جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شریف آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز شریف آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٧:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٩

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شریف آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای شریف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شریف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شریف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌برای موعظه (و پند دادن به انسان)‌ ‌روزگار كافی ‌است (كه می‌رود و می‌آید و عدّه‌ای به دنیا آمده و عدّه‌ای دیگر می‌میرند)‌ و برای جدایی،‌ مرگ كافی می‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شریف آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شریف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شریف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شریف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠١:٢٥١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١١٠٠:١٧:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٢:١٧١٣:٠١:١٦١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢١:١٦١٣:٠١:٠٦١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٤١٠٠:١٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:١٢٠٠:١٦:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:١٨١٣:٠٠:٤٢١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:١٣٠٠:١٥:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٥٨٠٠:١٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:١١١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٤٣٠٠:١٥:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٥:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٤:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٩٠٦:١١:٠٩١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٤:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٤:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٩٠٠:١٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:١٤٠٠:١٤:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٩:٥١١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٩:٥١١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٤٠٠:١٣:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٩:٥١١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٣:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٩:٥١١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:١٢٠٠:١٣:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٣:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٦:١٤٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٣:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٣:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٠:١٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١٤٠٠:١٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠١:٢١١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شریف آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شریف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شریف آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شریف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شریف آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٥:٢٦٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٦:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٦:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٥:٥١٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٦:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٢٥٠٠:١٧:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٦:١٧٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:٣١٠٠:١٧:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٧:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٧:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٧:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٣٠٦:٠٠:١٩١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٤١٠٠:١٨:١٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٧:١٨٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٤٠٠٠:١٨:٣٠
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٣٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٣٧٠٠:١٨:٤٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠١:٣٢١٣:٠٧:٤١٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٣٢٠٠:١٩:٠١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠١:٥٨١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:١٩:١٦
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٩:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٨:١٣٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٩:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٠:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٣:٥٢١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٢٠:١٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٠:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٨:٥١٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٠:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٥٧٠٠:٢١:٠١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٩:٠٧٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢١:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٩:١٤٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:١٧٠٠:٢١:٣٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٩:٢١٢٠:١١:٢١٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢١:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٩:٢٧٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢١:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٢٢:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٢:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٢:٣٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٠:٠١١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٢:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٢:٥٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٠٠٦:١١:١٤١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٣:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١١:٥٢١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شریف آباد روستای شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شریف آباد روستای شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای شریف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شریف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شریف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شریف آباد

روستای شریف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شریف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شریف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شریف آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شریف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شریف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شریف آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شریف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق شریف آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شریف آباد
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شریف آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شریف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شریف آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شریف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شریف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شریف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو