جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهرکرد

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز شهرکرد


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٠١:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٢٢:١١
نیمه شب: ٢٣:١٨:٣٨

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرکرد (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر شهرکرد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شهرکرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرکرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

روزولت
ستون تمدن قرن بیستم، كتاب و مطبو عات است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرکرد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرکرد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرکرد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهرکرد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرکرد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرکرد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٤:٣٩١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٤:١٩١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٠:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٤:١٠١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٤:٠١١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٩:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٢٩٠٠:١٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:١٤٠٠:١٩:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٣:٣١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٨:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٨:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٧:١٢١٣:٠٣:٢٠١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٨:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٦:١٨١٣:٠٣:١٥١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٨:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٣:١٠١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٨:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٧:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٣٥٠٠:١٧:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٢١٠٠:١٧:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢١٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٧٠٦:١١:٢١١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٥١٠٠:١٧:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٦:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٦:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٦:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٧:٤٩١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٣٦٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٦:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٣:٠١١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٦:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٤٨٠٠:١٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٦:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٤:٥١١٣:٠٣:١١٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:١٤٠٠:١٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٥:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٣٨٠٠:١٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرکرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرکرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرکرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرکرد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر شهرکرد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهرکرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرکرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر شهرکرد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٦:٥٠١١:٥٤:٢٠١٧:٠١:٣٨١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٢:١١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٧:٤١١١:٥٤:٤١١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٢٦٢٣:١٢:٢٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٨:٣٣١١:٥٥:٠٢١٧:٠١:٢٠١٧:٢٠:٢٠٢٣:١٢:٤٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٢٣١١:٥٥:٢٤١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:١٥٢٣:١٣:٠٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥٠:١٤١١:٥٥:٤٧١٧:٠١:٠٩١٧:٢٠:١٢٢٣:١٣:٢٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٠٣١١:٥٦:١٠١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:١١٢٣:١٣:٤٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥١:٥٢١١:٥٦:٣٤١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:١٢٢٣:١٤:٠٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٢:٤١١١:٥٦:٥٨١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:١٤٢٣:١٤:٢٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٣:٢٨١١:٥٧:٢٣١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:١٨٢٣:١٤:٥١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:١٥١١:٥٧:٤٨١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٥:١٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٥:٠١١١:٥٨:١٤١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٥:٣٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:٤٧١١:٥٨:٤١١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٤١٢٣:١٦:٠١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٦:٣١١١:٥٩:٠٧١٧:٠١:٣٧١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٦:٢٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٧:١٤١١:٥٩:٣٥١٧:٠١:٤٨١٧:٢١:٠٤٢٣:١٦:٥١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٥٧١٢:٠٠:٠٢١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:١٩٢٣:١٧:١٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٨:٣٨١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:٣٤٢٣:١٧:٤٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٩:١٩١٢:٠٠:٥٩١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٥٢٢٣:١٨:١٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٩:٥٨١٢:٠١:٢٧١٧:٠٢:٥٢١٧:٢٢:١١٢٣:١٨:٣٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٠:٣٦١٢:٠١:٥٦١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٩:٠٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:١٣١٢:٠٢:٢٥١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٩:٣٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠١:٤٩١٢:٠٢:٥٤١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٣:١٨٢٣:٢٠:٠٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٢:٢٤١٢:٠٣:٢٤١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٣:٤٣٢٣:٢٠:٣١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٢:٥٧١٢:٠٣:٥٤١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٤:١٠٢٣:٢١:٠٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٣:٢٩١٢:٠٤:٢٤١٧:٠٥:١٧١٧:٢٤:٣٩٢٣:٢١:٢٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٤:٠٠١٢:٠٤:٥٣١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٥:٠٨٢٣:٢١:٥٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٤:٢٩١٢:٠٥:٢٣١٧:٠٦:١٨١٧:٢٥:٤٠٢٣:٢٢:٢٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٤:٥٧١٢:٠٥:٥٣١٧:٠٦:٥١١٧:٢٦:١٢٢٣:٢٢:٥٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٥:٢٣١٢:٠٦:٢٣١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٦:٤٦٢٣:٢٣:٢٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٩:٣٢٠٧:٠٥:٤٨١٢:٠٦:٥٣١٧:٠٨:٠١١٧:٢٧:٢١٢٣:٢٣:٥٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٦:١٢١٢:٠٧:٢٣١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٧:٥٧٢٣:٢٤:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهرکرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرکرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرکرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرکرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرکرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شهرکرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهرکرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرکرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شهرکرد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤١:٣٣١١:٥٢:٣٢١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٠:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٢:٢٦١١:٥٢:٤٨١٧:٠٢:٥٤١٧:٢١:٤١٢٣:١٠:٥٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٣:١٩١١:٥٣:٠٥١٧:٠٢:٣٥١٧:٢١:٢٤٢٣:١١:٠٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٤:١٢١١:٥٣:٢٣١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٠٩٢٣:١١:٢٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٥:٠٥١١:٥٣:٤١١٧:٠٢:٠٣١٧:٢٠:٥٦٢٣:١١:٣٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٥:٥٧١١:٥٤:٠٠١٧:٠١:٤٩١٧:٢٠:٤٤٢٣:١١:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٦:٥٠١١:٥٤:٢٠١٧:٠١:٣٨١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٢:١١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٧:٤١١١:٥٤:٤١١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٢٦٢٣:١٢:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٨:٣٣١١:٥٥:٠٢١٧:٠١:٢٠١٧:٢٠:٢٠٢٣:١٢:٤٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٢٣١١:٥٥:٢٤١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:١٥٢٣:١٣:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٨٠٦:٥٠:١٤١١:٥٥:٤٧١٧:٠١:٠٩١٧:٢٠:١٢٢٣:١٣:٢٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٠٣١١:٥٦:١٠١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:١١٢٣:١٣:٤٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥١:٥٢١١:٥٦:٣٤١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:١٢٢٣:١٤:٠٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٢:٤١١١:٥٦:٥٨١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:١٤٢٣:١٤:٢٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٣:٢٨١١:٥٧:٢٣١٧:٠١:٠٨١٧:٢٠:١٨٢٣:١٤:٥١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٤:١٥١١:٥٧:٤٨١٧:٠١:١٣١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٥:١٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٥:٠١١١:٥٨:١٤١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٥:٣٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٥:٤٧١١:٥٨:٤١١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٤١٢٣:١٦:٠١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٦:٣١١١:٥٩:٠٧١٧:٠١:٣٧١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٦:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٧:١٤١١:٥٩:٣٥١٧:٠١:٤٨١٧:٢١:٠٤٢٣:١٦:٥١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٥٧١٢:٠٠:٠٢١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:١٩٢٣:١٧:١٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٨:٣٨١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:٣٤٢٣:١٧:٤٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٦:٥٩:١٩١٢:٠٠:٥٩١٧:٠٢:٣٤١٧:٢١:٥٢٢٣:١٨:١٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٩:٥٨١٢:٠١:٢٧١٧:٠٢:٥٢١٧:٢٢:١١٢٣:١٨:٣٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٣٠٧:٠٠:٣٦١٢:٠١:٥٦١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٩:٠٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:١٣١٢:٠٢:٢٥١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٩:٣٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠١:٤٩١٢:٠٢:٥٤١٧:٠٣:٥٧١٧:٢٣:١٨٢٣:٢٠:٠٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٢:٢٤١٢:٠٣:٢٤١٧:٠٤:٢٢١٧:٢٣:٤٣٢٣:٢٠:٣١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٢:٥٧١٢:٠٣:٥٤١٧:٠٤:٤٩١٧:٢٤:١٠٢٣:٢١:٠٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٣:٢٩١٢:٠٤:٢٤١٧:٠٥:١٧١٧:٢٤:٣٩٢٣:٢١:٢٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شهرکرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شهرکرد شهر شهرکرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شهرکرد شهر شهرکرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرکرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرکرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرکرد

شَهرکُرد یکی از شهرهای مرکزی ایران و مرکز شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری است شهرکرد در ۹۷ کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار دارد. نام پیشین آن «دِهْکُرد» بوده‌است که پس از تبدیل به شهر، به شهرکرد تغییر نام داده شده‌است

شهر شهرکرد در ویکیپدیا

شهر شهرکرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرکرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرکرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرکرد بر روی نقشه

شهر شهرکرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرکرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرکرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرکرد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شهرکرد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر شهرکرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرکرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرکرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرکرد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرکرد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهرکرد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرکرد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهرکرد
افق شرعی امروز فردا شهرکرد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرکرد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرکرد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرکرد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرکرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو