جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهدادی

نسکند | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهدادی


اذان صبح: ٠٤:٢٩:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٥٤
اذان ظهر: ١١:١٠:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٢٦
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٠٤
نیمه شب: ٢٢:٣٠:٤٢

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهدادی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای شهدادی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شهدادی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فارسی
دشمن دانا از دوست نادان بهتر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهدادی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهدادی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهدادی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهدادی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٠:٠١١٢:٢١:٤٨١٨:٥٣:٥٨١٩:١١:٠٨٢٣:٤١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:١٥٠٥:٤٩:١٠١٢:٢١:٣٩١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٤٢٢٣:٤٠:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:١٢٠٥:٤٨:٢٠١٢:٢١:٣٠١٨:٥٥:٠٣١٩:١٢:١٦٢٣:٤٠:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٧:٣١١٢:٢١:٢٢١٨:٥٥:٣٥١٩:١٢:٥١٢٣:٤٠:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:١٠٠٥:٤٦:٤٣١٢:٢١:١٤١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:٢٦٢٣:٤٠:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٥:٥٥١٢:٢١:٠٧١٨:٥٦:٤٠١٩:١٤:٠٠٢٣:٣٩:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٥:٠٩١٢:٢١:٠٠١٨:٥٧:١٣١٩:١٤:٣٥٢٣:٣٩:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:١٢٠٥:٤٤:٢٣١٢:٢٠:٥٤١٨:٥٧:٤٦١٩:١٥:١٠٢٣:٣٩:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٠:٤٨١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٤٥٢٣:٣٩:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٢:٥٥١٢:٢٠:٤٣١٨:٥٨:٥٢١٩:١٦:٢١٢٣:٣٩:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٢:١٣١٢:٢٠:٣٩١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:٥٦٢٣:٣٨:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤١:٣١١٢:٢٠:٣٥١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٣١٢٣:٣٨:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٠:٥١١٢:٢٠:٣١١٩:٠٠:٣٢١٩:١٨:٠٧٢٣:٣٨:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٠:١٢١٢:٢٠:٢٨١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:٤٢٢٣:٣٨:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٥٠٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢٠:٢٦١٩:٠١:٣٨١٩:١٩:١٨٢٣:٣٨:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٥٩٠٥:٣٨:٥٧١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٢:١٢١٩:١٩:٥٣٢٣:٣٨:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:١٠٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٢٩٢٣:٣٨:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٢٢٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٧:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٧:١٣١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٧:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٥٠٠٥:٣٦:٤٠١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٤:٢٥١٩:٢٢:١٥٢٣:٣٧:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٠٦٠٥:٣٦:٠٩١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٤:٥٨١٩:٢٢:٥٠٢٣:٣٧:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٣٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٣:٢٦٢٣:٣٧:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٣٥:١١١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:٠١٢٣:٣٧:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٤:٤٣١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٤:٣٦٢٣:٣٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٤:١٧١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٧:١١١٩:٢٥:١١٢٣:٣٧:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٣٣:٥٢١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٥:٤٥٢٣:٣٧:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:١٠٠٥:٣٣:٢٨١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٢٠٢٣:٣٧:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٦:٥٤٢٣:٣٧:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣٢:٤٥١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٧:٢٧٢٣:٣٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهدادی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شهدادی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهدادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شهدادی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهدادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهدادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهدادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٥:٤٨:٠٩١١:١٠:٠٠١٦:٣١:٣٨١٦:٤٩:١٥٢٢:٣٠:٢٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٩٠٥:٤٨:٥٤١١:١٠:١٦١٦:٣١:٢٦١٦:٤٩:٠٤٢٢:٣٠:٤٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٤٩:٣٩١١:١٠:٣٣١٦:٣١:١٤١٦:٤٨:٥٤٢٢:٣٠:٥٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٠:٢٥١١:١٠:٥١١٦:٣١:٠٥١٦:٤٨:٤٦٢٢:٣١:١٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٥:٥١:١٠١١:١١:٠٩١٦:٣٠:٥٧١٦:٤٨:٤٠٢٢:٣١:٢٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥١:٥٥١١:١١:٢٨١٦:٣٠:٥٠١٦:٤٨:٣٥٢٢:٣١:٤٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٢:٤٠١١:١١:٤٨١٦:٣٠:٤٥١٦:٤٨:٣٢٢٢:٣١:٥٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٣:٢٥١١:١٢:٠٩١٦:٣٠:٤٢١٦:٤٨:٣٠٢٢:٣٢:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٥:٥٤:١٠١١:١٢:٣٠١٦:٣٠:٤٠١٦:٤٨:٢٩٢٢:٣٢:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٤:٥٥١١:١٢:٥٢١٦:٣٠:٤٠١٦:٤٨:٣١٢٢:٣٢:٥٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٥:٣٩١١:١٣:١٥١٦:٣٠:٤١١٦:٤٨:٣٣٢٢:٣٣:١٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٦:٢٣١١:١٣:٣٨١٦:٣٠:٤٤١٦:٤٨:٣٨٢٢:٣٣:٣٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥٧:٠٦١١:١٤:٠٢١٦:٣٠:٤٨١٦:٤٨:٤٣٢٢:٣٣:٥٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٧:٥٠١١:١٤:٢٦١٦:٣٠:٥٤١٦:٤٨:٥٠٢٢:٣٤:١٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٨:٣٢١١:١٤:٥١١٦:٣١:٠٢١٦:٤٨:٥٩٢٢:٣٤:٤٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٥:٥٩:١٥١١:١٥:١٦١٦:٣١:١١١٦:٤٩:٠٩٢٢:٣٥:٠٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٠٠٥:٥٩:٥٦١١:١٥:٤٢١٦:٣١:٢١١٦:٤٩:٢١٢٢:٣٥:٢٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٠:٣٧١١:١٦:٠٨١٦:٣١:٣٣١٦:٤٩:٣٤٢٢:٣٥:٥٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠١:١٨١١:١٦:٣٥١٦:٣١:٤٧١٦:٤٩:٤٨٢٢:٣٦:١٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠١:٥٨١١:١٧:٠٢١٦:٣٢:٠١١٦:٥٠:٠٤٢٢:٣٦:٤٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٢:٣٧١١:١٧:٣٠١٦:٣٢:١٨١٦:٥٠:٢١٢٢:٣٧:١١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٣:١٦١١:١٧:٥٨١٦:٣٢:٣٦١٦:٥٠:٤٠٢٢:٣٧:٣٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠٣:٥٤١١:١٨:٢٦١٦:٣٢:٥٥١٦:٥١:٠٠٢٢:٣٨:٠٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٤:٣١١١:١٨:٥٥١٦:٣٣:١٦١٦:٥١:٢١٢٢:٣٨:٣٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٥:٠٧١١:١٩:٢٤١٦:٣٣:٣٨١٦:٥١:٤٣٢٢:٣٩:٠٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٥:٤٢١١:١٩:٥٣١٦:٣٤:٠١١٦:٥٢:٠٧٢٢:٣٩:٢٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٦:١٧١١:٢٠:٢٢١٦:٣٤:٢٦١٦:٥٢:٣٢٢٢:٣٩:٥٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٦:٥٠١١:٢٠:٥٢١٦:٣٤:٥٢١٦:٥٢:٥٨٢٢:٤٠:٢٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٧:٢٣١١:٢١:٢١١٦:٣٥:١٩١٦:٥٣:٢٦٢٢:٤٠:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٧:٥٤١١:٢١:٥١١٦:٣٥:٤٨١٦:٥٣:٥٥٢٢:٤١:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهدادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادی روستای شهدادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادی روستای شهدادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهدادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهدادی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهدادی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهدادی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهدادی

روستای شهدادی بر روی نقشه

روستای شهدادی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهدادی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهدادی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهدادی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شهدادی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای شهدادی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهدادی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهدادی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهدادی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شهدادی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهدادی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهدادی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهدادی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهدادی
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهدادی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهدادی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهدادی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو