جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شمش

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز شمش


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٥١:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٠٧

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شمش (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر شمش)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شمش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شمش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
كسى كه بینش و عقل خود را به كمال نرساند ـ و در رُكود فكرى و فرهنگى بسر برد ـ به سادگى در هلاكت و گمراهى و سقوط قرار خواهد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شمش

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شمش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شمش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شمش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شمش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شمش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١١:٠٢١٢:٤٧:٤٤١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٥١٠٠:٠٤:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٠:٠٢١٢:٤٧:٣٤١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٣٣٠٠:٠٤:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٧:٢٥١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:١٦٠٠:٠٤:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤٧:١٦١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٥٩٠٠:٠٤:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٧:٠٧١٢:٤٧:٠٨١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠٣:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٢٦٠٠:٠٣:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٥:١٥١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٠٩٠٠:٠٣:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٦:٤٦١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:٥٢٠٠:٠٣:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٣٥٠٠:٠٢:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٢:٣٥١٢:٤٦:٣٤١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:١٨٠٠:٠٢:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٦:٢٩١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٠٢٠٠:٠٢:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٢:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٠:٠٥١٢:٤٦:٢١١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٢٨٠٠:٠١:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٩:١٧١٢:٤٦:١٧١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:١١٠٠:٠١:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٨:٣٠١٢:٤٦:١٤١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠١:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤٦:١٢١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠١:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٧:٠٠١٢:٤٦:١٠١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٢١٠٠:٠١:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٦:١٨١٢:٤٦:٠٩١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠١:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٦:٠٩١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠٠:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٤:٥٦١٢:٤٦:٠٩١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:٢٩٠٠:٠٠:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٦:٠٩١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:١١٠٠:٠٠:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٣:٣٩١٢:٤٦:١١١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٣:٠٢١٢:٤٦:١٣١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٠:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٦:١٥١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥١:٥٤١٢:٤٦:١٨١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:٥٩٠٠:٠٠:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٦:٢١١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٠٠:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٦:٢٦١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠١:٢١٠٠:٠٠:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:١١٠٥:٥٠:٢١١٢:٤٦:٣٠١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٠:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٩:٥٣١٢:٤٦:٣٥١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٠٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شمش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شمش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شمش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شمش

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شمش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شمش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شمش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر شمش

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر شمش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شمش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر شمش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شمش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شمش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شمش

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر شمش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شمش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شمش

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٠:٤٤١٢:٤٦:٢٧١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٠:١٥
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٠:١٤١٢:٤٦:٣١١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٠:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٥١٠٠:٠٠:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٩:٢٠١٢:٤٦:٤٢١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٠٠:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٦:٤٨١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٠٠:٠٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٦:٥٥١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٤٧٠٠:٠٠:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٨:١٠١٢:٤٧:٠٢١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٠:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٧:٤٩١٢:٤٧:٠٩١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٠:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٧:٣٠١٢:٤٧:١٨١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٠٠:١٣
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٧:١٣١٢:٤٧:٢٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:١٤٠٠:٠٠:١٦
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤٧:٣٥١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٠٠:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٧:٤٤١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٠:٢٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٦:٢٩١٢:٤٧:٥٤١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٠:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٨:٠٤١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:٣١٠٠:٠٠:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠٣٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٨:١٥١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٠:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٥:٥٨١٢:٤٨:٢٥١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٠:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٥:٥١١٢:٤٨:٣٧١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٠:٥٣
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٨:٤٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٣٣٠٠:٠١:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٥:٤١١٢:٤٨:٥٩١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:٠١٠٠:٠١:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٥:٣٨١٢:٤٩:١١١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٢٨٠٠:٠١:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤٩:٢٣١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠١:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:١٩٠٠:٠١:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٩:٤٨١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٤٣٠٠:٠١:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٥:٣٩١٢:٥٠:٠٠١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٤:٠٥٠٠:٠١:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٥:٤٣١٢:٥٠:١٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢٧٠٠:٠٢:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٥:٤٨١٢:٥٠:٢٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٤٧٠٠:٠٢:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٥:٥٥١٢:٥٠:٣٩١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:٠٦٠٠:٠٢:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٦:٠٢١٢:٥٠:٥٢١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٢٣٠٠:٠٢:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٦:١١١٢:٥١:٠٤١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٤٠٠٠:٠٢:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٦:٢٢١٢:٥١:١٧١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٥٥٠٠:٠٣:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٦:٣٣١٢:٥١:٣٠١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٠٩٠٠:٠٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شمش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شمش شهر شمش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر شمش شهر شمش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شمش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شمش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر شمش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شمش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شمش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شمش

شهر شمش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شمش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شمش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شمش
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر شمش + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر شمش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شمش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شمش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شمش رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شمش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شمش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شمش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شمش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شمش
افق شرعی امروز فردا شمش دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شمش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شمش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شمش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو