جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهرک ویس

اهواز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک ویس

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٧
اذان مغرب: ١٨:١٨:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٥

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرک ویس (شهرستان اهواز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر شهرک ویس)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شهرک ویس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرک ویس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

جك كانفیلد
افراد كامروا دوست دارند دیگران را از آنچه به دست آورده‌اند، بهره‌مند سازند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرک ویس

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرک ویس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک ویس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهرک ویس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک ویس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک ویس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٦:١٦١٣:١٤:٣٠١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٣٢:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٥:٠٧١٣:١٤:١٦١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٣٧٠٠:٣٢:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٣:٥٩١٣:١٤:٠٢١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٣١:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٢:٥٢١٣:١٣:٤٩١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٣١:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤١:٤٥١٣:١٣:٣٥١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٣١:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٠:٣٩١٣:١٣:٢٣١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٣٠:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٩:٣٣١٣:١٣:١١١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:١١٠٠:٣٠:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٨:٢٨١٣:١٢:٥٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٣٠:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٢:٤٧١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢٩:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٦:٢١١٣:١٢:٣٦١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٢٩:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٥:١٩١٣:١٢:٢٦١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٩:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٤:١٨١٣:١٢:١٦١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٩:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٣:١٧١٣:١٢:٠٦١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٨:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٢:١٨١٣:١١:٥٧١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٨:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣١:١٩١٣:١١:٤٩١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٨:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٠:٢٢١٣:١١:٤١١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٩:٢٥١٣:١١:٣٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٨:٣٠١٣:١١:٢٧١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:١١٠٠:٢٧:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٧:٣٥١٣:١١:٢١١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٧:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٦:٤٢١٣:١١:١٥١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٦:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٥:٥٠١٣:١١:١٠١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٤:٥٨١٣:١١:٠٥١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٦:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٤:٠٨١٣:١١:٠١١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٥٢٠٠:٢٦:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٠:٥٨١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٦:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٠:٥٥١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢١:٤٦١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٥:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:١٣٠٦:٢١:٠١١٣:١٠:٥١٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٠:١٧١٣:١٠:٥٠٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٥:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:٣٤١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرک ویس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرک ویس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرک ویس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک ویس

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهرک ویس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهرک ویس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک ویس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهرک ویس

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شهرک ویس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرک ویس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرک ویس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرک ویس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک ویس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک ویس

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شهرک ویس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک ویس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک ویس

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهرک ویس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک ویس شهر شهرک ویس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک ویس شهر شهرک ویس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهرک ویس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک ویس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک ویس

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک ویس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک ویس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک ویس

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٢:٤٩١٢:٠٧:٠٤١٨:١٠:٥١١٨:٢٨:٠٢٢٣:٢٧:١٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٣:٢٥١٢:٠٦:٤٣١٨:٠٩:٣٣١٨:٢٦:٤٤٢٣:٢٧:٠٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٤:٠٢١٢:٠٦:٢٢١٨:٠٨:١٥١٨:٢٥:٢٦٢٣:٢٦:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٤:٣٨١٢:٠٦:٠٢١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٤:٠٨٢٣:٢٦:٢١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٥:١٥١٢:٠٥:٤١١٨:٠٥:٣٩١٨:٢٢:٥٠٢٣:٢٦:٠٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٠٥:٥١١٢:٠٥:٢١١٨:٠٤:٢٢١٨:٢١:٣٣٢٣:٢٥:٤٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٦:٢٨١٢:٠٥:٠٠١٨:٠٣:٠٤١٨:٢٠:١٦٢٣:٢٥:٢٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٧:٠٥١٢:٠٤:٤٠١٨:٠١:٤٧١٨:١٨:٥٩٢٣:٢٥:٠٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٠٧:٤٣١٢:٠٤:٢١١٨:٠٠:٣٠١٨:١٧:٤٢٢٣:٢٤:٤٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٨:٢٠١٢:٠٤:٠١١٧:٥٩:١٤١٨:١٦:٢٦٢٣:٢٤:٢٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٨:٥٨١٢:٠٣:٤٢١٧:٥٧:٥٨١٨:١٥:١١٢٣:٢٤:٠٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٠٩:٣٦١٢:٠٣:٢٣١٧:٥٦:٤٢١٨:١٣:٥٥٢٣:٢٣:٥١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٠:١٤١٢:٠٣:٠٥١٧:٥٥:٢٧١٨:١٢:٤١٢٣:٢٣:٣٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٠:٥٣١٢:٠٢:٤٧١٧:٥٤:١٢١٨:١١:٢٦٢٣:٢٣:١٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:١١:٣٢١٢:٠٢:٢٩١٧:٥٢:٥٨١٨:١٠:١٣٢٣:٢٢:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٢:١١١٢:٠٢:١٢١٧:٥١:٤٤١٨:٠٩:٠٠٢٣:٢٢:٣٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٢:٥١١٢:٠١:٥٥١٧:٥٠:٣١١٨:٠٧:٤٧٢٣:٢٢:٢٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٣:٣١١٢:٠١:٣٨١٧:٤٩:١٨١٨:٠٦:٣٥٢٣:٢٢:٠٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٤:١١١٢:٠١:٢٢١٧:٤٨:٠٦١٨:٠٥:٢٤٢٣:٢١:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٤:٥٢١٢:٠١:٠٧١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٤:١٤٢٣:٢١:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٥:٣٣١٢:٠٠:٥٢١٧:٤٥:٤٤١٨:٠٣:٠٤٢٣:٢١:١٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٦:١٤١٢:٠٠:٣٧١٧:٤٤:٣٤١٨:٠١:٥٥٢٣:٢١:٠١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٦:٥٦١٢:٠٠:٢٤١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٠:٤٧٢٣:٢٠:٤٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٧:٣٨١٢:٠٠:١٠١٧:٤٢:١٦١٧:٥٩:٣٩٢٣:٢٠:٣٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٨:٢٠١١:٥٩:٥٧١٧:٤١:٠٨١٧:٥٨:٣٣٢٣:٢٠:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:١٩:٠٣١١:٥٩:٤٥١٧:٤٠:٠١١٧:٥٧:٢٧٢٣:٢٠:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:١٩:٤٧١١:٥٩:٣٤١٧:٣٨:٥٥١٧:٥٦:٢٢٢٣:١٩:٥١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٠:٣٠١١:٥٩:٢٣١٧:٣٧:٥٠١٧:٥٥:١٨٢٣:١٩:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢١:١٤١١:٥٩:١٢١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٤:١٥٢٣:١٩:٢٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢١:٥٩١١:٥٩:٠٣١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٣:١٣٢٣:١٩:١٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهرک ویس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک ویس شهر شهرک ویس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک ویس شهر شهرک ویس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرک ویس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک ویس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرک ویس

شهری است در شهرستان باوی در استان خوزستان ایران در سال ۱۳۷۶ خورشیدی روستاهای ویس و مویلحه هواشم که بزرگ‌ترین

شهر شهرک ویس در ویکیپدیا

شهر شهرک ویس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرک ویس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرک ویس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرک ویس بر روی نقشه

شهر شهرک ویس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرک ویس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرک ویس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرک ویس
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شهرک ویس + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شهرک ویس + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهرک ویس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرک ویس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهرک ویس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرک ویس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرک ویس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک ویس
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک ویس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شهرک ویس
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرک ویس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرک ویس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرک ویس
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهرک ویس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک ویس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرک ویس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو