جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک ایلام صنعت


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٢٨:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٠٦

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای شهرک ایلام صنعت)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شهرک ایلام صنعت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک ایلام صنعت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

لئوبوسكالیا
كمتر مانعی‌ست كه با پایداری، اراده، شكیبایی و به ویژه عشق بیشتر، از میان برداشته نشود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهرک ایلام صنعت

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک ایلام صنعت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهرک ایلام صنعت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک ایلام صنعت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک ایلام صنعت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٢:١٠١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٣٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٢٦٠٦:٤١:٠٥١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٣٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠٤٠٦:٤٠:٠٠١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٣٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٣٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٧:٥٣١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٦:٥١١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:١١٠٠:٣٦:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٥:٥١١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٦:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٤:٥١١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٣٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢١:٣٢٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٣٥:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٢:٥٥١٣:٢١:٢٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٣٥:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣١:٥٨١٣:٢١:٢٢٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:١٥٠٠:٣٥:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣١:٠٣١٣:٢١:١٧٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٠٣٠٠:٣٥:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٣٠:٠٩١٣:٢١:١٣٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣٤:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٩:١٦١٣:٢١:١٠٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢١:٠٧٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٧:٣٥١٣:٢١:٠٥٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:١٧٠٠:٣٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٦:٤٦١٣:٢١:٠٣٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٣٤:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٥:٥٨١٣:٢١:٠٢٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٣:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٥:١٢١٣:٢١:٠١٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣٣:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٤:٢٧١٣:٢١:٠٢٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٣:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٣:٤٣١٣:٢١:٠٢٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٣:٠١١٣:٢١:٠٤٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٢:٢١١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٠:١٤٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢١:٤١١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٣٣:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢١:٠٤١٣:٢١:١١٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٢١٠٠:٣٣:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٠:٢٧١٣:٢١:١٤٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٠٧٠٠:٣٢:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٩:٥٢١٣:٢١:١٨٢٠:٢٣:٠٧٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٢:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٩:١٩١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٨:٤٧١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک ایلام صنعت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک ایلام صنعت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک ایلام صنعت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک ایلام صنعت

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شهرک ایلام صنعت

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک ایلام صنعت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک ایلام صنعت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شهرک ایلام صنعت

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٧:٤٩٠٧:٢٠:٠٣١٣:٣٠:١٥١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤٢٠٠:٤٨:٤٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٢١٠٧:١٨:٤٢١٣:٢٩:٥٧١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٢٨٠٠:٤٨:١٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٧:٢١١٣:٢٩:٣٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:١٤٠٠:٤٧:٥٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٢٤٠٧:١٦:٠٠١٣:٢٩:٢١١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٠٠٠:٤٧:٣٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٤:٤٠١٣:٢٩:٠٣١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٤٥٠٠:٤٧:١٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٣:١٩١٣:٢٨:٤٥١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٣١٠٠:٤٦:٥٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١١:٥٩١٣:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:١٧٠٠:٤٦:٢٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١٠:٣٩١٣:٢٨:١٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٤٦:٠٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٥:٥٨٠٧:٠٩:١٩١٣:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٤٥:٤٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٨:٠٠١٣:٢٧:٣٥١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٤٥:٢١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٦:٤١١٣:٢٧:١٧١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٢١٠٠:٤٤:٥٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٥:٢٢١٣:٢٧:٠٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٤٤:٣٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٤:٠٣١٣:٢٦:٤٣١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٤٤:١٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٢:٤٥١٣:٢٦:٢٧١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٤٣:٥١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠١:٢٨١٣:٢٦:١٠١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٤٣:٢٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٠:١٠١٣:٢٥:٥٤١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:١٢٠٠:٤٣:٠٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٨:٥٤١٣:٢٥:٣٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٠:٥٩٠٠:٤٢:٤٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٧:٣٨١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٣:٤٠٢٠:١١:٤٥٠٠:٤٢:٢٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:٢٢١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٣٢٠٠:٤٢:٠١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٥:٠٧١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٢٠٠٠:٤١:٣٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٣:٥٣١٣:٢٤:٣٨١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٠٧٠٠:٤١:١٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٢:٣٩١٣:٢٤:٢٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٤:٥٤٠٠:٤٠:٥٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥١:٢٦١٣:٢٤:١٠١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٥:٤٢٠٠:٤٠:٣٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٠:١٤١٣:٢٣:٥٧١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٢٩٠٠:٤٠:١٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٩:٠٣١٣:٢٣:٤٤١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:١٧٠٠:٣٩:٥٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٧:٥٢١٣:٢٣:٣٢١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٠٥٠٠:٣٩:٣٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٦:٤٢١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣٩:١٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٥:٣٣١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠١:١٥٢٠:١٩:٤٢٠٠:٣٨:٥٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٤:٢٤١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٣٨:٣٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٣:١٧١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:١٩٠٠:٣٨:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهرک ایلام صنعت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک ایلام صنعت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک ایلام صنعت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهرک ایلام صنعت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک ایلام صنعت

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک ایلام صنعت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک ایلام صنعت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک ایلام صنعت

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٨:٠٩١٢:٣٢:٠٣١٨:٣٦:٢٩١٨:٥٤:٠٨٠٠:٢٠:٤٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٠٤٠٧:٢٦:٤٨١٣:٣١:٤٥١٩:٣٧:١٤١٩:٥٤:٥٤٠٠:٥٠:٢٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٣٨٠٧:٢٥:٢٧١٣:٣١:٢٧١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٥:٣٩٠٠:٥٠:٠٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:١١٠٧:٢٤:٠٦١٣:٣١:٠٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٢٥٠٠:٤٩:٤٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٤٤٠٧:٢٢:٤٥١٣:٣٠:٥١١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:١١٠٠:٤٩:٢٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٧٠٧:٢١:٢٤١٣:٣٠:٣٣١٩:٤٠:١٥١٩:٥٧:٥٧٠٠:٤٩:٠٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٤٩٠٧:٢٠:٠٣١٣:٣٠:١٥١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤٢٠٠:٤٨:٤٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٢١٠٧:١٨:٤٢١٣:٢٩:٥٧١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٢٨٠٠:٤٨:١٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٧:٢١١٣:٢٩:٣٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:١٤٠٠:٤٧:٥٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٤٠٧:١٦:٠٠١٣:٢٩:٢١١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٠٠٠٠:٤٧:٣٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٤:٤٠١٣:٢٩:٠٣١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠١:٤٥٠٠:٤٧:١٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٣:١٩١٣:٢٨:٤٥١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٣١٠٠:٤٦:٥٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١١:٥٩١٣:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:١٧٠٠:٤٦:٢٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١٠:٣٩١٣:٢٨:١٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٤٦:٠٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٨٠٧:٠٩:١٩١٣:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٤٥:٤٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٨٠٧:٠٨:٠٠١٣:٢٧:٣٥١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٤٥:٢١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٦:٤١١٣:٢٧:١٧١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٢١٠٠:٤٤:٥٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٩٠٧:٠٥:٢٢١٣:٢٧:٠٠١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٤٤:٣٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٤:٠٣١٣:٢٦:٤٣١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٤٤:١٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٢:٤٥١٣:٢٦:٢٧١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٤٣:٥١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠١:٢٨١٣:٢٦:١٠١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٤٣:٢٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣١٠٧:٠٠:١٠١٣:٢٥:٥٤١٩:٥٢:١١٢٠:١٠:١٢٠٠:٤٣:٠٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٨:٥٤١٣:٢٥:٣٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٠:٥٩٠٠:٤٢:٤٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٧:٣٨١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٣:٤٠٢٠:١١:٤٥٠٠:٤٢:٢٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:٢٢١٣:٢٥:٠٨١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٣٢٠٠:٤٢:٠١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٥:٠٧١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٥:١١٢٠:١٣:٢٠٠٠:٤١:٣٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٣:٥٣١٣:٢٤:٣٨١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٠٧٠٠:٤١:١٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٢:٣٩١٣:٢٤:٢٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٤:٥٤٠٠:٤٠:٥٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥١:٢٦١٣:٢٤:١٠١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٥:٤٢٠٠:٤٠:٣٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٠:١٤١٣:٢٣:٥٧١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٢٩٠٠:٤٠:١٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٩:٠٣١٣:٢٣:٤٤١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:١٧٠٠:٣٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شهرک ایلام صنعت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک ایلام صنعت روستای شهرک ایلام صنعت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شهرک ایلام صنعت روستای شهرک ایلام صنعت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهرک ایلام صنعت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهرک ایلام صنعت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهرک ایلام صنعت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهرک ایلام صنعت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهرک ایلام صنعت

روستای شهرک ایلام صنعت بر روی نقشه

روستای شهرک ایلام صنعت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهرک ایلام صنعت
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شهرک ایلام صنعت + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای شهرک ایلام صنعت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک ایلام صنعت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرک ایلام صنعت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرک ایلام صنعت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شهرک ایلام صنعت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک ایلام صنعت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک ایلام صنعت
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک ایلام صنعت
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرک ایلام صنعت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک ایلام صنعت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهرک ایلام صنعت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو