جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شلت

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز شلت


اذان صبح: ٠٥:٥٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:١١
اذان ظهر: ١٢:٣١:٥٦
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٤١
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٥٤

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شلت (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای شلت)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شلت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شلت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
هر كه فاطمه را آن گونه كه سزاوار است، بشناسد ، بی ترديد شب قدر را درك كرده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شلت

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شلت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شلت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شلت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شلت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شلت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٧:٥٢١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٥٤٠٠:٣٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٧:٤١١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٠٠٠:٣٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٧:٢٩١٣:١٧:٣٢١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٢٧٠٠:٣٣:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٦:٢٧١٣:١٧:٢٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٥:٢٥١٣:١٧:١٤١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٢:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣٢:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٦:٥٨٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٣٢:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٦:٥٠٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٢١٠٠:٣٢:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣١:٢٧١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣١:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:٣٠١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢١:٥٥٠٠:٣١:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٣١:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣١:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٠:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٦:١٨٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٦:١٥٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٣٠:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٥:١٤١٣:١٦:١٢٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٣٠:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٤:٢٥١٣:١٦:١٠٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٢١٠٠:٣٠:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٩:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٦:٠٧٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٩:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٦:٠٧٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٩:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢١:٢٤١٣:١٦:٠٧٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٩:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٦:٠٨٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:١١٠٠:٢٩:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٠:٠١١٣:١٦:٠٩٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢٩:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٩:٢٢١٣:١٦:١١٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٩:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٨:٤٤١٣:١٦:١٣٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٩:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٨:٠٨١٣:١٦:١٦٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:١١٠٠:٢٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٧:٣٣١٣:١٦:٢٠٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٨:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٧:٠٠١٣:١٦:٢٤٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٨:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٦:٢٨١٣:١٦:٢٨٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٨:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٥:٥٧١٣:١٦:٣٣٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شلت

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای شلت

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای شلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای شلت

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٠:٥٧١٢:٢١:٠٥١٧:٢١:١٧١٧:٤٠:٤٤٢٣:٣٧:٥٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:٣٧٠٧:٢١:١٧١٢:٢١:٣٥١٧:٢١:٥٧١٧:٤١:٢٣٢٣:٣٨:٢٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:٥٨٠٧:٢١:٣٥١٢:٢٢:٠٤١٧:٢٢:٣٨١٧:٤٢:٠٣٢٣:٣٨:٥٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:١٧٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٢:٣٣١٧:٢٣:٢٠١٧:٤٢:٤٤٢٣:٣٩:٢٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢٣:٠١١٧:٢٤:٠٣١٧:٤٣:٢٦٢٣:٣٩:٥٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٢:٢٠١٢:٢٣:٣٠١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٤:١٠٢٣:٤٠:٢٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٢:٣١١٢:٢٣:٥٨١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٤:٥٤٢٣:٤٠:٥٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٢:٤١١٢:٢٤:٢٥١٧:٢٦:١٨١٧:٤٥:٣٩٢٣:٤١:٢٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٢:٤٩١٢:٢٤:٥٣١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:٢٤٢٣:٤١:٥٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٦:٤٥٠٧:٢٢:٥٥١٢:٢٥:١٩١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٧:١١٢٣:٤٢:٢٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٢:٥٩١٢:٢٥:٤٦١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٧:٥٩٢٣:٤٢:٥٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٣:٠١١٢:٢٦:١١١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٨:٤٧٢٣:٤٣:٢٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٠٨٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٦:٣٧١٧:٣٠:٢٢١٧:٤٩:٣٦٢٣:٤٣:٤٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:١٣٠٧:٢٣:٠١١٢:٢٧:٠١١٧:٣١:١٣١٧:٥٠:٢٥٢٣:٤٤:١٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:١٦٠٧:٢٢:٥٨١٢:٢٧:٢٥١٧:٣٢:٠٥١٧:٥١:١٥٢٣:٤٤:٤١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٢:٥٣١٢:٢٧:٤٩١٧:٣٢:٥٧١٧:٥٢:٠٦٢٣:٤٥:٠٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٨:١٢١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:٥٧٢٣:٤٥:٣٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:١٦٠٧:٢٢:٣٨١٢:٢٨:٣٤١٧:٣٤:٤٤١٧:٥٣:٤٩٢٣:٤٥:٥٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:١٢٠٧:٢٢:٢٨١٢:٢٨:٥٦١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٤:٤١٢٣:٤٦:٢٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٠٨٠٧:٢٢:١٦١٢:٢٩:١٧١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٥:٣٤٢٣:٤٦:٤٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٠١٠٧:٢٢:٠٣١٢:٢٩:٣٨١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٦:٢٧٢٣:٤٧:١٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٥٣٠٧:٢١:٤٧١٢:٢٩:٥٨١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٧:٢٠٢٣:٤٧:٣٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٦:٤٣٠٧:٢١:٣٠١٢:٣٠:١٧١٧:٣٩:١٩١٧:٥٨:١٤٢٣:٤٧:٥٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢١:١١١٢:٣٠:٣٥١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٠٨٢٣:٤٨:١٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٠:٥٠١٢:٣٠:٥٣١٧:٤١:١٢١٨:٠٠:٠٢٢٣:٤٨:٣٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٠:٢٨١٢:٣١:١٠١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:٥٧٢٣:٤٨:٥٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٠:٠٤١٢:٣١:٢٦١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٥٢٢٣:٤٩:١٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٣٠٠٧:١٩:٣٨١٢:٣١:٤١١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٤٦٢٣:٤٩:٣٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:١٠٠٧:١٩:١١١٢:٣١:٥٦١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٤١٢٣:٤٩:٥٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٤٩٠٧:١٨:٤٢١٢:٣٢:٠٩١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:٣٦٢٣:٥٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای شلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای شلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شلت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شلت

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای شلت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شلت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شلت

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٠:٥٠١٢:٣٠:٥٣١٧:٤١:١٢١٨:٠٠:٠٢٢٣:٤٨:٣٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٠:٢٨١٢:٣١:١٠١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:٥٧٢٣:٤٨:٥٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢٠:٠٤١٢:٣١:٢٦١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٥٢٢٣:٤٩:١٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٠٠٧:١٩:٣٨١٢:٣١:٤١١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٤٦٢٣:٤٩:٣٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٠٠٧:١٩:١١١٢:٣١:٥٦١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٤١٢٣:٤٩:٥٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٩٠٧:١٨:٤٢١٢:٣٢:٠٩١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:٣٦٢٣:٥٠:١١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٦٠٧:١٨:١١١٢:٣٢:٢٢١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٥:٣١٢٣:٥٠:٢٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٢٠٧:١٧:٣٨١٢:٣٢:٣٥١٧:٤٧:٥١١٨:٠٦:٢٦٢٣:٥٠:٤٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٦٠٧:١٧:٠٤١٢:٣٢:٤٦١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:٢١٢٣:٥٠:٥٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٨٠٧:١٦:٢٩١٢:٣٢:٥٧١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٨:١٦٢٣:٥١:١٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٩٠٧:١٥:٥١١٢:٣٣:٠٦١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٩:١٠٢٣:٥١:٢٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٨٠٧:١٥:١٣١٢:٣٣:١٥١٧:٥١:٣٩١٨:١٠:٠٥٢٣:٥١:٣٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٤:٣٢١٢:٣٣:٢٣١٧:٥٢:٣٥١٨:١٠:٥٩٢٣:٥١:٤٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠١٠٧:١٣:٥١١٢:٣٣:٣٠١٧:٥٣:٣٢١٨:١١:٥٤٢٣:٥١:٥٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٣:٠٧١٢:٣٣:٣٧١٧:٥٤:٢٨١٨:١٢:٤٨٢٣:٥٢:٠٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٨٠٧:١٢:٢٣١٢:٣٣:٤٢١٧:٥٥:٢٤١٨:١٣:٤٢٢٣:٥٢:١٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٠٠٧:١١:٣٦١٢:٣٣:٤٧١٧:٥٦:٢٠١٨:١٤:٣٦٢٣:٥٢:٢٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٠:٤٩١٢:٣٣:٥١١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٢٩٢٣:٥٢:٣٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٠:٠٠١٢:٣٣:٥٤١٧:٥٨:١١١٨:١٦:٢٢٢٣:٥٢:٣٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٥٠٧:٠٩:١٠١٢:٣٣:٥٦١٧:٥٩:٠٦١٨:١٧:١٥٢٣:٥٢:٤٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٠٠٧:٠٨:١٨١٢:٣٣:٥٨١٨:٠٠:٠١١٨:١٨:٠٨٢٣:٥٢:٤٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٤٠٧:٠٧:٢٦١٢:٣٣:٥٨١٨:٠٠:٥٦١٨:١٩:٠١٢٣:٥٢:٥١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٧٠٧:٠٦:٣٢١٢:٣٣:٥٨١٨:٠١:٥٠١٨:١٩:٥٣٢٣:٥٢:٥٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٥:٣٦١٢:٣٣:٥٨١٨:٠٢:٤٤١٨:٢٠:٤٥٢٣:٥٢:٥٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٤:٤٠١٢:٣٣:٥٦١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٣٦٢٣:٥٢:٥٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٣:٤٢١٢:٣٣:٥٤١٨:٠٤:٣١١٨:٢٢:٢٨٢٣:٥٢:٥٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٢:٤٤١٢:٣٣:٥١١٨:٠٥:٢٤١٨:٢٣:١٩٢٣:٥٢:٥٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠١:٤٤١٢:٣٣:٤٧١٨:٠٦:١٧١٨:٢٤:١٠٢٣:٥٢:٥٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٠:٤٣١٢:٣٣:٤٣١٨:٠٧:٠٩١٨:٢٥:٠١٢٣:٥٢:٥٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٦:٥٩:٤٢١٢:٣٣:٣٨١٨:٠٨:٠١١٨:٢٥:٥١٢٣:٥٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شلت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شلت روستای شلت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای شلت روستای شلت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شلت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شلت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شلت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شلت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شلت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شلت

روستای شلت بر روی نقشه

روستای شلت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شلت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شلت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شلت
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای شلت + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای شلت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شلت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شلت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شلت رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شلت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شلت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شلت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شلت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق شلت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شلت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق شلت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شلت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شلت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو