جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر

کبگیان | دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز شهدادلی خمسیر


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٠٣
نیمه شب: ٠٠:١٩:٥٦

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای شهدادلی خمسیر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شهدادلی خمسیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادلی خمسیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه از خدا بترسد، خداوند، تمام چیزها را از او می¬ترساند و كسی كه از خدا نترسد، خداوند او را از تمام چیزها می¬ترساند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهدادلی خمسیر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادلی خمسیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهدادلی خمسیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادلی خمسیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهدادلی خمسیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:١٥٠٠:١٩:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٩:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٢:١٩١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٣٩٠٠:١٩:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٢:١٠١٩:٤١:٢١١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٨:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢١:٣٣١٣:٠١:٥٤١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٤٧٠٠:١٨:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠١:٤٧١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٨:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٩:٤٤١٣:٠١:٤٠١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٨:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٨:٥١١٣:٠١:٣٤١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٧:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٨:٠٠١٣:٠١:٢٨١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٧:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٧:٠٩١٣:٠١:٢٣١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٢٠٠٠:١٧:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٦:١٩١٣:٠١:١٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٧:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٣١١٣:٠١:١٥١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٧:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٤:٤٤١٣:٠١:١١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٦:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٣:٥٨١٣:٠١:٠٨١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٦:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:١٣١٣:٠١:٠٦١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٦:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٢:٢٩١٣:٠١:٠٤١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٦:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١١:٤٧١٣:٠١:٠٣١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٦:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٦٠٦:١١:٠٦١٣:٠١:٠٣١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥٠٠٦:١٠:٢٦١٣:٠١:٠٣١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٥:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠١:٠٤١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٢٤٠٠:١٥:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٩:١٠١٣:٠١:٠٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٥:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠١:٠٧١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠١:٠٩١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠١:١٢١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٥:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠١:١٦١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٥:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥٨٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠١:٢٠١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠١:٢٤١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:١٠٠٠:١٥:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠١:٢٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادلی خمسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادلی خمسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادلی خمسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهدادلی خمسیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای شهدادلی خمسیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهدادلی خمسیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادلی خمسیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای شهدادلی خمسیر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شهدادلی خمسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای شهدادلی خمسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای شهدادلی خمسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهدادلی خمسیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادلی خمسیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهدادلی خمسیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادلی خمسیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادلی خمسیر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠٦:٣٨٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٢٢٠٠:١٨:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٦:٥١٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٨:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٢:٥٧١٣:٠٧:٠٣٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٩:١٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٣:١٤١٣:٠٧:١٦٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٩:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٧:٢٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٩:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٧:٤٢٢٠:١١:٢٩٢٠:٣١:٠٣٠٠:١٩:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٤:١٠١٣:٠٧:٥٤٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٠:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٨:٠٦٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٠:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٨:١٨٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٠:٤٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٠:٥٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٨:٤٢٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢١:١١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٨:٥٣٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٠٣٠٠:٢١:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٩:٠٤٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢١:٤١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢١:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٩:٢٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٢:١١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٩:٣٥٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٢:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٩:٤٥٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٢:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٢:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٩:١٨١٣:١٠:٠٣٢٠:١٠:٣٥٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٣:٠٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٠:١١٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٣:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٠:١٩١٣:١٠:١٩٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:١٩٠٠:٢٣:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٠:٥١١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٣:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٤:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١١:٥٦١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٤:١٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٢:٢٩١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٢٤:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٦:١٣:٠٣١٣:١٠:٥١٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٤:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٣:٣٧١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٤:٥٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٤:١١١٣:١١:٠٠٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٥:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٤:٤٦١٣:١١:٠٣٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٥:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٥:٢١١٣:١١:٠٧٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٥:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٥:٥٧١٣:١١:٠٩٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهدادلی خمسیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادلی خمسیر روستای شهدادلی خمسیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادلی خمسیر روستای شهدادلی خمسیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهدادلی خمسیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای شهدادلی خمسیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهدادلی خمسیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهدادلی خمسیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهدادلی خمسیر

روستای شهدادلی خمسیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهدادلی خمسیر
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شهدادلی خمسیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای شهدادلی خمسیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادلی خمسیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهدادلی خمسیر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهدادلی خمسیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهدادلی خمسیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهدادلی خمسیر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شهدادلی خمسیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهدادلی خمسیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهدادلی خمسیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهدادلی خمسیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهدادلی خمسیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو