جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شش اب

کدکن | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شش اب


اذان صبح: ٠٣:٣٥:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤١:١٠

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شش اب (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای شش اب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شش اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شش اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
مؤمن، مؤمن واقعى نیست، مگر آن كه سه خصلت در او باشد:سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پیامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالى

اوقات شرعی ماه جاری روستای شش اب

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شش اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شش اب ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شش اب (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شش اب ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شش اب ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٣:٤٨١٢:٣٥:١٤١٩:٠٧:١٦١٩:٢٥:٥١٢٣:٥٠:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٣٥:٠٠١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:٤٣٢٣:٥٠:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠١:١١١٢:٣٤:٤٥١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٣٥٢٣:٥٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٤:٣٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٨:٢٧٢٣:٤٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٤:١٨١٩:١٠:٣٥١٩:٢٩:١٩٢٣:٤٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٧:٢٠١٢:٣٤:٠٥١٩:١١:٢٥١٩:٣٠:١١٢٣:٤٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٦:٠٥١٢:٣٣:٥٢١٩:١٢:١٤١٩:٣١:٠٤٢٣:٤٨:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٤:٥٠١٢:٣٣:٤٠١٩:١٣:٠٤١٩:٣١:٥٦٢٣:٤٨:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٣:٢٨١٩:١٣:٥٤١٩:٣٢:٤٩٢٣:٤٧:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٣:١٧١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:٤٢٢٣:٤٧:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥١:١١١٢:٣٣:٠٦١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:٣٤٢٣:٤٧:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٢:٥٥١٩:١٦:٢٤١٩:٣٥:٢٧٢٣:٤٦:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٢:٤٥١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:٢٠٢٣:٤٦:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٢:٣٦١٩:١٨:٠٥١٩:٣٧:١٣٢٣:٤٦:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٢:٢٧١٩:١٨:٥٥١٩:٣٨:٠٦٢٣:٤٦:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٤٥:٢٥١٢:٣٢:١٨١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٥٩٢٣:٤٥:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٤:١٩١٢:٣٢:١١١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤٥:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:١٨٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٢:٠٣١٩:٢١:٢٥١٩:٤٠:٤٥٢٣:٤٥:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٢:١٠١٢:٣١:٥٦١٩:٢٢:١٥١٩:٤١:٣٨٢٣:٤٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٤١:٠٧١٢:٣١:٥٠١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٤:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٤٠:٠٥١٢:٣١:٤٤١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٣:٢٤٢٣:٤٤:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣١:٣٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:١٧٢٣:٤٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣١:٣٥١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:١٠٢٣:٤٣:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣٧:٠٧١٢:٣١:٣١١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٦:٠٣٢٣:٤٣:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٣٦:١٠١٢:٣١:٢٧١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤٣:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٥:١٥١٢:٣١:٢٤١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٤٨٢٣:٤٣:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣٤:٢١١٢:٣١:٢٢١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٤٠٢٣:٤٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣١:٢٠١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٩:٣٢٢٣:٤٢:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٣٢:٣٦١٢:٣١:١٩١٩:٣٠:٣١١٩:٥٠:٢٤٢٣:٤٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شش اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شش اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شش اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شش اب

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شش اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شش اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شش اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شش اب

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شش اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شش اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شش اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شش اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شش اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شش اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شش اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شش اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شش اب

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٢٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣١:٣٦١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٨:٠٧٢٣:٤١:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٥:١٣١٢:٣١:٤٠١٩:٣٨:٣١١٩:٥٨:٥٥٢٣:٤١:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢٤:٣٨١٢:٣١:٤٥١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:٤٢٢٣:٤١:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٧٠٥:٢٤:٠٥١٢:٣١:٥١١٩:٤٠:٠٠٢٠:٠٠:٢٩٢٣:٤١:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٥٠٥:٢٣:٣٣١٢:٣١:٥٧١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠١:١٥٢٣:٤٠:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٦٠٥:٢٣:٠٣١٢:٣٢:٠٤١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٢:٠٠٢٣:٤٠:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٩٠٥:٢٢:٣٥١٢:٣٢:١١١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٤٠:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٤٠٥:٢٢:٠٨١٢:٣٢:١٨١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٣:٢٧٢٣:٤٠:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠١٠٥:٢١:٤٣١٢:٣٢:٢٦١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٤:١٠٢٣:٤٠:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٠٠٥:٢١:٢٠١٢:٣٢:٣٤١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٤٠:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤١٠٥:٢٠:٥٨١٢:٣٢:٤٣١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٥:٣٢٢٣:٤٠:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٤٠٥:٢٠:٣٨١٢:٣٢:٥٢١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٦:١٢٢٣:٤٠:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٠٠٥:٢٠:٢٠١٢:٣٣:٠٢١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٦:٥١٢٣:٤٠:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٥٨٠٥:٢٠:٠٣١٢:٣٣:١٢١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٤١:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٨٠٥:١٩:٤٨١٢:٣٣:٢٢١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٨:٠٥٢٣:٤١:٠٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٠١٠٥:١٩:٣٤١٢:٣٣:٣٢١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٤١:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٦٠٥:١٩:٢٣١٢:٣٣:٤٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٩:١٥٢٣:٤١:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٣٠٥:١٩:١٣١٢:٣٣:٥٤١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٤١:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٣٠٥:١٩:٠٤١٢:٣٤:٠٦١٩:٤٩:١٨٢٠:١٠:١٩٢٣:٤١:٢٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٥٠٥:١٨:٥٨١٢:٣٤:١٧١٩:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٥٠٢٣:٤١:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٠٠٥:١٨:٥٣١٢:٣٤:٢٩١٩:٥٠:١٥٢٠:١١:١٩٢٣:٤١:٤١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٧٠٥:١٨:٤٩١٢:٣٤:٤١١٩:٥٠:٤٢٢٠:١١:٤٧٢٣:٤١:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٧٠٥:١٨:٤٨١٢:٣٤:٥٤١٩:٥١:٠٧٢٠:١٢:١٤٢٣:٤١:٥٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٩٠٥:١٨:٤٨١٢:٣٥:٠٦١٩:٥١:٣٢٢٠:١٢:٣٩٢٣:٤٢:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٣٠٥:١٨:٤٩١٢:٣٥:١٩١٩:٥١:٥٤٢٠:١٣:٠٢٢٣:٤٢:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤١٠٥:١٨:٥٣١٢:٣٥:٣٢١٩:٥٢:١٦٢٠:١٣:٢٥٢٣:٤٢:٢٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٠٠٥:١٨:٥٧١٢:٣٥:٤٥١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٣:٤٥٢٣:٤٢:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٣٠٥:١٩:٠٤١٢:٣٥:٥٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٤:٠٤٢٣:٤٢:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٧٠٥:١٩:١٢١٢:٣٦:١١١٩:٥٣:١٢٢٠:١٤:٢٢٢٣:٤٣:٠٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٤٠٥:١٩:٢١١٢:٣٦:٢٤١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٤:٣٨٢٣:٤٣:١٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٤٠٥:١٩:٣٣١٢:٣٦:٣٧١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٤:٥٢٢٣:٤٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شش اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شش اب روستای شش اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شش اب روستای شش اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شش اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شش اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شش اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شش اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شش اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شش اب

روستای شش اب بر روی نقشه

روستای شش اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شش اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شش اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شش اب
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شش اب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شش اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شش اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شش اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شش اب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شش اب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شش اب
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شش اب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شش اب
جدول اوقات شرعی امروز فردا شش اب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شش اب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شش اب
افق شرعی امروز فردا شش اب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شش اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو