جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شمس آباد

شمس آباد | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شمس آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣٠:١٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٢١:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣٩

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شمس آباد (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای شمس آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شمس آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمس آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
فهم ما از هنر به میزان گسترده ای تابع تجربه ی اندوخته شده ای است كه درباره ی آن به دست آورده ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شمس آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شمس آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمس آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شمس آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمس آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شمس آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٦:٥٠١٣:١٤:٢٢١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٠:٣٦٠٠:٣٠:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٤:١٢١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٢١٠٠:٣٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٤:٠٢١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٠٧٠٠:٣٠:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٣:٥٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٢:٤١١٣:١٣:٤٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٩:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣١:٤١١٣:١٣:٣٦١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٣:٢٨١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٣:٢١١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٣:١٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٨:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٣:٠٨١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٨:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٣:٠٣١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٨:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٧:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٥:١١١٣:١٢:٥٣٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢٧:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٤:٢٠١٣:١٢:٤٩٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٧:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٧:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٢:٤١١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٧:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢١:٥٣١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٦:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢١:٠٧١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٦:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٠:٢١١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٩:٣٨١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٦:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:٥٥١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٨:١٤١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٦:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٧:٣٤١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٦:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٦:٥٦١٣:١٢:٤١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٦:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٦:١٩١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٥:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٥:٤٤١٣:١٢:٤٧٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٥:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٥:٠٩١٣:١٢:٥٠٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٥:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٤:٣٧١٣:١٢:٥٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٥:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٤:٠٦١٣:١٢:٥٩٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٥:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٣:٣٦١٣:١٣:٠٤٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شمس آباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شمس آباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای شمس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای شمس آباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٣:٤٤١٢:٢٨:٥٣١٧:٤٤:٢١١٨:٠٢:٥١٢٣:٤٧:١٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٠:٠٥٠٧:١٣:١٣١٢:٢٩:٠٥١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٤٥٢٣:٤٧:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٢:٤٠١٢:٢٩:١٦١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٣٩٢٣:٤٧:٤٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٩:١٣٠٧:١٢:٠٥١٢:٢٩:٢٧١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٣٣٢٣:٤٧:٥٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١١:٢٩١٢:٢٩:٣٧١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٢٧٢٣:٤٨:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٠:٥١١٢:٢٩:٤٦١٧:٤٩:٠١١٨:٠٧:٢١٢٣:٤٨:٢٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٠:١٢١٢:٢٩:٥٤١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:١٤٢٣:٤٨:٣٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:١٠٠٧:٠٩:٣١١٢:٣٠:٠١١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٩:٠٨٢٣:٤٨:٤٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:٣٥٠٧:٠٨:٤٩١٢:٣٠:٠٧١٧:٥١:٤٨١٨:١٠:٠١٢٣:٤٨:٥٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:٥٩٠٧:٠٨:٠٥١٢:٣٠:١٣١٧:٥٢:٤٣١٨:١٠:٥٤٢٣:٤٩:٠٢
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٢١٠٧:٠٧:٢٠١٢:٣٠:١٧١٧:٥٣:٣٨١٨:١١:٤٦٢٣:٤٩:١٠
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٤١٠٧:٠٦:٣٣١٢:٣٠:٢١١٧:٥٤:٣٢١٨:١٢:٣٩٢٣:٤٩:١٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٥:٤٥١٢:٣٠:٢٤١٧:٥٥:٢٧١٨:١٣:٣١٢٣:٤٩:٢٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٤:٥٦١٢:٣٠:٢٧١٧:٥٦:٢١١٨:١٤:٢٣٢٣:٤٩:٢٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٤:٠٦١٢:٣٠:٢٨١٧:٥٧:١٤١٨:١٥:١٥٢٣:٤٩:٣٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٣:١٤١٢:٣٠:٢٩١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٠٦٢٣:٤٩:٣٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٢:٢١١٢:٣٠:٢٩١٧:٥٩:٠١١٨:١٦:٥٧٢٣:٤٩:٣٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠١:٢٧١٢:٣٠:٢٨١٧:٥٩:٥٤١٨:١٧:٤٨٢٣:٤٩:٤٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٠:٣٢١٢:٣٠:٢٧١٨:٠٠:٤٦١٨:١٨:٣٩٢٣:٤٩:٤١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٣٦٠٦:٥٩:٣٥١٢:٣٠:٢٤١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:٢٩٢٣:٤٩:٤١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٤٤٠٦:٥٨:٣٨١٢:٣٠:٢١١٨:٠٢:٣١١٨:٢٠:٢٠٢٣:٤٩:٤١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٧:٣٩١٢:٣٠:١٨١٨:٠٣:٢٢١٨:٢١:٠٩٢٣:٤٩:٣٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٥٧٠٦:٥٦:٣٩١٢:٣٠:١٤١٨:٠٤:١٣١٨:٢١:٥٩٢٣:٤٩:٣٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٥:٣٩١٢:٣٠:٠٩١٨:٠٥:٠٤١٨:٢٢:٤٨٢٣:٤٩:٣٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٤:٣٧١٢:٣٠:٠٣١٨:٠٥:٥٥١٨:٢٣:٣٧٢٣:٤٩:٣١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٣:٣٥١٢:٢٩:٥٧١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٤:٢٦٢٣:٤٩:٢٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٢:٣١١٢:٢٩:٥٠١٨:٠٧:٣٥١٨:٢٥:١٤٢٣:٤٩:٢١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥١:٢٧١٢:٢٩:٤٢١٨:٠٨:٢٤١٨:٢٦:٠٢٢٣:٤٩:١٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٠:٢١١٢:٢٩:٣٤١٨:٠٩:١٤١٨:٢٦:٥٠٢٣:٤٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای شمس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شمس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای شمس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شمس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمس آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای شمس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٧٠٧:١٦:١٩١٢:٢٧:٢٣١٧:٣٨:٤٤١٧:٥٧:٢٧٢٣:٤٥:٢٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٣٠٧:١٥:٥٧١٢:٢٧:٤٠١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٢١٢٣:٤٥:٤٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٧٠٧:١٥:٣٤١٢:٢٧:٥٦١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٩:١٥٢٣:٤٦:٠٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٠٠٧:١٥:٠٩١٢:٢٨:١٢١٧:٤١:٣٢١٨:٠٠:٠٩٢٣:٤٦:٢١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١١٠٧:١٤:٤٢١٢:٢٨:٢٦١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:٠٣٢٣:٤٦:٣٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٤:١٤١٢:٢٨:٤٠١٧:٤٣:٢٤١٨:٠١:٥٧٢٣:٤٦:٥٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٣:٤٤١٢:٢٨:٥٣١٧:٤٤:٢١١٨:٠٢:٥١٢٣:٤٧:١٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٥٠٧:١٣:١٣١٢:٢٩:٠٥١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٤٥٢٣:٤٧:٢٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٠٠٧:١٢:٤٠١٢:٢٩:١٦١٧:٤٦:١٣١٨:٠٤:٣٩٢٣:٤٧:٤٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٣٠٧:١٢:٠٥١٢:٢٩:٢٧١٧:٤٧:٠٩١٨:٠٥:٣٣٢٣:٤٧:٥٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١١:٢٩١٢:٢٩:٣٧١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٢٧٢٣:٤٨:١٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٠:٥١١٢:٢٩:٤٦١٧:٤٩:٠١١٨:٠٧:٢١٢٣:٤٨:٢٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٠:١٢١٢:٢٩:٥٤١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:١٤٢٣:٤٨:٣٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٠٠٧:٠٩:٣١١٢:٣٠:٠١١٧:٥٠:٥٢١٨:٠٩:٠٨٢٣:٤٨:٤٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:٠٨:٤٩١٢:٣٠:٠٧١٧:٥١:٤٨١٨:١٠:٠١٢٣:٤٨:٥٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٩٠٧:٠٨:٠٥١٢:٣٠:١٣١٧:٥٢:٤٣١٨:١٠:٥٤٢٣:٤٩:٠٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢١٠٧:٠٧:٢٠١٢:٣٠:١٧١٧:٥٣:٣٨١٨:١١:٤٦٢٣:٤٩:١٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤١٠٧:٠٦:٣٣١٢:٣٠:٢١١٧:٥٤:٣٢١٨:١٢:٣٩٢٣:٤٩:١٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٥:٤٥١٢:٣٠:٢٤١٧:٥٥:٢٧١٨:١٣:٣١٢٣:٤٩:٢٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٤:٥٦١٢:٣٠:٢٧١٧:٥٦:٢١١٨:١٤:٢٣٢٣:٤٩:٢٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٤:٠٦١٢:٣٠:٢٨١٧:٥٧:١٤١٨:١٥:١٥٢٣:٤٩:٣٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٣:١٤١٢:٣٠:٢٩١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٠٦٢٣:٤٩:٣٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٣٠٧:٠٢:٢١١٢:٣٠:٢٩١٧:٥٩:٠١١٨:١٦:٥٧٢٣:٤٩:٣٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠١:٢٧١٢:٣٠:٢٨١٧:٥٩:٥٤١٨:١٧:٤٨٢٣:٤٩:٤٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٠:٣٢١٢:٣٠:٢٧١٨:٠٠:٤٦١٨:١٨:٣٩٢٣:٤٩:٤١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٦:٥٩:٣٥١٢:٣٠:٢٤١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:٢٩٢٣:٤٩:٤١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٤٠٦:٥٨:٣٨١٢:٣٠:٢١١٨:٠٢:٣١١٨:٢٠:٢٠٢٣:٤٩:٤١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٧:٣٩١٢:٣٠:١٨١٨:٠٣:٢٢١٨:٢١:٠٩٢٣:٤٩:٣٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٧٠٦:٥٦:٣٩١٢:٣٠:١٤١٨:٠٤:١٣١٨:٢١:٥٩٢٣:٤٩:٣٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٥:٣٩١٢:٣٠:٠٩١٨:٠٥:٠٤١٨:٢٢:٤٨٢٣:٤٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شمس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد روستای شمس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد روستای شمس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شمس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمس آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شمس آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شمس آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شمس آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شمس آباد

روستای شمس آباد بر روی نقشه

روستای شمس آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شمس آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شمس آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای شمس آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمس آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شمس آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شمس آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شمس آباد
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شمس آباد دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ شمس آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شمس آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شمس آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شمس آباد
افق شرعی امروز فردا شمس آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو