جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شمشیر

شمشیر | پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز شمشیر


اذان صبح: ٠٥:٣١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:١٢
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٩:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٣٨:٥٠
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٠٠

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شمشیر (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای شمشیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای شمشیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمشیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
دانایی بسیار داشتن ما را جوان نگه می دارد، اما بایستی این را نیز برتابیم كه از این بابت ما را پیرتر از آنچه هستیم بپندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شمشیر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شمشیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمشیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شمشیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمشیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شمشیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٨:٤٧١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣٦:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٧:٤٠١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٦:٣٣١٣:٢١:٤٦٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٥:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٥:٢٨١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٥:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٥:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٣٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٣٢:١٧١٣:٢١:١٧٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٠١٠٠:٣٤:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٣١:١٦١٣:٢١:١٠٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٣٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣٠:١٦١٣:٢١:٠٥٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٤٤٠٠:٣٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٩:١٧١٣:٢١:٠٠٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٣:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٨:١٩١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٧:٢٣١٣:٢٠:٥١٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:١٨٠٠:٣٣:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٦:٢٧١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٣٣:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٥:٣٣١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٣:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٤:٤٠١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣٢:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٠:٤١٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٣٢:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٢:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٢:١٠١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٢:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢١:٢٣١٣:٢٠:٤٠٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:١٢٠٠:٣٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢٠:٤٠٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٠٢٠٠:٣١:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٩:٥٣١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤١:٥١٠٠:٣١:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٩:١٠١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣١:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٨:٢٩١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣١:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٧:٤٩١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:١٧٠٠:٣١:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٧:١٠١٣:٢٠:٥٢٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٣١:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٦:٣٣١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣١:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٥:٥٨١٣:٢١:٠١٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣١:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٥:٢٤١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٣١:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٤:٥٢١٣:٢١:١٢٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:١١٠٠:٣١:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمشیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمشیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمشیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شمشیر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شمشیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شمشیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمشیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای شمشیر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای شمشیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شمشیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شمشیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شمشیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمشیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شمشیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای شمشیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمشیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شمشیر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٦:٣٤١٢:٠٨:٤٠١٧:٤٠:١٨١٧:٥٨:٣٦٢٣:٢٧:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٧:٢٧١٢:٠٨:٣٢١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٧:٢٨٢٣:٢٧:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٨:٢١١٢:٠٨:٢٥١٧:٣٨:٠١١٧:٥٦:٢٢٢٣:٢٦:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٩:١٥١٢:٠٨:١٨١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٥:١٧٢٣:٢٦:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٠:٠٩١٢:٠٨:١٢١٧:٣٥:٤٨١٧:٥٤:١٣٢٣:٢٦:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤١:٠٤١٢:٠٨:٠٧١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٣:١٠٢٣:٢٦:٢٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤١:٥٩١٢:٠٨:٠٢١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٢:٠٨٢٣:٢٦:٢٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٢:٥٤١٢:٠٧:٥٩١٧:٣٢:٣٧١٧:٥١:٠٨٢٣:٢٦:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٣:٥٠١٢:٠٧:٥٦١٧:٣١:٣٥١٧:٥٠:٠٩٢٣:٢٦:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٤:٤٥١٢:٠٧:٥٣١٧:٣٠:٣٦١٧:٤٩:١١٢٣:٢٦:٠٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٥:٤٢١٢:٠٧:٥٢١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٨:١٥٢٣:٢٥:٥٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٦:٣٨١٢:٠٧:٥١١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٧:٢٠٢٣:٢٥:٥٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٧:٣٥١٢:٠٧:٥٢١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٦:٢٦٢٣:٢٥:٥٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٨:٣٢١٢:٠٧:٥٣١٧:٢٦:٤٩١٧:٤٥:٣٤٢٣:٢٥:٤٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٩:٢٩١٢:٠٧:٥٤١٧:٢٥:٥٦١٧:٤٤:٤٣٢٣:٢٥:٤٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٠:٢٦١٢:٠٧:٥٧١٧:٢٥:٠٤١٧:٤٣:٥٣٢٣:٢٥:٤٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥١:٢٤١٢:٠٨:٠٠١٧:٢٤:١٤١٧:٤٣:٠٥٢٣:٢٥:٤٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٢:٢٢١٢:٠٨:٠٥١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٢:١٩٢٣:٢٥:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٣:١٩١٢:٠٨:١٠١٧:٢٢:٣٧١٧:٤١:٣٤٢٣:٢٥:٤٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٤:١٨١٢:٠٨:١٦١٧:٢١:٥٢١٧:٤٠:٥١٢٣:٢٥:٤٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٥:١٦١٢:٠٨:٢٣١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٠٩٢٣:٢٥:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٦:١٤١٢:٠٨:٣٠١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٩:٢٩٢٣:٢٥:٥٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٥٠٦:٥٧:١٢١٢:٠٨:٣٩١٧:١٩:٤٤١٧:٣٨:٥٠٢٣:٢٦:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٨:١١١٢:٠٨:٤٨١٧:١٩:٠٥١٧:٣٨:١٤٢٣:٢٦:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠٨:٥٨١٧:١٨:٢٧١٧:٣٧:٣٩٢٣:٢٦:١١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠٠:٠٧١٢:٠٩:٠٩١٧:١٧:٥٢١٧:٣٧:٠٥٢٣:٢٦:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٧:٠١:٠٦١٢:٠٩:٢١١٧:١٧:١٨١٧:٣٦:٣٤٢٣:٢٦:٢٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٧:٠٢:٠٤١٢:٠٩:٣٤١٧:١٦:٤٥١٧:٣٦:٠٤٢٣:٢٦:٣٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠٣:٠٢١٢:٠٩:٤٨١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:٣٦٢٣:٢٦:٤٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٤:٠٠١٢:١٠:٠٢١٧:١٥:٤٦١٧:٣٥:٠٩٢٣:٢٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شمشیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شمشیر روستای شمشیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای شمشیر روستای شمشیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شمشیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمشیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شمشیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شمشیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شمشیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شمشیر

روستای شمشیر بر روی نقشه

روستای شمشیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شمشیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شمشیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شمشیر
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای شمشیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای شمشیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمشیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شمشیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شمشیر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شمشیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شمشیر
افق شرعی امروز فردا شمشیر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شمشیر دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ شمشیر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شمشیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شمشیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شمشیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شمشیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو