جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شمش

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز شمش

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٠
اذان ظهر: ١١:٣٤:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:١١:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٤:٤٥

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شمش (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر شمش)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شمش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شمش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
گسترش شهر، تا زمانی كه یكپارچگی آن را به خطر نیندازد، مجاز است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شمش

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شمش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شمش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شمش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شمش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شمش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٠:٠٤١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:٥٩٠٠:٠٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٠٣١٢:٤٩:٤٩١٩:١٨:٠٤١٩:٣٥:٤٠٠٠:٠٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٠:٥٦١٢:٤٩:٣٥١٩:١٨:٤٤١٩:٣٦:٢٢٠٠:٠٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٤٨١٢:٤٩:٢١١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٠٣٠٠:٠٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٨:٤٢١٢:٤٩:٠٨١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٤٥٠٠:٠٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٧:٣٦١٢:٤٨:٥٥١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٢٧٠٠:٠٦:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٦:٣١١٢:٤٨:٤٢١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٠٨٠٠:٠٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٥:٢٦١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٢:٠٢١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٦:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٤:٢٢١٢:٤٨:١٨١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٣٢٠٠:٠٥:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٣:١٩١٢:٤٨:٠٧١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:١٥٠٠:٠٥:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٢:١٧١٢:٤٧:٥٦١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٥٧٠٠:٠٥:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١١:١٦١٢:٤٧:٤٥١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٤٠٠٠:٠٤:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٠:١٥١٢:٤٧:٣٥١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٢٢٠٠:٠٤:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٩:١٦١٢:٤٧:٢٦١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٠٥٠٠:٠٤:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٨:١٧١٢:٤٧:١٧١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٤:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٧:١٩١٢:٤٧:٠٨١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٣٠٠٠:٠٣:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:١٤٠٠:٠٣:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٥:٢٧١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٣:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٤:٣٢١٢:٤٦:٤٦١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٧:٤٠٠٠:٠٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٢٣٠٠:٠٢:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤٦:٣٤١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:٠٦٠٠:٠٢:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٦:٢٩١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٥٠٠٠:٠٢:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٦:٢٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٣٣٠٠:٠٢:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٠:١٥١٢:٤٦:٢٠١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:١٧٠٠:٠١:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٩:٢٧١٢:٤٦:١٧١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠١:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٨:٤١١٢:٤٦:١٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٤٣٠٠:٠١:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤٦:١٢١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠١:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٧:١١١٢:٤٦:١٠١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:١٠٠٠:٠١:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٤٦:٠٩١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠١:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شمش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شمش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شمش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شمش

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شمش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شمش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شمش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر شمش

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شمش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شمش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر شمش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شمش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شمش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شمش

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر شمش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شمش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شمش

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شمش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شمش شهر شمش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شمش شهر شمش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شمش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شمش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شمش

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شمش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شمش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شمش

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٣٨:٠٩١١:٤٢:٢٤١٧:٤٦:١٠١٨:٠٣:١٧٢٣:٠٢:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٣٨:٤٤١١:٤٢:٠٣١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٢:٠٠٢٣:٠٢:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٣٩:٢٠١١:٤١:٤٢١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٠:٤٢٢٣:٠٢:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٣٩:٥٥١١:٤١:٢١١٧:٤٢:١٩١٧:٥٩:٢٥٢٣:٠١:٥٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٤٠:٣١١١:٤١:٠١١٧:٤١:٠٢١٧:٥٨:٠٩٢٣:٠١:٣٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٤١:٠٦١١:٤٠:٤٠١٧:٣٩:٤٦١٧:٥٦:٥٢٢٣:٠١:١٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤١:٤٢١١:٤٠:٢٠١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٥:٣٦٢٣:٠٠:٥٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٢:١٩١١:٤٠:٠٠١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:٢٠٢٣:٠٠:٣٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٢:٥٥١١:٣٩:٤٠١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٣:٠٥٢٣:٠٠:١٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٣:٣١١١:٣٩:٢١١٧:٣٤:٤٣١٧:٥١:٥٠٢٢:٥٩:٥٨
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٤٤:٠٨١١:٣٩:٠٢١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٠:٣٥٢٢:٥٩:٤٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٤:٤٥١١:٣٨:٤٣١٧:٣٢:١٣١٧:٤٩:٢١٢٢:٥٩:٢١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٥:٢٣١١:٣٨:٢٤١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٨:٠٧٢٢:٥٩:٠٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٤٦:٠٠١١:٣٨:٠٦١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٦:٥٤٢٢:٥٨:٤٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٤٦:٣٨١١:٣٧:٤٨١٧:٢٨:٣٢١٧:٤٥:٤١٢٢:٥٨:٢٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٤٧:١٦١١:٣٧:٣١١٧:٢٧:١٩١٧:٤٤:٢٩٢٢:٥٨:١٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٥:٤٧:٥٥١١:٣٧:١٤١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٣:١٨٢٢:٥٧:٥٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٤٨:٣٤١١:٣٦:٥٨١٧:٢٤:٥٥١٧:٤٢:٠٧٢٢:٥٧:٣٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٥:٤٩:١٣١١:٣٦:٤٢١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٠:٥٧٢٢:٥٧:١٩
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٤٩:٥٣١١:٣٦:٢٦١٧:٢٢:٣٣١٧:٣٩:٤٧٢٢:٥٧:٠٣
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٠:٣٣١١:٣٦:١١١٧:٢١:٢٤١٧:٣٨:٣٨٢٢:٥٦:٤٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٥:٥١:١٣١١:٣٥:٥٧١٧:٢٠:١٤١٧:٣٧:٣٠٢٢:٥٦:٣٢
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥١:٥٤١١:٣٥:٤٣١٧:١٩:٠٦١٧:٣٦:٢٣٢٢:٥٦:١٧
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٢:٣٥١١:٣٥:٣٠١٧:١٧:٥٨١٧:٣٥:١٧٢٢:٥٦:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٣:١٧١١:٣٥:١٧١٧:١٦:٥٢١٧:٣٤:١١٢٢:٥٥:٤٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٥:٥٣:٥٨١١:٣٥:٠٥١٧:١٥:٤٥١٧:٣٣:٠٦٢٢:٥٥:٣٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٥:٥٤:٤١١١:٣٤:٥٣١٧:١٤:٤٠١٧:٣٢:٠٢٢٢:٥٥:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٢٠٥:٥٥:٢٣١١:٣٤:٤٢١٧:١٣:٣٦١٧:٣٠:٥٩٢٢:٥٥:٠٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٥:٥٦:٠٧١١:٣٤:٣٢١٧:١٢:٣٢١٧:٢٩:٥٧٢٢:٥٤:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٥:٥٦:٥٠١١:٣٤:٢٢١٧:١١:٣٠١٧:٢٨:٥٦٢٢:٥٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شمش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شمش شهر شمش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شمش شهر شمش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شمش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شمش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شمش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شمش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شمش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شمش

شهر شمش بر روی نقشه

شهر شمش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شمش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شمش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شمش
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شمش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر شمش + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر شمش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شمش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شمش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شمش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شمش رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شمش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شمش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شمش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شمش دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شمش
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شمش دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شمش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق شمش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شمش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو