جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر شریف آباد

پاکدشت | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز شریف آباد

اذان صبح: ٠٤:١٥:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٣٦

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر شریف آباد (شهرستان پاکدشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر شریف آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شریف آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شریف آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

جیمز آ. میشنر
سفر به دورن، همان چیزی است كه انسان‌ها، از زن و مرد، برای یافتن خویش باید انجام دهند و انجام آن، به مراتب مهم‌تر از كامیابی در آن است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر شریف آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر شریف آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر شریف آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر شریف آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر شریف آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان شریف آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٤:١١٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:٢٧٠٠:١٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٠:٢٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:١٩٠٠:١٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:١٠٠٠:١٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٢:٢١١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٦:٠٢٠٠:١٧:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٥٤٠٠:١٧:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠١:٥٥١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٤٥٠٠:١٦:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠١:٤٢١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٦:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠١:٣٠١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٦:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢١:٤٠١٣:٠١:١٨١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٥:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠١:٠٧١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:١٤٠٠:١٥:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٥:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٤:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٤:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٤:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٤:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٣:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٣:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١١:٢١١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٣:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٠:١٨١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٢:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٢:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٩:٣٤١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٥١٠٠:١٢:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٤٤٠٠:١٢:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:٣٦٠٠:١١:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٢٩٠٠:١١:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٩:١٧١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:٢١٠٠:١١:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٩:١٤١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:١٣٠٠:١١:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥٩:١٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٠:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٩:١٠١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٩:٠٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شریف آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شریف آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر شریف آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شریف آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شریف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شریف آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شریف آباد شهر شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر شریف آباد شهر شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شریف آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شریف آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر شریف آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر شریف آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شریف آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٤٨:٠٦١٣:٠٤:٤٠٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٢:٢٠٠٠:١١:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٤٨:٢١١٣:٠٤:٥٤٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٢:٣١٠٠:١٢:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤٨:٣٦١٣:٠٥:٠٧٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٢:٤٠٠٠:١٢:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤٨:٥٣١٣:٠٥:٢٠٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٢:٤٨٠٠:١٢:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٤٩:١١١٣:٠٥:٣٢٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤٢:٥٤٠٠:١٢:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٤٩:٣١١٣:٠٥:٤٥٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٣:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤٩:٥٢١٣:٠٥:٥٧٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٣:٠٠٠٠:١٣:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٥٠:١٤١٣:٠٦:١٠٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤٣:٠١٠٠:١٣:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٥٠:٣٧١٣:٠٦:٢٢٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٣:٠٠٠٠:١٣:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٥١:٠٢١٣:٠٦:٣٤٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٥٧٠٠:١٤:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٢٠٥:٥١:٢٨١٣:٠٦:٤٥٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٥٢٠٠:١٤:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٥١:٥٥١٣:٠٦:٥٦٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:٤٥٠٠:١٤:٣٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٥٢:٢٣١٣:٠٧:٠٧٢٠:٢١:٤١٢٠:٤٢:٣٧٠٠:١٤:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٥٢:٥٢١٣:٠٧:١٨٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤٢:٢٦٠٠:١٥:١٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٥٣:٢٢١٣:٠٧:٢٨٢٠:٢١:٢١٢٠:٤٢:١٤٠٠:١٥:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٥٣:٥٣١٣:٠٧:٣٨٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٢:٠٠٠٠:١٥:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٧٠٥:٥٤:٢٦١٣:٠٧:٤٨٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤١:٤٥٠٠:١٥:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٤:٥٩١٣:٠٧:٥٧٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤١:٢٧٠٠:١٦:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٥:٣٣١٣:٠٨:٠٦٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤١:٠٨٠٠:١٦:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٥٦:٠٨١٣:٠٨:١٤٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:٤٧٠٠:١٦:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤٠:٢٤٠٠:١٧:٠٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٦٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٩:٥٩٠٠:١٧:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٨:٣٦٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:٣٣٠٠:١٧:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٩:٠٤٠٠:١٧:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٣٥٠٠:١٨:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٠٣٠٠:١٨:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٣٠٠٠:١٨:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠١:١٦١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:٥٥٠٠:١٨:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٩٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:١٨٠٠:١٩:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠٩:١٢٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٤٠٠٠:١٩:١٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٩:١٥٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٥:٠٠٠٠:١٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر شریف آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شریف آباد شهر شریف آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر شریف آباد شهر شریف آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر شریف آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر شریف آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر شریف آباد

شریف‌آباد یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر مرکز بخش شریف‌آباد شهرستان پاکدشت است. شهر شریف‌آباد در جاده تهران به ایوانکی و پس از شهر پاکدشت واقع شده‌است.شهرداری شریف آباد در دروازه ورودی شریف‌آباد فرهنگسرایی در دست ساخت است

شهر شریف آباد در ویکیپدیا

شهر شریف آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر شریف آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر شریف آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر شریف آباد بر روی نقشه

شهر شریف آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر شریف آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر شریف آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر شریف آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر شریف آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر شریف آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر شریف آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر شریف آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق شریف آباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ شریف آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شریف آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا شریف آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق شریف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شریف آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شریف آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شریف آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر شریف آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو