جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شلیلی

شوشتر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز شلیلی

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٢٤:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:١٤

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شلیلی (شهرستان شوشتر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر شلیلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شلیلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شلیلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
همانا بیناترین دیده‌ها آن است كه در طریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‌ها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم‌ترین دل‌ها آن است كه از شبهه‌ها پاك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شلیلی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شلیلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شلیلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شلیلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شلیلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شلیلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٥:٥٢١٣:١٤:٣٥١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٣٥٠٠:٣٢:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٤:٤٢١٣:١٤:٢١١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:١٨٠٠:٣١:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٣:٣٣١٣:١٤:٠٧١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٣١:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٢:٢٤١٣:١٣:٥٣١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٣١:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤١:١٦١٣:١٣:٤٠١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٣٠:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٣:٢٨١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:١٣٠٠:٣٠:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٩:٠٣١٣:١٣:١٥١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٣٠:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٧:٥٧١٣:١٣:٠٤١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٦:٥٢١٣:١٢:٥٢١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٩:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٢:٤١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:١٠٠٠:٢٩:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٤:٤٥١٣:١٢:٣١١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٩:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٣:٤٣١٣:١٢:٢١١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢٨:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٢:٤١١٣:١٢:١١١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٨:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣١:٤١١٣:١٢:٠٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٠٩٠٠:٢٨:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٠:٤١١٣:١١:٥٤١٩:٥٣:٣٥٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٧:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٩:٤٣١٣:١١:٤٦١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢٧:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٨:٤٥١٣:١١:٣٨١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٢٣٠٠:٢٧:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٧:٤٩١٣:١١:٣٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٠٩٠٠:٢٧:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:٥٣١٣:١١:٢٥١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٥:٥٩١٣:١١:٢٠١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٦:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٥:٠٦١٣:١١:١٥١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٦:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٤:١٤١٣:١١:١٠١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٠٩٠٠:٢٦:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٣:٢٣١٣:١١:٠٦١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٦:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٢:٣٣١٣:١١:٠٣١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٥:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢١:٤٥١٣:١١:٠٠٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٥:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٠:٥٨٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٠:١١١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٢٥:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٩:٢٧١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٥:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٨:٤٣١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شلیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شلیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شلیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شلیلی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شلیلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شلیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شلیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر شلیلی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شلیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شلیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر شلیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شلیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شلیلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شلیلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر شلیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شلیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شلیلی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شلیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شلیلی شهر شلیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شلیلی شهر شلیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شلیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شلیلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شلیلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شلیلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شلیلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شلیلی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٢:٥٢١٢:٠٧:٠٩١٨:١٠:٥٧١٨:٢٨:١٤٢٣:٢٧:١١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٣:٢٩١٢:٠٦:٤٨١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٦:٥٤٢٣:٢٦:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٤:٠٧١٢:٠٦:٢٧١٨:٠٨:١٨١٨:٢٥:٣٥٢٣:٢٦:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٤:٤٤١٢:٠٦:٠٧١٨:٠٦:٥٩١٨:٢٤:١٦٢٣:٢٦:١٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٥:٢٢١٢:٠٥:٤٦١٨:٠٥:٤١١٨:٢٢:٥٧٢٣:٢٥:٥٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٦:٠٠١٢:٠٥:٢٥١٨:٠٤:٢٢١٨:٢١:٣٩٢٣:٢٥:٣٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٦:٣٨١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٣:٠٤١٨:٢٠:٢٠٢٣:٢٥:١٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٠٧:١٦١٢:٠٤:٤٥١٨:٠١:٤٦١٨:١٩:٠٢٢٣:٢٤:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٧:٥٤١٢:٠٤:٢٦١٨:٠٠:٢٨١٨:١٧:٤٥٢٣:٢٤:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٠٨:٣٣١٢:٠٤:٠٦١٧:٥٩:١٠١٨:١٦:٢٨٢٣:٢٤:٢٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٩:١٢١٢:٠٣:٤٧١٧:٥٧:٥٣١٨:١٥:١١٢٣:٢٤:٠١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:٠٩:٥١١٢:٠٣:٢٨١٧:٥٦:٣٧١٨:١٣:٥٥٢٣:٢٣:٤٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٠:٣١١٢:٠٣:١٠١٧:٥٥:٢٠١٨:١٢:٣٩٢٣:٢٣:٢٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:١١:١٠١٢:٠٢:٥١١٧:٥٤:٠٤١٨:١١:٢٤٢٣:٢٣:٠٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١١:٥٠١٢:٠٢:٣٤١٧:٥٢:٤٩١٨:١٠:٠٩٢٣:٢٢:٤٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٢:٣١١٢:٠٢:١٦١٧:٥١:٣٤١٨:٠٨:٥٥٢٣:٢٢:٣٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٣:١١١٢:٠١:٥٩١٧:٥٠:٢٠١٨:٠٧:٤١٢٣:٢٢:١٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٣:٥٢١٢:٠١:٤٣١٧:٤٩:٠٦١٨:٠٦:٢٩٢٣:٢١:٥٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٤:٣٤١٢:٠١:٢٧١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٥:١٦٢٣:٢١:٤١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٥:١٥١٢:٠١:١٢١٧:٤٦:٤٠١٨:٠٤:٠٥٢٣:٢١:٢٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٥:٥٧١٢:٠٠:٥٧١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٢:٥٤٢٣:٢١:٠٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٦:٤٠١٢:٠٠:٤٢١٧:٤٤:١٨١٨:٠١:٤٤٢٣:٢٠:٥٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٧:٢٣١٢:٠٠:٢٨١٧:٤٣:٠٧١٨:٠٠:٣٥٢٣:٢٠:٣٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١١٠٦:١٨:٠٦١٢:٠٠:١٥١٧:٤١:٥٧١٧:٥٩:٢٦٢٣:٢٠:٢٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥١٠٦:١٨:٤٩١٢:٠٠:٠٢١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٨:١٩٢٣:٢٠:١٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٢٠٦:١٩:٣٣١١:٥٩:٥٠١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٧:١٢٢٣:١٩:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٠:١٨١١:٥٩:٣٩١٧:٣٨:٣٣١٧:٥٦:٠٦٢٣:١٩:٤٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢١:٠٢١١:٥٩:٢٨١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٥:٠١٢٣:١٩:٣١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢١:٤٧١١:٥٩:١٧١٧:٣٦:٢١١٧:٥٣:٥٧٢٣:١٩:١٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٢:٣٣١١:٥٩:٠٨١٧:٣٥:١٧١٧:٥٢:٥٤٢٣:١٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شلیلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شلیلی شهر شلیلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر شلیلی شهر شلیلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شلیلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شلیلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شلیلی

شلیلی بزرگ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شوشتر در استان خوزستان ایران است.

شهر شلیلی در ویکیپدیا

شهر شلیلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شلیلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شلیلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شلیلی بر روی نقشه

شهر شلیلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شلیلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شلیلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شلیلی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر شلیلی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر شلیلی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر شلیلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شلیلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شلیلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شلیلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شلیلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شلیلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شلیلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شلیلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شلیلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق شلیلی
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شلیلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ شلیلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شلیلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شلیلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو