جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شش اب

کدکن | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز شش اب


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٢
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٢٠

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شش اب (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای شش اب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شش اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شش اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

فرناندو پسوا
هرچه در ما وجود دارد پیشامد گونه و فریبكارانه است و بلندایی كه در درونمان داریم، در درونمان نداریم؛ ما در بلندی ها، بلندتر از بلندای خودمان نیستیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شش اب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شش اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شش اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شش اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شش اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شش اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٢:٥٤١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٤١٢٣:٤٦:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٢:٤٤١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٣٤٢٣:٤٦:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٢:٣٥١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٦:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٤٦:١٧١٢:٣٢:٢٦١٩:١٩:٠٨١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٥:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٢:١٨١٩:١٩:٥٨١٩:٣٩:١٣٢٣:٤٥:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٤:٠٤١٢:٣٢:١٠١٩:٢٠:٤٩١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٥:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٢:٠٣١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٥٩٢٣:٤٥:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٥٦١٢:٣١:٥٦١٩:٢٢:٢٩١٩:٤١:٥٢٢٣:٤٤:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣١:٥٠١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٤٥٢٣:٤٤:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٩:٥١١٢:٣١:٤٤١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٣٨٢٣:٤٤:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٣٨:٥١١٢:٣١:٣٩١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٤:٣١٢٣:٤٤:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣١:٣٥١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٥:٢٤٢٣:٤٣:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣١:٣١١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:١٦٢٣:٤٣:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٥:٥٨١٢:٣١:٢٧١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٧:٠٩٢٣:٤٣:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٥:٠٢١٢:٣١:٢٤١٩:٢٨:١٦١٩:٤٨:٠١٢٣:٤٣:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٣٤:٠٨١٢:٣١:٢٢١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤٢:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٣٣:١٦١٢:٣١:٢٠١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٢:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٣٢:٢٥١٢:٣١:١٩١٩:٣٠:٤٣١٩:٥٠:٣٧٢٣:٤٢:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:١٨٠٥:٣١:٣٥١٢:٣١:١٩١٩:٣١:٣١١٩:٥١:٢٨٢٣:٤٢:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٠:٤٦١٢:٣١:١٩١٩:٣٢:١٩١٩:٥٢:٢٠٢٣:٤٢:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٩:٥٩١٢:٣١:٢٠١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٣:١١٢٣:٤٢:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٢٩:١٤١٢:٣١:٢١١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٤:٠١٢٣:٤١:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٢٨:٣٠١٢:٣١:٢٣١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٤:٥١٢٣:٤١:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٢٧:٤٧١٢:٣١:٢٥١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٥:٤١٢٣:٤١:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٤١٠٥:٢٧:٠٦١٢:٣١:٢٨١٩:٣٦:١٥١٩:٥٦:٣٠٢٣:٤١:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢٦:٢٧١٢:٣١:٣١١٩:٣٧:٠١١٩:٥٧:١٩٢٣:٤١:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٤٢٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣١:٣٦١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٨:٠٧٢٣:٤١:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٥:١٣١٢:٣١:٤٠١٩:٣٨:٣١١٩:٥٨:٥٥٢٣:٤١:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢٤:٣٨١٢:٣١:٤٥١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:٤٢٢٣:٤١:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شش اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شش اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شش اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شش اب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شش اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شش اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شش اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای شش اب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شش اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شش اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای شش اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شش اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شش اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شش اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای شش اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شش اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شش اب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٥:٥٨١٢:٤١:٢٧١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٦:٤٨٢٣:٥١:٤٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٤٠٥:٣٦:٤١١٢:٤١:٢٩١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٥١:٥٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٧:٢٥١٢:٤١:٣٠١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٥:١٨٢٣:٥٢:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٨:١٠١٢:٤١:٣٠١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٣١٢٣:٥٢:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٨:٥٤١٢:٤١:٣٠١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٥٢:٢٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:١٧٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤١:٢٩١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٥٢:٣٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٤٠:٢٥١٢:٤١:٢٨١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٢:٠١٢٣:٥٢:٤٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٤١:١٠١٢:٤١:٢٦١٩:٤١:١٤٢٠:٠١:٠٨٢٣:٥٢:٥٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤١:٥٦١٢:٤١:٢٣١٩:٤٠:٢٢٢٠:٠٠:١٣٢٣:٥٣:٠٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤١:٢٠١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٩:١٧٢٣:٥٣:١١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٣:٢٨١٢:٤١:١٦١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٨:٢٠٢٣:٥٣:١٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٤:١٥١٢:٤١:١٢١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٧:٢١٢٣:٥٣:٢٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٥:٠١١٢:٤١:٠٧١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٢٢٢٣:٥٣:٣٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤١:٠٢١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٣:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٠:٥٥١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٣:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٧:٢١١٢:٤٠:٤٨١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٣:١٤٢٣:٥٣:٤٢
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٨:٠٨١٢:٤٠:٤١١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٠٩٢٣:٥٣:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٠:٣٣١٩:٣١:٣٩١٩:٥١:٠٣٢٣:٥٣:٤٧
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٩:٤٢١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٥٦٢٣:٥٣:٤٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٢٠٥:٥٠:٢٩١٢:٤٠:١٥١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٨:٤٧٢٣:٥٣:٤٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٩٠٥:٥١:١٥١٢:٤٠:٠٥١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٧:٣٧٢٣:٥٣:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٩:٥٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٢٧٢٣:٥٣:٤٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٣:٤٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٣:٣٥١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٠٣٢٣:٥٣:٤٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٩:٢٠١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٢:٤٩٢٣:٥٣:٤٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:٣٤٢٣:٥٣:٣٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٥:٥٥١٢:٣٨:٥٥١٩:٢١:٢١١٩:٤٠:١٩٢٣:٥٣:٣٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٦:٤١١٢:٣٨:٤١١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:٠٣٢٣:٥٣:٣١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٧:٢٧١٢:٣٨:٢٧١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٣:٢٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٨:١٢١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:٢٧٢٣:٥٣:٢٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٩:٠٠١٢:٣٧:٥٧١٩:١٦:٢١١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥٣:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شش اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شش اب روستای شش اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای شش اب روستای شش اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شش اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شش اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شش اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شش اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شش اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شش اب

روستای شش اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شش اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شش اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شش اب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای شش اب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای شش اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شش اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شش اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شش اب رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شش اب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شش اب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شش اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا شش اب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شش اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ شش اب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شش اب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شش اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شش اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو