جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شهرری

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز شهرری


اذان صبح: ٠٤:٠٢:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:٠٠
نیمه شب: ٠٠:١٢:٣٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرری (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر شهرری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شهرری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دالای لاما
فضای عشق در خانه ی تو شالوده ای برای زندگی ات به شمار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرری

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شهرری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهرری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٩:٠١١٣:٠٢:١٢١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٦:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٧:٥٢١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٥:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٦:٤٣١٣:٠١:٥٣١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٥:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٥:٣٥١٣:٠١:٤٥١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٣٩٠٠:١٥:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٤:٢٨١٣:٠١:٣٦١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٤:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٣:٢٢١٣:٠١:٢٩١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٢٥٠٠:١٤:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٢:١٧١٣:٠١:٢١١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:١٩٠٠:١٤:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١١:١٣١٣:٠١:١٥١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:١٢٠٠:١٤:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٠:١١١٣:٠١:٠٩١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٣:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠١:٠٣١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٣:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٣:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٢:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٢:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٠:٤١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:١٣٠٠:١٢:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٩:١٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٢:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:١١:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١١:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٢٦٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:١١:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٠:٣٨٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١١:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١١:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٤:١٠٠٠:١١:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠١٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٥:٠٠٠٠:١٠:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٠:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٥:٤٥١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٣٨٠٠:١٠:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠٠٠٥:٥٥:٠٧١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:٢٧٠٠:١٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٠٣٠٥:٥٤:٣١١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٠:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٨٠٥:٥٣:٥٦١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٠:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرری

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شهرری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهرری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شهرری

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر شهرری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شهرری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شهرری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شهرری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر شهرری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شهرری

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥٤:٥٩١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٣٨٠٠:١٠:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٥٤:٢٣١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٠:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥٣:٤٨١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٠:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٣٠٥:٥٣:١٥١٣:٠١:١١٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٠:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٥٢:٤٤١٣:٠١:١٧٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:٤٤٠٠:١٠:١٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٣٠٥:٥٢:١٥١٣:٠١:٢٤٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣١:٢٩٠٠:١٠:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٥١:٤٧١٣:٠١:٣١٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٢:١٣٠٠:١٠:١٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٥١:٢٠١٣:٠١:٣٨٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٠:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٥٠:٥٦١٣:٠١:٤٦٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٠:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٥٠:٣٣١٣:٠١:٥٥٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١٠:١٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥١٠٥:٥٠:١٢١٣:٠٢:٠٤٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٥:٠١٠٠:١٠:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٩:٥٢١٣:٠٢:١٣٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٠:١٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤١٠٥:٤٩:٣٤١٣:٠٢:٢٣٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٠:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٠٠٥:٤٩:١٨١٣:٠٢:٣٣٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٥٦٠٠:١٠:٢٢
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤١٠٥:٤٩:٠٤١٣:٠٢:٤٤٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٧:٣٣٠٠:١٠:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٤٠٥:٤٨:٥١١٣:٠٢:٥٤٢٠:١٧:١١٢٠:٣٨:٠٨٠٠:١٠:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٤٨:٤٠١٣:٠٣:٠٥٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٨:٤٢٠٠:١٠:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٤٨:٣١١٣:٠٣:١٧٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٩:١٥٠٠:١٠:٤٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٤٨:٢٣١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:٤٧٠٠:١٠:٤٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٤٨:١٧١٣:٠٣:٤٠٢٠:١٩:١٤٢٠:٤٠:١٧٠٠:١٠:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤٨:١٢١٣:٠٣:٥٢٢٠:١٩:٤٢٢٠:٤٠:٤٦٠٠:١١:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٤٨:٠٩١٣:٠٤:٠٤٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤١:١٣٠٠:١١:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٥٠٥:٤٨:٠٨١٣:٠٤:١٧٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤١:٣٩٠٠:١١:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٤٨:٠٨١٣:٠٤:٢٩٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٢:٠٤٠٠:١١:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤٨:١٠١٣:٠٤:٤٢٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٢:٢٧٠٠:١١:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠١٠٥:٤٨:١٤١٣:٠٤:٥٥٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤٢:٤٩٠٠:١١:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠١٠٥:٤٨:١٩١٣:٠٥:٠٨٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٣:٠٩٠٠:١٢:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤٨:٢٦١٣:٠٥:٢٠٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٣:٢٨٠٠:١٢:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٤٨:٣٤١٣:٠٥:٣٣٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٣:٤٥٠٠:١٢:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٧٠٥:٤٨:٤٤١٣:٠٥:٤٦٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٤:٠٠٠٠:١٢:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٤٨:٥٥١٣:٠٥:٥٩٢٠:٢٣:٠٤٢٠:٤٤:١٤٠٠:١٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شهرری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شهرری شهر شهرری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شهرری شهر شهرری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر شهرری

رِیْ، شهرری، یا راگا به معنی شهر سلطنتی مرکز سلطنت و دینی از کهن‌ترین شهرهای جهان و منطقه بیست تهران امروز است. زادگاه زرتشت پیامبر ایران مرکز مهم سیاسی دینی و اقتصادی در طول تاریخ ایران تا به امروز. سال شهر شدن ۸۰۰۰ سال قبل میلاد مسیح ع

شهر شهرری در ویکیپدیا

شهر شهرری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرری
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شهرری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر شهرری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شهرری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرری رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهرری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرری
افق شرعی امروز فردا شهرری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهرری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهرری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهرری
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شهرری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهرری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو