جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک محمدیه


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٠٢
اذان ظهر: ١٣:١١:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٥٤:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٣٤

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر شهرک محمدیه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شهرک محمدیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرک محمدیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
محیط را می توان نیرومندترین عامل مولد ایمان و باور دانست، اما تنها عامل آن نیست. در غیر این صورت، جامعه، پویایی خود را از دست می داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرک محمدیه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک محمدیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهرک محمدیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک محمدیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک محمدیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٧:٠٧١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٠:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٦:٤٨١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٩:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٦:٤٠١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٩:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٨:١٩١٣:٠٦:٣١١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٩:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:١١١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٩:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٦:١٧١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٦:١٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٨:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٨:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:١٦٠٠:١٧:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٩٠٦:١١:٥١١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١١٠٠:١٧:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٠:٥١١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٧:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٧:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٦:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٦:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٦:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٦:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٦:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٥:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٥:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٥:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٥:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٣٠٦:٠١:١٥١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٥:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٥:٣٩٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٥:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٥:٤٢٢٠:١٢:٠١٢٠:٣٢:٢٩٠٠:١٥:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٤:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٤:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٥٧٠٠:١٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک محمدیه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شهرک محمدیه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک محمدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک محمدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر شهرک محمدیه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٣:٥١١٣:١٤:٤٧١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٣٥٠٠:٣١:٤٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٢:٢٤١٣:١٤:٢٩١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٢٧٠٠:٣١:٢٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٠:٥٦١٣:١٤:١١١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:١٩٠٠:٣١:٠٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٩:٣٠١٣:١٣:٥٣١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:١١٠٠:٣٠:٣٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٨:٠٣١٣:١٣:٣٥١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:٠٣٠٠:٣٠:١٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٦:٣٦١٣:١٣:١٧١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٥٥٠٠:٢٩:٥٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٥:١٠١٣:١٢:٥٩١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٤٧٠٠:٢٩:٣١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٣:٤٤١٣:١٢:٤١١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٣٩٠٠:٢٩:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٢:١٨١٣:١٢:٢٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٣١٠٠:٢٨:٤٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٠:٥٢١٣:١٢:٠٦١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٢٣٠٠:٢٨:٢١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٩:٢٧١٣:١١:٤٩١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:١٦٠٠:٢٧:٥٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٨:٠٢١٣:١١:٣٢١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٠٨٠٠:٢٧:٣٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٦:٣٧١٣:١١:١٥١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٧:١١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٥:١٣١٣:١٠:٥٨١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٥٣٠٠:٢٦:٤٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٣:٥٠١٣:١٠:٤٢١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٤٦٠٠:٢٦:٢٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٢:٢٦١٣:١٠:٢٦١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٣٨٠٠:٢٦:٠٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤١:٠٤١٣:١٠:١٠١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٥:٣٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٩:٤٢١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٥:١٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٩:٣٩١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٤:٥٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٦:٥٩١٣:٠٩:٢٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:١١٠٠:٢٤:٣٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٥:٣٩١٣:٠٩:١٠١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٢٤:٠٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٣:٤٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٣:٠١١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٣:٢٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٣:٠٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٨:١٦١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢٢:٤١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٢:٢٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٧:٥١١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٢١:٥٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢١:٣٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢١:١٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٧:١٨١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:١١٠٠:٢٠:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرک محمدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک محمدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک محمدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک محمدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک محمدیه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٢:٣٤١٢:١٦:٣٤١٨:٢١:١٠١٨:٣٩:٢٢٠٠:٠٣:٥٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤١٠٧:١١:٠٧١٣:١٦:١٧١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:١٤٠٠:٣٣:٣٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٨٠٧:٠٩:٤٠١٣:١٥:٥٩١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٠٦٠٠:٣٣:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٨:١٣١٣:١٥:٤١١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٥٨٠٠:٣٢:٥٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٦:٤٥١٣:١٥:٢٣١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٥٠٠٠:٣٢:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٥:١٨١٣:١٥:٠٥١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٤٣٠٠:٣٢:٠٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٣:٥١١٣:١٤:٤٧١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٣٥٠٠:٣١:٤٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٢:٢٤١٣:١٤:٢٩١٩:٢٧:١٠١٩:٤٥:٢٧٠٠:٣١:٢٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٠:٥٦١٣:١٤:١١١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:١٩٠٠:٣١:٠٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٩:٣٠١٣:١٣:٥٣١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:١١٠٠:٣٠:٣٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٨:٠٣١٣:١٣:٣٥١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:٠٣٠٠:٣٠:١٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٦:٣٦١٣:١٣:١٧١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:٥٥٠٠:٢٩:٥٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٥:١٠١٣:١٢:٥٩١٩:٣١:٢٤١٩:٤٩:٤٧٠٠:٢٩:٣١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٣:٤٤١٣:١٢:٤١١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٣٩٠٠:٢٩:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٥٢:١٨١٣:١٢:٢٤١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٣١٠٠:٢٨:٤٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٠:٥٢١٣:١٢:٠٦١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٢٣٠٠:٢٨:٢١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٩:٢٧١٣:١١:٤٩١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:١٦٠٠:٢٧:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٨٠٦:٤٨:٠٢١٣:١١:٣٢١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٠٨٠٠:٢٧:٣٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٦:٣٧١٣:١١:١٥١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٧:١١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٥:١٣١٣:١٠:٥٨١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٥٣٠٠:٢٦:٤٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٣:٥٠١٣:١٠:٤٢١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٤٦٠٠:٢٦:٢٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٢:٢٦١٣:١٠:٢٦١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٣٨٠٠:٢٦:٠٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤١:٠٤١٣:١٠:١٠١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٥:٣٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٩:٤٢١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٥:١٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٩:٣٩١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٤:٥٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٦:٥٩١٣:٠٩:٢٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:١١٠٠:٢٤:٣٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٥:٣٩١٣:٠٩:١٠١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٢٤:٠٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٣:٤٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٣:٠١١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٣:٢٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣١:٤٢١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٣:٠٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٠:٢٥١٣:٠٨:١٦١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢٢:٤١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک محمدیه شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک محمدیه شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرک محمدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرک محمدیه

مُحمدیه شهری، در بخش محمدیه شهرستان البرز استان قزوین ایران است

شهر شهرک محمدیه در ویکیپدیا

شهر شهرک محمدیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرک محمدیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرک محمدیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرک محمدیه بر روی نقشه

شهر شهرک محمدیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرک محمدیه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر شهرک محمدیه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر شهرک محمدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرک محمدیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک محمدیه دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک محمدیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرک محمدیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک محمدیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهرک محمدیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک محمدیه
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرک محمدیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرک محمدیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو