جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک صنعتی البرز

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٠١:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٤٨
اذان مغرب: ١٨:١٩:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٩:١٥

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر شهرک صنعتی البرز)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شهرک صنعتی البرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرک صنعتی البرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آنكه به رشد و كمالشان هدایت شوند

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرک صنعتی البرز

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک صنعتی البرز ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهرک صنعتی البرز (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرک صنعتی البرز ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک صنعتی البرز
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٦:٢٩١٣:٠٩:٤٢١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٤:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٥:٠٩١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٤:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٩:١٤١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٢٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠٩:٠١١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١١٠٦:٣١:١٥١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٢٣:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٢٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٨:١١١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٢:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٧:٥٩١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢١:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٧:٤٨١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٢٣٠٠:٢١:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:١٧٠٠:٢١:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠٧:٢٨١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:١١٠٠:٢٠:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٧:١٨١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٠:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٧:٠٩١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٠:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٧:٠١١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٩:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٩:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٦:٥٢١٣:٠٦:٤٦١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٩:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٤:٤٢١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٨:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٨:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٨:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥١٠٦:١١:٣٧١٣:٠٦:١٧٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:١٥٠٠:١٨:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٠٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٧:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٧:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٧:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٧:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٤٥٠٠:١٦:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٣٨٠٠:١٦:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٧٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرک صنعتی البرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرک صنعتی البرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرک صنعتی البرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک صنعتی البرز

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهرک صنعتی البرز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهرک صنعتی البرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک صنعتی البرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهرک صنعتی البرز

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شهرک صنعتی البرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرک صنعتی البرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرک صنعتی البرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرک صنعتی البرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک صنعتی البرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شهرک صنعتی البرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک صنعتی البرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک صنعتی البرز

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهرک صنعتی البرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک صنعتی البرز شهر شهرک صنعتی البرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرک صنعتی البرز شهر شهرک صنعتی البرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهرک صنعتی البرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک صنعتی البرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرک صنعتی البرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرک صنعتی البرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک صنعتی البرز

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٧:٤٢١٢:٠٢:١٦١٨:٠٦:١٦١٨:٢٤:٢٦٢٣:٢٠:١١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٨:٣٠١٢:٠١:٥٥١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٢:٥٦٢٣:١٩:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٩:١٧١٢:٠١:٣٥١٨:٠٣:١٧١٨:٢١:٢٧٢٣:١٩:٣٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٠:٠٥١٢:٠١:١٤١٨:٠١:٤٨١٨:١٩:٥٨٢٣:١٩:١٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٠:٥٣١٢:٠٠:٥٣١٨:٠٠:٢٠١٨:١٨:٢٩٢٣:١٨:٥٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠١:٤١١٢:٠٠:٣٣١٧:٥٨:٥١١٨:١٧:٠٠٢٣:١٨:٣٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٢:٢٩١٢:٠٠:١٣١٧:٥٧:٢٢١٨:١٥:٣٢٢٣:١٨:٢٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٣:١٧١١:٥٩:٥٣١٧:٥٥:٥٤١٨:١٤:٠٤٢٣:١٨:٠١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٤:٠٥١١:٥٩:٣٣١٧:٥٤:٢٧١٨:١٢:٣٧٢٣:١٧:٤٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٤:٥٤١١:٥٩:١٣١٧:٥٢:٥٩١٨:١١:٠٩٢٣:١٧:٢٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٥:٤٣١١:٥٨:٥٤١٧:٥١:٣٢١٨:٠٩:٤٣٢٣:١٧:٠٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٦:٣٢١١:٥٨:٣٥١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:١٧٢٣:١٦:٤٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٧:٢٢١١:٥٨:١٧١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٦:٥١٢٣:١٦:٣٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٨:١٢١١:٥٧:٥٩١٧:٤٧:١٣١٨:٠٥:٢٦٢٣:١٦:١٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٩:٠٢١١:٥٧:٤١١٧:٤٥:٤٨١٨:٠٤:٠١٢٣:١٥:٥٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٩:٥٢١١:٥٧:٢٤١٧:٤٤:٢٣١٨:٠٢:٣٧٢٣:١٥:٣٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٠:٤٣١١:٥٧:٠٧١٧:٤٢:٥٨١٨:٠١:١٣٢٣:١٥:٢١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١١:٣٤١١:٥٦:٥٠١٧:٤١:٣٥١٧:٥٩:٥١٢٣:١٥:٠٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٢:٢٥١١:٥٦:٣٤١٧:٤٠:١٢١٧:٥٨:٢٩٢٣:١٤:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٣:١٧١١:٥٦:١٩١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٧:٠٧٢٣:١٤:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٠٩١١:٥٦:٠٤١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٥:٤٧٢٣:١٤:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٥:٠١١١:٥٥:٤٩١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٤:٢٧٢٣:١٤:٠١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٥:٥٤١١:٥٥:٣٦١٧:٣٤:٤٦١٧:٥٣:٠٨٢٣:١٣:٤٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٦:٤٧١١:٥٥:٢٢١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:٥٠٢٣:١٣:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٧:٤٠١١:٥٥:٠٩١٧:٣٢:٠٨١٧:٥٠:٣٢٢٣:١٣:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٨:٣٤١١:٥٤:٥٧١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٩:١٦٢٣:١٣:٠٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٩:٢٨١١:٥٤:٤٦١٧:٢٩:٣٣١٧:٤٨:٠١٢٣:١٢:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٠:٢٣١١:٥٤:٣٥١٧:٢٨:١٧١٧:٤٦:٤٦٢٣:١٢:٣٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢١:١٨١١:٥٤:٢٥١٧:٢٧:٠١١٧:٤٥:٣٢٢٣:١٢:٢٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٢:١٣١١:٥٤:١٥١٧:٢٥:٤٧١٧:٤٤:٢٠٢٣:١٢:١٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهرک صنعتی البرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک صنعتی البرز شهر شهرک صنعتی البرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرک صنعتی البرز شهر شهرک صنعتی البرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرک صنعتی البرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرک صنعتی البرز

شهر صنعتی البرز منطقه‌ای صنعتی در شهرستان البرز در استان قزوین است؛ و شهری مهاجر نشین با طول عمر ساخت ۸۰سال است که در مجاورت نصرت آباد قرار دارد و زبان مردم این شهر آذری، فارسی، گیلکی و کردی است

شهر شهرک صنعتی البرز در ویکیپدیا

شهر شهرک صنعتی البرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرک صنعتی البرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرک صنعتی البرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرک صنعتی البرز بر روی نقشه

شهر شهرک صنعتی البرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرک صنعتی البرز
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شهرک صنعتی البرز + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شهرک صنعتی البرز + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهرک صنعتی البرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرک صنعتی البرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهرک صنعتی البرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شهرک صنعتی البرز دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرک صنعتی البرز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شهرک صنعتی البرز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرک صنعتی البرز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک صنعتی البرز
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهرک صنعتی البرز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک صنعتی البرز دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک صنعتی البرز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرک صنعتی البرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو