جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهدادبازار

پیر سهراب | چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز شهدادبازار


اذان صبح: ٠٤:٤٤:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٠٦
اذان ظهر: ١١:٤٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:١٨
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٥٧
نیمه شب: ٢٣:٠١:٥٧

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهدادبازار (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای شهدادبازار)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شهدادبازار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادبازار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
به راستی همان عشق به تنهایی كافی است كه موجد اتحاد و توانایی افراد جامعه باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهدادبازار

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهدادبازار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادبازار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهدادبازار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهدادبازار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهدادبازار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٤:٥٨١٢:٢٤:٠٧١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٣٣٢٣:٤٤:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٤:٠٧١٢:٢٣:٥٧١٨:٥٤:٠٨١٩:١١:٠٥٢٣:٤٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٣:١٨١٢:٢٣:٤٧١٨:٥٤:٣٨١٩:١١:٣٧٢٣:٤٣:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٢:٢٨١٢:٢٣:٣٨١٨:٥٥:٠٨١٩:١٢:٠٩٢٣:٤٣:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥١:٤٠١٢:٢٣:٢٩١٨:٥٥:٣٩١٩:١٢:٤٢٢٣:٤٣:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٠:٥٣١٢:٢٣:٢١١٨:٥٦:٠٩١٩:١٣:١٥٢٣:٤٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٠:٠٧١٢:٢٣:١٣١٨:٥٦:٤٠١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٢:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٧:١١١٩:١٤:٢٠٢٣:٤٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٧:٤٢١٩:١٤:٥٣٢٣:٤٢:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٨:١٣١٩:١٥:٢٦٢٣:٤١:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٧:١٠١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٠٠٢٣:٤١:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:٣٣٢٣:٤١:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٥:٤٨١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٠٧٢٣:٤١:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٢٢:٣٣١٩:٠٠:١٩١٩:١٧:٤٠٢٣:٤١:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢٢:٣٠١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:١٤٢٣:٤١:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢٢:٢٧١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:٤٨٢٣:٤٠:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٢:٢٥١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٢١٢٣:٤٠:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٦٠٥:٤٢:٤٠١٢:٢٢:٢٣١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٥٥٢٣:٤٠:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٢:٠٥١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:٢٩٢٣:٤٠:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:١٤٠٥:٤١:٣٢١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٣:٢٩١٩:٢١:٠٣٢٣:٤٠:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤١:٠٠١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٣٧٢٣:٤٠:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:١١٢٣:٤٠:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٠:٠٠١٢:٢٢:٢٤١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٢:٤٥٢٣:٤٠:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٩:٣١١٢:٢٢:٢٥١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:١٨٢٣:٤٠:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢٢:٢٨١٩:٠٦:٠٨١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٠:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٠٥٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٢:٣١١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٢٦٢٣:٤٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٢٩٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٢:٣٤١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٥٩٢٣:٤٠:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٢:٣٨١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٣٢٢٣:٤٠:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:١٩٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٢:٤٣١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤٠:٠٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٢:٤٨١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهدادبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهدادبازار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شهدادبازار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهدادبازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادبازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شهدادبازار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١١:٥٠١١:٣٨:٣٧١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٢:٥٣٢٢:٥٩:٣٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١١:٣٠١١:٣٨:٤٩١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٣:٣٦٢٢:٥٩:٥١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١١:٠٨١١:٣٩:٠٠١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٤:١٩٢٣:٠٠:٠٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٠:٤٥١١:٣٩:١١١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٥:٠٢٢٣:٠٠:١٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٠:٢٠١١:٣٩:٢١١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٥:٤٥٢٣:٠٠:٣٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٠٩:٥٤١١:٣٩:٣٠١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٦:٢٧٢٣:٠٠:٤٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٠٩:٢٦١١:٣٩:٣٨١٧:١٠:٠٦١٧:٢٧:٠٩٢٣:٠٠:٥٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٤:٥١:٤٣٠٦:٠٨:٥٧١١:٣٩:٤٥١٧:١٠:٤٩١٧:٢٧:٥١٢٣:٠١:٠٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٤:٥١:١٩٠٦:٠٨:٢٧١١:٣٩:٥١١٧:١١:٣٢١٧:٢٨:٣٣٢٣:٠١:١٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٠٧:٥٦١١:٣٩:٥٧١٧:١٢:١٥١٧:٢٩:١٤٢٣:٠١:٢٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٧:٢٣١١:٤٠:٠٢١٧:١٢:٥٨١٧:٢٩:٥٤٢٣:٠١:٢٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٦:٤٩١١:٤٠:٠٦١٧:١٣:٤٠١٧:٣٠:٣٥٢٣:٠١:٣٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٦:١٤١١:٤٠:٠٩١٧:١٤:٢١١٧:٣١:١٤٢٣:٠١:٤٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٥:٣٧١١:٤٠:١١١٧:١٥:٠٣١٧:٣١:٥٤٢٣:٠١:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٥:٠٠١١:٤٠:١٢١٧:١٥:٤٤١٧:٣٢:٣٣٢٣:٠١:٥١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٤:٢١١١:٤٠:١٣١٧:١٦:٢٤١٧:٣٣:١٢٢٣:٠١:٥٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٣:٤١١١:٤٠:١٣١٧:١٧:٠٤١٧:٣٣:٥٠٢٣:٠١:٥٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٣:٠٠١١:٤٠:١٢١٧:١٧:٤٤١٧:٣٤:٢٩٢٣:٠١:٥٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٢:١٨١١:٤٠:١١١٧:١٨:٢٣١٧:٣٥:٠٦٢٣:٠١:٥٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠١:٣٥١١:٤٠:٠٩١٧:١٩:٠٢١٧:٣٥:٤٤٢٣:٠١:٥٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٠:٥١١١:٤٠:٠٦١٧:١٩:٤٠١٧:٣٦:٢١٢٣:٠١:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٠:٠٦١١:٤٠:٠٢١٧:٢٠:١٨١٧:٣٦:٥٧٢٣:٠١:٥٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٤٣:٣٥٠٥:٥٩:٢٠١١:٣٩:٥٨١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٧:٣٣٢٣:٠١:٥٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٤٢:٥٢٠٥:٥٨:٣٣١١:٣٩:٥٣١٧:٢١:٣٣١٧:٣٨:٠٩٢٣:٠١:٥١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٤٢:٠٩٠٥:٥٧:٤٥١١:٣٩:٤٧١٧:٢٢:١٠١٧:٣٨:٤٥٢٣:٠١:٤٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٤١:٢٥٠٥:٥٦:٥٦١١:٣٩:٤١١٧:٢٢:٤٧١٧:٣٩:٢٠٢٣:٠١:٤٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٠:٣٩٠٥:٥٦:٠٦١١:٣٩:٣٤١٧:٢٣:٢٣١٧:٣٩:٥٥٢٣:٠١:٣٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٣٩:٥٣٠٥:٥٥:١٦١١:٣٩:٢٧١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٠:٢٩٢٣:٠١:٣٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٣٩:٠٥٠٥:٥٤:٢٤١١:٣٩:١٨١٧:٢٤:٣٣١٧:٤١:٠٣٢٣:٠١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهدادبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شهدادبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهدادبازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادبازار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادبازار

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهدادبازار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهدادبازار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادبازار

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٣:٢٣١١:٣٧:٠٧١٧:٠١:٠٣١٧:١٨:٢٨٢٢:٥٧:٤٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٣:١٢١١:٣٧:٢٤١٧:٠١:٤٩١٧:١٩:١٣٢٢:٥٨:٠٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:١٢:٥٨١١:٣٧:٤٠١٧:٠٢:٣٥١٧:١٩:٥٧٢٢:٥٨:٢٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٢:٤٤١١:٣٧:٥٥١٧:٠٣:٢١١٧:٢٠:٤١٢٢:٥٨:٤٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٢:٢٧١١:٣٨:١٠١٧:٠٤:٠٧١٧:٢١:٢٥٢٢:٥٩:٠٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٢:١٠١١:٣٨:٢٤١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٢:٠٩٢٢:٥٩:٢٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١١:٥٠١١:٣٨:٣٧١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٢:٥٣٢٢:٥٩:٣٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١١:٣٠١١:٣٨:٤٩١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٣:٣٦٢٢:٥٩:٥١
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١١:٠٨١١:٣٩:٠٠١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٤:١٩٢٣:٠٠:٠٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٠:٤٥١١:٣٩:١١١٧:٠٧:٥٣١٧:٢٥:٠٢٢٣:٠٠:١٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٠:٢٠١١:٣٩:٢١١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٥:٤٥٢٣:٠٠:٣٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٠٩:٥٤١١:٣٩:٣٠١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٦:٢٧٢٣:٠٠:٤٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٠٩:٢٦١١:٣٩:٣٨١٧:١٠:٠٦١٧:٢٧:٠٩٢٣:٠٠:٥٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:٠٨:٥٧١١:٣٩:٤٥١٧:١٠:٤٩١٧:٢٧:٥١٢٣:٠١:٠٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:٠٨:٢٧١١:٣٩:٥١١٧:١١:٣٢١٧:٢٨:٣٣٢٣:٠١:١٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٠٧:٥٦١١:٣٩:٥٧١٧:١٢:١٥١٧:٢٩:١٤٢٣:٠١:٢٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٧:٢٣١١:٤٠:٠٢١٧:١٢:٥٨١٧:٢٩:٥٤٢٣:٠١:٢٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٦:٤٩١١:٤٠:٠٦١٧:١٣:٤٠١٧:٣٠:٣٥٢٣:٠١:٣٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٠٦:١٤١١:٤٠:٠٩١٧:١٤:٢١١٧:٣١:١٤٢٣:٠١:٤٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٠٥:٣٧١١:٤٠:١١١٧:١٥:٠٣١٧:٣١:٥٤٢٣:٠١:٤٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٥:٠٠١١:٤٠:١٢١٧:١٥:٤٤١٧:٣٢:٣٣٢٣:٠١:٥١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٤:٢١١١:٤٠:١٣١٧:١٦:٢٤١٧:٣٣:١٢٢٣:٠١:٥٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٣:٤١١١:٤٠:١٣١٧:١٧:٠٤١٧:٣٣:٥٠٢٣:٠١:٥٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٠٣:٠٠١١:٤٠:١٢١٧:١٧:٤٤١٧:٣٤:٢٩٢٣:٠١:٥٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٢:١٨١١:٤٠:١١١٧:١٨:٢٣١٧:٣٥:٠٦٢٣:٠١:٥٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠١:٣٥١١:٤٠:٠٩١٧:١٩:٠٢١٧:٣٥:٤٤٢٣:٠١:٥٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٠٠:٥١١١:٤٠:٠٦١٧:١٩:٤٠١٧:٣٦:٢١٢٣:٠١:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٠:٠٦١١:٤٠:٠٢١٧:٢٠:١٨١٧:٣٦:٥٧٢٣:٠١:٥٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٥:٥٩:٢٠١١:٣٩:٥٨١٧:٢٠:٥٦١٧:٣٧:٣٣٢٣:٠١:٥٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٥:٥٨:٣٣١١:٣٩:٥٣١٧:٢١:٣٣١٧:٣٨:٠٩٢٣:٠١:٥١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهدادبازار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادبازار روستای شهدادبازار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شهدادبازار روستای شهدادبازار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهدادبازار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهدادبازار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهدادبازار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهدادبازار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهدادبازار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهدادبازار

روستای شهدادبازار بر روی نقشه

روستای شهدادبازار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهدادبازار
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شهدادبازار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای شهدادبازار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهدادبازار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهدادبازار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهدادبازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شهدادبازار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شهدادبازار
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شهدادبازار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شهدادبازار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهدادبازار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شهدادبازار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شهدادبازار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهدادبازار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو