جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شلمان

لنگرود | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز شلمان

اذان صبح: ٠٥:٣١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٢٢
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣١
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:٢٥
اذان مغرب: ١٧:١٢:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٣٤

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شلمان (شهرستان لنگرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر شلمان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر شلمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شلمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

ویلیام تن
عقل بی عاطفه خطرناك است و عاطفه بدون عقل، قابل اعتماد نیست. آدم كامل آن است كه هم عقل دارد و هم عاطفه.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شلمان

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شلمان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شلمان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شلمان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شلمان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شلمان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٦:١٣١٣:٠٩:٢٣١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:١١٠٠:٢٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠٩:٠٨١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٣:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٣:٢٨١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢٣:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٢:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٢:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٨:١٤١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٥١٠٠:٢١:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٨:٠١١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢١:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٦:٤٩١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٢١:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٧:٣٧١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٠:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٠:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٧:١٥١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٠:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢١:٤٤١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٩:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٢٧٠٠:١٩:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٩:١٧١٣:٠٦:٤٥١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٩:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٦:٣٦١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٨:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٦:١٧٠٠:١٨:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٥:٤٥١٣:٠٦:١٩١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:١٤٠٠:١٨:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٦:١٢١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:١١٠٠:١٧:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٩:١٧٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٧:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٧:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٠٠٦:١١:١٧١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢١:٠١٠٠:١٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٠:١٣١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٦:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٩:١٠١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٦:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٥١٠٠:١٦:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:١٦:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٥:٣١٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٣٩٠٠:١٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٥:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٥٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٨:٣٠٠٠:١٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شلمان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر شلمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر شلمان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر شلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر شلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر شلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شلمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شلمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر شلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شلمان

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر شلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شلمان شهر شلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر شلمان شهر شلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شلمان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شلمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شلمان

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٤:٢٥١١:٥٥:٠٣١٦:٥٥:٢٣١٧:١٥:٢٥٢٣:١٠:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٥:٢٦١١:٥٥:١٩١٦:٥٤:٥٤١٧:١٤:٥٨٢٣:١٠:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٦:٢٧١١:٥٥:٣٦١٦:٥٤:٢٦١٧:١٤:٣٤٢٣:١١:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٧:٢٨١١:٥٥:٥٣١٦:٥٤:٠١١٧:١٤:١١٢٣:١١:١٦
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥٨:٢٨١١:٥٦:١١١٦:٥٣:٣٨١٧:١٣:٥٠٢٣:١١:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٩:٢٧١١:٥٦:٣٠١٦:٥٣:١٧١٧:١٣:٣١٢٣:١١:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٣٠٧:٠٠:٢٦١١:٥٦:٥٠١٦:٥٢:٥٧١٧:١٣:١٤٢٣:١٢:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٤٠٧:٠١:٢٤١١:٥٧:١٠١٦:٥٢:٤٠١٧:١٢:٥٩٢٣:١٢:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٤٠٧:٠٢:٢٢١١:٥٧:٣١١٦:٥٢:٢٥١٧:١٢:٤٦٢٣:١٢:٣٤
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٤٠٧:٠٣:١٩١١:٥٧:٥٢١٦:٥٢:١٢١٧:١٢:٣٥٢٣:١٢:٥٢
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٣٠٧:٠٤:١٥١١:٥٨:١٥١٦:٥٢:٠١١٧:١٢:٢٦٢٣:١٣:١١
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٥:١١١١:٥٨:٣٨١٦:٥١:٥٢١٧:١٢:١٩٢٣:١٣:٣١
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠٦:٠٥١١:٥٩:٠١١٦:٥١:٤٥١٧:١٢:١٤٢٣:١٣:٥١
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٧٠٧:٠٦:٥٩١١:٥٩:٢٥١٦:٥١:٤٠١٧:١٢:١١٢٣:١٤:١٢
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٧:٥٢١١:٥٩:٥٠١٦:٥١:٣٧١٧:١٢:١٠٢٣:١٤:٣٣
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٨:٤٤١٢:٠٠:١٥١٦:٥١:٣٧١٧:١٢:١١٢٣:١٤:٥٦
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٩:٣٥١٢:٠٠:٤١١٦:٥١:٣٨١٧:١٢:١٤٢٣:١٥:١٩
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٠٠٧:١٠:٢٤١٢:٠١:٠٧١٦:٥١:٤٢١٧:١٢:١٩٢٣:١٥:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٤٠٧:١١:١٣١٢:٠١:٣٤١٦:٥١:٤٧١٧:١٢:٢٦٢٣:١٦:٠٧
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٧٠٧:١٢:٠٠١٢:٠٢:٠١١٦:٥١:٥٥١٧:١٢:٣٥٢٣:١٦:٣٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٩٠٧:١٢:٤٧١٢:٠٢:٢٩١٦:٥٢:٠٥١٧:١٢:٤٦٢٣:١٦:٥٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٠٠٧:١٣:٣١١٢:٠٢:٥٧١٦:٥٢:١٧١٧:١٢:٥٩٢٣:١٧:٢٣
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٠٠٧:١٤:١٥١٢:٠٣:٢٦١٦:٥٢:٣٠١٧:١٣:١٤٢٣:١٧:٥٠
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١٤:٥٧١٢:٠٣:٥٤١٦:٥٢:٤٦١٧:١٣:٣١٢٣:١٨:١٧
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١٥:٣٨١٢:٠٤:٢٣١٦:٥٣:٠٤١٧:١٣:٥٠٢٣:١٨:٤٤
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١٦:١٧١٢:٠٤:٥٣١٦:٥٣:٢٤١٧:١٤:١٠٢٣:١٩:١٢
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١٦:٥٥١٢:٠٥:٢٢١٦:٥٣:٤٦١٧:١٤:٣٢٢٣:١٩:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١٧:٣١١٢:٠٥:٥٢١٦:٥٤:١٠١٧:١٤:٥٧٢٣:٢٠:٠٩
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٨:٠٦١٢:٠٦:٢١١٦:٥٤:٣٥١٧:١٥:٢٢٢٣:٢٠:٣٨
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤١٠٧:١٨:٣٩١٢:٠٦:٥١١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٥٠٢٣:٢١:٠٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شلمان شهر شلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر شلمان شهر شلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شلمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شلمان

شَلمان یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. این شهر دربخش مرکزی شهرستان لنگرود قرار دارد. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شلمان برابر با ۵٬۱۸۴ نفر بوده‌است

شهر شلمان در ویکیپدیا

شهر شلمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شلمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شلمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شلمان بر روی نقشه

شهر شلمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شلمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شلمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شلمان
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر شلمان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر شلمان + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر شلمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شلمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شلمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شلمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شلمان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شلمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ شلمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شلمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شلمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق شلمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شلمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ شلمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شلمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شلمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو