جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهرپیر

زرین دشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شهرپیر

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٣٧
اذان ظهر: ١١:٤٢:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٥٧:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٤:٣١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرپیر (شهرستان زرین دشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر شهرپیر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شهرپیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرپیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

توماس ادیسون
من دلسرد نمی شوم، زیرا هر تلاش نادرستی كه كنار گذاشته شود، گامی به سوی پیش است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرپیر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرپیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرپیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهرپیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرپیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهرپیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٧:٣٢١٢:٥٢:٤١١٩:١٨:١٥١٩:٣٥:٢١٠٠:١٢:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٢:٢٦١٩:١٨:٤٩١٩:٣٥:٥٦٠٠:١١:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٥:٢٨١٢:٥٢:١٣١٩:١٩:٢٣١٩:٣٦:٣٢٠٠:١١:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٢٤:٢٧١٢:٥١:٥٩١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٠٨٠٠:١١:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٣:٢٧١٢:٥١:٤٦١٩:٢٠:٣١١٩:٣٧:٤٣٠٠:١١:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥١:٣٣١٩:٢١:٠٥١٩:٣٨:٢٠٠٠:١٠:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢١:٢٨١٢:٥١:٢١١٩:٢١:٣٩١٩:٣٨:٥٦٠٠:١٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥١:٠٩١٩:٢٢:١٤١٩:٣٩:٣٢٠٠:١٠:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٠٩٠٠:٠٩:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٤٥٠٠:٠٩:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٠:٣٧١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٢٢٠٠:٠٩:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٦:٤٥١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥٩٠٠:٠٨:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٠:١٧١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٣٧٠٠:٠٨:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٠:٠٨١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:١٤٠٠:٠٨:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٢٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٠:٠٠١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٥١٠٠:٠٨:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٣:١٣١٢:٤٩:٥٢١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٧:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٢:٢٣١٢:٤٩:٤٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٧:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١١:٣٣١٢:٤٩:٣٧١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٧:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:٤٤١٢:٤٩:٣١١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠٧:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٩:١٧١٩:٤٧:٠١٠٠:٠٧:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٩:١١١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٩:١٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٧:٤١١٢:٤٩:١٢١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٥٥٠٠:٠٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٦:٥٨١٢:٤٩:٠٨١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٦:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٦:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٥:٣٥١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٥١٠٠:٠٦:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٢٩٠٠:٠٥:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٤:١٦١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٠٧٠٠:٠٥:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٤٦٠٠:٠٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرپیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرپیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرپیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرپیر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهرپیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهرپیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرپیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شهرپیر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شهرپیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرپیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرپیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرپیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرپیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرپیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شهرپیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرپیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرپیر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهرپیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرپیر شهر شهرپیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شهرپیر شهر شهرپیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهرپیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرپیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرپیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرپیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرپیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرپیر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٤١:١٠١١:٤٥:١٥١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٥:٣٤٢٣:٠٦:٤٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤١:٣٩١١:٤٤:٥٤١٧:٤٧:٤٤١٨:٠٤:٢٣٢٣:٠٦:٢٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٤٢:٠٨١١:٤٤:٣٣١٧:٤٦:٣٣١٨:٠٣:١٢٢٣:٠٦:٠٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٤٢:٣٨١١:٤٤:١٢١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٢:٠١٢٣:٠٥:٤٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٥:٤٣:٠٧١١:٤٣:٥٢١٧:٤٤:١١١٨:٠٠:٥٠٢٣:٠٥:٢٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٤٣:٣٧١١:٤٣:٣١١٧:٤٣:٠٠١٧:٥٩:٣٩٢٣:٠٥:٠٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٤:٠٧١١:٤٣:١١١٧:٤١:٥٠١٧:٥٨:٢٩٢٣:٠٤:٥٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٤٤:٣٧١١:٤٢:٥١١٧:٤٠:٤٠١٧:٥٧:١٩٢٣:٠٤:٣١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٤٥:٠٨١١:٤٢:٣١١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٦:١٠٢٣:٠٤:١٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٤٥:٣٩١١:٤٢:١٢١٧:٣٨:٢١١٧:٥٥:٠٠٢٣:٠٣:٥٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٤٦:٠٩١١:٤١:٥٣١٧:٣٧:١١١٧:٥٣:٥٢٢٣:٠٣:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٤٦:٤١١١:٤١:٣٤١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٢:٤٣٢٣:٠٣:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٤٧:١٢١١:٤١:١٥١٧:٣٤:٥٤١٧:٥١:٣٥٢٣:٠٢:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٤٧:٤٤١١:٤٠:٥٧١٧:٣٣:٤٦١٧:٥٠:٢٨٢٣:٠٢:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٥:٤٨:١٦١١:٤٠:٤٠١٧:٣٢:٣٩١٧:٤٩:٢١٢٣:٠٢:٢١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٤٨:٤٨١١:٤٠:٢٢١٧:٣١:٣٢١٧:٤٨:١٥٢٣:٠٢:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٤٩:٢١١١:٤٠:٠٥١٧:٣٠:٢٦١٧:٤٧:٠٩٢٣:٠١:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٤٩:٥٤١١:٣٩:٤٩١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٦:٠٤٢٣:٠١:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٠:٢٧١١:٣٩:٣٣١٧:٢٨:١٥١٧:٤٥:٠٠٢٣:٠١:١٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥١:٠١١١:٣٩:١٧١٧:٢٧:١٠١٧:٤٣:٥٦٢٣:٠٠:٥٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥١:٣٥١١:٣٩:٠٢١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٢:٥٣٢٣:٠٠:٤٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥٢:١٠١١:٣٨:٤٨١٧:٢٥:٠٣١٧:٤١:٥١٢٣:٠٠:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٢:٤٥١١:٣٨:٣٤١٧:٢٤:٠٠١٧:٤٠:٤٩٢٣:٠٠:١٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٥:٥٣:٢٠١١:٣٨:٢١١٧:٢٢:٥٨١٧:٣٩:٤٨٢٢:٥٩:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٣:٥٦١١:٣٨:٠٨١٧:٢١:٥٧١٧:٣٨:٤٨٢٢:٥٩:٤١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٤:٣٢١١:٣٧:٥٦١٧:٢٠:٥٧١٧:٣٧:٤٩٢٢:٥٩:٢٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٥:٠٩١١:٣٧:٤٤١٧:١٩:٥٧١٧:٣٦:٥١٢٢:٥٩:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٥:٥٥:٤٦١١:٣٧:٣٣١٧:١٨:٥٨١٧:٣٥:٥٣٢٢:٥٩:٠١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٦:٢٣١١:٣٧:٢٣١٧:١٨:٠١١٧:٣٤:٥٧٢٢:٥٨:٤٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٨٠٥:٥٧:٠١١١:٣٧:١٣١٧:١٧:٠٤١٧:٣٤:٠١٢٢:٥٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهرپیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرپیر شهر شهرپیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شهرپیر شهر شهرپیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرپیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرپیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرپیر

شهر شهرپیر یکی از شهرهای جنوبی ایران واقع در استان فارس است. شهرپیر مرکز بخش ایزدخواست از توابع شهرستان نوپای زرین‌دشت استان فارس می‌باشد. در این بخش در سال ۱۳۸۲ خورشیدی زلزله‌ای رخ داد که بسیاری از خانه‌ها و مساکن آن را ویران شد.

شهر شهرپیر در ویکیپدیا

شهر شهرپیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرپیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرپیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرپیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرپیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرپیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرپیر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شهرپیر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شهرپیر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شهرپیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرپیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهرپیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرپیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرپیر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شهرپیر
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شهرپیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شهرپیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهرپیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهرپیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرپیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرپیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شهرپیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرپیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو