جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای شریفآباد

هجر | صحنه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز شریفآباد


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٢٥

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای شریفآباد (شهرستان صحنه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای شریفآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شریفآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شریفآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای شریفآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای شریفآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریفآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای شریفآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای شریفآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان شریفآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٦:٢١١٣:١٧:٥٠١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٣٧٠٠:٣٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٥:١٣١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٢٧٠٠:٣٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٧:٣١٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٢:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٣:٠٢١٣:١٧:٢٢٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣١:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٣٠٦:٣١:٥٧١٣:١٧:١٤٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣١:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣١:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٦:٥٩٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٠:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٣٠:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٦:٥١١٣:١٦:٤١٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٠:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٠١٠٠:٢٩:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٦:٣١٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٩:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٤:٠١١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٩:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٦:٢٤٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٩:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٢:١٤١٣:١٦:٢١٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٩:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢١:٢٢١٣:١٦:١٩٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:١١٠٠:٢٨:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٦:١٧٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٨:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٩:٤٣١٣:١٦:١٦٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٨:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٨:٥٥١٣:١٦:١٦٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٨:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٨:٠٩١٣:١٦:١٦٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٨:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٧:٢٤١٣:١٦:١٦٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٦:٤١١٣:١٦:١٨٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٧:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٥:٥٩١٣:١٦:١٩٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٧:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٥:١٩١٣:١٦:٢٢٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٢٧:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٤:٤٠١٣:١٦:٢٥٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٢٧:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٤:٠٢١٣:١٦:٢٨٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٧:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٣:٢٦١٣:١٦:٣٢٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٧:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٢:٥٢١٣:١٦:٣٧٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٢٧:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٢:١٩١٣:١٦:٤٢٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٣١٠٠:٢٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریفآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریفآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریفآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان شریفآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شریفآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریفآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریفآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای شریفآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٥:٠٥١٣:٢٥:٢٩١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:١٩٠٠:٤٣:٣١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٣:٤٢١٣:٢٥:١١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٠٧٠٠:٤٣:٠٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٩:٠٤٠٧:١٢:١٩١٣:٢٤:٥٣١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٤٢:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٠:٥٧١٣:٢٤:٣٥١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٤٢٠٠:٤٢:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٦:٠٢٠٧:٠٩:٣٤١٣:٢٤:١٧١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٢٩٠٠:٤٢:٠٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٨:١٢١٣:٢٣:٥٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:١٧٠٠:٤١:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٦:٥٠١٣:٢٣:٤٢١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٠٤٠٠:٤١:١٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٥:٢٨١٣:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٥٢٠٠:٤٠:٥٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٤:٠٧١٣:٢٣:٠٦١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٤٠:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٢:٤٦١٣:٢٢:٤٩١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٢٧٠٠:٤٠:١٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠١:٢٥١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١٥٠٠:٣٩:٤٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٠:٠٤١٣:٢٢:١٥١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٣٩:٢٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٨:٤٤١٣:٢١:٥٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥١٠٠:٣٩:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٧:٢٤١٣:٢١:٤١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٣٨:٣٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:٠٥١٣:٢١:٢٥١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٣٨:١٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٤:٤٦١٣:٢١:٠٨١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:١٦٠٠:٣٧:٥٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٣:٢٨١٣:٢٠:٥٣١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٣٧:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥٢:١٠١٣:٢٠:٣٧١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٣٧:٠٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٠:٥٣١٣:٢٠:٢٢١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣٦:٤٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٩:٣٦١٣:٢٠:٠٧١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٣٦:٢٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٨:٢٠١٣:١٩:٥٢١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٩٠٠:٣٦:٠٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٧:٠٥١٣:١٩:٣٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٨٠٠:٣٥:٤٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٩:٢٥١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٥٨٠٠:٣٥:٢٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:١١٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٩:١١١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٣٥:٠١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٣:٢٣١٣:١٨:٥٨١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٣٤:٤٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٢:١١١٣:١٨:٤٦١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٢٦٠٠:٣٤:٢٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤٠:٥٩١٣:١٨:٣٤١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١٦٠٠:٣٤:٠٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٨٠٦:٣٩:٤٨١٣:١٨:٢٢١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٦٠٠:٣٣:٤٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٨:٣٨١٣:١٨:١١١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥٦٠٠:٣٣:٢٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٧:٢٩١٣:١٨:٠٠١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٧:٤٦٠٠:٣٣:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای شریفآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شریفآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای شریفآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای شریفآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریفآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شریفآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای شریفآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای شریفآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شریفآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٣:٢٢١٢:٢٧:١٧١٨:٣١:٤٥١٨:٤٩:٣٤٠٠:١٥:٣٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٠٠٧:٢١:٥٩١٣:٢٦:٥٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٢١٠٠:٤٥:١٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠١٠٧:٢٠:٣٦١٣:٢٦:٤١١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٠٩٠٠:٤٤:٥٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٣٣٠٧:١٩:١٣١٣:٢٦:٢٣١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٥٧٠٠:٤٤:٣٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٠٤٠٧:١٧:٥٠١٣:٢٦:٠٥١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٤٠٠:٤٤:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٣٤٠٧:١٦:٢٧١٣:٢٥:٤٧١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٣٢٠٠:٤٣:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٥:٠٥١٣:٢٥:٢٩١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:١٩٠٠:٤٣:٣١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٣:٤٢١٣:٢٥:١١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٠٧٠٠:٤٣:٠٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٤٠٧:١٢:١٩١٣:٢٤:٥٣١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٤٢:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٠:٥٧١٣:٢٤:٣٥١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٤٢٠٠:٤٢:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٢٠٧:٠٩:٣٤١٣:٢٤:١٧١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٢٩٠٠:٤٢:٠٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٨:١٢١٣:٢٣:٥٩١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:١٧٠٠:٤١:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٠٠٧:٠٦:٥٠١٣:٢٣:٤٢١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٠٤٠٠:٤١:١٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٥:٢٨١٣:٢٣:٢٤١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٥٢٠٠:٤٠:٥٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٤:٠٧١٣:٢٣:٠٦١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٤٠:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٢:٤٦١٣:٢٢:٤٩١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٢٧٠٠:٤٠:١٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٣٠٧:٠١:٢٥١٣:٢٢:٣٢١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١٥٠٠:٣٩:٤٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠٠:٠٤١٣:٢٢:١٥١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٣٩:٢٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٠٠٦:٥٨:٤٤١٣:٢١:٥٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥١٠٠:٣٩:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٧:٢٤١٣:٢١:٤١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٣٨:٣٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:٠٥١٣:٢١:٢٥١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٣٨:١٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٤:٤٦١٣:٢١:٠٨١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:١٦٠٠:٣٧:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٣:٢٨١٣:٢٠:٥٣١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠٤٠٠:٣٧:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٢٠٦:٥٢:١٠١٣:٢٠:٣٧١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٣٧:٠٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤١٠٦:٥٠:٥٣١٣:٢٠:٢٢١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣٦:٤٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٩:٣٦١٣:٢٠:٠٧١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٣٦:٢٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٠٠٦:٤٨:٢٠١٣:١٩:٥٢١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٩٠٠:٣٦:٠٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٧:٠٥١٣:١٩:٣٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠٨٠٠:٣٥:٤٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٥:٥٠١٣:١٩:٢٥١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٥٨٠٠:٣٥:٢٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١١٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٩:١١١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٤٧٠٠:٣٥:٠١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٣:٢٣١٣:١٨:٥٨١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٣٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای شریفآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شریفآباد روستای شریفآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای شریفآباد روستای شریفآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای شریفآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای شریفآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای شریفآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای شریفآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای شریفآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای شریفآباد

روستای شریفآباد بر روی نقشه

روستای شریفآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای شریفآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای شریفآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای شریفآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای شریفآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای شریفآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای شریفآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای شریفآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای شریفآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا شریفآباد دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ شریفآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق شریفآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق شریفآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شریفآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا شریفآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ شریفآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق شریفآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای شریفآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو