جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک محمدیه


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:١٠
اذان ظهر: ١٢:٢١:٠٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٣٧:١١

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر شهرک محمدیه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شهرک محمدیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرک محمدیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
از بول دوری كنید زیرا عذاب قبر بیشتر از اجتناب كردن از بول است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرک محمدیه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک محمدیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهرک محمدیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک محمدیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک محمدیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٧:١٨١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:١١٠٠:٢٠:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٧:٠٧١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٠:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٠:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٦:٤٨١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٩:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٦:٤٠١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٩:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٨:١٩١٣:٠٦:٣١١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:١١١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٦:١٧١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٦:١٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٨:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:١٦٠٠:١٧:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٩٠٦:١١:٥١١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١١٠٠:١٧:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٠:٥١١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:١٨٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٧:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٥٩٠٠:١٧:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٥٣٠٠:١٦:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٦:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٦:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٦:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٦:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٣٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٥:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٥:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٣٠٦:٠١:١٥١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٥:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٥:٣٩٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠٥:٤٢٢٠:١٢:٠١٢٠:٣٢:٢٩٠٠:١٥:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٤:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٥٧٠٠:١٤:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک محمدیه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شهرک محمدیه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهرک محمدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک محمدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر شهرک محمدیه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٨:٣٧٠٧:١٩:١٥١٢:١٠:٣١١٧:٠١:٥١١٧:٢٢:١٨٢٣:٢٥:٢٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٩:٣٤١٢:١١:٠٠١٧:٠٢:٣٢١٧:٢٢:٥٨٢٣:٢٥:٥٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٩:٥٠١٢:١١:٣٠١٧:٠٣:١٥١٧:٢٣:٤٠٢٣:٢٦:٢٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٩:٣٦٠٧:٢٠:٠٥١٢:١١:٥٩١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٤:٢٣٢٣:٢٦:٥٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٩:٥٢٠٧:٢٠:١٨١٢:١٢:٢٧١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٥:٠٧٢٣:٢٧:٢٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٠:٠٧٠٧:٢٠:٢٩١٢:١٢:٥٦١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٥:٥٢٢٣:٢٧:٥٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٠:٢٠٠٧:٢٠:٣٨١٢:١٣:٢٤١٧:٠٦:١٨١٧:٢٦:٣٩٢٣:٢٨:٢٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٠:٣٢٠٧:٢٠:٤٤١٢:١٣:٥١١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٧:٢٦٢٣:٢٨:٥٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٠:٤٢٠٧:٢٠:٤٩١٢:١٤:١٨١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٨:١٥٢٣:٢٩:٢٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٠:٥٠٠٧:٢٠:٥٢١٢:١٤:٤٥١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٩:٠٥٢٣:٢٩:٥٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٠:٥٧٠٧:٢٠:٥٣١٢:١٥:١١١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٩:٥٥٢٣:٣٠:٢١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥١:٠٢٠٧:٢٠:٥٢١٢:١٥:٣٧١٧:١٠:٣٣١٧:٣٠:٤٧٢٣:٣٠:٤٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥١:٠٥٠٧:٢٠:٤٩١٢:١٦:٠٢١٧:١١:٢٨١٧:٣١:٣٩٢٣:٣١:١٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥١:٠٧٠٧:٢٠:٤٤١٢:١٦:٢٧١٧:١٢:٢٣١٧:٣٢:٣٢٢٣:٣١:٤٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥١:٠٦٠٧:٢٠:٣٧١٢:١٦:٥١١٧:١٣:١٩١٧:٣٣:٢٦٢٣:٣٢:١١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥١:٠٤٠٧:٢٠:٢٨١٢:١٧:١٥١٧:١٤:١٥١٧:٣٤:٢١٢٣:٣٢:٣٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥١:٠١٠٧:٢٠:١٧١٢:١٧:٣٨١٧:١٥:١٣١٧:٣٥:١٦٢٣:٣٣:٠٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٠:٥٥٠٧:٢٠:٠٤١٢:١٨:٠٠١٧:١٦:١١١٧:٣٦:١٣٢٣:٣٣:٢٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٠:٤٨٠٧:١٩:٥٠١٢:١٨:٢٢١٧:١٧:١٠١٧:٣٧:٠٩٢٣:٣٣:٥٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٠:٣٩٠٧:١٩:٣٣١٢:١٨:٤٣١٧:١٨:١٠١٧:٣٨:٠٧٢٣:٣٤:١٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٠:٢٨٠٧:١٩:١٤١٢:١٩:٠٤١٧:١٩:١٠١٧:٣٩:٠٥٢٣:٣٤:٤٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٠:١٥٠٧:١٨:٥٣١٢:١٩:٢٣١٧:٢٠:١١١٧:٤٠:٠٣٢٣:٣٥:٠٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٨:٣١١٢:١٩:٤٢١٧:٢١:١٢١٧:٤١:٠٢٢٣:٣٥:٢٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٩:٤٥٠٧:١٨:٠٦١٢:٢٠:٠١١٧:٢٢:١٤١٧:٤٢:٠١٢٣:٣٥:٥٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١٧:٤٠١٢:٢٠:١٨١٧:٢٣:١٦١٧:٤٣:٠١٢٣:٣٦:١٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٩:٠٨٠٧:١٧:١٢١٢:٢٠:٣٥١٧:٢٤:١٨١٧:٤٤:٠١٢٣:٣٦:٣٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١٦:٤٢١٢:٢٠:٥٢١٧:٢٥:٢١١٧:٤٥:٠١٢٣:٣٦:٥٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٨:٢٣٠٧:١٦:١٠١٢:٢١:٠٧١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٦:٠٢٢٣:٣٧:١١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٥:٣٧١٢:٢١:٢٢١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٧:٠٣٢٣:٣٧:٢٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٥:٠١١٢:٢١:٣٥١٧:٢٨:٣١١٧:٤٨:٠٤٢٣:٣٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرک محمدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شهرک محمدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهرک محمدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک محمدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شهرک محمدیه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٧٠٧:١٧:٤٠١٢:٢٠:١٨١٧:٢٣:١٦١٧:٤٣:٠١٢٣:٣٦:١٢
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٨٠٧:١٧:١٢١٢:٢٠:٣٥١٧:٢٤:١٨١٧:٤٤:٠١٢٣:٣٦:٣٢
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١٦:٤٢١٢:٢٠:٥٢١٧:٢٥:٢١١٧:٤٥:٠١٢٣:٣٦:٥٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٣٠٧:١٦:١٠١٢:٢١:٠٧١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٦:٠٢٢٣:٣٧:١١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١٥:٣٧١٢:٢١:٢٢١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٧:٠٣٢٣:٣٧:٢٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٥:٠١١٢:٢١:٣٥١٧:٢٨:٣١١٧:٤٨:٠٤٢٣:٣٧:٤٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٣٠٧:١٤:٢٤١٢:٢١:٤٨١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٩:٠٥٢٣:٣٨:٠٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٣٠٧:١٣:٤٥١٢:٢٢:٠١١٧:٣٠:٣٨١٧:٥٠:٠٦٢٣:٣٨:٢٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٣:٠٥١٢:٢٢:١٢١٧:٣١:٤٢١٧:٥١:٠٧٢٣:٣٨:٣٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٢:٢٢١٢:٢٢:٢٢١٧:٣٢:٤٦١٧:٥٢:٠٨٢٣:٣٨:٤٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١١:٣٨١٢:٢٢:٣٢١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٣:٠٩٢٣:٣٩:٠٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٠:٥٣١٢:٢٢:٤١١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٤:١١٢٣:٣٩:١٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١٠:٠٥١٢:٢٢:٤٩١٧:٣٥:٥٧١٧:٥٥:١٢٢٣:٣٩:٢٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٩:١٧١٢:٢٢:٥٦١٧:٣٧:٠١١٧:٥٦:١٣٢٣:٣٩:٣٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٨:٢٦١٢:٢٣:٠٣١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٧:١٤٢٣:٣٩:٤٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٠٠٧:٠٧:٣٤١٢:٢٣:٠٨١٧:٣٩:٠٧١٧:٥٨:١٥٢٣:٣٩:٥٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٦:٤١١٢:٢٣:١٣١٧:٤٠:١١١٧:٥٩:١٦٢٣:٤٠:٠٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٥:٤٦١٢:٢٣:١٧١٧:٤١:١٤١٨:٠٠:١٦٢٣:٤٠:١١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٤:٥٠١٢:٢٣:٢٠١٧:٤٢:١٧١٨:٠١:١٧٢٣:٤٠:١٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٣:٥٢١٢:٢٣:٢٢١٧:٤٣:١٩١٨:٠٢:١٧٢٣:٤٠:٢٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٨٠٧:٠٢:٥٣١٢:٢٣:٢٤١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:١٧٢٣:٤٠:٢٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠١:٥٣١٢:٢٣:٢٤١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٤:١٧٢٣:٤٠:٣٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٠:٥١١٢:٢٣:٢٤١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٥:١٧٢٣:٤٠:٣٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٩:٤٨١٢:٢٣:٢٤١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٦:١٦٢٣:٤٠:٣٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٦:٥٨:٤٤١٢:٢٣:٢٢١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٧:١٥٢٣:٤٠:٣٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٧:٣٩١٢:٢٣:٢٠١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٨:١٤٢٣:٤٠:٣٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٦:٣٢١٢:٢٣:١٧١٧:٥٠:٣١١٨:٠٩:١٣٢٣:٤٠:٣٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٥:٢٤١٢:٢٣:١٣١٧:٥١:٣١١٨:١٠:١٢٢٣:٤٠:٣٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٤:١٦١٢:٢٣:٠٩١٧:٥٢:٣٢١٨:١١:١٠٢٣:٤٠:٣٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٣:٠٦١٢:٢٣:٠٤١٧:٥٣:٣٢١٨:١٢:٠٨٢٣:٤٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شهرک محمدیه شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر شهرک محمدیه شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرک محمدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرک محمدیه

مُحمدیه شهری، در بخش محمدیه شهرستان البرز استان قزوین ایران است

شهر شهرک محمدیه در ویکیپدیا

شهر شهرک محمدیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرک محمدیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرک محمدیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرک محمدیه بر روی نقشه

شهر شهرک محمدیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرک محمدیه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر شهرک محمدیه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر شهرک محمدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرک محمدیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرک محمدیه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک محمدیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهرک محمدیه
زمان پخش اذان زنده به افق شهرک محمدیه
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شهرک محمدیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهرک محمدیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا شهرک محمدیه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرک محمدیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو