جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شمس آباد

شمس آباد | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شمس آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٢١
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٣١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شمس آباد (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای شمس آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شمس آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمس آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دالای لاما
فضای عشق در خانه ی تو شالوده ای برای زندگی ات به شمار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شمس آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شمس آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمس آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شمس آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمس آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شمس آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٤:٤٣١٣:١٤:٠٢١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٠٧٠٠:٣٠:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٣:٥٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٥٢٠٠:٢٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٢:٤١١٣:١٣:٤٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٣٨٠٠:٢٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣١:٤١١٣:١٣:٣٦١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٣:٢٨١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٩:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٣:٢١١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٥:٥٥٠٠:٢٨:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٣:١٤١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٨:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٣:٠٨١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٨:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٣:٠٣١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٨:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٧:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٥:١١١٣:١٢:٥٣٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٤٤٠٠:٢٧:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٤:٢٠١٣:١٢:٤٩٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٧:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٧:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٢:٤١١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٧:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢١:٥٣١٣:١٢:٤٠٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٦:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢١:٠٧١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٦:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠١٠٦:٢٠:٢١١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٦:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٩:٣٨١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٦:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٨:٥٥١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٦:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٨:١٤١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٦:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٧:٣٤١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٦:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٦:٥٦١٣:١٢:٤١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٦:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٦:١٩١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٥:٤٤١٣:١٢:٤٧٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٥:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٥:٠٩١٣:١٢:٥٠٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٤:٣٧١٣:١٢:٥٤٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٥:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٤:٠٦١٣:١٢:٥٩٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٥:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٣:٣٦١٣:١٣:٠٤٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٥:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٣:٠٨١٣:١٣:٠٩٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شمس آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شمس آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شمس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شمس آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شمس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شمس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شمس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شمس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمس آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شمس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٤٠٦:٤٥:١٤١٣:١٩:٠٠١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:١٤٠٠:٣٦:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٥:٥٣١٣:١٨:٤٤١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٣٦:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٦:٣٢١٣:١٨:٢٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٣٦:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٧:١٠١٣:١٨:١١١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٣٥٠٠:٣٦:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٧:٤٩١٣:١٧:٥٤١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٣٥:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٨:٢٧١٣:١٧:٣٧١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٣٥:٤١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٤٩:٠٥١٣:١٧:١٩١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٣٥:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٩:٤٣١٣:١٧:٠١١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٣٤٠٠:٣٥:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٠:٢١١٣:١٦:٤٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:١٧٠٠:٣٥:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٠:٥٩١٣:١٦:٢٤١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٠٠٠٠:٣٤:٥٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥١:٣٧١٣:١٦:٠٥١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٧:٤٣٠٠:٣٤:٣٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٢:١٥١٣:١٥:٤٦١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٥٠٠:٣٤:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٢:٥٢١٣:١٥:٢٦١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٥:٠٦٠٠:٣٤:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٣:٣٠١٣:١٥:٠٦١٩:٣٦:١٢١٩:٥٣:٤٨٠٠:٣٣:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٤:٠٧١٣:١٤:٤٦١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٢٨٠٠:٣٣:٤٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٦٠٦:٥٤:٤٤١٣:١٤:٢٦١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٠٩٠٠:٣٣:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٥:٢٢١٣:١٤:٠٥١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٤٩٠٠:٣٣:٠٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٥:٥٩١٣:١٣:٤٤١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٨:٢٩٠٠:٣٢:٥٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٦:٣٦١٣:١٣:٢٣١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٠٩٠٠:٣٢:٣٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣١٠٦:٥٧:١٣١٣:١٣:٠٢١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٤٩٠٠:٣٢:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٧:٥٠١٣:١٢:٤١١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٢٨٠٠:٣٢:٠١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٦:٥٨:٢٧١٣:١٢:٢٠١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٠٨٠٠:٣١:٤٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٦:٥٩:٠٥١٣:١١:٥٨١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٤٧٠٠:٣١:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٦:٥٩:٤٢١٣:١١:٣٧١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٢٦٠٠:٣١:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٠:١٩١٣:١١:١٥١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٠٥٠٠:٣٠:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٠:٥٦١٣:١٠:٥٤١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٤٥٠٠:٣٠:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٢٠٧:٠١:٣٣١٣:١٠:٣٢١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٢٤٠٠:٣٠:١٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٢:١١١٣:١٠:١١١٩:١٧:٤١١٩:٣٥:٠٣٠٠:٢٩:٥٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٢:٤٨١٣:٠٩:٤٩١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٤٢٠٠:٢٩:٣٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٣:٢٦١٣:٠٩:٢٨١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٩:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٤:٠٤١٢:٠٩:٠٧١٨:١٣:٤٠١٨:٣١:٠١٢٣:٢٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شمس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد روستای شمس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد روستای شمس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شمس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمس آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شمس آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شمس آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شمس آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شمس آباد

روستای شمس آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شمس آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شمس آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شمس آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمس آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شمس آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا شمس آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شمس آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق شمس آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شمس آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شمس آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شمس آباد
افق شرعی امروز فردا شمس آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شمس آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو