جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهدادبازار

پیر سهراب | چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهدادبازار


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٣٩
غروب آفتاب: ١٨:٢٨:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٤٤:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٥٥

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهدادبازار (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای شهدادبازار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شهدادبازار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادبازار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میكل آنژ
مهم‌ترین شرط ازدواج با یك دختر، پاكی نفس و شرافت ذاتی او است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهدادبازار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهدادبازار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادبازار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهدادبازار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادبازار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهدادبازار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٣:١٨١٢:٢٣:٤٧١٨:٥٤:٣٨١٩:١١:٣٧٢٣:٤٣:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٢:٢٨١٢:٢٣:٣٨١٨:٥٥:٠٨١٩:١٢:٠٩٢٣:٤٣:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥١:٤٠١٢:٢٣:٢٩١٨:٥٥:٣٩١٩:١٢:٤٢٢٣:٤٣:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٠:٥٣١٢:٢٣:٢١١٨:٥٦:٠٩١٩:١٣:١٥٢٣:٤٢:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٣:١٣١٨:٥٦:٤٠١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٢:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٢٠٢٣:٤٢:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٧:٤٢١٩:١٤:٥٣٢٣:٤٢:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٨:١٣١٩:١٥:٢٦٢٣:٤١:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٧:١٠١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٠٠٢٣:٤١:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:٣٣٢٣:٤١:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٥:٤٨١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٠٧٢٣:٤١:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢٢:٣٣١٩:٠٠:١٩١٩:١٧:٤٠٢٣:٤١:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢٢:٣٠١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:١٤٢٣:٤١:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢٢:٢٧١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:٤٨٢٣:٤٠:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٢:٢٥١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٢١٢٣:٤٠:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٢:٤٠١٢:٢٢:٢٣١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٥٥٢٣:٤٠:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٢:٠٥١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:٢٩٢٣:٤٠:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:١٤٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:٠٣٢٣:٤٠:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٣٧٢٣:٤٠:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:١١٢٣:٤٠:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٠:٠٠١٢:٢٢:٢٤١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٤٥٢٣:٤٠:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٩:٣١١٢:٢٢:٢٥١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:١٨٢٣:٤٠:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٢:٢٨١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٠٥٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٢:٣١١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٢٦٢٣:٤٠:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٢٩٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٢:٣٤١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٥٩٢٣:٤٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٢:٣٨١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٣٢٢٣:٤٠:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٢:٤٣١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٢:٤٨١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:١٦٠٥:٣٦:٤٦١٢:٢٢:٥٤١٩:٠٩:١٥١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهدادبازار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شهدادبازار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهدادبازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادبازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شهدادبازار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهدادبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهدادبازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادبازار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادبازار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهدادبازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادبازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادبازار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٢:٢٦١٢:٢٨:٤٥١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٢٨٢٣:٤٩:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٢:٥١١٢:٢٨:٢٩١٨:٥٣:٤٥١٩:١٠:٢٩٢٣:٤٩:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٣:١٦١٢:٢٨:١٣١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:٢٩٢٣:٤٩:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٣:٤٢١٢:٢٧:٥٦١٨:٥١:٤٩١٩:٠٨:٢٩٢٣:٤٨:٥٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٤:٠٧١٢:٢٧:٣٩١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٧:٢٩٢٣:٤٨:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٤:٣١١٢:٢٧:٢٢١٨:٤٩:٥٠١٩:٠٦:٢٨٢٣:٤٨:٣١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٤:٥٦١٢:٢٧:٠٤١٨:٤٨:٥٠١٩:٠٥:٢٦٢٣:٤٨:١٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٥:٢١١٢:٢٦:٤٦١٨:٤٧:٤٩١٩:٠٤:٢٤٢٣:٤٨:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٥:٤٥١٢:٢٦:٢٨١٨:٤٦:٤٨١٩:٠٣:٢١٢٣:٤٧:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:٠٦:٠٩١٢:٢٦:٠٩١٨:٤٥:٤٦١٩:٠٢:١٨٢٣:٤٧:٣٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٦:٣٣١٢:٢٥:٥٠١٨:٤٤:٤٤١٩:٠١:١٥٢٣:٤٧:٢٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٠٦:٥٧١٢:٢٥:٣١١٨:٤٣:٤١١٩:٠٠:١١٢٣:٤٧:٠٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٧:٢١١٢:٢٥:١١١٨:٤٢:٣٨١٨:٥٩:٠٧٢٣:٤٦:٤٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٠٧:٤٥١٢:٢٤:٥١١٨:٤١:٣٥١٨:٥٨:٠٢٢٣:٤٦:٣٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٠٨:٠٨١٢:٢٤:٣١١٨:٤٠:٣١١٨:٥٦:٥٧٢٣:٤٦:١٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:٠٨:٣٢١٢:٢٤:١١١٨:٣٩:٢٧١٨:٥٥:٥٢٢٣:٤٥:٥٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:٠٨:٥٥١٢:٢٣:٥٠١٨:٣٨:٢٢١٨:٥٤:٤٦٢٣:٤٥:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٠٩:١٨١٢:٢٣:٢٩١٨:٣٧:١٨١٨:٥٣:٤١٢٣:٤٥:٢٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٠٩:٤١١٢:٢٣:٠٨١٨:٣٦:١٣١٨:٥٢:٣٥٢٣:٤٥:٠٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٠:٠٤١٢:٢٢:٤٧١٨:٣٥:٠٧١٨:٥١:٢٩٢٣:٤٤:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٠:٢٧١٢:٢٢:٢٦١٨:٣٤:٠٢١٨:٥٠:٢٢٢٣:٤٤:٣٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٠:٥٠١٢:٢٢:٠٥١٨:٣٢:٥٦١٨:٤٩:١٦٢٣:٤٤:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١١:١٣١٢:٢١:٤٣١٨:٣١:٥٠١٨:٤٨:١٠٢٣:٤٣:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:١١:٣٧١٢:٢١:٢٢١٨:٣٠:٤٥١٨:٤٧:٠٣٢٣:٤٣:٣٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٢:٠٠١٢:٢١:٠٠١٨:٢٩:٣٨١٨:٤٥:٥٧٢٣:٤٣:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٢:٢٣١٢:٢٠:٣٩١٨:٢٨:٣٢١٨:٤٤:٥٠٢٣:٤٢:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٢:٤٦١٢:٢٠:١٧١٨:٢٧:٢٦١٨:٤٣:٤٣٢٣:٤٢:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٣:٠٩١٢:١٩:٥٦١٨:٢٦:٢٠١٨:٤٢:٣٧٢٣:٤٢:١٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٣:٣٢١٢:١٩:٣٥١٨:٢٥:١٤١٨:٤١:٣٠٢٣:٤١:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:١٣:٥٦١٢:١٩:١٣١٨:٢٤:٠٨١٨:٤٠:٢٤٢٣:١١:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٦٠٥:١٤:١٩١١:١٨:٥٢١٧:٢٣:٠٢١٧:٣٩:١٨٢٢:٤١:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهدادبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادبازار روستای شهدادبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادبازار روستای شهدادبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهدادبازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادبازار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهدادبازار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهدادبازار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهدادبازار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهدادبازار

روستای شهدادبازار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهدادبازار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شهدادبازار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شهدادبازار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادبازار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهدادبازار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهدادبازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شهدادبازار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهدادبازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شهدادبازار
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شهدادبازار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهدادبازار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهدادبازار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهدادبازار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو