جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهرک سایبان

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک سایبان


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:١١
اذان ظهر: ١٢:٥١:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٧
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢١
نیمه شب: ٠٠:١١:١٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهرک سایبان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای شهرک سایبان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شهرک سایبان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک سایبان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

هایدگر
اگر راه رسیدن و تقرب به خداوند، ایمان باشد و [شرط] وارد شدن به ابدیت، چیزی جز همین ایمان نباشد، پس فلسفه هیچگاه ابدیت نخواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهرک سایبان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهرک سایبان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک سایبان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهرک سایبان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک سایبان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک سایبان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٣:٣٠١٢:٤٦:٠٤١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٢١٠٠:٠٤:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٢:٣٧١٢:٤٥:٥٤١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٥٧٠٠:٠٤:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:١١:٤٤١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٣٤٠٠:٠٤:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٠:٥١١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٨:١٠٠٠:٠٤:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٠:٠٠١٢:٤٥:٢٨١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٤٧٠٠:٠٣:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٩:١٠١٢:٤٥:٢٠١٩:٢١:٥٣١٩:٣٩:٢٤٠٠:٠٣:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٨:٢٠١٢:٤٥:١٣١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٠١٠٠:٠٣:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٧:٣٢١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:٣٨٠٠:٠٣:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٦:٤٤١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:١٥٠٠:٠٣:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٥:٥٨١٢:٤٤:٥٤١٩:٢٤:١٣١٩:٤١:٥٢٠٠:٠٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٥:١٢١٢:٤٤:٤٩١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٢٩٠٠:٠٢:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٤:٢٨١٢:٤٤:٤٤١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٠٧٠٠:٠٢:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٤:٤١١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٣:٤٤٠٠:٠٢:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٣:٠٢١٢:٤٤:٣٧١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٢١٠٠:٠٢:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٤:٣٤١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠١:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠١:٤١١٢:٤٤:٣٢١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠١:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠١:٠٢١٢:٤٤:٣٠١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:١٤٠٠:٠١:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٠:٢٥١٢:٤٤:٢٩١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٦:٥١٠٠:٠١:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٤:٢٩١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠١:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠١:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٤:٢٩١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠١:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٤:٣١١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٢٠٠٠:٠١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٧:٣٤١٢:٤٤:٣٣١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠١:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٧:٠٤١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٦:٣٥١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٢:٥٩١٩:٥١:١١٠٠:٠٠:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٦:٠٧١٢:٤٤:٤١١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٥:٤١١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٢٤٠٠:٠٠:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٠:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٤:٥٢١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٣٥٠٠:٠٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک سایبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک سایبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک سایبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک سایبان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شهرک سایبان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهرک سایبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک سایبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شهرک سایبان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شهرک سایبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شهرک سایبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شهرک سایبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهرک سایبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک سایبان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک سایبان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهرک سایبان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک سایبان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک سایبان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٣٠٠:١١:٠٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١١:١٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٤:٤٠١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٩٠٠:١١:٢٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٤:٤٠١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٤٥٠٠:١١:٢٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٤:٤٠١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٠٩٠٠:١١:٣٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٣٠٠:١١:٤١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٥٥٠٠:١١:٤٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٤:٣٦١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:١٥٠٠:١١:٥١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٠:٠٧١٢:٥٤:٣٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٣٥٠٠:١١:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٥٣٠٠:١١:٥٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١١:١٢١٢:٥٤:٢٦١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:١١٠٠:١٢:٠٢
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١١:٤٥١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٢:٠٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٢:١٧١٢:٥٤:١٧١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٢:٠٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٤:١١١٩:٣٥:١١١٩:٥٢:٥٥٠٠:١٢:٠٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٤:٠٥١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٢:٠٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:١٩٠٠:١٢:٠٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٣:٥١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٣٠٠٠:١٢:٠٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٣:٤٣١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٣٩٠٠:١٢:٠٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٣١١٢:٥٣:٣٤١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٤٨٠٠:١٢:٠٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٣:٢٥١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٧:٥٥٠٠:١٢:٠٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٣:١٥١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٠١٠٠:١١:٥٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٣:٠٥١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٠٧٠٠:١١:٥٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:١١٠٠:١١:٤٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٨:٠٨١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٤:١٥٠٠:١١:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٨:٣٩١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:١٨٠٠:١١:٣٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:١٠١٢:٥٢:١٧١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٢٠٠٠:١١:٣١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٢:٠٤١٩:٢٤:٠٤١٩:٤١:٢١٠٠:١١:٢٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٠:١١١٢:٥١:٥١١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:٢١٠٠:١١:١٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٠:٤١١٢:٥١:٣٧١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:٢١٠٠:١١:٠٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢١:١١١٢:٥١:٢٢١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:١٩٠٠:١٠:٥٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢١:٤١١٢:٥١:٠٧١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:١٨٠٠:١٠:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهرک سایبان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک سایبان روستای شهرک سایبان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک سایبان روستای شهرک سایبان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهرک سایبان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک سایبان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهرک سایبان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهرک سایبان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهرک سایبان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهرک سایبان

روستای شهرک سایبان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهرک سایبان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهرک سایبان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهرک سایبان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شهرک سایبان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شهرک سایبان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک سایبان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهرک سایبان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهرک سایبان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرک سایبان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرک سایبان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهرک سایبان
افق شرعی امروز فردا شهرک سایبان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک سایبان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک سایبان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرک سایبان
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شهرک سایبان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهرک سایبان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو