جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شمس آباد

سفیددشت | آران و بیدگل | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز شمس آباد


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٤٢
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٨

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شمس آباد (شهرستان آران و بیدگل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای شمس آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شمس آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمس آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ساموئل كالریج
دوستی، درختی برای پناه گرفتن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شمس آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شمس آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمس آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شمس آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمس آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شمس آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٧:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٨:٥٥١٣:٠١:٥٦١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٦:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٧:٥٠١٣:٠١:٤٧١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٦:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٦:٤٦١٣:٠١:٣٩١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٦:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٥:٤٣١٣:٠١:٣١١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٥:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٤:٤١١٣:٠١:٢٤١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٥:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٣١٠٦:١٣:٤١١٣:٠١:١٧١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٥:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:١٣٠٦:١٢:٤١١٣:٠١:١١١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٥:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١١:٤٣١٣:٠١:٠٥١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٤:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٠:٤٥١٣:٠١:٠٠١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٤:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:٤٤٠٠:١٤:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٤:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٣:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:١٢٠٠:١٣:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٠١٠٠:١٣:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٣:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٠:٤١١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٣:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٢٨٠٠:١٢:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:١٧٠٠:١٢:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٠:٤١١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٩:٠٥٠٠:١٢:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٠:٤٦٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٢٧٠٠:١٢:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٤٠٠:١٢:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٠٠٠٠:١٢:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٢:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٧:٥١١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١١:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٧:١٨١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:١٧٠٠:١١:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠١:١٢٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٦:٠١٠٠:١١:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شمس آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شمس آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شمس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای شمس آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای شمس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شمس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای شمس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شمس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمس آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شمس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٠٢٠٠:٢٣:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣١:٣٩١٣:٠٦:٤٧١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٤٦٠٠:٢٣:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٢:٢٢١٣:٠٦:٣١١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٣:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٣:٠٤١٣:٠٦:١٤١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:١٠٠٠:٢٢:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٣:٤٧١٣:٠٥:٥٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٥١٠٠:٢٢:٤٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٥:٤٠١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٣٢٠٠:٢٢:٣٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٥:١٢١٣:٠٥:٢٢١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:١٢٠٠:٢٢:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠٥:٠٤١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٥١٠٠:٢٢:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٤:٤٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢٢:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٧:١٩١٣:٠٤:٢٧١٩:٣١:٠٢١٩:٤٩:٠٩٠٠:٢١:٥١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٨:٠١١٣:٠٤:٠٨١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٤٧٠٠:٢١:٣٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٨:٤٣١٣:٠٣:٤٩١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:٢٤٠٠:٢١:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٩:٢٥١٣:٠٣:٢٩١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٥:٠٢٠٠:٢١:١١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:٠٧١٣:٠٣:٠٩١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٣٨٠٠:٢٠:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٠:٤٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:١٥٠٠:٢٠:٤٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤١:٣٠١٣:٠٢:٢٩١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٥١٠٠:٢٠:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٢:١٢١٣:٠٢:٠٨١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٢٧٠٠:٢٠:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٢:٥٣١٣:٠١:٤٧١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٠٢٠٠:١٩:٥٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٣:٣٥١٣:٠١:٢٦١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٩:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٤:١٦١٣:٠١:٠٥١٩:١٧:٢١١٩:٣٥:١٣٠٠:١٩:٢٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠٠:٤٤١٩:١٥:٥٧١٩:٣٣:٤٨٠٠:١٩:٠٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٥:٣٩١٣:٠٠:٢٣١٩:١٤:٣٣١٩:٣٢:٢٣٠٠:١٨:٤٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٦:٢١١٣:٠٠:٠١١٩:١٣:٠٩١٩:٣٠:٥٨٠٠:١٨:٣١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٧:٠٣١٢:٥٩:٤٠١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:٣٣٠٠:١٨:١٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٧:٤٤١٢:٥٩:١٨١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:٠٧٠٠:١٧:٥٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٤٨:٢٦١٢:٥٨:٥٧١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٤٢٠٠:١٧:٣٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٤٩:٠٧١٢:٥٨:٣٥١٩:٠٧:٣١١٩:٢٥:١٧٠٠:١٧:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٤٩:٤٩١٢:٥٨:١٤١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٥١٠٠:١٧:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٠:٣١١٢:٥٧:٥٢١٩:٠٤:٤١١٩:٢٢:٢٦٠٠:١٦:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥١:١٣١٢:٥٧:٣١١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:٠١٢٣:٤٦:٢٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥١:٥٥١١:٥٧:١٠١٨:٠١:٥٢١٨:١٩:٣٦٢٣:١٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شمس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد روستای شمس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمس آباد روستای شمس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شمس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمس آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شمس آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شمس آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شمس آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شمس آباد

روستای شمس آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شمس آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شمس آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای شمس آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمس آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شمس آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق شمس آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شمس آباد
زمان پخش اذان زنده به افق شمس آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شمس آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شمس آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شمس آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا شمس آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شمس آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شمس آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو