جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک محمدیه

اذان صبح: ٠٤:٣١:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:١٧
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:٥٩

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر شهرک محمدیه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر شهرک محمدیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرک محمدیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

برایان تریسی
انجام كاری كه براستی از آن لذت می برید رمز عملكرد عالی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرک محمدیه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک محمدیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهرک محمدیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک محمدیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک محمدیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٥:٥٨١٣:٠٩:١٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٥١٠٠:٢٤:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٤:٣٩١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٢٣:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٣:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٣:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٨:١٩١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٨:١١١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢١:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٧:٣١١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٢١:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٧:٢٠١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢١:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٣:١٥١٣:٠٧:٠٩١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٠:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٤٦٠٠:٢٠:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٠:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٦:٤١١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٩:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٩:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٩:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٦:١٧١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:١٨٠٠:١٨:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٥:١٤١٣:٠٦:١٠١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٧:١٣٠٠:١٨:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٤:١٠١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٨:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٠٢٠٠:١٨:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٧:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٦٠٦:١١:٠٥١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٧:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٤٥٠٠:١٧:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠٥:٤١٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٧:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٦:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٦:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٦:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک محمدیه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهرک محمدیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهرک محمدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک محمدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهرک محمدیه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرک محمدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک محمدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شهرک محمدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک محمدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک محمدیه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک محمدیه شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک محمدیه شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهرک محمدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک محمدیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک محمدیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک محمدیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک محمدیه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٢:٠٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٢١٠٠:٢٦:٥٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٣:٤٨١٣:١١:٤٥١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٦:٤٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٤:٣٥١٣:١١:٢٩١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:٢٦:٤١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٥:٢٣١٣:١١:١٢١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٦:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٦:١٠١٣:١٠:٥٥١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٦:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٠:٣٨١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢٦:١٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٠:٢٠١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٦:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٠:٠٢١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢٥:٥٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٩:١٩١٣:٠٩:٤٣١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٥:٤٢
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٥١٠٦:٤٠:٠٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٤٤٠٠:٢٥:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٠:٥٢١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:١٧٠٠:٢٥:١٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤١:٣٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:٥٠٠٠:٢٥:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٢:٢٦١٣:٠٨:٢٦١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٢٢٠٠:٢٤:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٣:١٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٥٤٠٠:٢٤:٣٩
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٥٩١٣:٠٧:٤٦١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٢٥٠٠:٢٤:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٤:٤٥١٣:٠٧:٢٦١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٥٦٠٠:٢٤:١٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٥:٣٢١٣:٠٧:٠٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٢٧٠٠:٢٣:٥٥
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٦:١٨١٣:٠٦:٤٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٥٨٠٠:٢٣:٤٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٧:٠٥١٣:٠٦:٢٤١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:٢٨٠٠:٢٣:٢٥
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٧:٥١١٣:٠٦:٠٣١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٥٩٠٠:٢٣:٠٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٨:٣٨١٣:٠٥:٤٢١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:٢٩٠٠:٢٢:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤٩:٢٤١٣:٠٥:٢١١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٥٩٠٠:٢٢:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥٠:١١١٣:٠٤:٥٩١٩:١٩:١٢١٩:٣٧:٢٩٠٠:٢٢:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٥٨١٣:٠٤:٣٨١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٥٩٠٠:٢٢:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥١:٤٤١٣:٠٤:١٧١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٢٨٠٠:٢١:٤٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٢:٣١١٣:٠٣:٥٥١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٥٨٠٠:٢١:٢٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٣:١٨١٣:٠٣:٣٤١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٢٨٠٠:٢١:١١
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٤:٠٥١٣:٠٣:١٣١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:٥٨٠٠:٢٠:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٤:٥٢١٣:٠٢:٥١١٩:١٠:١٦١٩:٢٨:٢٨٠٠:٢٠:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٥:٣٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٦:٥٨٢٣:٥٠:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٦:٢٦١٢:٠٢:٠٩١٨:٠٧:١٧١٨:٢٥:٢٨٢٣:١٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهرک محمدیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک محمدیه شهر شهرک محمدیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک محمدیه شهر شهرک محمدیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرک محمدیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرک محمدیه

مُحمدیه شهری، در بخش محمدیه شهرستان البرز استان قزوین ایران است

شهر شهرک محمدیه در ویکیپدیا

شهر شهرک محمدیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرک محمدیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرک محمدیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرک محمدیه بر روی نقشه

شهر شهرک محمدیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرک محمدیه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر شهرک محمدیه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شهرک محمدیه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهرک محمدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرک محمدیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهرک محمدیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شهرک محمدیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرک محمدیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک محمدیه
افق شرعی امروز فردا شهرک محمدیه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شهرک محمدیه
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک محمدیه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرک محمدیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک محمدیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرک محمدیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو