جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز شریف آبادتنگران


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥١:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٥٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای شریف آبادتنگران)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شریف آبادتنگران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شریف آبادتنگران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

فرناندو پسوا
همه ی چیزهایی كه از دید ما ناپدید می شوند، در درون ما هم ناپدید می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شریف آبادتنگران

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریف آبادتنگران ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای شریف آبادتنگران (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریف آبادتنگران ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شریف آبادتنگران ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٠:٠٩١٢:٥٤:٠٠١٩:١٨:١٦١٩:٣٥:١٤٠٠:١٣:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٩:٠٧١٢:٥٣:٤٥١٩:١٨:٤٩١٩:٣٥:٤٩٠٠:١٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥٣:٣١١٩:١٩:٢١١٩:٣٦:٢٣٠٠:١٣:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٧:٠٥١٢:٥٣:١٧١٩:١٩:٥٤١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٢:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٥:٠٦١٢:٥٢:٥١١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٠٧٠٠:١٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٤:٠٨١٢:٥٢:٣٨١٩:٢١:٣٣١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٢:٢٦١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:١٧٠٠:١١:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٢:١٤١٩:٢٢:٤٠١٩:٣٩:٥٢٠٠:١١:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢١:١٦١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٢٨٠٠:١١:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٠:٢١١٢:٥١:٥٢١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٠٣٠٠:١٠:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٩:٢٦١٢:٥١:٤١١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٣٩٠٠:١٠:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٨:٣٢١٢:٥١:٣١١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:١٥٠٠:١٠:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٧:٣٨١٢:٥١:٢٢١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٥١٠٠:١٠:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٦:٤٦١٢:٥١:١٣١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٢٨٠٠:٠٩:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٥:٥٥١٢:٥١:٠٤١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٠٤٠٠:٠٩:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٠:٥٦١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٩:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٤:١٥١٢:٥٠:٤٩١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:١٧٠٠:٠٩:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٣:٢٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٢٨:٢١١٩:٤٥:٥٤٠٠:٠٨:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٠:٣٦١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٣١٠٠:٠٨:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١١:٥٢١٢:٥٠:٣٠١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٨:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١١:٠٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٨:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٠:٤١١٩:٤٨:٢٣٠٠:٠٨:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٩:٣٩١٢:٥٠:١٦١٩:٣١:١٦١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٠:١٣١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٧:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٠:١٠١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٧:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٥٢٠٠:٠٧:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٣٠٠٠:٠٧:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٧٠٠:٠٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شریف آبادتنگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شریف آبادتنگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای شریف آبادتنگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شریف آبادتنگران

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شریف آبادتنگران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای شریف آبادتنگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریف آبادتنگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای شریف آبادتنگران

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای شریف آبادتنگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شریف آبادتنگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای شریف آبادتنگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شریف آبادتنگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شریف آبادتنگران

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریف آبادتنگران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریف آبادتنگران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شریف آبادتنگران

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٠:٢١١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٦:٢٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٣٠٠:٠٦:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٠:٣١١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٩٠٠:٠٦:٢٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٠:٣٧١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٦:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٠:٤٣١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٠٦:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٦:٢٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٩:١٧١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٦:٣١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥١:٠٤١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٥٠٠٠:٠٦:٣٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥١:١٢١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٦:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥١:٢٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٦:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٨:١٧١٢:٥١:٢٩١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٦:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥١:٣٨١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٠٦:٤٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥١:٤٨١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٦:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥١:٥٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٠٦:٥٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٢:٠٨١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٧:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٧:٣٠١٢:٥٢:١٨١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٧:١٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٠٧:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٧:٢١١٢:٥٢:٤٠١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٧:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٧:١٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:١٧٠٠:٠٧:٣٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٠٧:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٣:١٥١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٠٧:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٠٨:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٣:٤٠١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٠٨:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٣:٥٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٨:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٧:٢٨١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٠٨:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٤:١٨١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٠٨:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٧:٤١١٢:٥٤:٣١١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:١٣٠٠:٠٩:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٤:٤٤١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٩:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٤:٥٧١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٦٠٠:٠٩:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٥:١٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٩:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٥:٢٣١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:١٦٠٠:٠٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شریف آبادتنگران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شریف آبادتنگران روستای شریف آبادتنگران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای شریف آبادتنگران روستای شریف آبادتنگران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شریف آبادتنگران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شریف آبادتنگران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شریف آبادتنگران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شریف آبادتنگران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شریف آبادتنگران

روستای شریف آبادتنگران بر روی نقشه

روستای شریف آبادتنگران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شریف آبادتنگران
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای شریف آبادتنگران + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای شریف آبادتنگران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای شریف آبادتنگران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شریف آبادتنگران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق شریف آبادتنگران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شریف آبادتنگران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق شریف آبادتنگران
جدول اوقات شرعی امروز فردا شریف آبادتنگران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق شریف آبادتنگران
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ شریف آبادتنگران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ شریف آبادتنگران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شریف آبادتنگران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو