جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی

پل خاتون | سرخس | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شلغمی سفلی


اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٠٨:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٢٧:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٤٢

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی (شهرستان سرخس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای شلغمی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شلغمی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شلغمی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

جان ماكسول
تیم شما تنها در صورتی به توانایی خود دست می یابد كه شما به توانایی شخصی خود دست یابید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شلغمی سفلی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شلغمی سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شلغمی سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شلغمی سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شلغمی سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٣:٣١١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٦:٥٦٢٣:٣٧:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٧:٥٠٢٣:٣٦:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٣:١٢١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٨:٤٤٢٣:٣٦:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٣:٠٤١٩:١٠:٢٠١٩:٢٩:٣٨٢٣:٣٦:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٢:٥٥١٩:١١:١١١٩:٣٠:٣٢٢٣:٣٦:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٠:٥١٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٢:٤٨١٩:١٢:٠٢١٩:٣١:٢٦٢٣:٣٥:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٢:٤٠١٩:١٢:٥٣١٩:٣٢:٢٠٢٣:٣٥:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٢:٣٤١٩:١٣:٤٤١٩:٣٣:١٤٢٣:٣٥:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٣٠:٥٣١٢:٢٢:٢٨١٩:١٤:٣٥١٩:٣٤:٠٧٢٣:٣٤:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٥:١١٠٥:٢٩:٥١١٢:٢٢:٢٢١٩:١٥:٢٥١٩:٣٥:٠١٢٣:٣٤:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٢٨:٥٠١٢:٢٢:١٧١٩:١٦:١٦١٩:٣٥:٥٥٢٣:٣٤:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٧:٥٠١٢:٢٢:١٢١٩:١٧:٠٦١٩:٣٦:٤٨٢٣:٣٤:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٢:٠٨١٩:١٧:٥٧١٩:٣٧:٤٢٢٣:٣٣:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٢٥:٥٤١٢:٢٢:٠٥١٩:١٨:٤٧١٩:٣٨:٣٥٢٣:٣٣:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٨:٢٩٠٥:٢٤:٥٨١٢:٢٢:٠٢١٩:١٩:٣٧١٩:٣٩:٢٨٢٣:٣٣:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٧:١٢٠٥:٢٤:٠٣١٢:٢٢:٠٠١٩:٢٠:٢٧١٩:٤٠:٢١٢٣:٣٣:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٢٣:١٠١٢:٢١:٥٨١٩:٢١:١٦١٩:٤١:١٤٢٣:٣٢:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٤:٤٣٠٥:٢٢:١٨١٢:٢١:٥٧١٩:٢٢:٠٥١٩:٤٢:٠٦٢٣:٣٢:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٢١:٢٧١٢:٢١:٥٦١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٥٨٢٣:٣٢:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٢:١٩٠٥:٢٠:٣٨١٢:٢١:٥٧١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٣:٥٠٢٣:٣٢:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤١:٠٩٠٥:١٩:٥٠١٢:٢١:٥٧١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٤:٤٢٢٣:٣٢:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٠:٠١٠٥:١٩:٠٤١٢:٢١:٥٨١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٥:٣٣٢٣:٣٢:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٣٨:٥٤٠٥:١٨:٢٠١٢:٢٢:٠٠١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٦:٢٤٢٣:٣١:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٧:٤٩٠٥:١٧:٣٦١٢:٢٢:٠٣١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٧:١٤٢٣:٣١:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٦:٤٦٠٥:١٦:٥٥١٢:٢٢:٠٦١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣١:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٥:٤٤٠٥:١٦:١٥١٢:٢٢:٠٩١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:٥٤٢٣:٣١:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٤:٤٤٠٥:١٥:٣٦١٢:٢٢:١٣١٩:٢٩:١٥١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣١:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٣:٤٦٠٥:١٤:٥٩١٢:٢٢:١٨١٩:٣٠:٠٠١٩:٥٠:٣١٢٣:٣١:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٢:٥٠٠٥:١٤:٢٤١٢:٢٢:٢٣١٩:٣٠:٤٥١٩:٥١:١٩٢٣:٣١:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شلغمی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شلغمی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شلغمی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شلغمی سفلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شلغمی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شلغمی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شلغمی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شلغمی سفلی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شلغمی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شلغمی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شلغمی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شلغمی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شلغمی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای شلغمی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شلغمی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شلغمی سفلی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٢٠٥:٢٥:٤٥١٢:٣٢:٠٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٨:٢٢٢٣:٤١:٥٩
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٢٦:٢٩١٢:٣٢:٠٧١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:٣٨٢٣:٤٢:١١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٧:٠٣٠٥:٢٧:١٣١٢:٣٢:٠٧١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٦:٥٢٢٣:٤٢:٢٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٠٠٥:٢٧:٥٨١٢:٣٢:٠٨١٩:٣٥:٥١١٩:٥٦:٠٤٢٣:٤٢:٣٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٧٠٥:٢٨:٤٤١٢:٣٢:٠٨١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٥:١٥٢٣:٤٢:٤٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٤٠٥:٢٩:٢٩١٢:٣٢:٠٧١٩:٣٤:١٧١٩:٥٤:٢٤٢٣:٤٢:٥٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٢٠٥:٣٠:١٥١٢:٣٢:٠٦١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٣:٣١٢٣:٤٣:٠٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٣١:٠٢١٢:٣٢:٠٤١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٢:٣٨٢٣:٤٣:١٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٣١:٤٨١٢:٣٢:٠١١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:٤٣٢٣:٤٣:٢١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣١:٥٨١٩:٣٠:٥١١٩:٥٠:٤٦٢٣:٤٣:٢٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٣٣:٢٢١٢:٣١:٥٤١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤٣:٣٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٥٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣١:٥٠١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:٤٩٢٣:٤٣:٤٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣٤:٥٦١٢:٣١:٤٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٤٨٢٣:٤٣:٤٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٣٥:٤٤١٢:٣١:٣٩١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٦:٤٦٢٣:٤٣:٥٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٦:٣١١٢:٣١:٣٣١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:٤٣٢٣:٤٣:٥٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٥١٠٥:٣٧:١٨١٢:٣١:٢٦١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٣٨٢٣:٤٤:٠١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٣٨:٠٦١٢:٣١:١٩١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤٤:٠٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣١:١١١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٤:٠٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٩:٤١١٢:٣١:٠٢١٩:٢١:٥١١٩:٤١:١٧٢٣:٤٤:٠٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٦٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٤:٠٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤١:١٦١٢:٣٠:٤٣١٩:١٩:٣٧١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤٤:١٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٠:٣٢١٩:١٨:٢٨١٩:٣٧:٤٦٢٣:٤٤:٠٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٢:٥١١٢:٣٠:٢١١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٣٤٢٣:٤٤:٠٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٠:١٠١٩:١٦:٠٨١٩:٣٥:٢٠٢٣:٤٤:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٤:٢٦١٢:٢٩:٥٨١٩:١٤:٥٧١٩:٣٤:٠٦٢٣:٤٤:٠٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١١٠٥:٤٥:١٣١٢:٢٩:٤٥١٩:١٣:٤٤١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٤:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٩:٣٢١٩:١٢:٣٠١٩:٣١:٣٤٢٣:٤٣:٥٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٦:٤٧١٢:٢٩:١٩١٩:١١:١٦١٩:٣٠:١٧٢٣:٤٣:٥٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٧:٣٥١٢:٢٩:٠٥١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:٥٩٢٣:٤٣:٤٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٨:٢٢١٢:٢٨:٥٠١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٧:٤٠٢٣:٤٣:٤٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٩:٠٩١٢:٢٨:٣٥١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٦:٢١٢٣:٤٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شلغمی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شلغمی سفلی روستای شلغمی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شلغمی سفلی روستای شلغمی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شلغمی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شلغمی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شلغمی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شلغمی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شلغمی سفلی

روستای شلغمی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شلغمی سفلی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شلغمی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شلغمی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شلغمی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شلغمی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شلغمی سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شلغمی سفلی
افق شرعی امروز فردا شلغمی سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شلغمی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شلغمی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شلغمی سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق شلغمی سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شلغمی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو