جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها

بفروییه | میبد | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک افغانیها


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:١٠
اذان ظهر: ١١:٤٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٠٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها (شهرستان میبد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای شهرک افغانیها)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شهرک افغانیها)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک افغانیها)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
انسان خردمند با مشعـل دانش و حكمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهرک افغانیها

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک افغانیها ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهرک افغانیها (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک افغانیها ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک افغانیها ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٤:٤١١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٣:٣٨١٢:٥١:٥٦١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٢:٣٥١٢:٥١:٤٧١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١١:٣٤١٢:٥١:٣٧١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٠:٣٣١٢:٥١:٢٩١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:١٣٠٠:٠٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥١:٢١١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٥٩٠٠:٠٧:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥١:١٣١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٦:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥١:٠٦١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٦:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٦:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٠١٠٠:٠٦:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٤٧٠٠:٠٥:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٥:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٥:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٢:١٣١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٠٤٠٠:٠٥:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٥:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٠:٢٧١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٤:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٢:١١٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠٤:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٤:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٤:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٤:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٠٣:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٤:٥١١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٣:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٤:١٤١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٣:٣٩١٢:٥٠:٣١١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٠٣:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٣:٠٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٠٣:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٢:٣٢١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٣:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٢:٠١١٢:٥٠:٤٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠٣:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:١٠٠٥:٥١:٣١١٢:٥٠:٤٨١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک افغانیها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک افغانیها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک افغانیها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک افغانیها

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای شهرک افغانیها

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهرک افغانیها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک افغانیها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای شهرک افغانیها

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٤:٠٣١١:٤١:٤٧١٦:٤٩:١٨١٧:٠٨:١٤٢٢:٥٩:٤١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٤:٥٥١١:٤٢:٠٨١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥٩:٥٩
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٥:٤٦١١:٤٢:٢٩١٦:٤٩:٠١١٧:٠٧:٥٩٢٣:٠٠:١٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٦:٣٦١١:٤٢:٥١١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٧:٥٥٢٣:٠٠:٣٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٧:٢٧١١:٤٣:١٤١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٧:٥٢٢٣:٠٠:٥٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٨:١٦١١:٤٣:٣٧١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٧:٥١٢٣:٠١:١٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٩:٠٥١١:٤٤:٠١١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٧:٥٢٢٣:٠١:٣٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٩:٥٣١١:٤٤:٢٥١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٧:٥٤٢٣:٠١:٥٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٠:٤١١١:٤٤:٥٠١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٧:٥٨٢٣:٠٢:٢١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:٢٨١١:٤٥:١٥١٦:٤٨:٥٥١٧:٠٨:٠٤٢٣:٠٢:٤٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٢:١٤١١:٤٥:٤١١٦:٤٩:٠١١٧:٠٨:١٢٢٣:٠٣:٠٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٦:٠٨١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٨:٢١٢٣:٠٣:٣٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٣:٤٣١١:٤٦:٣٥١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٣٢٢٣:٠٣:٥٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٤:٢٧١١:٤٧:٠٢١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٨:٤٥٢٣:٠٤:٢٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٥:٠٩١١:٤٧:٢٩١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٨:٥٩٢٣:٠٤:٤٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٥١١١:٤٧:٥٧١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٩:١٥٢٣:٠٥:١٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٦:٣١١١:٤٨:٢٦١٦:٥٠:١٦١٧:٠٩:٣٢٢٣:٠٥:٤١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٧:١٠١١:٤٨:٥٤١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠٦:٠٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٧:٤٨١١:٤٩:٢٣١٦:٥٠:٥٤١٧:١٠:١٢٢٣:٠٦:٣٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٨:٢٥١١:٤٩:٥٢١٦:٥١:١٦١٧:١٠:٣٥٢٣:٠٧:٠٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٩:٠١١١:٥٠:٢٢١٦:٥١:٣٩١٧:١٠:٥٩٢٣:٠٧:٣٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٠:٥١١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:٢٤٢٣:٠٨:٠١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٠:٠٩١١:٥١:٢١١٦:٥٢:٣١١٧:١١:٥١٢٣:٠٨:٣٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٠:٤١١١:٥١:٥١١٦:٥٢:٥٩١٧:١٢:١٩٢٣:٠٨:٥٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥١:١٢١١:٥٢:٢١١٦:٥٣:٢٩١٧:١٢:٤٩٢٣:٠٩:٢٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥١:٤١١١:٥٢:٥٠١٦:٥٤:٠٠١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٩:٥٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٢:٠٩١١:٥٣:٢٠١٦:٥٤:٣٣١٧:١٣:٥٣٢٣:١٠:٢٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٢:٣٦١١:٥٣:٥٠١٦:٥٥:٠٧١٧:١٤:٢٦٢٣:١٠:٥٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٣:٠٠١١:٥٤:٢٠١٦:٥٥:٤٣١٧:١٥:٠٢٢٣:١١:٢٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٣:٢٤١١:٥٤:٥٠١٦:٥٦:١٩١٧:١٥:٣٨٢٣:١١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهرک افغانیها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک افغانیها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک افغانیها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهرک افغانیها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک افغانیها

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهرک افغانیها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک افغانیها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک افغانیها

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٨:٤٧١١:٣٩:٥٩١٦:٥٠:٥٥١٧:٠٩:٣٩٢٢:٥٨:١٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢٩:٤٠١١:٤٠:١٥١٦:٥٠:٣٥١٧:٠٩:٢٠٢٢:٥٨:٢٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٣٤١١:٤٠:٣٢١٦:٥٠:١٦١٧:٠٩:٠٣٢٢:٥٨:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣١:٢٦١١:٤٠:٥٠١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٨:٤٨٢٢:٥٨:٥٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:١٩١١:٤١:٠٨١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٨:٣٥٢٢:٥٩:٠٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٣:١١١١:٤١:٢٨١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٨:٢٣٢٢:٥٩:٢٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٤:٠٣١١:٤١:٤٧١٦:٤٩:١٨١٧:٠٨:١٤٢٢:٥٩:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٤:٥٥١١:٤٢:٠٨١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥٩:٥٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٥:٤٦١١:٤٢:٢٩١٦:٤٩:٠١١٧:٠٧:٥٩٢٣:٠٠:١٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٦:٣٦١١:٤٢:٥١١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٧:٥٥٢٣:٠٠:٣٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٧:٢٧١١:٤٣:١٤١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٧:٥٢٢٣:٠٠:٥٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٨:١٦١١:٤٣:٣٧١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٧:٥١٢٣:٠١:١٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٩:٠٥١١:٤٤:٠١١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٧:٥٢٢٣:٠١:٣٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٩:٥٣١١:٤٤:٢٥١٦:٤٨:٤٧١٧:٠٧:٥٤٢٣:٠١:٥٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٠:٤١١١:٤٤:٥٠١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٧:٥٨٢٣:٠٢:٢١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤١:٢٨١١:٤٥:١٥١٦:٤٨:٥٥١٧:٠٨:٠٤٢٣:٠٢:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٤٢:١٤١١:٤٥:٤١١٦:٤٩:٠١١٧:٠٨:١٢٢٣:٠٣:٠٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٦:٠٨١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٨:٢١٢٣:٠٣:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٣:٤٣١١:٤٦:٣٥١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٣٢٢٣:٠٣:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٤:٢٧١١:٤٧:٠٢١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٨:٤٥٢٣:٠٤:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٥:٠٩١١:٤٧:٢٩١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٨:٥٩٢٣:٠٤:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٥:٥١١١:٤٧:٥٧١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٩:١٥٢٣:٠٥:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٦:٣١١١:٤٨:٢٦١٦:٥٠:١٦١٧:٠٩:٣٢٢٣:٠٥:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٧:١٠١١:٤٨:٥٤١٦:٥٠:٣٤١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠٦:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٧:٤٨١١:٤٩:٢٣١٦:٥٠:٥٤١٧:١٠:١٢٢٣:٠٦:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٨:٢٥١١:٤٩:٥٢١٦:٥١:١٦١٧:١٠:٣٥٢٣:٠٧:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٩:٠١١١:٥٠:٢٢١٦:٥١:٣٩١٧:١٠:٥٩٢٣:٠٧:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٠:٥١١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:٢٤٢٣:٠٨:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٥٠:٠٩١١:٥١:٢١١٦:٥٢:٣١١٧:١١:٥١٢٣:٠٨:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٠:٤١١١:٥١:٥١١٦:٥٢:٥٩١٧:١٢:١٩٢٣:٠٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهرک افغانیها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک افغانیها روستای شهرک افغانیها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک افغانیها روستای شهرک افغانیها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهرک افغانیها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهرک افغانیها

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهرک افغانیها موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهرک افغانیها برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهرک افغانیها

روستای شهرک افغانیها بر روی نقشه

روستای شهرک افغانیها بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهرک افغانیها
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شهرک افغانیها + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای شهرک افغانیها + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک افغانیها + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهرک افغانیها
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهرک افغانیها ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهرک افغانیها
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شهرک افغانیها دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرک افغانیها
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرک افغانیها
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک افغانیها دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شهرک افغانیها دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانیها یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو