جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهرک افغانها

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهرک افغانها


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٩
اذان ظهر: ١١:٠٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٠٢

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهرک افغانها (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای شهرک افغانها)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شهرک افغانها)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک افغانها)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهرک افغانها

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهرک افغانها در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک افغانها ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهرک افغانها (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهرک افغانها ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرک افغانها ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٠٠٥:٤٤:٤٣١٢:٢١:٣٠١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٤٣٢٣:٣٨:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٣:٤٣١٢:٢١:٢٠١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٢٦٢٣:٣٨:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢١:١١١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٠٩٢٣:٣٨:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤١:٤٥١٢:٢١:٠٢١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:٥٢٢٣:٣٧:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٠:٤٨١٢:٢٠:٥٤١٩:٠١:٢٧١٩:١٩:٣٥٢٣:٣٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٣١٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٢:٠٨١٩:٢٠:١٨٢٣:٣٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٨:٥٦١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٢:٤٩١٩:٢١:٠٢٢٣:٣٦:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٩٠٥:٣٨:٠١١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٥٢٣:٣٦:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٠٠٥:٣٧:٠٨١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٢٨٢٣:٣٦:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥١٠٥:٣٦:١٥١٢:٢٠:٢١١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٣:١٢٢٣:٣٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٠:١٥١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٥٢٣:٣٦:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢٠:١١١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٣٩٢٣:٣٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٣:٤٤١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٥:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٣٢:٥٧١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٥:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٣٢:١٠١٢:٢٠:٠١١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٤٩٢٣:٣٥:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢١٠٥:٣١:٢٤١٢:١٩:٥٨١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٣٢٢٣:٣٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٠:٤٠١٢:١٩:٥٧١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٤:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢١٠٥:٢٩:٥٧١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:١٨١٩:٢٨:٥٨٢٣:٣٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٢٢٠٥:٢٩:١٥١٢:١٩:٥٥١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٤١٢٣:٣٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٢٨:٣٥١٢:١٩:٥٥١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٢٤٢٣:٣٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٢٧:٥٥١٢:١٩:٥٦١٩:١٢:١٩١٩:٣١:٠٦٢٣:٣٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٢٧:١٧١٢:١٩:٥٧١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٤٩٢٣:٣٤:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٦:٤١١٢:١٩:٥٩١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٣١٢٣:٣٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٢٦:٠٦١٢:٢٠:٠١١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:١٣٢٣:٣٤:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٠٢٠٥:٢٥:٣٢١٢:٢٠:٠٤١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٥٤٢٣:٣٤:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:١٤٠٥:٢٥:٠٠١٢:٢٠:٠٨١٩:١٥:٣٦١٩:٣٤:٣٦٢٣:٣٤:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢٠:١٢١٩:١٦:١٥١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٤٢٠٥:٢٣:٥٩١٢:٢٠:١٦١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٣٣:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٢٣:٣١١٢:٢٠:٢١١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٣:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک افغانها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک افغانها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهرک افغانها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرک افغانها

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شهرک افغانها

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهرک افغانها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک افغانها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای شهرک افغانها

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهرک افغانها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک افغانها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای شهرک افغانها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهرک افغانها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک افغانها برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک افغانها

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهرک افغانها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهرک افغانها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک افغانها

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٠٠٥:١٢:٠٢١١:١٦:٠٤١٧:١٩:٣٩١٧:٣٦:٤٦٢٢:٣٦:٢٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٩٠٥:١٢:٣٧١١:١٥:٤٣١٧:١٨:٢١١٧:٣٥:٢٨٢٢:٣٦:١٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٨٠٥:١٣:١٢١١:١٥:٢٢١٧:١٧:٠٤١٧:٣٤:١١٢٢:٣٥:٥١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٧٠٥:١٣:٤٨١١:١٥:٠٢١٧:١٥:٤٧١٧:٣٢:٥٤٢٢:٣٥:٣٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٦٠٥:١٤:٢٤١١:١٤:٤١١٧:١٤:٣٠١٧:٣١:٣٧٢٢:٣٥:١٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٥٠٥:١٥:٠٠١١:١٤:٢١١٧:١٣:١٤١٧:٣٠:٢١٢٢:٣٤:٥٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٣٠٥:١٥:٣٦١١:١٤:٠١١٧:١١:٥٨١٧:٢٩:٠٥٢٢:٣٤:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٢٠٥:١٦:١٣١١:١٣:٤١١٧:١٠:٤٢١٧:٢٧:٤٩٢٢:٣٤:١٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٠٠٥:١٦:٥٠١١:١٣:٢٢١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٦:٣٤٢٢:٣٣:٥٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٨٠٥:١٧:٢٧١١:١٣:٠٢١٧:٠٨:١١١٧:٢٥:١٩٢٢:٣٣:٣٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٦٠٥:١٨:٠٤١١:١٢:٤٤١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٤:٠٤٢٢:٣٣:٢٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٤٠٥:١٨:٤١١١:١٢:٢٥١٧:٠٥:٤١١٧:٢٢:٥٠٢٢:٣٣:٠٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٢٠٥:١٩:١٩١١:١٢:٠٧١٧:٠٤:٢٧١٧:٢١:٣٦٢٢:٣٢:٤٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٠٠٥:١٩:٥٧١١:١١:٤٩١٧:٠٣:١٣١٧:٢٠:٢٣٢٢:٣٢:٢٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٨٠٥:٢٠:٣٥١١:١١:٣١١٧:٠٢:٠٠١٧:١٩:١٠٢٢:٣٢:٠٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٦٠٥:٢١:١٤١١:١١:١٤١٧:٠٠:٤٧١٧:١٧:٥٨٢٢:٣١:٥١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٢١:٥٢١١:١٠:٥٧١٦:٥٩:٣٤١٧:١٦:٤٧٢٢:٣١:٣٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٢٢:٣١١١:١٠:٤٠١٦:٥٨:٢٣١٧:١٥:٣٦٢٢:٣١:١٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٠٠٥:٢٣:١١١١:١٠:٢٤١٦:٥٧:١٢١٧:١٤:٢٥٢٢:٣١:٠٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٢٣:٥١١١:١٠:٠٩١٦:٥٦:٠١١٧:١٣:١٦٢٢:٣٠:٤٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٢٤:٣١١١:٠٩:٥٤١٦:٥٤:٥١١٧:١٢:٠٧٢٢:٣٠:٢٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٢٥:١١١١:٠٩:٤٠١٦:٥٣:٤٢١٧:١٠:٥٩٢٢:٣٠:١٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٢٥:٥٢١١:٠٩:٢٦١٦:٥٢:٣٣١٧:٠٩:٥٢٢٢:٢٩:٥٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢١٠٥:٢٦:٣٣١١:٠٩:١٢١٦:٥١:٢٦١٧:٠٨:٤٥٢٢:٢٩:٤٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٢٧:١٥١١:٠٩:٠٠١٦:٥٠:١٩١٧:٠٧:٣٩٢٢:٢٩:٢٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٢٧:٥٧١١:٠٨:٤٧١٦:٤٩:١٣١٧:٠٦:٣٤٢٢:٢٩:١٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٧٠٥:٢٨:٣٩١١:٠٨:٣٦١٦:٤٨:٠٧١٧:٠٥:٣٠٢٢:٢٩:٠٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٢٩:٢٢١١:٠٨:٢٥١٦:٤٧:٠٣١٧:٠٤:٢٧٢٢:٢٨:٤٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٥٠٥:٣٠:٠٥١١:٠٨:١٥١٦:٤٥:٥٩١٧:٠٣:٢٥٢٢:٢٨:٣٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٥٠٥:٣٠:٤٩١١:٠٨:٠٥١٦:٤٤:٥٧١٧:٠٢:٢٤٢٢:٢٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهرک افغانها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک افغانها روستای شهرک افغانها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای شهرک افغانها روستای شهرک افغانها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهرک افغانها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهرک افغانها برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهرک افغانها

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهرک افغانها موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهرک افغانها برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهرک افغانها

روستای شهرک افغانها بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانها

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانها است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهرک افغانها
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای شهرک افغانها + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای شهرک افغانها + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهرک افغانها + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهرک افغانها

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانها رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرک افغانها
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرک افغانها
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهرک افغانها ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرک افغانها ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرک افغانها
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرک افغانها دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شهرک افغانها
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرک افغانها دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهرک افغانها یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو