جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهدادبازار

پیر سهراب | چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهدادبازار


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٥
غروب آفتاب: ١٨:٤٦:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٠٣:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٢٠

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهدادبازار (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای شهدادبازار)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شهدادبازار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادبازار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

نیچه
تنها با دست نمی نویسم: پا نیز، همواره، همراهی نویسنده را می خواهد. استوار، آزاد و دلیر می دَوَد، گاهی بر دشت، گاهی بر كاغذ.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهدادبازار

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهدادبازار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادبازار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهدادبازار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادبازار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهدادبازار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٤:٠٧١٢:٢٣:٥٧١٨:٥٤:٠٨١٩:١١:٠٥٢٣:٤٣:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٣:١٨١٢:٢٣:٤٧١٨:٥٤:٣٨١٩:١١:٣٧٢٣:٤٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٢:٢٨١٢:٢٣:٣٨١٨:٥٥:٠٨١٩:١٢:٠٩٢٣:٤٣:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥١:٤٠١٢:٢٣:٢٩١٨:٥٥:٣٩١٩:١٢:٤٢٢٣:٤٣:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٠:٥٣١٢:٢٣:٢١١٨:٥٦:٠٩١٩:١٣:١٥٢٣:٤٢:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٣:١٣١٨:٥٦:٤٠١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٢٠٢٣:٤٢:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٧:٤٢١٩:١٤:٥٣٢٣:٤٢:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٨:١٣١٩:١٥:٢٦٢٣:٤١:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٧:١٠١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٠٠٢٣:٤١:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:٣٣٢٣:٤١:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٥:٤٨١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٠٧٢٣:٤١:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢٢:٣٣١٩:٠٠:١٩١٩:١٧:٤٠٢٣:٤١:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢٢:٣٠١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:١٤٢٣:٤١:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢٢:٢٧١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:٤٨٢٣:٤٠:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٢:٢٥١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٢١٢٣:٤٠:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٢:٤٠١٢:٢٢:٢٣١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٥٥٢٣:٤٠:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٢:٠٥١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:٢٩٢٣:٤٠:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:١٤٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:٠٣٢٣:٤٠:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٣٧٢٣:٤٠:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:١١٢٣:٤٠:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٠:٠٠١٢:٢٢:٢٤١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٤٥٢٣:٤٠:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٩:٣١١٢:٢٢:٢٥١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:١٨٢٣:٤٠:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٢:٢٨١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٠:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٠٥٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٢:٣١١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٢٦٢٣:٤٠:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٢٩٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٢:٣٤١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٥٩٢٣:٤٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٢:٣٨١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٣٢٢٣:٤٠:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٢:٤٣١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٢:٤٨١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهدادبازار

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شهدادبازار

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادبازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شهدادبازار

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٣:٣٠١٢:٣١:٣٦١٨:٤٠:٠٦١٨:٥٦:٢٥٢٣:٥٣:٣١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٢:٢٧١٢:٣١:١٨١٨:٤٠:٣٣١٨:٥٦:٥٢٢٣:٥٣:١٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢١:٢٣١٢:٣١:٠٠١٨:٤١:٠٠١٨:٥٧:٢٠٢٣:٥٢:٥٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٠:٢٠١٢:٣٠:٤٢١٨:٤١:٢٧١٨:٥٧:٤٨٢٣:٥٢:٢٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٣:٣١٠٦:١٩:١٧١٢:٣٠:٢٤١٨:٤١:٥٤١٨:٥٨:١٦٢٣:٥٢:٠٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٢:٢٢٠٦:١٨:١٤١٢:٣٠:٠٦١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٨:٤٤٢٣:٥١:٤٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠١:١٣٠٦:١٧:١١١٢:٢٩:٤٨١٨:٤٢:٤٩١٨:٥٩:١٢٢٣:٥١:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٠:٠٤٠٦:١٦:٠٩١٢:٢٩:٣١١٨:٤٣:١٦١٨:٥٩:٤٠٢٣:٥١:٠٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٥:٠٧١٢:٢٩:١٣١٨:٤٣:٤٣١٩:٠٠:٠٨٢٣:٥٠:٤٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٤:٠٤١٢:٢٨:٥٦١٨:٤٤:١٠١٩:٠٠:٣٦٢٣:٥٠:٢٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٣:٠٣١٢:٢٨:٣٨١٨:٤٤:٣٧١٩:٠١:٠٤٢٣:٥٠:٠٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٢:٠١١٢:٢٨:٢١١٨:٤٥:٠٤١٩:٠١:٣٣٢٣:٤٩:٤٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١١:٠٠١٢:٢٨:٠٤١٨:٤٥:٣٢١٩:٠٢:٠١٢٣:٤٩:٢٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٣:١٢٠٦:٠٩:٥٩١٢:٢٧:٤٨١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٢:٣٠٢٣:٤٩:٠١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٠٨:٥٩١٢:٢٧:٣١١٨:٤٦:٢٧١٩:٠٢:٥٨٢٣:٤٨:٤١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٧:٥٩١٢:٢٧:١٥١٨:٤٦:٥٤١٩:٠٣:٢٧٢٣:٤٨:٢٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٠٦:٥٩١٢:٢٦:٥٩١٨:٤٧:٢٢١٩:٠٣:٥٦٢٣:٤٨:٠٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٦:٠٠١٢:٢٦:٤٤١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٤:٢٦٢٣:٤٧:٤١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٥:٠٢١٢:٢٦:٢٨١٨:٤٨:١٨١٩:٠٤:٥٥٢٣:٤٧:٢١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٤:٠٤١٢:٢٦:١٣١٨:٤٨:٤٦١٩:٠٥:٢٥٢٣:٤٧:٠٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٣:٠٦١٢:٢٥:٥٩١٨:٤٩:١٥١٩:٠٥:٥٥٢٣:٤٦:٤٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٢:٠٩١٢:٢٥:٤٥١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:٢٥٢٣:٤٦:٢٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠١:١٣١٢:٢٥:٣١١٨:٥٠:١٢١٩:٠٦:٥٥٢٣:٤٦:٠٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٠:١٧١٢:٢٥:١٨١٨:٥٠:٤١١٩:٠٧:٢٦٢٣:٤٥:٤٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٠:٥٣٠٥:٥٩:٢٢١٢:٢٥:٠٥١٨:٥١:١٠١٩:٠٧:٥٦٢٣:٤٥:٢٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٤٨٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٤:٥٢١٨:٥١:٣٩١٩:٠٨:٢٧٢٣:٤٥:١١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٤٣٠٥:٥٧:٣٤١٢:٢٤:٤٠١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٨:٥٨٢٣:٤٤:٥٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٤٠٠٥:٥٦:٤٢١٢:٢٤:٢٩١٨:٥٢:٣٨١٩:٠٩:٣٠٢٣:٤٤:٣٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٥:٤٩١٢:٢٤:١٧١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٠١٢٣:٤٤:٢١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٤:٥٨١٢:٢٤:٠٧١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٣٣٢٣:٤٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهدادبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهدادبازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادبازار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شهدادبازار

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادبازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شهدادبازار

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٥:٢٩:٥٠١١:٣٣:٢٤١٧:٣٧:٢١١٧:٥٣:٣٧٢٣:٢٥:٣٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٩٠٦:٢٨:٤٧١٢:٣٣:٠٦١٨:٣٧:٤٨١٨:٥٤:٠٥٢٣:٥٥:١١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٣٠٦:٢٧:٤٣١٢:٣٢:٤٨١٨:٣٨:١٦١٨:٥٤:٣٣٢٣:٥٤:٥١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٢٦:٤٠١٢:٣٢:٣٠١٨:٣٨:٤٤١٨:٥٥:٠١٢٣:٥٤:٣١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٥:٣٧١٢:٣٢:١٢١٨:٣٩:١١١٨:٥٥:٢٩٢٣:٥٤:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١١٠٦:٢٤:٣٣١٢:٣١:٥٤١٨:٣٩:٣٨١٨:٥٥:٥٧٢٣:٥٣:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٢٣:٣٠١٢:٣١:٣٦١٨:٤٠:٠٦١٨:٥٦:٢٥٢٣:٥٣:٣١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٢:٢٧١٢:٣١:١٨١٨:٤٠:٣٣١٨:٥٦:٥٢٢٣:٥٣:١٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢١:٢٣١٢:٣١:٠٠١٨:٤١:٠٠١٨:٥٧:٢٠٢٣:٥٢:٥٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٠:٢٠١٢:٣٠:٤٢١٨:٤١:٢٧١٨:٥٧:٤٨٢٣:٥٢:٢٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:١٩:١٧١٢:٣٠:٢٤١٨:٤١:٥٤١٨:٥٨:١٦٢٣:٥٢:٠٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:١٨:١٤١٢:٣٠:٠٦١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٨:٤٤٢٣:٥١:٤٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٣٠٦:١٧:١١١٢:٢٩:٤٨١٨:٤٢:٤٩١٨:٥٩:١٢٢٣:٥١:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:١٦:٠٩١٢:٢٩:٣١١٨:٤٣:١٦١٨:٥٩:٤٠٢٣:٥١:٠٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٥:٠٧١٢:٢٩:١٣١٨:٤٣:٤٣١٩:٠٠:٠٨٢٣:٥٠:٤٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٤:٠٤١٢:٢٨:٥٦١٨:٤٤:١٠١٩:٠٠:٣٦٢٣:٥٠:٢٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٣:٠٣١٢:٢٨:٣٨١٨:٤٤:٣٧١٩:٠١:٠٤٢٣:٥٠:٠٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٢:٠١١٢:٢٨:٢١١٨:٤٥:٠٤١٩:٠١:٣٣٢٣:٤٩:٤٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١١:٠٠١٢:٢٨:٠٤١٨:٤٥:٣٢١٩:٠٢:٠١٢٣:٤٩:٢٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:٠٩:٥٩١٢:٢٧:٤٨١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٢:٣٠٢٣:٤٩:٠١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٠٨:٥٩١٢:٢٧:٣١١٨:٤٦:٢٧١٩:٠٢:٥٨٢٣:٤٨:٤١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٧:٥٩١٢:٢٧:١٥١٨:٤٦:٥٤١٩:٠٣:٢٧٢٣:٤٨:٢٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٠٦:٥٩١٢:٢٦:٥٩١٨:٤٧:٢٢١٩:٠٣:٥٦٢٣:٤٨:٠٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٠٦:٠٠١٢:٢٦:٤٤١٨:٤٧:٥٠١٩:٠٤:٢٦٢٣:٤٧:٤١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٥:٠٢١٢:٢٦:٢٨١٨:٤٨:١٨١٩:٠٤:٥٥٢٣:٤٧:٢١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٤:٠٤١٢:٢٦:١٣١٨:٤٨:٤٦١٩:٠٥:٢٥٢٣:٤٧:٠٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٣:٠٦١٢:٢٥:٥٩١٨:٤٩:١٥١٩:٠٥:٥٥٢٣:٤٦:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٢:٠٩١٢:٢٥:٤٥١٨:٤٩:٤٣١٩:٠٦:٢٥٢٣:٤٦:٢٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠١:١٣١٢:٢٥:٣١١٨:٥٠:١٢١٩:٠٦:٥٥٢٣:٤٦:٠٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٠:١٧١٢:٢٥:١٨١٨:٥٠:٤١١٩:٠٧:٢٦٢٣:٤٥:٤٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٥:٥٩:٢٢١٢:٢٥:٠٥١٨:٥١:١٠١٩:٠٧:٥٦٢٣:٤٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شهدادبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شهدادبازار روستای شهدادبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شهدادبازار روستای شهدادبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهدادبازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادبازار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهدادبازار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهدادبازار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهدادبازار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهدادبازار

روستای شهدادبازار بر روی نقشه

روستای شهدادبازار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهدادبازار
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شهدادبازار + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای شهدادبازار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادبازار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهدادبازار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهدادبازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهدادبازار
افق شرعی امروز فردا شهدادبازار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهدادبازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهدادبازار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهدادبازار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهدادبازار
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهدادبازار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو