جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ششتمد

سبزوار | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ششتمد

اذان صبح: ٠٤:٠٥:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:١٨
اذان ظهر: ١١:٣٠:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٤٩:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٨:٣٨

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ششتمد (شهرستان سبزوار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر ششتمد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ششتمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ششتمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
همانا بیناترین دیده‌ها آن است كه در طریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‌ها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم‌ترین دل‌ها آن است كه از شبهه‌ها پاك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ششتمد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ششتمد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ششتمد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ششتمد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ششتمد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ششتمد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٦:٠١١٢:٣٨:٥٧١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:١٢٢٣:٥٤:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٤:٤٢١٢:٣٨:٤٣١٩:١٣:١٩١٩:٣٢:٠٤٢٣:٥٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٣:٢٣١٢:٣٨:٢٩١٩:١٤:١٠١٩:٣٢:٥٨٢٣:٥٣:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٢:٠٥١٢:٣٨:١٥١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:٥١٢٣:٥٣:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٠:٤٨١٢:٣٨:٠٢١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٤٤٢٣:٥٢:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٩:٣٢١٢:٣٧:٥٠١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٣٧٢٣:٥٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٨:١٧١٢:٣٧:٣٧١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٣١٢٣:٥١:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٧:٢٥١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٢٤٢٣:٥١:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٧:١٤١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:١٨٢٣:٥١:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:١١٢٣:٥٠:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٠:٥٦١٩:٤٠:٠٥٢٣:٥٠:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٦:٤٣١٩:٢١:٤٧١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥٠:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٠٠٥:٥١:٠٢١٢:٣٦:٣٣١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٥٣٢٣:٤٩:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٦:٢٤١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:٤٦٢٣:٤٩:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٦:١٦١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:٤٠٢٣:٤٩:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٥٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣٦:٠٨١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٩:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٦:٠٠١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٢٨٢٣:٤٨:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٥:٥٣١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٨:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٥:٤٧١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:١٦٢٣:٤٨:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٥:٤١١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:١٠٢٣:٤٧:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٥:٣٦١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٩:٠٤٢٣:٤٧:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤١:١٩١٢:٣٥:٣٢١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٥٧٢٣:٤٧:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٠:٢٠١٢:٣٥:٢٨١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٥١٢٣:٤٧:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٩:٢٣١٢:٣٥:٢٤١٩:٣١:٥٧١٩:٥١:٤٥٢٣:٤٦:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٣٨:٢٦١٢:٣٥:٢١١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٢:٣٨٢٣:٤٦:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٣٧:٣١١٢:٣٥:١٩١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٣:٣١٢٣:٤٦:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٥:١٨١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٤:٢٤٢٣:٤٦:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:١٣٠٥:٣٥:٤٦١٢:٣٥:١٦١٩:٣٥:١٧١٩:٥٥:١٧٢٣:٤٦:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٤:٥٥١٢:٣٥:١٦١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٦:٠٩٢٣:٤٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ششتمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ششتمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ششتمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ششتمد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ششتمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ششتمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ششتمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ششتمد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ششتمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ششتمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ششتمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ششتمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ششتمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ششتمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ششتمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ششتمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ششتمد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ششتمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ششتمد شهر ششتمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ششتمد شهر ششتمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ششتمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ششتمد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ششتمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ششتمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ششتمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ششتمد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٢٦:٥٧١١:٣١:٣١١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٣٨٢٢:٤٩:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٢٧:٤٤١١:٣١:١٠١٧:٣٤:٠٣١٧:٥٢:٠٩٢٢:٤٩:١٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٢٨:٣١١١:٣٠:٤٩١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٠:٤١٢٢:٤٨:٥٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٢٩:١٨١١:٣٠:٢٩١٧:٣١:٠٦١٧:٤٩:١٢٢٢:٤٨:٣٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٠:٠٥١١:٣٠:٠٨١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٧:٤٤٢٢:٤٨:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٠:٥٢١١:٢٩:٤٨١٧:٢٨:٠٩١٧:٤٦:١٦٢٢:٤٨:٠١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣١:٤٠١١:٢٩:٢٧١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٤:٤٨٢٢:٤٧:٤٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٣٢:٢٧١١:٢٩:٠٧١٧:٢٥:١٤١٧:٤٣:٢١٢٢:٤٧:٢٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٣:١٥١١:٢٨:٤٨١٧:٢٣:٤٧١٧:٤١:٥٤٢٢:٤٧:٠٥
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٣٠٥:٣٤:٠٣١١:٢٨:٢٨١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٠:٢٧٢٢:٤٦:٤٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٣٤:٥٢١١:٢٨:٠٩١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٩:٠١٢٢:٤٦:٢٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٣٥:٤٠١١:٢٧:٥٠١٧:١٩:٢٧١٧:٣٧:٣٥٢٢:٤٦:١٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٣٦:٢٩١١:٢٧:٣٢١٧:١٨:٠١١٧:٣٦:١٠٢٢:٤٥:٥٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٣٧:١٨١١:٢٧:١٣١٧:١٦:٣٦١٧:٣٤:٤٥٢٢:٤٥:٣٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٥:٣٨:٠٨١١:٢٦:٥٦١٧:١٥:١١١٧:٣٣:٢١٢٢:٤٥:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٥:٣٨:٥٨١١:٢٦:٣٨١٧:١٣:٤٧١٧:٣١:٥٨٢٢:٤٥:٠٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٣٩:٤٨١١:٢٦:٢١١٧:١٢:٢٣١٧:٣٠:٣٥٢٢:٤٤:٤٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٠:٣٨١١:٢٦:٠٥١٧:١١:٠٠١٧:٢٩:١٣٢٢:٤٤:٢٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤١:٢٩١١:٢٥:٤٩١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٧:٥١٢٢:٤٤:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٢:٢٠١١:٢٥:٣٤١٧:٠٨:١٥١٧:٢٦:٣٠٢٢:٤٣:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٣:١١١١:٢٥:١٩١٧:٠٦:٥٤١٧:٢٥:١٠٢٢:٤٣:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٤:٠٣١١:٢٥:٠٤١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٣:٥١٢٢:٤٣:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٤:٥٥١١:٢٤:٥٠١٧:٠٤:١٤١٧:٢٢:٣٣٢٢:٤٣:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٤٥:٤٨١١:٢٤:٣٧١٧:٠٢:٥٥١٧:٢١:١٥٢٢:٤٢:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٦:٤١١١:٢٤:٢٤١٧:٠١:٣٧١٧:١٩:٥٨٢٢:٤٢:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٧:٣٤١١:٢٤:١٢١٧:٠٠:٢٠١٧:١٨:٤٢٢٢:٤٢:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٨:٢٨١١:٢٤:٠٠١٦:٥٩:٠٣١٧:١٧:٢٧٢٢:٤٢:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٤٩:٢٢١١:٢٣:٤٩١٦:٥٧:٤٧١٧:١٦:١٣٢٢:٤١:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٠:١٦١١:٢٣:٣٩١٦:٥٦:٣٣١٧:١٥:٠٠٢٢:٤١:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥١:١٠١١:٢٣:٢٩١٦:٥٥:١٩١٧:١٣:٤٨٢٢:٤١:٣٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ششتمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ششتمد شهر ششتمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ششتمد شهر ششتمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ششتمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ششتمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ششتمد

ششتمد شهری در استان خراسان رضوی در شرق ایران است. این شهر مرکز بخش ششتمد در شهرستان سبزوار است

شهر ششتمد در ویکیپدیا

شهر ششتمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ششتمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ششتمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ششتمد بر روی نقشه

شهر ششتمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ششتمد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ششتمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ششتمد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ششتمد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ششتمد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ششتمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ششتمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ششتمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ششتمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ششتمد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ششتمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ششتمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ششتمد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ششتمد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ششتمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ششتمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق ششتمد
افق شرعی امروز فردا ششتمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ششتمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو