جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شمزاغ

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شمزاغ


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٥١:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٤١
نیمه شب: ٠٠:١١:١٥

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شمزاغ (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای شمزاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شمزاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمزاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شمزاغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شمزاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمزاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شمزاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شمزاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شمزاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٤:٥٣١٢:٤٧:٠٣١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٥٢٠٠:٠٦:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٤:٠٠١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٠:١٠١٩:٣٧:٢٨٠٠:٠٥:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٣:٠٨١٢:٤٦:٤٤١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٠٤٠٠:٠٥:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٢:١٦١٢:٤٦:٣٥١٩:٢١:١٧١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٥:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٦٠٦:١١:٢٥١٢:٤٦:٢٧١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:١٦٠٠:٠٥:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٠:٣٦١٢:٤٦:١٩١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٥٢٠٠:٠٤:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١١٠٦:٠٩:٤٧١٢:٤٦:١٢١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٢٩٠٠:٠٤:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٦:٠٥١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٠٥٠٠:٠٤:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٨:١٢١٢:٤٥:٥٩١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:٤٢٠٠:٠٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٧:٢٦١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:١٨٠٠:٠٣:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٥:٤٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٥٥٠٠:٠٣:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٣٢٠٠:٠٣:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٥:١٤١٢:٤٥:٤٠١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٤:٠٩٠٠:٠٣:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٤:٣٣١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٣:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٣:٥٢١٢:٤٥:٣٣١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٣:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٥:٣١١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٢:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٥:٣٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٦:٣٦٠٠:٠٢:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٥:٢٨١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٧:١٣٠٠:٠٢:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠١:٢١١٢:٤٥:٢٨١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٢:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٠:٤٦١٢:٤٥:٢٨١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٢:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٠:١٢١٢:٤٥:٢٩١٩:٣١:٠٤١٩:٤٩:٠٤٠٠:٠٢:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٩:٤٠١٢:٤٥:٣٠١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٤٠٠٠:٠٢:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٩:٠٩١٢:٤٥:٣٢١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:١٧٠٠:٠٢:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤٥:٣٤١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٥٣٠٠:٠٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٨:١١١٢:٤٥:٣٧١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٢:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥٧:٤٣١٢:٤٥:٤١١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠٢:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٧:١٧١٢:٤٥:٤٥١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٤١٠٠:٠٢:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٥:٤٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:١٧٠٠:٠١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٦:٢٩١٢:٤٥:٥٤١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠١:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمزاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمزاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شمزاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شمزاغ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شمزاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شمزاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمزاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شمزاغ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شمزاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شمزاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شمزاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شمزاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمزاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمزاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای شمزاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شمزاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمزاغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٣:٣١١٢:٥١:٥١١٩:١٩:٤٧١٩:٣٦:٥١٠٠:١١:٤٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥١:٣٥١٩:١٨:٤٦١٩:٣٥:٤٨٠٠:١١:٣٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥١:١٩١٩:١٧:٤٥١٩:٣٤:٤٥٠٠:١١:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥١:٠٢١٩:١٦:٤٣١٩:٣٣:٤١٠٠:١١:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٥:٢٦١٢:٥٠:٤٥١٩:١٥:٤٠١٩:٣٢:٣٧٠٠:١١:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٠:٢٨١٩:١٤:٣٧١٩:٣١:٣٢٠٠:١٠:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٦:٢٣١٢:٥٠:١٠١٩:١٣:٣٣١٩:٣٠:٢٦٠٠:١٠:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٢٦:٥١١٢:٤٩:٥٢١٩:١٢:٢٨١٩:٢٩:٢١٠٠:١٠:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٧:٢٠١٢:٤٩:٣٤١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:١٤٠٠:١٠:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٢٧:٤٧١٢:٤٩:١٥١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٠٧٠٠:٠٩:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٨:١٥١٢:٤٨:٥٦١٩:٠٩:١٢١٩:٢٦:٠٠٠٠:٠٩:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٢٨:٤٣١٢:٤٨:٣٧١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٤:٥٢٠٠:٠٩:٢٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٢٩:١٠١٢:٤٨:١٧١٩:٠٦:٥٩١٩:٢٣:٤٤٠٠:٠٩:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٢٩:٣٨١٢:٤٧:٥٧١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٢:٣٦٠٠:٠٨:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٠:٠٥١٢:٤٧:٣٧١٩:٠٤:٤٤١٩:٢١:٢٧٠٠:٠٨:٣٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٠:٣٢١٢:٤٧:١٧١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:١٨٠٠:٠٨:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٠:٥٩١٢:٤٦:٥٦١٩:٠٢:٢٨١٩:١٩:٠٩٠٠:٠٨:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣١:٢٦١٢:٤٦:٣٥١٩:٠١:١٩١٩:١٧:٥٩٠٠:٠٧:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣١:٥٣١٢:٤٦:١٤١٩:٠٠:١٠١٩:١٦:٤٩٠٠:٠٧:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٢:٢٠١٢:٤٥:٥٣١٨:٥٩:٠١١٩:١٥:٣٩٠٠:٠٧:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٢:٤٧١٢:٤٥:٣٢١٨:٥٧:٥٢١٩:١٤:٢٩٠٠:٠٦:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٣:١٤١٢:٤٥:١١١٨:٥٦:٤٣١٩:١٣:١٩٠٠:٠٦:٣٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٣:٤١١٢:٤٤:٤٩١٨:٥٥:٣٣١٩:١٢:٠٩٠٠:٠٦:١٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٤:٠٨١٢:٤٤:٢٨١٨:٥٤:٢٣١٩:١٠:٥٨٠٠:٠٦:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٤:٣٥١٢:٤٤:٠٦١٨:٥٣:١٣١٩:٠٩:٤٨٠٠:٠٥:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٣٥:٠٢١٢:٤٣:٤٥١٨:٥٢:٠٣١٩:٠٨:٣٧٠٠:٠٥:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٣٥:٢٩١٢:٤٣:٢٣١٨:٥٠:٥٤١٩:٠٧:٢٧٠٠:٠٥:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٣٥:٥٦١٢:٤٣:٠٢١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٦:١٧٠٠:٠٤:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٣٦:٢٣١٢:٤٢:٤١١٨:٤٨:٣٤١٩:٠٥:٠٦٠٠:٠٤:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٣٦:٥٠١٢:٤٢:١٩١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٣:٥٦٢٣:٣٤:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٣٧:١٧١١:٤١:٥٨١٧:٤٦:١٤١٨:٠٢:٤٦٢٣:٠٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شمزاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمزاغ روستای شمزاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای شمزاغ روستای شمزاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شمزاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شمزاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شمزاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شمزاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شمزاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شمزاغ

روستای شمزاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شمزاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شمزاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شمزاغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای شمزاغ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شمزاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شمزاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شمزاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شمزاغ رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق شمزاغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شمزاغ
زمان پخش اذان مستقیم به افق شمزاغ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شمزاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ شمزاغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شمزاغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شمزاغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شمزاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شمزاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو