جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شمیل

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز شمیل


اذان صبح: ٠٤:١٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٥٩:١٣
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٤٠

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شمیل (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر شمیل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شمیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شمیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
در مدارس، اندك نشانی از آموزش اندیشه كردن نمی توان یافت؛ حتی در دانشگاه ها؛ حتی در میان شناخته ترین فیلسوفان؛ آری می بینم كه منطق به عنوان یك نظریه، كار و تكنیك دارد به سستی می گراید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شمیل

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شمیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شمیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شمیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شمیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شمیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٨:٢٠١٢:٤٠:٢٧١٩:١٢:٥٧١٩:٣٠:١٣٢٣:٥٩:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٧:٢٧١٢:٤٠:١٧١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:٤٩٢٣:٥٩:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٦:٣٥١٢:٤٠:٠٨١٩:١٤:٠٤١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٨:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٥:٤٣١٢:٣٩:٥٩١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٠١٢٣:٥٨:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٤:٥٢١٢:٣٩:٥١١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٣٧٢٣:٥٨:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٤:٠٣١٢:٣٩:٤٣١٩:١٥:٤٦١٩:٣٣:١٣٢٣:٥٨:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٣:١٤١٢:٣٩:٣٦١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٢:٢٦١٢:٣٩:٢٩١٩:١٦:٥٥١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٧:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠١:٣٩١٢:٣٩:٢٣١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥٧:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٠:٥٣١٢:٣٩:١٧١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٣٩٢٣:٥٧:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٠:٠٨١٢:٣٩:١٢١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:١٥٢٣:٥٧:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٩:٢٥١٢:٣٩:٠٨١٩:١٩:١٢١٩:٣٦:٥٢٢٣:٥٦:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٩:٠٤١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٢٩٢٣:٥٦:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٠٦٢٣:٥٦:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٧:٢٠١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٦:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٨:٥٥١٩:٢١:٣١١٩:٣٩:١٩٢٣:٥٦:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١١٠٥:٥٦:٠٢١٢:٣٨:٥٤١٩:٢٢:٠٥١٩:٣٩:٥٦٢٣:٥٦:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٥:٢٥١٢:٣٨:٥٢١٩:٢٢:٤٠١٩:٤٠:٣٣٢٣:٥٦:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٤:٤٩١٢:٣٨:٥٢١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:١٠٢٣:٥٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٤:١٤١٢:٣٨:٥٢١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٥:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣٨:٥٣١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٢٣٢٣:٥٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٨:٥٤١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٣:٠٠٢٣:٥٥:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٨:٥٦١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:٣٦٢٣:٥٥:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٤٢٠٥:٥٢:٠٧١٢:٣٨:٥٨١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٥:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٩:٠١١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٤٩٢٣:٥٥:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥١:١١١٢:٣٩:٠٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥٥:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٠١٢٣:٥٥:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٩:١٣١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٣٦٢٣:٥٥:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٩:٥٧١٢:٣٩:١٨١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:١١٢٣:٥٥:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شمیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شمیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شمیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شمیل

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شمیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شمیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شمیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شمیل

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر شمیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شمیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شمیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شمیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شمیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شمیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر شمیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شمیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شمیل

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣٩:١٠١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥٥:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٩:١٤١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:٤٤٢٣:٥٥:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٩:٥٢١٢:٣٩:١٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:١٩٢٣:٥٥:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٥٤٢٣:٥٥:٢٤
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٩:٣١١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٢٨٢٣:٥٥:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٩:٣٨١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠٢٢٣:٥٥:٢٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٩:٤٥١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٣٥٢٣:٥٥:٢٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٩:٥٣١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٠٨٢٣:٥٥:٣١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٨٠٥:٤٨:٠١١٢:٤٠:٠١١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٥:٣٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٠:٠٩١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٣٢٣:٥٥:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٧:٣٤١٢:٤٠:١٨١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٤٥٢٣:٥٥:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:١٦٢٣:٥٥:٤٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٧:١٣١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٤٦٢٣:٥٥:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤٠:٤٧١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:١٥٢٣:٥٥:٥٩
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٦:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٦:٥١١٢:٤١:٠٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:١٣٢٣:٥٦:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٦:٤٦١٢:٤١:٢٠١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٦:٢١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٦:٤٣١٢:٤١:٣١١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٥:٠٧٢٣:٥٦:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٦:٤١١٢:٤١:٤٣١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥٦:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤١:٥٤١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٥٨٢٣:٥٦:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٢:٠٦١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٢٢٢٣:٥٦:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٦:٤١١٢:٤٢:١٩١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٤٥٢٣:٥٧:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٤٦:٤٤١٢:٤٢:٣١١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٠٧٢٣:٥٧:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٤٦:٤٨١٢:٤٢:٤٤١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٧:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٦:٥٣١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٤٨٢٣:٥٧:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٣:٠٩١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٧:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥٨:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٧:١٥١٢:٤٣:٣٥١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٤٢٢٣:٥٨:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٧:٢٥١٢:٤٣:٤٨١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٥٨٢٣:٥٨:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٤:٠١١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:١٣٢٣:٥٨:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٧:٤٧١٢:٤٤:١٤١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:٢٧٢٣:٥٨:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شمیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شمیل شهر شمیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شمیل شهر شمیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شمیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شمیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر شمیل

شمیل (بندرعباس)، روستایی از توابع بخش شمیل شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان ایران است.که در شمال شرق استان بین شهرستان میناب و بندرعباس و در ۸۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد

شهر شمیل در ویکیپدیا

شهر شمیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شمیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شمیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شمیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شمیل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شمیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شمیل
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شمیل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر شمیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شمیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شمیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شمیل رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق شمیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شمیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شمیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شمیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شمیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شمیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شمیل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شمیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شمیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو