جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر شریف آباد

پاکدشت | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز شریف آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٢٢
اذان ظهر: ١١:٥٧:١٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٥٩
اذان مغرب: ١٧:١١:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٢:٤٣

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شریف آباد (شهرستان پاکدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر شریف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شریف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شریف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین آندرسن
هزار آسایش، به خوشی یك پیروزی پس از رنج و تلاش نمی ارزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شریف آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شریف آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شریف آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر شریف آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شریف آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شریف آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٥:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٤:١١٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٤:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٤:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٥:٣١١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٤:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٠:١٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٣:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:١٣٠٦:١٣:١٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٣:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٢:١١١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٣:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١١:٠٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٣:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٢:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:١٣٠٠:١٢:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥٩:٣٤١٩:٥١:٣٩٢٠:١١:٠٥٠٠:١٢:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٥٨٠٠:١٢:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٥٠٠٠:١١:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٤٢٠٠:١١:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٩:١٧١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:٣٤٠٠:١١:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٣:١٣١٢:٥٩:١٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٢٦٠٠:١١:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠٢:٢٠١٢:٥٩:١٢١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:١٨٠٠:١٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٩:١٠١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٧:١٠٠٠:١٠:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٩:٠٩١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٠١٠٠:١٠:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥٩:٤٧١٢:٥٩:٠٩١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٠:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٩:٠٩١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٠:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٩:٠٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:٣٣٠٠:١٠:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٩:١١٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٢٤٠٠:٠٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥٩:١٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٢:١٣٠٠:٠٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٦:٠٢١٢:٥٩:١٥٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٠٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٩:١٨٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٠٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٤:٤٢١٢:٥٩:٢١٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٠٩:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٠٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٩:٢٦٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٠٩:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٢٤٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٩:٣٠٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:١٦٠٠:٠٩:١٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٩:٣٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٠٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شریف آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر شریف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر شریف آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شریف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شریف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شریف آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٤:٢١١١:٤٨:٤٦١٦:٥٢:٥٤١٧:١٢:٢٦٢٣:٠٥:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٥:١٩١١:٤٩:٠٣١٦:٥٢:٢٨١٧:١٢:٠٣٢٣:٠٥:٣٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٦:١٧١١:٤٩:١٩١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:٤٢٢٣:٠٥:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٧:١٥١١:٤٩:٣٧١٦:٥١:٤٣١٧:١١:٢٢٢٣:٠٦:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٨:١٢١١:٤٩:٥٦١٦:٥١:٢٣١٧:١١:٠٤٢٣:٠٦:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٩:٠٩١١:٥٠:١٥١٦:٥١:٠٥١٧:١٠:٤٩٢٣:٠٦:٣٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٥٠:٠٥١١:٥٠:٣٥١٦:٥٠:٤٩١٧:١٠:٣٥٢٣:٠٦:٤٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٥١:٠١١١:٥٠:٥٥١٦:٥٠:٣٥١٧:١٠:٢٣٢٣:٠٧:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٥١:٥٦١١:٥١:١٧١٦:٥٠:٢٣١٧:١٠:١٣٢٣:٠٧:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٢:٥١١١:٥١:٣٩١٦:٥٠:١٣١٧:١٠:٠٤٢٣:٠٧:٤١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٣:٤٥١١:٥٢:٠١١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٩:٥٨٢٣:٠٨:٠١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٧٠٦:٥٤:٣٨١١:٥٢:٢٤١٦:٤٩:٥٨١٧:٠٩:٥٤٢٣:٠٨:٢١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٥:٣١١١:٥٢:٤٨١٦:٤٩:٥٤١٧:٠٩:٥١٢٣:٠٨:٤١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٦:٢٢١١:٥٣:١٢١٦:٤٩:٥٢١٧:٠٩:٥١٢٣:٠٩:٠٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٥٧:١٣١١:٥٣:٣٧١٦:٤٩:٥١١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠٩:٢٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٨٠٦:٥٨:٠٣١١:٥٤:٠٣١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٩:٥٥٢٣:٠٩:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٨:٥٢١١:٥٤:٢٩١٦:٤٩:٥٦١٧:١٠:٠٠٢٣:١٠:١١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٩:٤٠١١:٥٤:٥٥١٦:٥٠:٠٢١٧:١٠:٠٧٢٣:١٠:٣٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٧:٠٠:٢٦١١:٥٥:٢٢١٦:٥٠:٠٩١٧:١٠:١٦٢٣:١٠:٥٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٧:٠١:١٢١١:٥٥:٤٩١٦:٥٠:١٩١٧:١٠:٢٦٢٣:١١:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠١:٥٧١١:٥٦:١٧١٦:٥٠:٣٠١٧:١٠:٣٨٢٣:١١:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٧:٠٢:٤٠١١:٥٦:٤٥١٦:٥٠:٤٣١٧:١٠:٥٣٢٣:١٢:١٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٧:٠٣:٢٢١١:٥٧:١٣١٦:٥٠:٥٩١٧:١١:٠٩٢٣:١٢:٤٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٤:٠٣١١:٥٧:٤١١٦:٥١:١٦١٧:١١:٢٧٢٣:١٣:١٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٤٠٧:٠٤:٤٢١١:٥٨:١٠١٦:٥١:٣٥١٧:١١:٤٦٢٣:١٣:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠٥:٢٠١١:٥٨:٣٩١٦:٥١:٥٥١٧:١٢:٠٨٢٣:١٤:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٥:٥٧١١:٥٩:٠٩١٦:٥٢:١٨١٧:١٢:٣١٢٣:١٤:٣٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠٦:٣٢١١:٥٩:٣٨١٦:٥٢:٤٢١٧:١٢:٥٥٢٣:١٥:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٧:٠٦١٢:٠٠:٠٨١٦:٥٣:٠٩١٧:١٣:٢٢٢٣:١٥:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٧:٣٩١٢:٠٠:٣٨١٦:٥٣:٣٧١٧:١٣:٥٠٢٣:١٦:٠١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شریف آباد شهر شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر شریف آباد شهر شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شریف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شریف آباد

شریف‌آباد یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر مرکز بخش شریف‌آباد شهرستان پاکدشت است. شهر شریف‌آباد در جاده تهران به ایوانکی و پس از شهر پاکدشت واقع شده‌است.شهرداری شریف آباد در دروازه ورودی شریف‌آباد فرهنگسرایی در دست ساخت است

شهر شریف آباد در ویکیپدیا

شهر شریف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شریف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شریف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شریف آباد بر روی نقشه

شهر شریف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شریف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شریف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شریف آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر شریف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شریف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شریف آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شریف آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شریف آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق شریف آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شریف آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شریف آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شریف آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ شریف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شریف آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شریف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو