جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک جهادآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٤٩
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:١٠:١٢
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٣

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای شهرک جهادآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شهرک جهادآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک جهادآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

اُرد بزرگ
اندرز جوان باید كوتاه، تازه و داستان وار باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهرک جهادآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک جهادآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهرک جهادآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک جهادآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک جهادآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٨:٥٨١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٢:٥٧٠٠:١٠:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٨:٠٤١٢:٥١:٥٤١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:١٠:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٧:١٠١٢:٥١:٤٤١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:١٢٠٠:١٠:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٦:١٧١٢:٥١:٣٦١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٤٩٠٠:٠٩:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٥:٢٥١٢:٥١:٢٧١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٧٠٠:٠٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٤:٣٤١٢:٥١:٢٠١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٦:٠٤٠٠:٠٩:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٣:٤٤١٢:٥١:١٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠٩:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٢:٥٤١٢:٥١:٠٦١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٢٠٠٠:٠٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٢:٠٦١٢:٥١:٠٠١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٥٨٠٠:٠٨:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٦٠٦:١١:١٩١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٣٦٠٠:٠٨:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:٣٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٨:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٨:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٨:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٨:٢١١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠٨٠٠:٠٧:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٧:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٧:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٧:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٧:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٥:٠٣١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٧:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٧:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٣٥٠٠:٠٦:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٠:٣١١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:١٣٠٠:٠٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٢:٤٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٦:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٦:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١١٠٦:٠١:٤٦١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٠٥٠٠:٠٦:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠١:١٨١٢:٥٠:٤١١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٠:٥٠١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٦:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٦:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک جهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک جهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک جهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک جهادآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شهرک جهادآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهرک جهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک جهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شهرک جهادآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شهرک جهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شهرک جهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شهرک جهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهرک جهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک جهادآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهرک جهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک جهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک جهادآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:١٤٠٠:١٠:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٦:١٦١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٢٥٠٠:١٠:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٦:٢٩١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٠:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٦:٤٢١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٠:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥٦:٥٥١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٥١٠٠:١١:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٧:٠٧١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٧٠٠:١١:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٩:٢٩١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٠٢٠٠:١١:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٠٥٠٠:١١:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٢:٠٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٢:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٨:٠٨١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٢:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠١:١٧١٢:٥٨:١٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٢:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠١:٤١١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٠١٠٠:١٣:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٨:٤١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٣:١٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٨:٥١١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٣:٣١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٩:٠١١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٤٢٠٠:١٣:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٩:١١١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٣:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٣:٥١١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٢١٠٠:١٤:١٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٤:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٤:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٤:٥٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٥:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٥:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٤٥٠٠:١٥:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٠:١١١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٢٤٠٠:١٥:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٠:١٦١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٠٢٠٠:١٥:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٠:٢١١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٦:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٢٠٠:١٦:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٤٦٠٠:١٦:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٦:٣٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهرک جهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک جهادآباد روستای شهرک جهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک جهادآباد روستای شهرک جهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهرک جهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای شهرک جهادآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهرک جهادآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهرک جهادآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهرک جهادآباد

روستای شهرک جهادآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهرک جهادآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شهرک جهادآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای شهرک جهادآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک جهادآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرک جهادآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرک جهادآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک جهادآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهرک جهادآباد
زمان پخش اذان زنده به افق شهرک جهادآباد
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شهرک جهادآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک جهادآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهرک جهادآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو