جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شریف آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز شریف آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شریف آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای شریف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شریف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شریف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

آنتونی رابینز
چنانچه با آسایش و بی هیچ شك و تردیدی، آنچه را می‌خواهید در دنیای بیرون شاهد روی دادن آن باشید، به روشنی در ذهن‌تان ببینید، بی‌شك روی خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شریف آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شریف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شریف آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریف آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شریف آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٥:٥٤١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٥٠٠:٢١:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٣:٣١١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢١:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٣:١٧١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٢٢٠٠:٢٠:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٢:٢٤١٣:٠٣:٠٣١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٠٥٠٠:٢٠:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣١:١٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤٩٠٠:٢٠:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٢:٣٧١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣٣٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٧٠٠:١٩:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٢:١٢١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٩:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٨:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠١:٤٩١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٣٠٠٠:١٨:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠١:٣٨١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٥٠٠:١٨:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:٢٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٧:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٧:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢١:٣٠١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٧:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٧:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٦:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٨:٣١١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٦:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٦:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٤١١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٥:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٥:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:١١١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٣:٠١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:١٧٠٠:١٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٢:١٠١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٤:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:١١:٢٠١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٤:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٠:٣١١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٤:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٩:٤٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٤:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٩:٥١١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شریف آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شریف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شریف آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شریف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شریف آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٣:٠٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٠:١٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١٤٠٠:١٣:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠١:٢١١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٣:٠٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٠:٢٣٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٣:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:١٧٠٠:١٣:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٣:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٣:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٩:١٦١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٣:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٠:٥٨٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٣:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٣٠٠٠:١٣:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٨:١٨١٣:٠١:١٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٠٦٠٠:١٣:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٣:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٣:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٣:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:٢٣٠٠:١٣:٢٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٧:١٣١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٣:٣٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٣:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٣:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٢٥٠٠:١٣:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٣:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٤:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٤:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٣:٢٦٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٤:٢٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٤:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:٥١٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٥٦٠٠:١٤:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٤:٠٤٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:١٧٠٠:١٤:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٤:١٧٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٥:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٤:٣٠٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٥:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٤:٤٣٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٢:١١٠٠:١٥:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٤:٥٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٥:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٥:٠٩٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٦:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شریف آباد روستای شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شریف آباد روستای شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شریف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شریف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شریف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شریف آباد

روستای شریف آباد بر روی نقشه

روستای شریف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شریف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شریف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شریف آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شریف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شریف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شریف آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شریف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شریف آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شریف آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا شریف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شریف آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق شریف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شریف آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شریف آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شریف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو