جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهرکرد

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز شهرکرد

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٣
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٠٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:١٦

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرکرد (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر شهرکرد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شهرکرد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرکرد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

سیسرون
نفرت همان خشم و غضب است كه روی هم انباشته شده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرکرد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرکرد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرکرد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهرکرد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرکرد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهرکرد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٨:٤٢١٣:٠٦:٤٩١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:١٧٠٠:٢٤:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٧:٣١١٣:٠٦:٣٥١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:٠١٠٠:٢٤:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٦:٢١١٣:٠٦:٢١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٤٥٠٠:٢٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٣:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٥:٥٣١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٤٠٠:٢٣:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٢:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٤٣٠٠:٢٢:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٥:١٥١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٢:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٣١١٣:٠٥:٠٤١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٣٠٠:٢١:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٤:٥٢١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢١:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٤:٤١١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٢١:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٤:٣١١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٢٨٠٠:٢٠:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٤:٢١١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢٠:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٤:١١١٣:٠٤:١١١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٠:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٠:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣٠٠٠:١٩:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢١:١٠١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٩:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٠٢٠٠:١٩:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٩:١٥١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٤٨٠٠:١٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٨:١٩١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٨:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٣:٢٠١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٨:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٣:١٥١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٨:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٥:٣٧١٣:٠٣:١٠١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٣:٠٦١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٧:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٢٣٠٠:١٧:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٧:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٢:١٩١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٧:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١١:٣٢١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٧:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرکرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرکرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرکرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرکرد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شهرکرد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهرکرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرکرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شهرکرد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر شهرکرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرکرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شهرکرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرکرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرکرد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرکرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر شهرکرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرکرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرکرد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شهرکرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرکرد شهر شهرکرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرکرد شهر شهرکرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهرکرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرکرد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرکرد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرکرد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرکرد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرکرد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٨:٢٦٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٤٢٠٠:١٩:٠٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٦:٠٠:٢٧١٣:٠٨:٣٩٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٥٣٠٠:١٩:١٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٧:٠٣٠٠:١٩:٣١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٧:١٢٠٠:١٩:٤٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠١:١٦١٣:٠٩:١٨٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٠:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٩:٣١٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٠:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٠:٢٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٢:١٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٢٠:٤٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٢:٣٨١٣:١٠:٠٧٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٢١:٠٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٣:٠١١٣:١٠:١٩٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢١:١٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٣:٢٥١٣:١٠:٣١٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٢١:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٣:٥٠١٣:١٠:٤٢٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢١:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٤:١٦١٣:١٠:٥٣٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢٢:٠١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٤:٤٣١٣:١١:٠٣٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٢:١٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٥:١١١٣:١١:١٤٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٢:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٥:٤٠١٣:١١:٢٤٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٢٢:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٦:٠٩١٣:١١:٣٣٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٢٣:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٦:٤٠١٣:١١:٤٢٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٣:١٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٧:١١١٣:١١:٥١٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٣:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٧:٤٣١٣:١٢:٠٠٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٣:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٨:١٥١٣:١٢:٠٧٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٤:٠١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٨:٤٨١٣:١٢:١٥٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٤:١٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٢:٢٢٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٤:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٢:٢٩٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٤:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٠:٣٢١٣:١٢:٣٥٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٤:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١١:٠٧١٣:١٢:٤٠٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٥:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١١:٤٤١٣:١٢:٤٥٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٥:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٢:٢٠١٣:١٢:٥٠٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٥:٣٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٢:٥٧١٣:١٢:٥٤٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٥:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٣:٣٥١٣:١٢:٥٨٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٥:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٤:١٣١٣:١٣:٠١٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهرکرد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرکرد شهر شهرکرد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرکرد شهر شهرکرد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرکرد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرکرد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرکرد

شَهرکُرد یکی از شهرهای مرکزی ایران و مرکز شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری است شهرکرد در ۹۷ کیلومتری جنوب غرب اصفهان قرار دارد. نام پیشین آن «دِهْکُرد» بوده‌است که پس از تبدیل به شهر، به شهرکرد تغییر نام داده شده‌است

شهر شهرکرد در ویکیپدیا

شهر شهرکرد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرکرد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرکرد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرکرد بر روی نقشه

شهر شهرکرد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرکرد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرکرد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرکرد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شهرکرد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر شهرکرد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شهرکرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرکرد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهرکرد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرکرد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرکرد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهرکرد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شهرکرد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شهرکرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهرکرد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرکرد
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرکرد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهرکرد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهرکرد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرکرد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو