جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شهرری

ری | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز شهرری

اذان صبح: ٠٥:٠٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١٣
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٥١
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٥٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٣:٢٠

یکشنبه ١٧ اسفند ١٣٩٩
٢٣ رجب ١٤٤٢ قمری
٠٧ مارس ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شهرری (شهرستان ری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ اسفند ٩٩ شهر شهرری)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر شهرری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
لازم است بدانید كه نخستین گام، بسیار مهم است و گام دیگر، ساختن یك دورنمای مثبت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شهرری

اوقات شرعی اسفند ٩٩ | اوقات شرعی مارس ٢١ | اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شهرری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شهرری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شهرری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهرری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٣:٠٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:١٠٠٠:٢٠:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٤:١٨١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٩:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٥٤٠٠:١٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٩:١١١٣:٠٣:٥٠١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٤٦٠٠:١٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٧:٥٤١٣:٠٣:٣٧١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٨:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٣١٠٠:١٨:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٣:١١١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٧:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:١٦٠٠:١٧:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٢:٤٧١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٧:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٤١١٣:٠٢:٣٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٦:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٦:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٩:١٨١٣:٠٢:١٤١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٦:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٥:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٦:٥٨١٣:٠١:٥٥١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٥:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٥:٥٠١٣:٠١:٤٦١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٥:٢١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٤:٤٣١٣:٠١:٣٧١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٥:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠١٠٦:١٣:٣٧١٣:٠١:٢٩١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٩:١١٠٠:١٤:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٢:٣٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٤:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١١٠٦:١١:٢٨١٣:٠١:١٥١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٤:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٠:٢٥١٣:٠١:٠٩١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٥٠٠٠:١٣:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠١:٠٣١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٣:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٣:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٣:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٢:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:١٥٠٠:١٢:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٢:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٢:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٢:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٤٤٠٠:١١:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شهرری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهرری

اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر شهرری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شهرری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر شهرری

شعبان
رجب ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شهرری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر شهرری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شهرری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر شهرری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ م شهر شهرری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر شهرری

آوریل
مارس ٢٠٢١ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر شهرری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر شهرری شهر شهرری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر شهرری شهر شهرری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شهرری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر شهرری

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ هـ.ش شهر شهرری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شهرری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر شهرری

فروردین
اسفند ١٣٩٩ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٦:٣٣١٢:١٨:٠٥١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٨:٣٢٢٣:٣٥:٥٥
٠٢ اسفند ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٥:٢٣١٢:١٧:٥٩١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٢٨٢٣:٣٥:٥١
٠٣ اسفند ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٤:١٢١٢:١٧:٥٢١٧:٥٢:٠١١٨:١٠:٢٤٢٣:٣٥:٤٦
٠٤ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٣:٠٠١٢:١٧:٤٤١٧:٥٢:٥٨١٨:١١:١٩٢٣:٣٥:٤٠
٠٥ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٢٠٦:٤١:٤٧١٢:١٧:٣٦١٧:٥٣:٥٥١٨:١٢:١٥٢٣:٣٥:٣٣
٠٦ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٠:٣٣١٢:١٧:٢٧١٧:٥٤:٥٢١٨:١٣:٠٩٢٣:٣٥:٢٦
٠٧ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٩:١٩١٢:١٧:١٨١٧:٥٥:٤٨١٨:١٤:٠٤٢٣:٣٥:١٨
٠٨ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٨:٠٣١٢:١٧:٠٨١٧:٥٦:٤٣١٨:١٤:٥٨٢٣:٣٥:٠٩
٠٩ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٦:٤٧١٢:١٦:٥٧١٧:٥٧:٣٩١٨:١٥:٥٢٢٣:٣٤:٥٩
١٠ اسفند ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٥:٣٠١٢:١٦:٤٦١٧:٥٨:٣٤١٨:١٦:٤٦٢٣:٣٤:٤٩
١١ اسفند ١٣٩٩٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٤:١٢١٢:١٦:٣٥١٧:٥٩:٢٨١٨:١٧:٤٠٢٣:٣٤:٣٨
١٢ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٢:٥٤١٢:١٦:٢٣١٨:٠٠:٢٣١٨:١٨:٣٣٢٣:٣٤:٢٧
١٣ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣١:٣٥١٢:١٦:١٠١٨:٠١:١٧١٨:١٩:٢٦٢٣:٣٤:١٤
١٤ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٠:١٥١٢:١٥:٥٧١٨:٠٢:١١١٨:٢٠:١٩٢٣:٣٤:٠٢
١٥ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٨:٥٥١٢:١٥:٤٤١٨:٠٣:٠٤١٨:٢١:١٢٢٣:٣٣:٤٨
١٦ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٧:٣٤١٢:١٥:٣٠١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:٠٤٢٣:٣٣:٣٤
١٧ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٦:١٣١٢:١٥:١٦١٨:٠٤:٥١١٨:٢٢:٥٧٢٣:٣٣:٢٠
١٨ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٤:٥١١٢:١٥:٠١١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٣:٤٩٢٣:٣٣:٠٥
١٩ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٣:٢٩١٢:١٤:٤٦١٨:٠٦:٣٦١٨:٢٤:٤١٢٣:٣٢:٤٩
٢٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٢:٠٦١٢:١٤:٣١١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٥:٣٣٢٣:٣٢:٣٣
٢١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٠:٤٣١٢:١٤:١٥١٨:٠٨:٢١١٨:٢٦:٢٤٢٣:٣٢:١٦
٢٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٩:٢٠١٢:١٣:٥٩١٨:٠٩:١٢١٨:٢٧:١٦٢٣:٣١:٥٩
٢٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٧:٥٦١٢:١٣:٤٣١٨:١٠:٠٤١٨:٢٨:٠٧٢٣:٣١:٤٢
٢٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٦:٣٢١٢:١٣:٢٧١٨:١٠:٥٥١٨:٢٨:٥٨٢٣:٣١:٢٤
٢٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٥:٠٧١٢:١٣:١٠١٨:١١:٤٧١٨:٢٩:٥٠٢٣:٣١:٠٥
٢٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٣:٤٣١٢:١٢:٥٣١٨:١٢:٣٨١٨:٣٠:٤٠٢٣:٣٠:٤٦
٢٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:١٨١٢:١٢:٣٦١٨:١٣:٢٨١٨:٣١:٣١٢٣:٣٠:٢٧
٢٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٠:٥٣١٢:١٢:١٩١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:٢٢٢٣:٣٠:٠٧
٢٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٩:٢٧١٢:١٢:٠١١٨:١٥:٠٩١٨:٣٣:١٣٢٣:٢٩:٤٧
٣٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٨:٠٢١٢:١١:٤٤١٨:١٦:٠٠١٨:٣٤:٠٣٢٣:٢٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شهرری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر شهرری شهر شهرری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر شهرری شهر شهرری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شهرری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شهرری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شهرری

رِیْ، شهرری، یا راگا به معنی شهر سلطنتی مرکز سلطنت و دینی از کهن‌ترین شهرهای جهان و منطقه بیست تهران امروز است. زادگاه زرتشت پیامبر ایران مرکز مهم سیاسی دینی و اقتصادی در طول تاریخ ایران تا به امروز. سال شهر شدن ۸۰۰۰ سال قبل میلاد مسیح ع

شهر شهرری در ویکیپدیا

شهر شهرری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شهرری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شهرری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شهرری بر روی نقشه

شهر شهرری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شهرری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شهرری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شهرری
اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر شهرری + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ شهر شهرری + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر شهرری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شهرری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شهرری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شهرری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شهرری رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شهرری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شهرری
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهرری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهرری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهرری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا شهرری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهرری
افق شرعی اسفند ٩٩ / ١٣٩٩ شهرری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شهرری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو