦:٣٨١٨:٤٣:٤٦٢٣:٣٨:٣٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٠:١٥١٢:١٨:٠٢١٨:٢٥:٢٠١٨:٤٢:٢٨٢٣:٣٨:١٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٠:٤٩١٢:١٧:٤٠١٨:٢٤:٠٣١٨:٤١:١٠٢٣:٣٨:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١١:٢٤١٢:١٧:١٩١٨:٢٢:٤٥١٨:٣٩:٥٢٢٣:٠٧:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٧٠٥:١١:٥٩١١:١٦:٥٨١٧:٢١:٢٨١٧:٣٨:٣٥٢٢:٣٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهریاری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهریاری روستای شهریاری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهریاری روستای شهریاری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهریاری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهریاری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهریاری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهریاری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهریاری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهریاری

روستای شهریاری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهریاری
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شهریاری + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شهریاری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهریاری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهریاری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهریاری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهریاری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهریاری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهریاری
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهریاری
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهریاری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهریاری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شهریاری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهریاری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو