جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شهدادی

نسکند | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهدادی

اذان صبح: ٠٤:١٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٢١
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٥:٥٧

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهدادی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای شهدادی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شهدادی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شهدادی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیزریلی
بزرگترین نیكی شما در حق دیگران این نیست كه بخشی از ثروت خود را به آنها ببخشید، بلكه این است كه ثروتهای خودشان را بر آنان آشكار سازید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهدادی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهدادی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شهدادی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شهدادی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠١:٢٥١٢:٢٤:١٨١٨:٤٧:٣٦١٩:٠٤:٢٣٢٣:٤٤:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٠:٢٥١٢:٢٤:٠٤١٨:٤٨:٠٦١٩:٠٤:٥٥٢٣:٤٤:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:٣٩٠٥:٥٩:٢٦١٢:٢٣:٥٠١٨:٤٨:٣٧١٩:٠٥:٢٨٢٣:٤٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٣:٣٦١٨:٤٩:٠٧١٩:٠٦:٠٠٢٣:٤٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٨:٢٢٠٥:٥٧:٣٠١٢:٢٣:٢٢١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٦:٣٢٢٣:٤٣:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٦:٣٣١٢:٢٣:٠٩١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٧:٠٥٢٣:٤٣:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٠٧٠٥:٥٥:٣٧١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٠:٤٠١٩:٠٧:٣٨٢٣:٤٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٤:٤١١٢:٢٢:٤٤١٨:٥١:١١١٩:٠٨:١١٢٣:٤٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٥٣٠٥:٥٣:٤٦١٢:٢٢:٣٢١٨:٥١:٤٣١٩:٠٨:٤٤٢٣:٤٢:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٢:٥١١٢:٢٢:٢١١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:١٧٢٣:٤١:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥١:٥٨١٢:٢٢:١٠١٨:٥٢:٤٦١٩:٠٩:٥١٢٣:٤١:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥١:٠٥١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٣:١٧١٩:١٠:٢٥٢٣:٤١:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٠:١٣١٢:٢١:٥٠١٨:٥٣:٤٩١٩:١٠:٥٩٢٣:٤١:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٤٩:٢١١٢:٢١:٤٠١٨:٥٤:٢١١٩:١١:٣٣٢٣:٤٠:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٨:٣١١٢:٢١:٣١١٨:٥٤:٥٤١٩:١٢:٠٧٢٣:٤٠:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٤٧:٤٢١٢:٢١:٢٣١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٤١٢٣:٤٠:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٤٦:٥٣١٢:٢١:١٥١٨:٥٥:٥٨١٩:١٣:١٦٢٣:٤٠:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢١:٠٧١٨:٥٦:٣١١٩:١٣:٥٠٢٣:٣٩:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٥:١٩١٢:٢١:٠٠١٨:٥٧:٠٤١٩:١٤:٢٥٢٣:٣٩:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٤٤:٣٣١٢:٢٠:٥٤١٨:٥٧:٣٧١٩:١٥:٠٠٢٣:٣٩:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٣:٤٨١٢:٢٠:٤٨١٨:٥٨:١٠١٩:١٥:٣٥٢٣:٣٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٣:٠٥١٢:٢٠:٤٣١٨:٥٨:٤٣١٩:١٦:١١٢٣:٣٩:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٢:٢٢١٢:٢٠:٣٩١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:٤٦٢٣:٣٨:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤١:٤٠١٢:٢٠:٣٥١٨:٥٩:٤٩١٩:١٧:٢٢٢٣:٣٨:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٠:٣١١٩:٠٠:٢٣١٩:١٧:٥٧٢٣:٣٨:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:٣٣٢٣:٣٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٠٢٠٥:٣٩:٤٢١٢:٢٠:٢٦١٩:٠١:٣٠١٩:١٩:٠٨٢٣:٣٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:١١٠٥:٣٩:٠٥١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٢:٠٣١٩:١٩:٤٤٢٣:٣٨:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٢٢٠٥:٣٨:٢٩١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٢:٣٧١٩:٢٠:٢٠٢٣:٣٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شهدادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شهدادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای شهدادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهدادی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شهدادی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهدادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای شهدادی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهدادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهدادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شهدادی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای شهدادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شهدادی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شهدادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شهدادی روستای شهدادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای شهدادی روستای شهدادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای شهدادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شهدادی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شهدادی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٤٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٥:٥٤١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٩:٠٣٢٣:٤١:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٨٠٥:٣١:٣٤١٢:٢٦:٠٧١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:١٥٢٣:٤١:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٣١:٤٩١٢:٢٦:٢٠١٩:٢٠:٥١١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤١:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٦:٣٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٩:٣٥٢٣:٤١:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣٢:٢١١٢:٢٦:٤٦١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٤٣٢٣:٤٢:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٦:٥٩١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٥٠٢٣:٤٢:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٢:٥٧١٢:٢٧:١١١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٥٦٢٣:٤٢:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٧:٢٤١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٠٠٢٣:٤٢:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٦٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٧:٣٦١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٠٣٢٣:٤٣:٠١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣١٠٥:٣٣:٥٦١٢:٢٧:٤٧١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٠٤٢٣:٤٣:١٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٧:٥٩١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٠٥٢٣:٤٣:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٤:٤٠١٢:٢٨:١٠١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٠٣٢٣:٤٣:٤٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٥:٠٣١٢:٢٨:٢١١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٠١٢٣:٤٣:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٨:٣٢١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٥٧٢٣:٤٤:١١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٣٥:٥٠١٢:٢٨:٤٢١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٤:٢٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٦:١٥١٢:٢٨:٥٢١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٤:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٣٦:٤٠١٢:٢٩:٠١١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٣٨٢٣:٤٤:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٩:١١١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٥:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٧:٣٢١٢:٢٩:١٩١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٥:١٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٧:٥٩١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٥:٣٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٣٨:٢٦١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٥:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٣٨:٥٤١٢:٢٩:٤٣١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٥:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٩:٢٢١٢:٢٩:٥٠١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤٦:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٩:٥٧١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٠٤٢٣:٤٦:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٠:٠٣١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٤٥٢٣:٤٦:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٠:٤٨١٢:٣٠:٠٩١٩:١٩:١٥١٩:٣٧:٢٥٢٣:٤٦:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١١٠٥:٤١:١٨١٢:٣٠:١٤١٩:١٨:٥٦١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤٦:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٠:١٨١٩:١٨:٣٥١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٧:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٠:٢٣١٩:١٨:١٢١٩:٣٦:١٧٢٣:٤٧:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٠:٢٦١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:٥١٢٣:٤٧:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٣:١٨١٢:٣٠:٢٩١٩:١٧:٢٤١٩:٣٥:٢٤٢٣:٤٧:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شهدادی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شهدادی روستای شهدادی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای شهدادی روستای شهدادی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهدادی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهدادی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهدادی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهدادی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهدادی

روستای شهدادی بر روی نقشه

روستای شهدادی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهدادی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهدادی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهدادی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای شهدادی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای شهدادی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای شهدادی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شهدادی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای شهدادی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهدادی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهدادی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهدادی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهدادی
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهدادی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهدادی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شهدادی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شهدادی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شهدادی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شهدادی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهدادی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو