جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک صنعتی البرز


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٠٠
اذان مغرب: ١٧:١٨:٤١
نیمه شب: ٢٣:١١:٢٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر شهرک صنعتی البرز)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شهرک صنعتی البرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرک صنعتی البرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
اشتباه ما در این است كه گمان می‌كنیم تنها داوری دیگران اهمیت دارد نه داوری خودمان.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرک صنعتی البرز

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک صنعتی البرز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهرک صنعتی البرز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک صنعتی البرز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک صنعتی البرز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٧:٢٦١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٧:١٧١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٧:٠٩١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٠:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٦:٠٤٠٠:١٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٩:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٩:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٦:٢٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٤١٠٠:١٨:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٨:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١١:٢٣١٣:٠٦:١٧٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٧:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:١١٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٧:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:١٧٠٠:١٧:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٤:١١٠٠:١٧:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٥:٠٤٠٠:١٧:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١٦:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٥١٠٠:١٦:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٦:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٦:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٦٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٩:٢٨٠٠:١٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٠:٠٢٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٥:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٠٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣١:١١٠٠:١٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٦:٠٨٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٥:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠٦:١١٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٥:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٣٧٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٦:١٤٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٤٣٠٠:١٥:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٦:١٨٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٣٢٠٠:١٥:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٥:٢١٠٠:١٥:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٦:٢٨٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٦:٠٩٠٠:١٥:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٦:٣٤٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٥٦٠٠:١٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک صنعتی البرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک صنعتی البرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک صنعتی البرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک صنعتی البرز

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شهرک صنعتی البرز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهرک صنعتی البرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک صنعتی البرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر شهرک صنعتی البرز

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهرک صنعتی البرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرک صنعتی البرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرک صنعتی البرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرک صنعتی البرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهرک صنعتی البرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهرک صنعتی البرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک صنعتی البرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهرک صنعتی البرز

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٣:٢٠١١:٥٤:٠٢١٧:٢٤:١٥١٧:٤٢:٥٠٢٣:١١:٥٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٤:١٦١١:٥٣:٥٤١٧:٢٣:٠٣١٧:٤١:٤٠٢٣:١١:٤٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٥:١٢١١:٥٣:٤٧١٧:٢١:٥٢١٧:٤٠:٣١٢٣:١١:٣٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٦:٠٩١١:٥٣:٤٠١٧:٢٠:٤٢١٧:٣٩:٢٣٢٣:١١:٢٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٧:٠٦١١:٥٣:٣٤١٧:١٩:٣٤١٧:٣٨:١٦٢٣:١١:٢٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٨:٠٣١١:٥٣:٢٩١٧:١٨:٢٦١٧:٣٧:١١٢٣:١١:١٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٩:٠١١١:٥٣:٢٤١٧:١٧:٢٠١٧:٣٦:٠٧٢٣:١١:٠٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٩:٥٩١١:٥٣:٢١١٧:١٦:١٤١٧:٣٥:٠٤٢٣:١٠:٥٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:٥٨١١:٥٣:١٨١٧:١٥:١٠١٧:٣٤:٠٢٢٣:١٠:٥١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣١:٥٦١١:٥٣:١٥١٧:١٤:٠٨١٧:٣٣:٠١٢٣:١٠:٤٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٢:٥٥١١:٥٣:١٤١٧:١٣:٠٦١٧:٣٢:٠٢٢٣:١٠:٤١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٣:٥٤١١:٥٣:١٣١٧:١٢:٠٦١٧:٣١:٠٥٢٣:١٠:٣٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٤:٥٤١١:٥٣:١٤١٧:١١:٠٨١٧:٣٠:٠٨٢٣:١٠:٣٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٥:٥٣١١:٥٣:١٥١٧:١٠:١٠١٧:٢٩:١٣٢٣:١٠:٣١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٦:٥٣١١:٥٣:١٦١٧:٠٩:١٤١٧:٢٨:٢٠٢٣:١٠:٢٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٧:٥٣١١:٥٣:١٩١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٧:٢٨٢٣:١٠:٢٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٨:٥٣١١:٥٣:٢٢١٧:٠٧:٢٧١٧:٢٦:٣٨٢٣:١٠:٢٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٩:٥٤١١:٥٣:٢٧١٧:٠٦:٣٦١٧:٢٥:٤٩٢٣:١٠:٢٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٤٠:٥٤١١:٥٣:٣٢١٧:٠٥:٤٦١٧:٢٥:٠١٢٣:١٠:٢٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٤١:٥٥١١:٥٣:٣٨١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٤:١٦٢٣:١٠:٣١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٢:٥٥١١:٥٣:٤٥١٧:٠٤:١١١٧:٢٣:٣٢٢٣:١٠:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٣:٥٦١١:٥٣:٥٢١٧:٠٣:٢٦١٧:٢٢:٤٩٢٣:١٠:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٤:٥٧١١:٥٤:٠١١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٢:٠٨٢٣:١٠:٤٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٥:٥٧١١:٥٤:١٠١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:٢٩٢٣:١٠:٤٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٦:٥٨١١:٥٤:٢٠١٧:٠١:٢١١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٠:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٧:٥٩١١:٥٤:٣١١٧:٠٠:٤٣١٧:٢٠:١٧٢٣:١١:٠٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٨:٥٩١١:٥٤:٤٣١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٤٣٢٣:١١:٠٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٥٠:٠٠١١:٥٤:٥٦١٦:٥٩:٣٣١٧:١٩:١١٢٣:١١:١٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٥١:٠٠١١:٥٥:١٠١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٤١٢٣:١١:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٢:٠٠١١:٥٥:٢٤١٦:٥٨:٢٩١٧:١٨:١٣٢٣:١١:٣٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شهرک صنعتی البرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهرک صنعتی البرز شهر شهرک صنعتی البرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر شهرک صنعتی البرز شهر شهرک صنعتی البرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرک صنعتی البرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرک صنعتی البرز

شهر صنعتی البرز منطقه‌ای صنعتی در شهرستان البرز در استان قزوین است؛ و شهری مهاجر نشین با طول عمر ساخت ۸۰سال است که در مجاورت نصرت آباد قرار دارد و زبان مردم این شهر آذری، فارسی، گیلکی و کردی است

شهر شهرک صنعتی البرز در ویکیپدیا

شهر شهرک صنعتی البرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرک صنعتی البرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرک صنعتی البرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرک صنعتی البرز بر روی نقشه

شهر شهرک صنعتی البرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرک صنعتی البرز
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر شهرک صنعتی البرز + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر شهرک صنعتی البرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرک صنعتی البرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک صنعتی البرز
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهرک صنعتی البرز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهرک صنعتی البرز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرک صنعتی البرز
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک صنعتی البرز دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شهرک صنعتی البرز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهرک صنعتی البرز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک صنعتی البرز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو