جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک هزارانی


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:١٧
اذان ظهر: ١٣:١٤:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٤٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای شهرک هزارانی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شهرک هزارانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک هزارانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

نیچه
در مدارس، اندك نشانی از آموزش اندیشه كردن نمی توان یافت؛ حتی در دانشگاه ها؛ حتی در میان شناخته ترین فیلسوفان؛ آری می بینم كه منطق به عنوان یك نظریه، كار و تكنیك دارد به سستی می گراید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهرک هزارانی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک هزارانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهرک هزارانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک هزارانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک هزارانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٧:٤١١٣:١٧:٥٥١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٠٥٠٠:٣٣:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٧:٤٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣٣:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٥:٣٦١٣:١٧:٣٧٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٣٩٠٠:٣٣:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٤:٣٤١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٢٧٠٠:٣٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٧:٢١٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:١٤٠٠:٣٢:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٧:١٤٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٠١٠٠:٣٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣١:٣٧١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٤٨٠٠:٣٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٧:٠١٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣١:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٦:٥٦٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٣١:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٨:٤٩١٣:١٦:٥١٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٣١:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٧:٥٥١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٣١:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٦:٤٢٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٣٠:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٦:١١١٣:١٦:٣٩٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣٠:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٥:٢١١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٠:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٠:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٣:٤٥١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٥١٠٠:٣٠:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٦:٣١٢٠:١٠:٢٩٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٣٠:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٢:١٤١٣:١٦:٣٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢٩:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢١:٣٠١٣:١٦:٣١٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٩:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٦:٣١٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٩:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٦:٣٣٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٩:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٩:٢٨١٣:١٦:٣٤٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٩:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٨:٥٠١٣:١٦:٣٧٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:١١٠٠:٢٩:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٨:١٣١٣:١٦:٤٠٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٩:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٧:٣٨١٣:١٦:٤٣٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٧:٠٥١٣:١٦:٤٧٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:١٣٠٦:١٦:٣٢١٣:١٦:٥٢٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٨:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٦:٠٢١٣:١٦:٥٧٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٢٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٥:٣٣١٣:١٧:٠٣٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٢٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک هزارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک هزارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک هزارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک هزارانی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شهرک هزارانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهرک هزارانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک هزارانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شهرک هزارانی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهرک هزارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک هزارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک هزارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهرک هزارانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک هزارانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهرک هزارانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک هزارانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک هزارانی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٢:٥٣١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٠٢٠٠:٤٠:٠٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٩:٠١١٣:٢٢:٣٧١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٣:٤٨٠٠:٣٩:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٤١١٣:٢٢:٢١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٣٤٠٠:٣٩:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٠:٢١١٣:٢٢:٠٥١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:١٨٠٠:٣٩:٣٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥١:٠٠١٣:٢١:٤٨١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٠٢٠٠:٣٩:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥١:٤٠١٣:٢١:٣٠١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٣٩:١٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٢:٢٠١٣:٢١:١٢١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٣٩:٠١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٢:٥٩١٣:٢٠:٥٤١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:١١٠٠:٣٨:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٣:٣٩١٣:٢٠:٣٦١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٣٨:٣٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٤:١٨١٣:٢٠:١٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٣٨:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٤:٥٧١٣:١٩:٥٨١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:١٦٠٠:٣٨:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٥:٣٦١٣:١٩:٣٩١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٣٧:٥٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٤٠٦:٥٦:١٦١٣:١٩:١٩١٩:٤١:٥٢١٩:٥٩:٣٦٠٠:٣٧:٤٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٦:٥٤١٣:١٨:٥٩١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:١٦٠٠:٣٧:٢٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٣٠٦:٥٧:٣٣١٣:١٨:٣٩١٩:٣٩:١٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:٣٧:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٢٠٦:٥٨:١٢١٣:١٨:١٩١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٣٥٠٠:٣٦:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠١٠٦:٥٨:٥١١٣:١٧:٥٨١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:١٤٠٠:٣٦:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٩٠٦:٥٩:٢٩١٣:١٧:٣٧١٩:٣٥:١٤١٩:٥٢:٥٢٠٠:٣٦:٢٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٠:٠٨١٣:١٧:١٦١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٣١٠٠:٣٦:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٠:٤٧١٣:١٦:٥٥١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٠٩٠٠:٣٥:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠١:٢٥١٣:١٦:٣٤١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٤٧٠٠:٣٥:٣٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٢:٠٤١٣:١٦:١٣١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٢٥٠٠:٣٥:١٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٢:٤٢١٣:١٥:٥١١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٠٢٠٠:٣٥:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٣:٢١١٣:١٥:٣٠١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٤٠٠٠:٣٤:٤٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٤:٠٠١٣:١٥:٠٨١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:١٨٠٠:٣٤:٢٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٤:٣٨١٣:١٤:٤٧١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٥٥٠٠:٣٤:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٧٠٧:٠٥:١٧١٣:١٤:٢٥١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٣٣٠٠:٣٣:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٥:٥٦١٣:١٤:٠٤١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:١١٠٠:٣٣:٢٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٧٠٧:٠٦:٣٥١٣:١٣:٤٣١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٤٨٠٠:٣٣:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٢٠٧:٠٧:١٤١٣:١٣:٢١١٩:١٨:٥٨١٩:٣٦:٢٦٠٠:٠٢:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٧:٥٣١٢:١٣:٠٠١٨:١٧:٣٦١٨:٣٥:٠٤٢٣:٣٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهرک هزارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک هزارانی روستای شهرک هزارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک هزارانی روستای شهرک هزارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهرک هزارانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهرک هزارانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهرک هزارانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهرک هزارانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهرک هزارانی

روستای شهرک هزارانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهرک هزارانی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شهرک هزارانی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شهرک هزارانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک هزارانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهرک هزارانی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرک هزارانی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک هزارانی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهرک هزارانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا شهرک هزارانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک هزارانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک هزارانی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شهرک هزارانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهرک هزارانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو