جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شهاب لیلم

مذکوره | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز شهاب لیلم


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:١٥
اذان ظهر: ١١:٤٣:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٠٥:١٥
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٥١

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شهاب لیلم (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای شهاب لیلم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شهاب لیلم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهاب لیلم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام موسی (ع)
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،‌ انتظار فرج و گشایش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شهاب لیلم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شهاب لیلم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهاب لیلم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شهاب لیلم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شهاب لیلم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شهاب لیلم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٨:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٠٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٥:١٩١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٧:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٥:١١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٥:١٣٠٠:٠٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٤:١١١٢:٥٥:٠٤١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٠٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٤:٥٧١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٠٦:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٤:٥١١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:٠٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٤:٤٥١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٦:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٩:٥٤١٢:٥٤:٤٠١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٦:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٤:٣٦١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:٤٥٠٠:٠٥:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥٤:٣٢١٩:٥١:٤٢٢٠:١١:٤٠٠٠:٠٥:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٣٥٠٠:٠٥:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:١١٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٤:٢٥١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٣:٢٩٠٠:٠٥:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥١٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٤:٢٣١٩:٥٤:١٦٢٠:١٤:٢٤٠٠:٠٤:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٣٣٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥٤:٢١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٥:١٨٠٠:٠٤:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٤:٢٠١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٦:١٢٠٠:٠٤:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٢:٢١١٢:٥٤:٢٠١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٧:٠٥٠٠:٠٤:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٤٨٠٥:٥١:٣١١٢:٥٤:٢٠١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٥٩٠٠:٠٤:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٣٦٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٤:٢١١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:٠٣:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٩:٥٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:٤٤٠٠:٠٣:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٩:٠٨١٢:٥٤:٢٤٢٠:٠٠:٠٧٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٠٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٨:٢٤١٢:٥٤:٢٦٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:٠٣:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٤٧:٤١١٢:٥٤:٢٩٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٠٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٤٧:٠٠١٢:٥٤:٣٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٣:١٠٠٠:٠٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٤٦:٢٠١٢:٥٤:٣٧٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٠٣:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٤٥:٤٢١٢:٥٤:٤١٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٠٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٥٩٠٥:٤٥:٠٦١٢:٥٤:٤٦٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٠٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:٠٣٠٥:٤٤:٣١١٢:٥٤:٥٢٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٠٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهاب لیلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهاب لیلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شهاب لیلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شهاب لیلم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شهاب لیلم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شهاب لیلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهاب لیلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شهاب لیلم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای شهاب لیلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شهاب لیلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شهاب لیلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شهاب لیلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهاب لیلم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهاب لیلم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شهاب لیلم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شهاب لیلم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهاب لیلم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤٢:١٥١١:٤٣:٥٨١٦:٤٥:٢٢١٧:٠٥:١٥٢٢:٥٩:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٤٣:١٥١١:٤٤:١٤١٦:٤٤:٥٤١٧:٠٤:٤٩٢٣:٠٠:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٤٤:١٥١١:٤٤:٣٠١٦:٤٤:٢٨١٧:٠٤:٢٦٢٣:٠٠:١٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٥:١٥١١:٤٤:٤٨١٦:٤٤:٠٤١٧:٠٤:٠٥٢٣:٠٠:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٦:١٤١١:٤٥:٠٧١٦:٤٣:٤٣١٧:٠٣:٤٥٢٣:٠٠:٤٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٧:١٣١١:٤٥:٢٦١٦:٤٣:٢٣١٧:٠٣:٢٨٢٣:٠١:٠٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٨:١١١١:٤٥:٤٦١٦:٤٣:٠٥١٧:٠٣:١٢٢٣:٠١:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٩:٠٨١١:٤٦:٠٦١٦:٤٢:٤٩١٧:٠٢:٥٩٢٣:٠١:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٦٠٦:٥٠:٠٥١١:٤٦:٢٨١٦:٤٢:٣٥١٧:٠٢:٤٧٢٣:٠١:٥١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٥١:٠٢١١:٤٦:٥٠١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٢:٣٧٢٣:٠٢:٠٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٥١:٥٧١١:٤٧:١٢١٦:٤٢:١٤١٧:٠٢:٣٠٢٣:٠٢:٢٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٥٢:٥٢١١:٤٧:٣٥١٦:٤٢:٠٦١٧:٠٢:٢٤٢٣:٠٢:٤٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٣:٤٦١١:٤٧:٥٩١٦:٤٢:٠٠١٧:٠٢:٢٠٢٣:٠٣:٠٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٥٤:٣٩١١:٤٨:٢٣١٦:٤١:٥٧١٧:٠٢:١٨٢٣:٠٣:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٥:٣١١١:٤٨:٤٨١٦:٤١:٥٥١٧:٠٢:١٨٢٣:٠٣:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٦:٢٢١١:٤٩:١٤١٦:٤١:٥٦١٧:٠٢:٢٠٢٣:٠٤:١٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٣٠٦:٥٧:١٢١١:٤٩:٤٠١٦:٤١:٥٨١٧:٠٢:٢٤٢٣:٠٤:٣٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٨:٠١١١:٥٠:٠٦١٦:٤٢:٠٢١٧:٠٢:٣٠٢٣:٠٥:٠١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٨:٤٩١١:٥٠:٣٣١٦:٤٢:٠٩١٧:٠٢:٣٨٢٣:٠٥:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٩:٣٥١١:٥١:٠٠١٦:٤٢:١٧١٧:٠٢:٤٧٢٣:٠٥:٥١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٧:٠٠:٢٠١١:٥١:٢٨١٦:٤٢:٢٨١٧:٠٢:٥٩٢٣:٠٦:١٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٧:٠١:٠٥١١:٥١:٥٦١٦:٤٢:٤٠١٧:٠٣:١٣٢٣:٠٦:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٤٠٧:٠١:٤٧١١:٥٢:٢٤١٦:٤٢:٥٥١٧:٠٣:٢٨٢٣:٠٧:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٧:٠٢:٢٩١١:٥٢:٥٢١٦:٤٣:١١١٧:٠٣:٤٥٢٣:٠٧:٣٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٧:٠٣:٠٩١١:٥٣:٢١١٦:٤٣:٣٠١٧:٠٤:٠٤٢٣:٠٨:٠٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٧٠٧:٠٣:٤٧١١:٥٣:٥٠١٦:٤٣:٥٠١٧:٠٤:٢٥٢٣:٠٨:٣١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٧:٠٤:٢٤١١:٥٤:٢٠١٦:٤٤:١٢١٧:٠٤:٤٨٢٣:٠٨:٥٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٥:٠٠١١:٥٤:٤٩١٦:٤٤:٣٧١٧:٠٥:١٣٢٣:٠٩:٢٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠٥:٣٤١١:٥٥:١٩١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٥:٣٩٢٣:٠٩:٥٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٦:٠٧١١:٥٥:٤٩١٦:٤٥:٣١١٧:٠٦:٠٧٢٣:١٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شهاب لیلم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهاب لیلم روستای شهاب لیلم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شهاب لیلم روستای شهاب لیلم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شهاب لیلم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شهاب لیلم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شهاب لیلم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شهاب لیلم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شهاب لیلم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شهاب لیلم

روستای شهاب لیلم بر روی نقشه

روستای شهاب لیلم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شهاب لیلم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شهاب لیلم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شهاب لیلم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شهاب لیلم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای شهاب لیلم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شهاب لیلم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شهاب لیلم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شهاب لیلم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شهاب لیلم دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شهاب لیلم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شهاب لیلم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شهاب لیلم
زمان پخش اذان مستقیم به افق شهاب لیلم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شهاب لیلم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا شهاب لیلم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شهاب لیلم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شهاب لیلم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو