جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک جهادآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٤٠
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٠٤
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٢٢

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای شهرک جهادآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شهرک جهادآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شهرک جهادآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگموند فروید
نظم، نوعی اجبار در تكرار است كه وقتی برقرار شد، مشخص می كند كه یك كار، كی، كجا و چگونه انجام شود و با این روش، آدمی را از درنگ و تردید در تكرار موارد مشابه به دور می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهرک جهادآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک جهادآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شهرک جهادآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک جهادآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک جهادآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٠:٠٥١٢:٥٤:٢٤١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:١١٠٠:١٤:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢٩:٠٣١٢:٥٤:٠٩١٩:١٩:٤١١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٨:٠١١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٠:١٥١٩:٣٧:٢٢٠٠:١٣:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٦:٥٩١٢:٥٣:٤١١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٧:٥٨٠٠:١٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٥:٥٨١٢:٥٣:٢٨١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣٣٠٠:١٢:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٣:١٥١٩:٢١:٥٧١٩:٣٩:٠٩٠٠:١٢:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٣:٥٨١٢:٥٣:٠٢١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٤٥٠٠:١٢:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٢:٥٩١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٠:٢١٠٠:١١:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٢:٠١١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٥٨٠٠:١١:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢١:٠٤١٢:٥٢:٢٧١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٣٤٠٠:١١:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٢:١٦١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:١١٠٠:١١:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٣٠٦:١٩:١١١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٨٠٠:١٠:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٨:١٦١٢:٥١:٥٥١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٢٥٠٠:١٠:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٧:٢٢١٢:٥١:٤٦١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٠٢٠٠:١٠:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٢٩١٢:٥١:٣٧١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٩:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٥:٣٦١٢:٥١:٢٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:١٦٠٠:٠٩:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤١٠٦:١٤:٤٥١٢:٥١:٢٠١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٩:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٣:٥٥١٢:٥١:١٣١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٩:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٣:٠٥١٢:٥١:٠٦١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٩:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:١٧١٢:٥١:٠٠١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠٨:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١١:٢٩١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:٢٥٠٠:٠٨:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٨:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٠:٤٤١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٨:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٢٠٠٠:٠٨:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٥٨٠٠:٠٧:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣٧٠٠:٠٧:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٠:٣٢١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:١٥٠٠:٠٧:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٠:٣٠١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٠:٢٩١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٣٢٠٠:٠٧:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شهرک جهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شهرک جهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شهرک جهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک جهادآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شهرک جهادآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهرک جهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک جهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شهرک جهادآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهرک جهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک جهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک جهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهرک جهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک جهادآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک جهادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک جهادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک جهادآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٠:٤٥١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٦:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٠:٥٠١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٦:٣٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٦:٣١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٩:٣٨١٢:٥١:٠١١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:٠٧٠٠:٠٦:٣١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٩:١٦١٢:٥١:٠٧١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٤٣٠٠:٠٦:٣١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥١:١٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:١٨٠٠:٠٦:٣٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥١:٢١١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٠٦:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٨:١٩١٢:٥١:٢٨١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٢٦٠٠:٠٦:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥١:٣٦١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٦:٣٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥١:٤٤١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠٦:٤٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥١:٥٣١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٦:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٦:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٧:١١١٢:٥٢:١٢١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٠٦:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٢:٢١١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٠٧:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٧:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٠٧:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٢:٥٣١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٧:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٧:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٣:١٦١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٧:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٣:٢٧١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٠٧:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٣:٣٩١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٠٧:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٦:٣١١٢:٥٣:٥١١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٨:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٦:٣٣١٢:٥٤:٠٤١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٨:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٤:١٦١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠٨:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٤:٢٩١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:١٧٠٠:٠٨:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٣٧٠٠:٠٨:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٤:٥٥١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٥٥٠٠:٠٩:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٧:٠٢١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٩:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٧:١١١٢:٥٥:٢١١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٢٩٠٠:٠٩:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤٤٠٠:٠٩:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٥:٤٧١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شهرک جهادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک جهادآباد روستای شهرک جهادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک جهادآباد روستای شهرک جهادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهرک جهادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهرک جهادآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهرک جهادآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهرک جهادآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهرک جهادآباد

روستای شهرک جهادآباد بر روی نقشه

روستای شهرک جهادآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهرک جهادآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شهرک جهادآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شهرک جهادآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شهرک جهادآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شهرک جهادآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک جهادآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک جهادآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرک جهادآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهرک جهادآباد
زمان پخش اذان زنده به افق شهرک جهادآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرک جهادآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهرک جهادآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهرک جهادآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو