جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان

کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز شفیع آبادکرمان


اذان صبح: ٠٤:١٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٤٥:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:١٩
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر شفیع آبادکرمان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر شفیع آبادکرمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شفیع آبادکرمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

ژول كاراتی
اگر یكی از مشتاقان كتاب هستید بزرگترین خوشبختی جهان را دارا می باشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شفیع آبادکرمان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شفیع آبادکرمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شفیع آبادکرمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شفیع آبادکرمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شفیع آبادکرمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٦:٥١١٩:١٣:١٩١٩:٣١:١٠٢٣:٥٤:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٩:٥٠١٢:٣٦:٤١١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٥٢٢٣:٥٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٥٨٠٥:٥٨:٥٢١٢:٣٦:٣٢١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:٣٤٢٣:٥٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٧:٥٥١٢:٣٦:٢٣١٩:١٥:١٨١٩:٣٣:١٦٢٣:٥٣:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٦:١٥١٩:١٥:٥٨١٩:٣٣:٥٨٢٣:٥٣:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٦:٠٣١٢:٣٦:٠٧١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٤٠٢٣:٥٢:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٥:٠٩١٢:٣٦:٠٠١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٢٢٢٣:٥٢:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٥:٥٣١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥٢:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣٥:٤٧١٩:١٨:٣٧١٩:٣٦:٤٧٢٣:٥٢:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٢:٣١١٢:٣٥:٤١١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٢٩٢٣:٥٢:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥١:٤١١٢:٣٥:٣٦١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:١١٢٣:٥١:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٠:٥٢١٢:٣٥:٣٢١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٨:٥٤٢٣:٥١:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٥٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٥:٢٨١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥١:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٥:٢٤١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:١٨٢٣:٥١:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٨:٣١١٢:٣٥:٢١١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٠٠٢٣:٥١:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٣٠٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٥:١٩١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٠:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤٧:٠٣١٢:٣٥:١٨١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٢٥٢٣:٥٠:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٦:٢١١٢:٣٥:١٦١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٠٧٢٣:٥٠:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٥:١٦١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:٤٩٢٣:٥٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٥:١٦١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٣٠٢٣:٥٠:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٥:١٧١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٥:١٢٢٣:٥٠:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٣:٤٦١٢:٣٥:١٨١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٧:٥١١٩:٤٦:٣٥٢٣:٥٠:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٧:١٦٢٣:٤٩:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٥:٢٥١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٥٦٢٣:٤٩:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤١:٣١١٢:٣٥:٢٩١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:٣٧٢٣:٤٩:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤١:٠١١٢:٣٥:٣٣١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٩:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٥:٣٧١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٥٧٢٣:٤٩:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٠:٠٥١٢:٣٥:٤٢١٩:٣١:٣٨١٩:٥٠:٣٦٢٣:٤٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شفیع آبادکرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شفیع آبادکرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شفیع آبادکرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شفیع آبادکرمان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر شفیع آبادکرمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شفیع آبادکرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شفیع آبادکرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر شفیع آبادکرمان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر شفیع آبادکرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر شفیع آبادکرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر شفیع آبادکرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شفیع آبادکرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شفیع آبادکرمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شفیع آبادکرمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شفیع آبادکرمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شفیع آبادکرمان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٧٠٥:٣٧:٠٨١٢:٤٠:٥١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٠٥٢٣:٥٣:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٧:٢٢١٢:٤١:٠٣١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٤:١٦٢٣:٥٣:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣٧:٣٧١٢:٤١:١٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٤:٢٥٢٣:٥٣:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٧:٥٤١٢:٤١:٢٩١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٣٤٢٣:٥٣:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٣٨:١١١٢:٤١:٤٢١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:٤٠٢٣:٥٤:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٣٨:٣٠١٢:٤١:٥٥١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٥٤:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٨:٤٩١٢:٤٢:٠٧١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٥٤:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٣٩:١٠١٢:٤٢:١٩١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٥٤:٤٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٩:٣٢١٢:٤٢:٣١١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٥٣٢٣:٥٥:٠٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٩:٥٤١٢:٤٢:٤٣١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٥٣٢٣:٥٥:١٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٠٠٥:٤٠:١٨١٢:٤٢:٥٥١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٥١٢٣:٥٥:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤١٠٥:٤٠:٤٢١٢:٤٣:٠٦١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٤٧٢٣:٥٥:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤١:٠٨١٢:٤٣:١٧١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٤٢٢٣:٥٦:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤١:٣٤١٢:٤٣:٢٨١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٣٥٢٣:٥٦:١٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٢:٠١١٢:٤٣:٣٨١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٥٦:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤٢:٢٨١٢:٤٣:٤٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:١٧٢٣:٥٦:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٢:٥٧١٢:٤٣:٥٨١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٤:٠٦٢٣:٥٧:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٣:٢٦١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٥٣٢٣:٥٧:١٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٣:٥٦١٢:٤٤:١٦١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٥٧:٣٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٤:٢٤١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٣:٢٣٢٣:٥٧:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٤:٥٧١٢:٤٤:٣٢١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٣:٠٥٢٣:٥٧:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٥:٢٨١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٥٨:١١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤٤:٤٦١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٥٨:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٦:٣٣١٢:٤٤:٥٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:٠٣٢٣:٥٨:٣٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤٤:٥٨١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٣٩٢٣:٥٨:٥٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٥:٠٤١٩:٤٢:١١٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٩:٠٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٨:١٣١٢:٤٥:٠٨١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٥٩:١٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٨:٤٧١٢:٤٥:١٣١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٩:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٩:٢٢١٢:٤٥:١٧١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٤٩٢٣:٥٩:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٥:٢٠١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:١٨٢٣:٥٩:٤٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٠:٣٢١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شفیع آبادکرمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شفیع آبادکرمان شهر شفیع آبادکرمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر شفیع آبادکرمان شهر شفیع آبادکرمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شفیع آبادکرمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر شفیع آبادکرمان

شفیع‌آباد، روستایی است از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان در استان کرمان ایران

شهر شفیع آبادکرمان در ویکیپدیا

شهر شفیع آبادکرمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شفیع آبادکرمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شفیع آبادکرمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شفیع آبادکرمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شفیع آبادکرمان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر شفیع آبادکرمان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر شفیع آبادکرمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شفیع آبادکرمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شفیع آبادکرمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شفیع آبادکرمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شفیع آبادکرمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شفیع آبادکرمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شفیع آبادکرمان
زمان پخش اذان آنلاین به افق شفیع آبادکرمان
جدول اوقات شرعی امروز فردا شفیع آبادکرمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شفیع آبادکرمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شفیع آبادکرمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو