جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شریف آبادتنگران


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢٨

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای شریف آبادتنگران)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شریف آبادتنگران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شریف آبادتنگران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریشنا مورتی
یكی از دشواریهای بزرگ ما، ندیدن خودمان به گونه ای درست و روشن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شریف آبادتنگران

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریف آبادتنگران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شریف آبادتنگران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریف آبادتنگران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شریف آبادتنگران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٩:١٣١٢:٥١:٣٩١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٤٩٠٠:١٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٨:١٩١٢:٥١:٣٠١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:٢٥٠٠:١٠:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٧:٢٧١٢:٥١:٢٠١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٠١٠٠:١٠:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٦:٣٥١٢:٥١:١٢١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:٤٣١٢:٥١:٠٤١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:١٤٠٠:٠٩:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:٥٣١٢:٥٠:٥٦١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٥١٠٠:٠٩:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٤٠٦:١٤:٠٤١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٣:١٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٥٠٠:٠٨:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١١٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠٨:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١١٠٦:١١:٤٢١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:١٩٠٠:٠٨:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥٦٠٠:٠٨:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٠:١٢١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٣٣٠٠:٠٨:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٠:١٦١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٧:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٠:١٣١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٧:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٠:١٠١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٧:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٠٢٠٠:٠٧:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٠٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٣٩٠٠:٠٧:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٦:١٠١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٧:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٧:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٣١٠٠:٠٦:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٣:٥٢١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٦:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٠:٠٩١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٢٢٠٠:٠٦:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٠:١١١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٦:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٢:٢٢١٢:٥٠:١٤١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٦:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٠:١٧١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:١١٠٠:٠٦:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٠:٢١١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٦:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٦:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٠:٣١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریف آبادتنگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریف آبادتنگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریف آبادتنگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شریف آبادتنگران

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شریف آبادتنگران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شریف آبادتنگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریف آبادتنگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای شریف آبادتنگران

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای شریف آبادتنگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شریف آبادتنگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای شریف آبادتنگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شریف آبادتنگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شریف آبادتنگران

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای شریف آبادتنگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریف آبادتنگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شریف آبادتنگران

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٣١٠٠:١٠:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٨:٥١١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٣٠٠:١٠:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٢٠٠:١٠:٣٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٦:١٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠١٠٠:١٠:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٦:٣١١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٠٩٠٠:١١:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٦:٤٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:١٥٠٠:١١:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٦:٥٦١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٢٠٠٠:١١:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٧:٠٨١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٢٣٠٠:١١:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥٧:٢٠١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٢:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠١:١٧١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٢:١٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٧:٤٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٢:٣١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٢:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٢١٠٠:١٣:٠٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٨:١٧١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:١٦٠٠:١٣:١٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٨:٢٧١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:١٠٠٠:١٣:٢٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٨:٣٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٣:٤٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٥٣٠٠:١٣:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٤:٣٥١٢:٥٨:٥٦١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٤٣٠٠:١٤:١٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٣١٠٠:١٤:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٩:١٣١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:١٨٠٠:١٤:٣٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٥:٥٨١٢:٥٩:٢١١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٠٣٠٠:١٤:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٥:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٥:١٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:١٠٠٠:١٥:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٩:٤٧١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٥:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٥:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٥:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٦:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٣٠٠:١٦:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٦٠٠:١٦:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:١١١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای شریف آبادتنگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شریف آبادتنگران روستای شریف آبادتنگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای شریف آبادتنگران روستای شریف آبادتنگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شریف آبادتنگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای شریف آبادتنگران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شریف آبادتنگران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شریف آبادتنگران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شریف آبادتنگران

روستای شریف آبادتنگران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شریف آبادتنگران
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای شریف آبادتنگران + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای شریف آبادتنگران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شریف آبادتنگران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شریف آبادتنگران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شریف آبادتنگران
جدول اوقات شرعی امروز فردا شریف آبادتنگران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق شریف آبادتنگران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق شریف آبادتنگران
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ شریف آبادتنگران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق شریف آبادتنگران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق شریف آبادتنگران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو