جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شن دشته

دامنکوه | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز شن دشته


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٥٤
اذان ظهر: ١١:٤٦:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٧:٤٩
اذان مغرب: ١٦:٥٨:١٩
نیمه شب: ٢٣:٠١:٤٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شن دشته (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای شن دشته)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شن دشته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شن دشته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
برای فرزند بر پدر حقی است و برای پدر بر فرزند، حقی. حق پدر بر فرزند این است كه: او را در همه چیز اطاعت كند، جز در معصیتِ خداوند سبحان. و حق فرزند بر پدر آن است كه: نام زیبا بر او بگذارد و فرهنگِ سازنده‌ی او را نیكو كند و قرآن را به او تعلیم دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شن دشته

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شن دشته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شن دشته ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شن دشته (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شن دشته ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شن دشته ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٤٥١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:١٧٠٠:٠٣:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٥:٣٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٤:١٢٠٠:٠٣:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠٢:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٣:١٠١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٢:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٢:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٠:٥١١٢:٤٩:٢١١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٩:٤٣١٢:٤٩:١٣١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠١:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠١:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٧:٣١١٢:٤٨:٥٩١٩:٤١:٠٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠١:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٨:٥٣١٩:٤١:٥٢٢٠:٠١:٣٢٠٠:٠٠:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٠:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٠٠:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٨:٣٧١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٤:١٦٠٠:٠٠:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٥٢:٢١١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٥:١١٢٣:٥٩:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥١:٢٣١٢:٤٨:٣٠١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٦:٠٥٢٣:٥٩:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠٦٠٥:٥٠:٢٦١٢:٤٨:٢٧١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:٥٩٢٣:٥٩:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٩:٣١١٢:٤٨:٢٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٧:٥٣٢٣:٥٩:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٨:٣٦١٢:٤٨:٢٣١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٨:٤٧٢٣:٥٨:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤٨:٢٢١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٩:٤٠٢٣:٥٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤٦:٥٢١٢:٤٨:٢٢١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٣٣٢٣:٥٨:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٦:٠٢١٢:٤٨:٢٢١٩:٥١:١٠٢٠:١١:٢٦٢٣:٥٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٣٦٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٨:٢٢١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٢:١٩٢٣:٥٨:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٨:٢٤١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٣:١١٢٣:٥٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٨:٢٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٤:٠٣٢٣:٥٧:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:١١٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٤:٥٤٢٣:٥٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٠٧٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٨:٣١١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٧:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٤١:٣٤١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:٣٥٢٣:٥٧:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٨:٣٩١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٧:٢٥٢٣:٥٧:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٤٠:١٧١٢:٤٨:٤٣١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٨:١٤٢٣:٥٧:١٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٩:٤١١٢:٤٨:٤٨١٩:٥٨:١٩٢٠:١٩:٠٣٢٣:٥٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شن دشته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شن دشته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شن دشته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شن دشته

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای شن دشته

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای شن دشته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شن دشته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای شن دشته

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤١:٤٠١١:٣٩:٤٨١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٧:٤٣٢٢:٥٥:٢٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٢:٣٨١١:٤٠:٠٨١٦:٣٧:٢٤١٦:٥٧:٢٩٢٢:٥٥:٤٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٣:٣٤١١:٤٠:٢٩١٦:٣٧:١٠١٦:٥٧:١٨٢٢:٥٦:٠٠
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٤:٣٠١١:٤٠:٥١١٦:٣٦:٥٩١٦:٥٧:٠٨٢٢:٥٦:١٩
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٥:٢٥١١:٤١:١٤١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٧:٠١٢٢:٥٦:٣٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٦:٢٠١١:٤١:٣٧١٦:٣٦:٤٢١٦:٥٦:٥٥٢٢:٥٦:٥٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٧:١٣١١:٤٢:٠١١٦:٣٦:٣٧١٦:٥٦:٥٢٢٢:٥٧:١٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٨:٠٦١١:٤٢:٢٥١٦:٣٦:٣٣١٦:٥٦:٥٠٢٢:٥٧:٤٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٨:٥٨١١:٤٢:٥٠١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٦:٥٠٢٢:٥٨:٠٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٩:٤٩١١:٤٣:١٦١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٦:٥٣٢٢:٥٨:٢٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٠:١٧٠٦:٥٠:٣٩١١:٤٣:٤١١٦:٣٦:٣٥١٦:٥٦:٥٧٢٢:٥٨:٤٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٥١:٢٧١١:٤٤:٠٨١٦:٣٦:٤٠١٦:٥٧:٠٣٢٢:٥٩:١١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢١:٤٣٠٦:٥٢:١٥١١:٤٤:٣٥١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٧:١١٢٢:٥٩:٣٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٥٣:٠١١١:٤٥:٠٢١٦:٣٦:٥٥١٦:٥٧:٢١٢٣:٠٠:٠١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥٣:٤٧١١:٤٥:٢٩١٦:٣٧:٠٦١٦:٥٧:٣٢٢٣:٠٠:٢٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥٤:٣٠١١:٤٥:٥٧١٦:٣٧:١٨١٦:٥٧:٤٦٢٣:٠٠:٥٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٥:١٣١١:٤٦:٢٦١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٨:٠٢٢٣:٠١:١٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٥:٥٤١١:٤٦:٥٤١٦:٣٧:٤٩١٦:٥٨:١٩٢٣:٠١:٤٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥٦:٣٤١١:٤٧:٢٣١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٨:٣٨٢٣:٠٢:١٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٧:١٣١١:٤٧:٥٢١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٨:٥٩٢٣:٠٢:٤١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٧:٥٠١١:٤٨:٢٢١٦:٣٨:٥١١٦:٥٩:٢٢٢٣:٠٣:١٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٨:٢٥١١:٤٨:٥١١٦:٣٩:١٥١٦:٥٩:٤٧٢٣:٠٣:٣٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٩:٠٠١١:٤٩:٢١١٦:٣٩:٤١١٧:٠٠:١٣٢٣:٠٤:٠٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٩:٣٢١١:٤٩:٥١١٦:٤٠:٠٩١٧:٠٠:٤١٢٣:٠٤:٣٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٩:٠٤٠٧:٠٠:٠٣١١:٥٠:٢١١٦:٤٠:٣٨١٧:٠١:١١٢٣:٠٥:٠٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٩:٣٤٠٧:٠٠:٣٢١١:٥٠:٥١١٦:٤١:١٠١٧:٠١:٤٢٢٣:٠٥:٣٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٠:٠٢٠٧:٠٠:٥٩١١:٥١:٢٠١٦:٤١:٤٣١٧:٠٢:١٥٢٣:٠٦:٠٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٠:٢٩٠٧:٠١:٢٥١١:٥١:٥٠١٦:٤٢:١٨١٧:٠٢:٥٠٢٣:٠٦:٣٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٠:٥٤٠٧:٠١:٤٩١١:٥٢:٢٠١٦:٤٢:٥٤١٧:٠٣:٢٦٢٣:٠٧:٠٦
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣١:١٨٠٧:٠٢:١١١١:٥٢:٥٠١٦:٤٣:٣٢١٧:٠٤:٠٣٢٣:٠٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شن دشته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شن دشته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شن دشته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شن دشته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شن دشته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شن دشته

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شن دشته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شن دشته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شن دشته

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٥:٤٦١١:٣٧:٥٩١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٩:٤٣٢٢:٥٤:٠١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٦:٤٦١١:٣٨:١٥١٦:٣٩:٢٧١٦:٥٩:١٨٢٢:٥٤:١٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٧:٤٦١١:٣٨:٣٢١٦:٣٩:٠١١٦:٥٨:٥٥٢٢:٥٤:٢٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٨:٤٥١١:٣٨:٥٠١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٨:٣٤٢٢:٥٤:٤٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٩:٤٤١١:٣٩:٠٨١٦:٣٨:١٦١٦:٥٨:١٥٢٢:٥٤:٥٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٤٠:٤٢١١:٣٩:٢٨١٦:٣٧:٥٧١٦:٥٧:٥٨٢٢:٥٥:١٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤١:٤٠١١:٣٩:٤٨١٦:٣٧:٣٩١٦:٥٧:٤٣٢٢:٥٥:٢٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٢:٣٨١١:٤٠:٠٨١٦:٣٧:٢٤١٦:٥٧:٢٩٢٢:٥٥:٤٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٣:٣٤١١:٤٠:٢٩١٦:٣٧:١٠١٦:٥٧:١٨٢٢:٥٦:٠٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٤:٣٠١١:٤٠:٥١١٦:٣٦:٥٩١٦:٥٧:٠٨٢٢:٥٦:١٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٥:٢٥١١:٤١:١٤١٦:٣٦:٤٩١٦:٥٧:٠١٢٢:٥٦:٣٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٦:٢٠١١:٤١:٣٧١٦:٣٦:٤٢١٦:٥٦:٥٥٢٢:٥٦:٥٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٧:١٣١١:٤٢:٠١١٦:٣٦:٣٧١٦:٥٦:٥٢٢٢:٥٧:١٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٨:٠٦١١:٤٢:٢٥١٦:٣٦:٣٣١٦:٥٦:٥٠٢٢:٥٧:٤٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٧٠٦:٤٨:٥٨١١:٤٢:٥٠١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٦:٥٠٢٢:٥٨:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٩:٤٩١١:٤٣:١٦١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٦:٥٣٢٢:٥٨:٢٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٧٠٦:٥٠:٣٩١١:٤٣:٤١١٦:٣٦:٣٥١٦:٥٦:٥٧٢٢:٥٨:٤٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٥١:٢٧١١:٤٤:٠٨١٦:٣٦:٤٠١٦:٥٧:٠٣٢٢:٥٩:١١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٣٠٦:٥٢:١٥١١:٤٤:٣٥١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٧:١١٢٢:٥٩:٣٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٥٣:٠١١١:٤٥:٠٢١٦:٣٦:٥٥١٦:٥٧:٢١٢٣:٠٠:٠١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٥٣:٤٧١١:٤٥:٢٩١٦:٣٧:٠٦١٦:٥٧:٣٢٢٣:٠٠:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥٤:٣٠١١:٤٥:٥٧١٦:٣٧:١٨١٦:٥٧:٤٦٢٣:٠٠:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٥:١٣١١:٤٦:٢٦١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٨:٠٢٢٣:٠١:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٥:٥٤١١:٤٦:٥٤١٦:٣٧:٤٩١٦:٥٨:١٩٢٣:٠١:٤٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥٦:٣٤١١:٤٧:٢٣١٦:٣٨:٠٨١٦:٥٨:٣٨٢٣:٠٢:١٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٥٧:١٣١١:٤٧:٥٢١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٨:٥٩٢٣:٠٢:٤١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٧:٥٠١١:٤٨:٢٢١٦:٣٨:٥١١٦:٥٩:٢٢٢٣:٠٣:١٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٨:٢٥١١:٤٨:٥١١٦:٣٩:١٥١٦:٥٩:٤٧٢٣:٠٣:٣٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٩:٠٠١١:٤٩:٢١١٦:٣٩:٤١١٧:٠٠:١٣٢٣:٠٤:٠٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٩:٣٢١١:٤٩:٥١١٦:٤٠:٠٩١٧:٠٠:٤١٢٣:٠٤:٣٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شن دشته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شن دشته روستای شن دشته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای شن دشته روستای شن دشته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شن دشته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شن دشته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شن دشته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شن دشته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شن دشته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شن دشته

روستای شن دشته بر روی نقشه

روستای شن دشته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شن دشته

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شن دشته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شن دشته
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای شن دشته + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای شن دشته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شن دشته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شن دشته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شن دشته رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شن دشته دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شن دشته
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شن دشته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شن دشته
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شن دشته
زمان پخش اذان زنده به افق شن دشته
جدول اوقات شرعی امروز فردا شن دشته دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شن دشته

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شن دشته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو